Verze 2016 a verze z počátku roku 2017

Poznámka:

Typekit se nyní nazývá Adobe Fonts a je součástí služby Creative Cloud a dalších předplatných. Další informace.

an_appicon_128

Animate CC verze 2016 a verze z počátku roku 2017 uvádí nové vzrušující funkce pro herní vývojáře, animátory, vývojáře a tvůrce vzdělávacího obsahu. Přečtěte si stručný úvod k těmto funkcím a odkazy na zdroje obsahující podrobnější informace.


Přehled funkcí představených v předchozích verzích aplikace Animate CC najdete v tématu Přehled funkcí | Animate CC | verze 2015.

Přednastavení náběhu/doběhu a vlastní náběhy/doběhy

  Vylepšeno v aplikaci Animate CC (červen 2017)

Tato verze nabízí sadu standardních přednastavení náběhu/doběhu pro klasické doplnění a doplnění tvaru, kterou ocení vývojáři pracující v aplikaci Animate. Přednastavení náběhu/doběhu můžete vybrat ze seznamu a pak ho použít u konkrétní vybrané vlastnosti.U doplnění tvaru také můžete použít vlastní náběh/doběh.

Možnosti přednastavení náběhu/doběhu
Možnosti přednastavení náběhu/doběhu

Generování atlasu textur

Novinka v aplikaci Animate CC (červen 2017)

Vývojáři mohou uspořádat animace a exportovat je v podobě atlasu textur do herního modulu Unity nebo do jiných oblíbených herních modulů. Vývojáři mohou použít ukázkový zásuvný modul pro platformu Unity, popřípadě si ho mohou upravit i pro další herní moduly.  

Další informace naleznete v části Vytvoření atlasu textur.

Možnosti exportu atlasu textur
Možnosti exportu atlasu textur

Balení, distribuce a instalace vlastních komponent HTML5

  Vylepšeno v aplikaci Animate CC (červen 2017)

Vývojáři pracující v aplikaci Animate mohou balit a distribuovat předem připravené balíčky komponent určené pro návrháře. Návrháři pracující v aplikaci Animate mohou distribuované komponenty instalovat bez nutnosti psaní kódu.

Další informace naleznete v části Balení a distribuce komponent.

Ovládací prvky kamery pro posouvání

  Vylepšeno v aplikaci Animate CC (červen 2017)

V této verzi Animate poskytuje ovládací prvky souřadnic X a Y kamery, které usnadňují posouvání. Souřadnice X a Y naleznete v inspektoru vlastností v části Kamera. 

Další informace naleznete v tématu Použití ovládacích prvků souřadnic k posunutí.

Integrace aplikace Flash Player a prostředí Adobe AIR

  Vylepšeno v aplikaci Animate CC (červen 2017)

Aplikace Animate má integrovánu nejnovější aplikaci Flash Player a sadu AIR SDK 25. Nejnovější sady Adobe AIR SDK pro iOS a Android podporují norštinu, hebrejštinu a dánštinu. Aplikace Animate podporuje nejnovější server časových razítek pro podpisové certifikáty. Můžete zadat adresu URL vlastního serveru časových razítek.

Vylepšené možnosti kreslení nástrojem Štětec

  Vylepšeno v aplikaci Animate CC (březen 2017)

V této verzi byl vylepšen výkon nástroje Štětec. V předchozích verzích docházelo při rychlém skicování a kreslení s nástrojem Štětec k časové prodlevě. V této verzi můžete rychle skicovat a kreslit, aniž by bylo nutné čekat na vyhlazení dříve nakreslených skic.

Lepší prohlížení s podporou HiDPI v systému Windows

  Vylepšeno v aplikaci Animate CC (leden 2017)

Animate CC automaticky optimalizuje nastavení pro monitory HiDPI a umožňuje prohlížení ikon a textu v ultra ostrých detailech díky zobrazení více obrazových bodů na obrazovce.

Poznámka:

Animate používá rozlišení nastavené v systému Windows pro hlavní displej. 

Vylepšený výběr snímků

  Vylepšeno v aplikaci Animate CC (leden 2017)

Vylepšený panel Výběr snímku obsahuje zaškrtávací políčko Vytvořit klíčový snímek. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, budou při výběru snímku na panelu Výběr snímku automaticky vytvořeny klíčové snímky. Můžete také vybrat následující možnosti filtrování uvedené v panelu:

 • Všechny snímky
 • Pouze klíčové snímky
 • Pouze snímky s popisky

Na panelu Výběr snímku můžete také nastavit možnosti opakování pro grafické symboly. 

