Kjøpe enhetslisenser for Creative Cloud for utdanningssektoren

Med enhetslisenser kan institusjoner som deltar i Value Incentive Plan (VIP), få lisens til programvare til en bestemt datamaskin, slik at brukerne slipper å logge seg på eller oppgi et serienummer for å få tilgang til applikasjonene. Institusjoner kan kjøpe enhetslisenser for Creative Cloud for utdanningssektoren ved å melde seg inn i VIP via en autorisert Adobe-forhandler for kunder i utdanningssektoren eller via Adobe Business Direct.

Logge på Admin Console

 1. Logg på adobe.com ved å klikke på Logg på i det øverste navigasjonsfeltet og oppgi Adobe ID-en og passordet for VIP-medlemskapet.

  Klikk på Logg på

  Hvis du allerede har logget på fra andre sider på adobe.com, klikker du på navnet ditt i det øverste navigasjonsfeltet.

  Klikk på navnet ditt i det øverste navigasjonsfeltet
 2. Klikk på Administrer team i navigasjonsruten eller på hurtigmenyen for å åpne Admin Console, der du kan administrere lisensene dine.

  Etter å ha kjøpt enhetslisenser for Creative Cloud for utdanningssektoren, får VIP-administratoren tilgang til Admin Console for å administrere enhetslisensene og laste ned Creative Cloud Packager.

  Merk: 

  Admin Console fungerer best på:

  • Mac OS: Safari 7.x, Google Chrome, Firefox 4 eller nyere
  • Win 7: IE 9, IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 eller nyere
  • Win 8: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 eller nyere

Administrere enhetslisenser

Hvis du vil se enhetslisensene, klikker du på Alle under overskriften Enhetslisenser i navigasjonsfeltet til venstre. Antallet kjøpte, aktive og tilgjengelige lisenser vises etter produktdistribusjonsgruppe. Distribusjonsgrupper består av de spesifikke kjøpte produktlisensene. Hvis du for eksempel kjøper lisenser for Creative Cloud Alle applikasjoner og Photoshop CC som en enkeltapplikasjon, genererer hver enkelt en egen distribusjonsgruppe.

Distribusjonsgruppe

Pakke og utrullere enhetslisenser

Gå til Distribusjonsverktøy for å laste ned Creative Cloud Packager. Med Packager kan administratoren opprette installasjonspakker for utrullering. Når en installasjonspakke er opprettet, installerer administratoren produktpakken på datamaskiner i klasserom eller datarom ved hjelp av et bedriftstilpasset distribusjonsverktøy som for eksempel Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop eller JAMF Casper Suite. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utrullere Adobe-pakker med ARD og Utrullere Adobe-pakker med SCCM. Hvis du vil vite mer om pakker og utrullering av enhetslisenser, kan du se Opprette pakker med enhetslisenser.

Forsiktig!

Adobe anbefaler at du ikke installerer Creative Cloud-skrivebordsprogrammet på systemer som bruker en enhetslisens. Det er et kjent problem med bestemte typer kontoer, som kan føre til at lisensen fjernes fra systemet når brukeren logger av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Dette er ikke et krav, men det kan oppstå uventede resultater hvis brukere logger på og av igjen.

Aktivere en lisens på en enhet

Administratorer kan ikke tilordne en lisens til en enhet direkte fra Admin Console. Enhetslisenser aktiveres ved første oppstart. Så når den første applikasjonen (for eksempel Photoshop eller Dreamweaver) startes på en enhet, opprettes det en lisensfil, og lisensen aktiveres på enheten. Denne prosessen fortsetter til alle kjøpte lisenser er i bruk.

Enheter må koble til Adobes servere før den første aktiveringen og deretter minst én gang i løpet av hver periode på 99 dager til planen opphører.

Når en lisens aktiveres på en enhet, vises enhetens navn i Admin Console under distribusjonsgruppen, i tillegg til antallet lisenser som er tilgjengelige for aktivering.

Distribusjonsgrupper – Creative Cloud Alle applikasjoner

Deaktivere en enhetslisens

Deaktivering av en lisens forhindrer tilgang til en produktdistribusjonsgruppe på en bestemt enhet.

Alle lisensene vises under Enhetslisenser i navigasjonsfeltet til venstre. Velg den spesifikke distribusjonsgruppen for å begynne deaktiveringsprosessen.

Hvis du vil deaktivere en lisens, klikker du på Deaktiver ved siden av den bestemte enheten. Det vises en hurtigmeny med en bekreftelse på deaktiveringen.

