כברירת מחדל, אובייקטים חדשים שנוצרים ב-Adobe InDesign הם בעלי צבע אטום, כלומר דרגת אטימות של 100%. ניתן להחיל אפקטים על אובייקטים באמצעות אטימות ומיזוגים. יצירת חפיפה בין אובייקטים, הוספת שקיפות לאובייקטים או כיסוי צורות מאחורי אובייקטים.

אודות שקיפות

בשעת יצירת אובייקט או קו, בשעת החלת מילוי או בשעת הזנת טקסט, המילוי של פריטים אלה אחיד כברירת מחדל; כלומר, יש להם אטימות של 100%. ניתן להפוך את הפריטים לשקופים בדרכים שונות. לדוגמה, ניתן לשנות את האטימות מ-100% (אטום לחלוטין) ל-0% (שקוף לחלוטין). בשעת הפחתת אחוז האטימות, הגרפיקה הנמצאת מתחת למשטח האובייקט, הקו, המילוי או הטקסט מתחילה להיראות דרכו.

החלונית Effects מאפשרת לציין את אחוז האטימות של אובייקט, של הקו שלו, של המילוי שלו או של הטקסט שלו. ניתן להחליט כיצד האובייקט עצמו, הקו שלו, המילוי שלו או הטקסט שלו ימוזגו עם האובייקט שמתחתיו. בשעת עבודה עם אובייקטים, ניתן להגביל מיזוג לאובייקטים מסוימים, כך שרק אובייקטים אחדים בקבוצה ימוזגו עם אובייקטים שנמצאים מתחתיהם, או שניתן לגרום לאובייקטים לחסום אובייקטים בקבוצה ולא להתמזג איתם.

 

ניתן לראות אזורים של אובייקטים תחתונים דרך אובייקטים שקופים
ניתן לראות אזורים של אובייקטים תחתונים דרך אובייקטים שקופים.

סקירה על החלונית Effects

באמצעות החלונית Effects‏ (Window ‏> Effects) ניתן להגדיר את האטימות ואת אופן המיזוג של אובייקטים וקבוצות, להגביל מיזוג לקבוצה מסוימת, לחסום שקיפות של אובייקטים בקבוצה או להחיל אפקט שקיפות.

החלונית Effects
הוספה ועריכה של אפקטי שקיפות בחלונית Effects

A. מצב מיזוג B. רמות C. סמל FX‏ D. נקה אפקטים E. לחצן FX 

Blending Mode

הגדרת תגובת הגומלין בין צבעים באובייקטים שקופים לאובייקטים שמאחוריהם. (ראה הגדרת אופן מיזוג הצבעים.)

Opacity

קובע את אחוזי האטימות של אובייקט, קו, מילוי או טקסט. (ראה קביעת אטימות של אובייקט.)

Level

מציג את הגדרות האטימות של Object‏, Stroke‏, Fill ו-Text של אובייקט, ומציין האם הוחל אפקט שקיפות. לחץ על המשולש שמשמאל למילה Object (או Group או Graphic) להסתרה או להצגה של הגדרות רמה אלו. הסמל FX מופיע ברמה לאחר שאתה מחיל עליה הגדרות שקיפות, וניתן לערוך את ההגדרות על-ידי לחיצה כפולה על הסמל FX.

Isolate Blending

מחיל מצב מיזוג על קבוצת אובייקטים שנבחרו. (ראה בידוד מצבי מיזוג.)

Knockout Group

גורם לתכונות האטימות והמיזוג של כל אובייקט בקבוצה לכסות או להסתיר את האובייקטים שמתחתיו. (ראה כיסוי אובייקטים בתוך קבוצה.)

לחצן Clear All

מנקה אפקטים - קו, מילוי או טקסט - מאובייקט, מגדיר את מצב המיזוג למצב Normal, ומשנה את הגדרת האטימות ל-100% על פני כל האובייקט.

לחצן FX

מציג רשימה של אפקטי שקיפות. (ראה החלת אפקטי שקיפות.)

הצגת אפשרויות החלונית Effects

 1. בחר Window ‏> Effects, ובמידת הצורך, פתח את תפריט החלונית Effects ובחר Show Options.

