Seznamte se s novinkami v aplikaci Animate ve verzi z dubna 2019 (verze 19.2)
audio_spilt

Zvukové efekty

Zachovejte zvukové efekty při rozdělení importovaného zvuku. 

image_handling

Vylepšené zpracování obrázků

Exportujte snímky ve správném rozlišení zachováním původních nastavení obrázku a vynecháním optimalizace. 


brush_mirror

Zrcadlení štětce

Synchronizujte během kreslení tvary a velikosti špiček nástrojů Štětec a Guma. 

 

asset_warp

Pokřivení podkladu

Vylepšené pokřivení podkladu poskytuje lepší kontrolu nad táhly a výsledky pokřivení.frame_effect

Vylepšený výběr snímků

Pracujte s více symboly a připněte je do různých panelů pro výběr snímků. 

texture_atlas

Vylepšení atlasu textur

Optimalizujte výstup atlasu textur. Získejte lepší kontrolu nad atlasy textur díky optimalizovanému výstupu a generování více bitmap.


increment_save

Optimalizace ukládání souborů

Snadno a efektivněji přírůstkově ukládejte dokumenty Animate ve formátech FLA a XFL. Zkraťte čas ukládání pro režim automatického obnovení a rychle ukládejte komplexní data. V Animate nyní můžete snadno vektorizovat obrázky ve vysoké kvalitě. Vektorizace obrázků umožňuje převádět rastrové obrázky ve formátech JPEG, PNG, PSD a dalších na vektorové kresby. Pomocí této funkce snadno založíte nový výkres na stávajícím díle jeho vektorizací. Nástrojem Vektorizace obrazu můžete například převést kresbu pořízenou tužkou na papíru na vektorovou kresbu. Rychlé získání požadovaného výsledku dosáhnete volbou některé ze sady přednastavení vektorizace.

Zvukové efekty

V této verzi Animate můžete rozdělit zvuk, který je streamován do několika částí, a přitom zachovat efekty aplikované na zvuk. 

Rozdělení zvukového klipu na časové ose:

  1. Vyberte Soubor > Import > Importovat do knihovny
  2. Vyberte zvukový klip a importujte jej do knihovny.
  3. Vytvořte na časové ose novou vrstvu a přidejte do ní zvukový klip. 
  4. V části Vlastnosti > Zvuk vyberte požadovaný efekt.
audio_split
Přidání efektu ke zvukovému souboru

Další informace získáte v tématu Rozdělení zvuku na časové ose.

Vylepšené zpracování obrázků

Nyní můžete exportovat všechny importované obrázky z dokumentu canvas v původní podobě tak, že zrušíte zaškrtnutí políček Exportovat jako texturu a Sloučit do přehledu pohyblivých symbolů v dialogovém okně Nastavení publikování. Bez změny velikosti můžete exportovat také komprimované obrázky.

Zrcadlení štětce

Nástroje Guma a Štětec jsou nyní vylepšeny tak, aby fungovaly synchronně.

Veškeré dílčí možnosti použité pro nástroje Guma a Štětec, jako jsou nastavení tlaku a náklonu, režimy, velikost špičky, tvar atd., jsou nyní zachovány i při ukončení a novém spuštění Animate.

  1. Pokud je v části Možnosti štětce zaškrtnuto políčko Synchronizovat nastavení s gumou, je aktuální nastavení nástroje Guma zrcadleno na nástroj Štětec. 
  2. Pokud je v části Možnosti gumy zaškrtnuto políčko Synchronizovat nastavení se štětcem, je aktuální nastavení nástroje Štětec zrcadleno na nástroj Guma. 

Pokřivení podkladu

Vylepšené pokřivení podkladu nyní poskytuje lepší kontrolu nad táhly a výsledky pokřivení.

Vylepšený výběr snímků

Aplikace Adobe Animate nyní nabízí možnost připnout symbol k výběru snímků, abyste mohli pohodlně pracovat s nástrojem Výběr snímku, aniž byste zadali vybraný symbol. Připnutý symbol je zapamatován tak dlouho, dokud je instance tohoto symbolu k dispozici na ploše, a to i po přechodu na jiný snímek.

Díky těmto vylepšením výběru snímků můžete pracovat s více symboly a připnout je k různým panelům pro výběr snímku. Připnutý symbol je zapamatován tak dlouho, dokud symbol existuje v knihovně nebo dokud není zrušeno jeho připnutí, a to i po přechodu na jiný dokument.

Vylepšení atlasu textur

Atlas textur je kolekce textur ve formátu jednoho velkého obrázku. K atlasu textur byly přidány dvě nové možnosti exportu.

  • Rozlišení: Můžete si zvolit export v různém rozlišení v rozsahu od 0.3 do 3.0
  • Optimalizovat rozměry:
  1. Když je zaškrtnuto políčko Optimalizovat rozměry, jsou z bitmapy odstraněny některé obrazové body a rozměry nejsou mocninou dvou. Rozměry obrázku, šířka a výška jsou touto možností zakázány (výchozí nastavení).
  2. Když políčko Optimalizovat rozměry není zaškrtnuto, je bitmapa generována s využitím vybraných rozměrů.

Identické snímky v souboru animation.json jsou ve výchozím nastavení optimalizovány (konsolidovány).

Optimalizace ukládání souborů

Snadno a efektivněji přírůstkově ukládejte dokumenty Animate ve formátech FLA a XFL. Tento způsob zkracuje dobu ukládání pro režim automatického obnovení a pomáhá rychleji ukládat komplexní data.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online