Možnosti opakování grafických symbolů
Možnosti opakování grafických symbolů

Další informace naleznete v tématu Vytváření instancí symbolů a práce s nimi

Barva pracovní plochy

  Vylepšeno v aplikaci Animate CC (leden 2017)

V předchozích verzích aplikace Animate byly barvy pracovní plochy pevně nastaveny podle motivu uživatelského rozhraní. Počínaje touto verzí může mít pracovní plocha stejnou barvu jako vymezená plocha, což vám umožní pracovat s neohraničeným plátnem. Další informace naleznete v části Používání panelu nástrojů plochy.

Použít na odkládací plochu
Použít na odkládací plochu

Podpora přidání globálních skriptů a skriptů třetích stran

  Vylepšeno v aplikaci Animate CC (leden 2017)

Animátoři často využívají kód JavaScript, který je použitelný pro celou animaci. V aplikaci Animate dříve nebylo možné nastavit globální proměnné nebo skripty aplikované na celou animaci. Počínaje touto verzí můžete přidávat globální skripty, které nejsou vázány na konkrétní snímek. Další informace získáte v tématu Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate CC

Podpora globálních skriptů a skriptů třetích stran
Podpora globálních skriptů a skriptů třetích stran

Podpora vlastností ztlumení a titulní snímek pro komponentu HTML 5 video

 Vylepšeno v aplikaci Animate CC (prosinec 2016)

Tato verze aplikace Animate přináší podporu pro dvě nové vlastnosti komponent HTML 5 video: ztlumení a titulní snímek. Pomocí vlastnosti ztlumení můžete povolit nebo zakázat zvuk v komponentě video. Vlastnost titulní snímek umožňuje vybrat statický titulní snímek před přehráním videa.

Vlastnosti ztlumení a titulní snímek
Vlastnosti ztlumení a titulní snímek

Odeslání responzivních souborů OAM do knihovny CC pro použití v aplikaci Adobe Muse

  Vylepšeno v aplikaci Animate CC (prosinec 2016)

V této verzi aplikace Animate CC je při odesílání celých animací do CC knihoven používán aktuální profil publikování. Tato funkce kaskádovitě předává všechna nastavení publikování, včetně responzivních vlastností, při použití v aplikacích Adobe Muse a Indesign. Další informace naleznete v části Sdílení datových zdrojů a Nastavení publikování.

Podpora písem ze služby Typekit

  Vylepšeno v aplikaci Animate CC (prosinec 2016)

Při spuštění aplikace Animate CC jsou načtena všechna písma zakoupená ve službě Typekit a lze je použít v dokumentech HTML 5 Canvas. Další informace naleznete v části Používání webových písem Typekit.

 

Podpora virtuální kamery

Novinka v aplikaci Animate CC (listopad 2016)

V dřívějších verzích jste se spoléhali na rozšíření třetích stran různé kvality a kompatibility nebo bylo nutné upravovat animace, aby napodobovaly pohyb kamery. Počínaje touto verzí můžete používat následující funkce, které jsou nedílnou součástí každého filmu:

 • Posouvání s objektem na snímku
 • Dosažení dramatického efektu zvětšením objektu zájmu
 • Zdůraznění celkové kompozice oddálením pohledu od snímku
 • Přesunutí pozornosti diváků z jednoho objektu na jiný změnou ohniskového bodu
 • Otáčení kamery
 • Aplikace barevných efektů pomocí barevných odstínů nebo filtrů
Pracovní plocha Kamera
Pracovní plocha Kamera

A. Obrys plochy B. Ikona Kamera C. Vlastnosti kamery D. Efekty barvy kamery E. Nástroj Kamera F. Ikona Kamera G. Vrstva kamery 

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Používání kamery. Výukové video o této funkci naleznete v tématu Používání virtuální kamery v aplikaci Animate CC.

Opakovaně použitelné komponenty v dokumentech HTML5 Canvas

Novinka v aplikaci Animate CC (listopad 2016)

Komponenty nabízejí nějakou funkci nebo skupinu souvisejících opakovaně použitelných prvků zvyšující produktivitu práce. Předchozí verze Animate CC podporovaly komponenty Flash používané pro flashový obsah. Od této verze Animate podporuje komponenty založené na formátu HTML5 Canvas.

Komponenty HTML5 Canvas
Komponenty HTML5 Canvas

Další informace najdete v tématu Používání komponent ve formátu HTML5 Canvas.