  אפשרויות החלונית Effects זמינות גם בתיבת הדו-שיח Effects (בחר אובייקט ובחר בתפריט Object ‏> Effects ‏> Transparency), ובצורה פשוטה גם בחלונית Control.

החלת אפקטי שקיפות

 1. בחר אובייקט. להחלת אפקטים על גרפיקה, בחר גרפיקה בעזרת הכלי Direct Selection.
 2. בחר Window ‏> Effects להצגת החלונית Effects.
 3. בחר רמה כדי להקצות את החלקים או החלק של האובייקט שברצונך לשנות:

  Object

  משפיע על האובייקט כולו—הקו שלו, המילוי והטקסט.

  Graphic

  משפיע רק על הגרפיקה שנבחרה בעזרת הכלי Direct Selection. אפקטים שמוחלים על גרפיקה נשארים יחד איתה בשעת הדבקת הגרפיקה במסגרת אחרת.

  Group

  משפיע על כל האובייקטים והטקסט בקבוצה. ‏(החל אפקטים על אובייקטים בקבוצה באמצעות הכלי Direct Selection.)

  Stroke

  משפיע רק על הקו של האובייקט (כולל צבע הרווח שלו).

  Fill

  משפיע רק על מילוי האובייקט.

  Text

  משפיע רק על הטקסט שבתוך האובייקט, ולא על מסגרת הטקסט. אפקטים שמחילים על טקסט משפיעים על כל הטקסט שבאובייקט; לא ניתן להחיל אפקט על מילים או אותיות בודדות.

  ניתן גם לבחור הגדרת רמה בחלונית Control: לחץ על הלחצן Apply Effect To Object  ובחר Object‏, Stroke‏, Fill או Text.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות לפתיחת תיבת הדו-שיח Effects:
  • בחלונית Effects או בחלונית Control, לחץ על הלחצן FX  ובחר אפקט מהתפריט.

  • מתפריט החלונית Effects, בחר Effects ולאחר מכן בחר שם של אפקט.

  • מהתפריט תלוי ההקשר, בחר Effects ולאחר מכן בחר שם של אפקט.

  • בחר Object ‏> Effects, ובחר שם של אפקט.

  • בחלונית Effects, לחץ על המשולש להצגת הגדרות רמה במידת הצורך, ולאחר מכן לחץ פעמיים על הגדרת רמה—Object‏, Stroke‏, Fill או Text—בחלונית Effects. לחיצה כפולה פותחת את תיבת הדו-שיח Effects וגם בוחרת הגדרת רמה.

 5. בחר אפשרויות והגדרות לאפקט. (ראה הגדרות ואפשרויות שקיפות נפוצות.)

 6. לחץ על OK.

עריכת אפקט שקיפות

 1. בחר אובייקט או אובייקטים להחלת האפקט.
 2. בצע אחד מהצעדים הבאים לפתיחת תיבת הדו-שיח Effects:
  • בחלונית Effects, לחץ פעמיים על הסמל FX שמימין לאפשרות Object (לא בתחתית החלונית). ‏ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על המשולש שליד המילה אובייקט להצגת הסמל FX.

  • בחר את הרמה עם האפקט שברצונך לערוך, לחץ על הלחצן FX  בחלונית Effects ובחר שם של אפקט.

 3. ערוך את האפקט.

העתקת אפקטי שקיפות

 1. בצע אחד מהצעדים הבאים להעתקת אפקטי שקיפות:
  • להעתקת אפקטים מאובייקט לאובייקט, בחר את האובייקט עם האפקט שברצונך להעתיק, בחר את הסמל FX  של האובייקט בחלונית Effects, וגרור את הסמל FX לאובייקט השני. ניתן לגרור ולשחרר אפקטים מאובייקט לאובייקט באותה הרמה בלבד.

  • ניתן להעתיק אפקטים מאובייקט לאובייקט באופן בררני באמצעות הכלי Eyedropper . לבחירת הגדרות השקיפות של קו, מילוי ואובייקט שיועתקו באמצעות הכלי Eyedropper, לחץ פעמיים על הכלי לפתיחת תיבת הדו-שיח Eyedropper Options. לאחר מכן, בחר או בטל את הבחירה באפשרויות באזורים Stroke Settings‏, Fill Settings ו-Object Settings.