Når en lisens er deaktivert på en enhet, vises den som en tilgjengelig lisens i produktdistribusjonsgruppen, og kan aktiveres på en annen enhet. Når en ny enhet uten lisens starter en applikasjon i denne distribusjonsgruppen, brukes den ledige lisensen.

Loggen for deaktiverte enheter

Når administratoren deaktiverer en lisens på en enhet, vises det en loggoppføring i Deaktiverte enheter med informasjon om produktet, enhetsnavnet og datoen for deaktiveringen. Loggen er tom hvis det ikke finnes noen deaktivert enhet.

Aktivere en lisens på nytt

Administratoren kan benytte seg av to metoder for å aktivere på nytt en enhet som tidligere har vært deaktivert.

 1. Utruller lisensen på nytt ved å følge instruksjonene under Pakke og utrullere enhetslisenser ovenfor (kontroller at den nyeste versjonen av Creative Cloud Packager er installert). Bruk denne fremgangsmåten under følgende omstendigheter:

    a. Creative Cloud for utdanningssektoren ble avinstallert eller fjernet fra enheten

    b. Administratoren vil installere et annet sett med applikasjoner enn de som allerede finnes på enheten

    c. Det er lenge siden produktet ble oppdatert

 2. Opprette en ny lisensfil. Dette alternativet er ideelt for å erstatte et nylig installert produkt med en ny lisensfil for samme produkt. Hvis for eksempel Creative Cloud Alle applikasjoner ble installert og brukt på enheten før lisensen ble deaktivert, oppretter du en ny lisensfil for Creative Cloud Alle applikasjoner for enheten. Dermed er det ikke nødvendig å utføre en fullstendig ny utrullering på enheten.

Forsiktig!

Filer som finnes i SLCache- og SLStore-mappen bør ikke fjernes. Dette kan føre til inkonsekvent tilstand for lisensinformasjonen på vertsdatamaskinen.

Når lisensen er utrullert på nytt, aktiveres lisensen når applikasjonen startes på enheten. Når en lisens er aktivert, vises enheten og statusen i produktdistribusjonsgruppen i Admin Console.

Merk:

Hvis du får problemer med å aktivere på nytt, kan du se Reaktivering av arkiverte maskiner i enhetslisensiering.

Midlertidige lisenser

Hvis antallet enheter med aktive lisenser overstiger antallet kjøpte lisenser, vises det en advarsel under Aktive lisenser med statusen “Midlertidig” og utløpsdatoen. Administratorer har 60 dager på seg, regnet fra lisensaktiveringen, til å forvandle midlertidige lisenser til kjøpte lisenser ved å legge inn en bestilling hos en Adobe-representant. Administratoren kan også deaktivere midlertidige lisenser ved å følge fremgangsmåten under Deaktivere en enhetslisens ovenfor. Hvis ingen ytterligere lisenser er kjøpt, eller hvis de midlertidige lisensene ikke deaktiveres før utløpsdatoen, får ikke brukerne tilgang til applikasjoner som er knyttet til denne lisensen.

Kjøpe ekstra lisenser

For øyeblikket har ikke administratoren mulighet til å legge til (kjøpe) ekstra lisenser via Admin Console. Ring Adobe Business Direct på 800-443-8158 eller en autorisert Adobe-forhandler for utdanningssektoren hvis du vil kjøpe ytterligere enhetslisenser

Merk:

Knappen Legg til lisenser i Admin Console skal bare brukes til å legge til navngitte brukerlisenser. Dette er lisenser som tildeles enkeltbrukere, i motsetning til enhetslisenser, som tildeles spesifikke enheter.

Søke etter en enhet

 1. Klikk på Alle lisenser under Enhetslisenser i navigasjonsruten til venstre.

 2. Skriv inn enhetsnavnet i søkefeltet på den øverste verktøylinjen. Søkeresultatene vises i ruten til høyre.

Håndtere administratorer

 1. Klikk på Administratorer i navigasjonsruten til venstre for å vise kategorien Administratorer.

 2. Klikk på koblingen + Legg til flere nederst i tabellen.

 3. Skriv inn e-postadressen og navnet til personen du vil invitere som administrator.

 4. Klikk på Legg til administrator.

 5. Statusen vises som ventende, og en e-postinvitasjon sendes til personen. Invitasjonen må godtas for å fullføre prosessen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet