Přehled funkcí | Animate | Verze 2019

Seznamte se s novinkami v nejnovější verzi aplikace Animate.

Novinky v aplikaci Animate 19.0

Automatická synchronizace řeči

Využívá technologii Adobe Sensei

Animátoři postav používající aplikaci Animate dobře ví, že synchronizace řeči byla vždy časově náročná práce. Nyní však můžete pozici úst automaticky přizpůsobit zvuku díky využití technologie Adobe Sensei v aplikaci Animate. 

Automatická synchronizace řeči umožňuje snadněji a rychleji umístit vhodné tvary úst na časovou osu na základě vybrané zvukové vrstvy. Můžete k tomu použít existující seznam pozic úst nakreslených v grafickém symbolu a označených odpovídajícími vizémami. Při použití automatické synchronizace řeči na grafický symbol se po analýze zadané zvukové vrstvy automaticky vytvoří klíčové snímky v různých pozicích odpovídající zvukovým vizémám. V případě potřeby můžete provést další přizpůsobení pomocí běžných pracovních postupů a nástroje pro výběr snímku.

Automatická synchronizace řeči
Automatická synchronizace řeči

Další informace získáte v tématu Vytváření instancí symbolů v Animate. 

Vytváření a publikování virtuální reality (Beta)

Vývojáři 2D her, tvůrci vzdělávacích programů nebo weboví vývojáři mohou v aplikaci Animate využívat sadu možností pro 2D a exportovat panoramatické a 360stupňové animace virtuální reality.  

Animate nyní představuje typy dokumentů VR 360 a VR panorama, s nimiž takto poutavý obsah snadno vytvoříte.Můžete také použít typ dokumentu virtuální reality a importovat obsah 3D modelu (soubory .glb) do projektu Animate a interaktivně tak pracovat s VR výstupem. 

Na panelu Náhled můžete kliknout na instance filmového klipu a přesunout je. Jakmile na objekty kliknete a začnete je přesunovat, Animate je automaticky rozpozná. Budou se pohybovat podél válce nebo koule v závislosti na zvoleném typu dokumentu. 

Animate vám také umožní spravovat animace virtuální reality za běhu s pomocí rozhraní API. Můžete například použít objekty v prostředí 360stupňové virtuální reality, které se zobrazí, když uživatel klikne na nějaké tlačítko. 

Výstupní vzorek publikování VR
Výstupní vzorek publikování VR

Další informace získáte v tématu Vytváření a publikování virtuální reality

Vytváření datových zdrojů pro vektorový a bitmapový obsah

Pomocí nástroje Pokřivení podkladu nyní můžete snadno deformovat složité vektorové tvary a bitmapy. Vytvářejte animace bez nutnosti překreslení všech položek na jednotlivých snímcích.

Pomocí táhel pokřivení zobrazujících se na objektech můžete změnit tvar určitých oblastí objektů nebo je deformovat a zároveň zachovat ostatní oblasti, tak jak jsou. Uživatelé mohou vybrat více objektů pomocí nástroje Výběr a pak vybrat nástroj Pokřivení podkladu a vytvořit na nich táhla pokřivení. Pomocí táhel pokřivení zobrazujících se na deformovaných objektech můžete změnit tvar určitých objektů nebo je deformovat. Nástroj Pokřivení podkladu umožňuje u složitých tvarů nebo bitmapových obrázků vytvořit animaci snímek po snímku a animace doplnění.

Znázornění pokřivení podkladu
Znázornění pokřivení podkladu

Další informace získáte v tématu Transformace a kombinování grafických objektů.

Publikování textur pro lepší výkon

Animátoři nyní mohou vytvářet obsah ve vektorovém formátu a poté exportovat vektorový nebo bitmapový obsah pro platformy podporující HTML 5. 

Klikněte na Soubor > Nastavení publikování. Je-li na kartě Základní povolena možnost Exportovat animaci jako texturu, zobrazí se možnosti publikování textury na kartě Nastavení obrazu. Ve výchozím nastavení jsou při publikování textury zahrnuty všechny symboly. Chcete-li pro textury vybrat jen některé symboly, klikněte na tlačítko Změnit.

Nastavení publikování textur
Nastavení publikování textur

Další informace získáte v částiPublikování textur v tématu Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly.

Hierarchické uspořádání vrstev a efekty vrstvy

Hierarchické uspořádání vrstev

V aplikaci Animate můžete vytvářet nadřízené a podřízené vrstvy. Toto hierarchické uspořádání vrstev představuje snadný způsob, jak může jedna vrstva/objekt animace řídit jinou vrstvu/objekt. Animátoři nebo herní vývojáři tak mohou zrychlit vytváření animací, protože mohou snadno ovládat pohyby různých částí postavy. 