  • להעתקת אפקטים מרמה אחת לרמה אחרת של אותו אובייקט, הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי גרירה של הסמל FX מרמה אחת לרמה אחרת (Stroke‏, Fill או Text) בחלונית Effects.

  הערה:

  ניתן להעביר אפקטים מרמה אחת לרמה אחרת של אותו אובייקט על-ידי גרירת הסמל FX.

ניקוי אפקטי שקיפות מאובייקט

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לנקות את כל האפקטים מאובייקט כלשהו וכן לשנות את מצב המיזוג ל-Normal ואת ההגדרה Opacity ל-100%, לחץ על הלחצן Clear All Effects  בחלונית Effects או בחר Clear All Transparencyבתפריט החלונית Effect.

  • לניקוי כל האפקטים תוך שמירה על הגדרות האטימות והמיזוג, בחר רמה ובחר Clear Effects בתפריט החלונית Effects, או גרור את הסמל FX  מהרמה Stroke,‏ Fill או Text בחלונית Effects לסמל פח האשפה.

  • לניקוי רמות מרובות (Stroke,‏ Fill‏ או Text) של אפקט, בחר את הרמות ולחץ על סמל פח האשפה.

  • להסרת אפקט בודד מאובייקט, פתח את תיבת הדו-שיח Effects ובטל את הבחירה באפקט Transparency.

אפקטי שקיפות

InDesign מציע תשעה אפקטי שקיפות. רבות מההגדרות והאפשרויות ליצירת אפקטים אלה דומות זו לזו.

אפקטים
אפקטים

A. ‏Drop Shadow‏ B. ‏‏Inner Shadow‏‏ C. ‏‏‏Outer Glow‏‏‏ D. Inner Glow E. ‏Bevel and Emboss‏ F. ‏Satin‏ G. ‏Basic Feather‏ H. ‏Directional Feather‏ I. ‏Gradient Feather‏ 

Drop Shadow

הוספת צל המוטל מאחורי האובייקט, הקו, המילוי או הטקסט.

Inner Shadow

הוספת צל המוטל בתוך קצוות האובייקט, הקו, המילוי או הטקסט, ומעניק לו מראה שקוע.

Outer Glow and Inner Glow

הוספת הילות הבוקעות מהצד הפנימי או החיצוני של אובייקט, קו, מילוי או טקסט.

Bevel and Emboss

הוספת שילובים מגוונים של אור וצל להענקת מראה תלת-ממדי לטקסט ולתמונות.

Satin

הוספת הצללה פנימית היוצרת גימור במראה סאטין.

Basic Feather, Directional Feather, and Gradient Feather

ריכוך קצוות של אובייקט על-ידי עמעום הדרגתי לשקוף.

הערה:

בנוסף לתיאורים שכלולים כאן, ראה הגדרות ואפשרויות שקיפות נפוצות.

הגדרות ואפשרויות שקיפות נפוצות

רבות מההגדרות והאפשרויות של אפקטי שקיפות שונים זהות זו לזו. הגדרות ואפשרויות שקיפות נפוצות כוללות את הפריטים הבאים:

Angle and Altitude

הגדרת זווית התאורה שבה מוחל אפקט תאורה. הערך 0 שווה לגובה הקרקע; הערך 90 מציין אור שנמצא בדיוק מעל לאובייקט. לחץ על רדיוס הזווית או הזן ערך במעלות. בחר Use Global Light אם ברצונך להחיל זווית תאורה אחידה על כל האובייקטים. משמש באפקטים Drop Shadow‏, Inner Shadow‏, Bevel and Emboss‏, Satin ו-Feather.

Blending Mode

הגדרת תגובת הגומלין בין צבעים באובייקטים שקופים לאובייקטים שמאחוריהם. משמש באפקטים Drop Shadow‏, Inner Shadow‏, Outer Glow‏, Inner Glow ו-Satin. (ראה הגדרת אופן מיזוג הצבעים.)