Spolupráce pomocí CC knihoven

Novinka v aplikaci Animate CC (listopad 2016)

Počínaje touto verzí můžete sdílet symboly nebo celé animace prostřednictvím CC knihoven. To umožňuje bezproblémovou spolupráci mnoha animátorů a zjednodušuje vývojářské a designérské pracovní postupy při vývoji her a aplikací.

Propojování datových zdrojů zajišťuje, že příslušné položky jsou vždy synchronizovány s původní položkou. Datové zdroje animace můžete pomocí CC knihovny také plynule importovat mezi různými aplikacemi, například mezi Adobe Muse a Adobe Indesign.

Sdílení symbolů
Sdílení datových zdrojů animace prostřednictvím CC knihovny

Další informace o sdílení symbolů získáte v tématu Spolupráce pomocí CC knihoven.

Vytváření a správa vektorových štětců

Novinka v aplikaci Animate CC (listopad 2016)

Animate nyní nabízí možnost vytváření a sdílení vektorových štětců (umělecké a vzorkové štětce) s využitím tvarů nakreslených v aplikaci Animate. Před zavedením této funkce mohli uživatelé vytvářet štětce v aplikaci Adobe Capture CC a poté je synchronizovat z CC knihovny. Tato nová funkce umožňuje vytvářet vlastní štětce z vektorový grafických souborů v aplikaci Animate CC.

Vytvořit malířský štětec
Vytvořit malířský štětec

Další informace o této nové funkci najdete v tématu Vytváření a správa vektorových štětců.

Podpora přítlaku a náklonu u vektorových štětců

Novinka v aplikaci Animate CC (listopad 2016)

Od této verze aplikace Animate CC podporuje tlak a náklon u tahů nakreslených pomocí nástroje Malířský štětec. Můžete kreslit umělecké a vzorkové tahy s různou šířkou pouhou změnou tlaku nebo náklonu pera. Další úpravy šířkových bodů poté můžete doladit nástrojem Šířka.

Malířský štětec a náklon
Malířský štětec a náklon

Další informace získáte v tématu Tlak a náklon u vektorových štětců.

Poznámka:

Tato funkce je k dispozici pouze u tabletů podporujících kreslení.

Export obrázků a animovaných souborů GIF

Novinka v aplikaci Animate CC (listopad 2016)

Součástí této verze aplikace Animate je nový pracovní postup pro export obrázků a animovaných souborů GIF. Optimalizační funkce v dialogovém okně Exportovat obraz můžete použít k náhledu optimalizovaných obrázků v různých formátech souborů a s různými atributy.

V dialogovém okně Exportovat obraz nebo Exportovat animovaný GIF můžete provádět následující akce:

 • Prohlížet více verzí obrázku současně a upravovat nastavení optimalizace.
 • Zobrazit náhled obrázku a vybrat nejlepší možnou kombinaci nastavení.
 • Nastavit průhlednost a podklad.
 • Nastavit možnosti rozkladu barev.
 • Měnit velikost obrazu v obrazových bodech nebo v procentech z původní velikosti.
Exportovat obraz
Exportovat obraz

Další informace získáte v tématu Export obrázků a animovaných souborů GIF.

Publikování vrstev jako archivu SWF

Novinka v aplikaci Animate CC (listopad 2016)

Počínaje touto verzí nabízí Animate nový formát publikování, archiv SWF, který umožňuje zabalit různé vrstvy jako nezávislé soubory SWF a importovat je do aplikace Adobe After Effects.

Publikování vrstev
Publikování vrstev

Další informace naleznete v tématu Publikování vrstev jako archivu SWF.

Poznámka:

Tato funkce je dostupná pouze pro dokumenty jazyka ActionScript a dokumenty FLA.

Další vylepšení

Vylepšení plochy

Vylepšeno v Animate CC (listopad 2016)

V této verzi naleznete následující vylepšení plochy:

 • Oříznutí obsahu mimo plochu: Ořízne obsah přesahující vymezenou plochu.
 • Obrys plochy: Vytváří obrys plochy označující hranice plochy. 
Vylepšení plochy
Vylepšení plochy

A. Oříznutí obsahu mimo plochu B. Výchozí obrys plochy 

Integrace nejnovějšího přehrávače Flash Player a sady Adobe AIR SDK

Vylepšeno v Animate CC (listopad 2016)

Animate podporuje nejnovější verzi přehrávače Flash Player (verze 23) a má integrovanou sadu Adobe AIR SDK verze 23.0.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online