Nyní můžete snadněji animovat jednotlivé postoje uspořádáním objektů do nadřízených a podřízených vrstev. Když se pohybuje objekt v nadřízené vrstvě, podřízená vrstva se automaticky pohybuje s ním. 

Hierarchické uspořádání vrstev
Hierarchické uspořádání vrstev

Další informace získáte v tématu Vytváření vrstev časové osy v Animate

Efekty vrstvy

Do vrstev můžete přidávat odstíny a filtry, můžete si hrát s mizením a objevováním vrstev, upravovat hloubku ostrosti apod. Všechny tyto změny můžete provádět bez jakékoli změny objektů na scéně. 

Můžete použít filtry na úrovni snímků, pokud je chcete použít pro všechny objekty na snímku najednou. Filtry můžete použít přímo na časové ose (snímcích), aniž byste museli umístit datové zdroje nebo animaci do filmového klipu. Filtry lze aplikovat na všechny typy datových zdrojů včetně grafických symbolů a tvarů, což umožňuje flexibilnější úpravy.

Používání efektů vrstev

V tomto videu se dozvíte, jak můžete své animace vylepšit pomocí hloubky vrstev a efektů vrstev.

Další informace získáte v tématu Vytváření vrstev časové osy v Animate

Export do formátu glTF (GL Transmission Format)

Animátoři nyní mohou exportovat nové animace založené na standardu glTF, které lze spustit na webových stránkách. Do stávajícího seznamu typů dokumentů v aplikaci Animate byly přidány nové formáty WebGL-glTF Standard (Beta) a WebGL-glTF Extended (Beta).

Můžete použít standardní typ dokumentu, který umožňuje integraci se standardními přehrávacími balíčky glTF. Rozšířený typ dokumentu umožňuje vytvářet pokročilé animace s interaktivitou, které využívají nové běhové prostředí glTF aplikace Animate.

Export ve formátu WebGL-glTF (standardní a rozšířený)

V tomto videu se dozvíte, jak používat standardní a rozšířené typy dokumentů WebGL-glTF v aplikaci Animate.

Další informace naleznete v tématu Vytvoření a publikování dokumentu WebGL.

Vylepšená integrace s aplikací After Effects

Animátoři často vytváří animace v aplikaci Animate a poté je importují do aplikace After Effects, kde je dále upravují. Animate nyní obsahuje zásuvný modul pro aplikaci After Effects, který tento proces usnadňuje a zefektivňuje. 

Můžete importovat soubory FLA aplikace Animate do After Effects a vytvářet s nimi kompozice se soubory videa nebo je vykreslit jako video s dalšími kreativními efekty. Aplikace After Effects zachovává hierarchii vrstev z aplikace Animate. After Effects může s aplikací Animate komunikovat prostřednictvím zásuvného modulu. 

Pracovní postup mezi aplikacemi Animate a After Effects
Pracovní postup mezi aplikacemi Animate a After Effects

Další informace získáte v tématu Práce s aplikacemi Premiere Pro a After Effects.

Nová domovská obrazovka

Nová domovská obrazovka nyní usnadňuje rychlé zahájení práce s aplikací Animate. Zvolte si cíl pro animaci pomocí libovolného záměru a Animate vám nabídne přednastavené formáty. Zvolte si záměr z karet v horní části obrazovky, jako jsou Animace postav, Sociální média, Hry, Vzdělávání, Reklamy, Web a Další volby. Na kartě Další volby si můžete vybírat typy dokumentů, jako HTML5 Canvas, ActionScript 3.0, VR 360 (Beta) atd. 

Pro každý záměr zvolte příslušné předvolby a kliknutím na tlačítko Vytvořit začněte vytvářet animace. V levém podokně se zobrazí naposledy používané soubory. V dolní části úvodní obrazovky jsou k dispozici ukázkové soubory. 

Kliknutím na Výuka v levém podokně získáte přístup k řadě výukových lekcí, které vám pomohou rychle pochopit koncepty a pracovní postupy a objasní vám různé tipy a triky. Najdete zde také výukové lekce pro většinu nejnovějších funkcí aplikace Animate 19.0.

