Přehled funkcí | Animate | Verze 2019

Seznamte se s novinkami v nejnovější verzi aplikace Animate.

Verze aplikace Animate z prosince 2018 (19.1) a října 2018 (19.0) přinášejí nové skvělé funkce pro animátory postav, herní designéry, vývojáře reklam, animátory a tvůrce vzdělávacího obsahu. Přečtěte si stručný úvod k těmto funkcím a odkazy na zdroje obsahující podrobnější informace.

Novinky v aplikaci Animate 19.1

Podpora tlaku a náklonu u nástroje Guma

Podpora tlaku a náklonu u nástroje Guma přináší nové možnosti kreslení. Pomocí nové špičky gumy citlivé na tlak a náklon nyní můžete provádět mazání se stejnou velikostí a přesností jako při použití nástroje Štětec.

Ukázkový obrázek s nástrojem Guma
Ukázkový obrázek s nástrojem Guma

Další informace získáte v části Změna přetažením v tématu Změna čar a tvarů

Vylepšení nástroje Plechovka barvy

Nástroj Plechovka barvy nyní podporuje režim kontinuální výplně. Nástroj automaticky vyplňuje oblasti nebo obrysy, když táhnete myší přes tvary. Můžete zvolit, zda chcete, aby se při přetažení vyplnily všechny oblasti nebo pouze prázdné oblasti a oblasti s určitou barvou:

  • Políčko Vyplnit všechny oblasti je zaškrtnuto – Barvou budou vyplněny všechny obrysy nebo oblasti, přes které přetáhnete myší.
  • Políčko Vyplnit všechny oblasti není zaškrtnuto – Barvou budou vyplněny pouze prázdné oblasti nebo obrysy s určenou barvou.

Tato možnost výplně tažením umožňuje snadnější a rychlejší způsob zbarvení tvarů nakreslených nástrojem Štětec.

Další informace získáte v tématu Změna malovaných oblastí pomocí nástroje Plechovka barvy

Vylepšení exportu souborů SVG

Soubory SVG exportované z aplikace Animate jsou nyní dobře organizované a zachovávají hierarchii vrstev. Tyto exportované soubory lze importovat do aplikace Character Animator k dalšímu použití.

SVG v aplikaci Animate
SVG v aplikaci Animate

SVG v aplikaci Character Animator
SVG v aplikaci Character Animator

Další informace o postupu při exportu souborů SVG naleznete v tématu Export souborů SVG

Změna názvu služby Typekit

V této verzi aplikace Animate najdete odkazy na Adobe Fonts, což je nový název služby Typekit. Adobe Fonts je součástí předplatných služby Creative Cloud. Neexistuje žádné omezení počtu písem, které lze aktivovat současně, a žádné omezení počtu měsíčních zobrazení stránek obsahujících webová písma.

Kliknutím sem zobrazíte další informace o změně názvu služby Typekit na Adobe Fonts.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.