Při práci s animacemi můžete vytvořit nový dokument kliknutím na Soubor > Nový. Můžete také použít následující klávesové zkratky: 

Windows: Ctrl+N

macOS: Cmd+N 

Nová domovská obrazovka
Nová domovská obrazovka

Různé změny

Nástroj Plechovka barvy Nástroj Plechovka barvy vám nyní umožňuje kliknutím a přetáhnutím přes obrysy objektu vyplnit příslušný objekt vybranou barvou. Nástroj můžete přes obrysy přetáhnout v libovolném směru. Nástroj Plechovka barvy vyplní barvu všude, kde jsou přes obrysy znázorněny tečky.

Rychlé vytvoření doplnění Nyní můžete rychle vytvořit doplnění z plochy výběrem objektů. Vyberte objekty na ploše, klikněte pravým tlačítkem myši a výběrem některé z animací s doplněním rychle vytvořte doplnění. Pokud se vybrané objekty nachází ve více vrstvách, vytvoří se ve všech vrstvách animace trvající jednu sekundu.

Podpora pera v sadě MS Office Uživatelé zařízení Microsoft Surface nyní mohou pracovat efektivněji a kvalitněji díky přidané nativní podpoře pera. 

Lepší vzhled rozhraní Uživatelské rozhraní aplikace Animate bylo aktualizováno frameworkem Spectrum a nyní nabízí stejně ostrý vzhled a intuitivní používání jako ostatní produkty Creative Cloud. 

Synchronizace grafických symbolů při opuštění snímku Při úpravách symbolů nyní můžete synchronizovat grafické symboly s nadřazenou časovou osou. Když ukončíte úpravy grafických symbolů, symboly se synchronizují, přičemž pozice snímků zůstávají zachovány.

Nový koncept časové osy Ovládací prvky časové osy byly přepracovány s důrazem na ještě snazší používání. Některé ovládací prvky byly přesunuty do horní části časové osy. Dříve byly ovládací prvky umístěny v dolní části časové osy.

Vylepšení nástrojů Štětec a Guma Prostředí pro kreslení bylo vylepšeno a nyní je možné zobrazit náhled štětce a lépe provádět finální tahy štětcem. Nástroj Štětec nyní obsahuje možnosti Tlak a Náklon a je možné nastavit minimální velikost štětce. Pro nástroj Štětec je k dispozici zjednodušené ovládání vyhlazování. Pro nástroj Guma jsou k dispozici další ovládací prvky a dále jsou pro něj dostupné všechny funkce nástroje Štětec.

Další informace o vylepšeních nástroje Guma získáte v tématu Změna čar a tvarů.

Sloučení vrstev

Sadu vrstev můžete seskupit a sloučit jako jednu vrstvu. Na časové ose vyberte vrstvy a klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané vrstvy. V místní nabídce vyberte příkazSloučit vrstvy, jak je zobrazeno na snímku obrazovky níže.

Sloučení vrstev na časové ose
Sloučení vrstev na časové ose

Nové motivy

Nyní si můžete vybírat ze čtyř barevných motivů aplikace Animate. Chcete-li změnit motiv, vyberte Úpravy > Předvolby. Na kartě Obecné klikněte na rozevírací seznam vedle možnosti Uživatelské rozhraní a vyberte požadovaný motiv. 

Motivy uživatelského rozhraní
Motivy uživatelského rozhraní

Vylepšení panelu Vzorky barev

Panel Vzorky barev můžete rozbalit bez změny uspořádání barev. Když panel přetáhnete, zvětší se velikost políček barev, jak je znázorněno níže na druhém snímku obrazovky. Pokud jej dále přetáhnete, panel Vzorník se rozdělí do několika sloupců, jak je zobrazuje třetí snímek obrazovky.

Vzorky barev v několika sloupcích
Vzorky barev v několika sloupcích

Uložené vzorky barev můžete exportovat, importovat nebo opakovaně používat. Vzorky barev označené tagy můžete opakovaně používat ve všech typech dokumentů aplikace Animate. 

Vylepšení importu videa ve formátu H264

Při importu videí ve formátu H264 do aplikace Animate je ve výchozím nastavení importováno celé video bez změny počtu snímků ve videu. Chcete-li sjednotit FPS dokumentu, můžete to učinit výběrem odpovídající možnosti v dialogovém okně Import videa, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

  • Pokud je zaškrtnuto políčko Sjednotit FPS dokumentu, Animate zahodí některé snímky, pokud se FPS videa liší od FPS dokumentu.
  • Jestliže políčko Sjednotit FPS dokumentu zaškrtnuto není, žádné snímky zahozeny nejsou.

Ve výchozím nastavení políčko Sjednotit FPS dokumentu není zaškrtnuto. 

 

Sjednocení FPS dokumentu
Sjednocení FPS dokumentu

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.