Choke

בנוסף להגדרה Size, מגדיר את הכמות האטומה ואת הכמות השקופה של הצל או ההילה; ערכים גדולים מגבירים את האטימות וערכים קטנים מגבירים את השקיפות. משמש באפקטים Inner Shadow‏, Inner Glow ו-Feather.

Distance

מגדיר את מרחק ההסטה לאפקט Drop Shadow‏, Inner Shadow או Satin.

Noise

מגדיר את כמות הרכיבים האקראיים באטימות של הילה או של צל, באמצעות הזנת ערך או גרירת מחוון. משמש באפקטים Drop Shadow‏, Inner Shadow‏, Outer Glow‏, Inner Glow ו-Feather.

Opacity

קובע אטימות של אפקט; גרור את המחוון או הזן ערך באחוזים. (ראה קביעת האטימות של אובייקט.) משמש באפקטים Drop Shadow‏, Inner Shadow‏, Outer Glow‏, Inner Glow‏, Gradient Feather‏, Bevel and Emboss ו-Satin.

Size

מגדיר את כמות הצל או ההילה. משמש באפקטים Drop Shadow‏, Inner Shadow‏, Outer Glow‏, Inner Glow ו-Satin.

Spread

מגדיר את שקיפות הטשטוש באפקט צל או הילה, שנקבע בהגדרה Size. אחוזים גבוהים יותר הופכים את הטשטוש לאטום יותר. משמש באפקטים Drop Shadow ו-Outer Glow.

Technique

הגדרות אלה קובעות את יחסי הגומלין בין קצה אפקט שקיפות לצבעי הרקע. האפשרויות Softer ו-Precise זמינות לאפקטים Outer Glow ו-Inner Glow:

Softer

מחיל טשטוש על קצה האפקט. בגדלים גדולים, אינו שומר על תכונות מפורטות.

Precise

שומר על קצות האפקט, כולל פינות ופרטים חדים אחרים. שומר על תכונות טוב יותר מהטכניקה Softer.

Use Global Light

מחיל על צל את הגדרת האור הכולל. משמש באפקטים Drop Shadow‏, Bevel and Emboss ו-Inner Shadow.

X Offset ו-Y Offset

הסטת הצל על ציר x או y במידה שתציין. משמש באפקטים Drop Shadow ו-Inner Shadow.

‏Drop Shadow‏

האפקט Drop Shadow יוצר צל תלת-ממדי. ניתן להסיט את ההצללה לאורך ציר X או ציר Y, וכן לשנות את מצב המיזוג, הצבע, האטימות, המרחק, הזווית והגודל של ההצללה. השתמש באפשרויות אלה כדי להגדיר את יחסי הגומלין בין ההצללה לאובייקטים ולאפקטי שקיפויות:

Object Knocks Out Shadow

האובייקט נמצא לפני הצל שהוא מטיל.

Shadow Honors Other Effects

ההצללה מתחשבת באפקטי שקיפות אחרים. לדוגמה, אם בוצע ריכוך קצוות בצד אחד של האובייקט, ניתן להגדיר להצללה להתעלם מריכוך הקצוות כך שהצל לא יתעמעם בהדרגה, או לגרום לקצות הצל להראות מרוככים באותו האופן שקצות האובייקט מרוככים.

לחץ על הלחצן Drop Shadow  בחלונית Control כדי להחיל או להסיר במהירות הצללה מאובייקט, קו, מילוי או טקסט.

הערה:

לבחירת צבע להצללה, לחץ על הלחצן Set Shadow Color (ליד התפריט Blending Mode) ובחר צבע.

‏Inner Shadow‏

האפקט Inner Shadow ממקם צל בתוך האובייקט ויוצר את הרושם שהאובייקט שקוע ניתן להסיט את ההצללה הפנימית לאורך צירים שונים ולשנות את מצב המיזוג, האטימות, המרחק, הזווית, הגודל, הרעש והחפיפה של הצל.

‏Outer Glow‏

האפקט Outer Glow יוצר הילה שבוקעת מתחת לאובייקט. ניתן להגדיר את מצב המיזוג, האטימות, הטכניקה, הרעש, הגודל והפיזור.

Inner Glow

האפקט Inner Glow יוצר הילה שבוקעת מתוך האובייקט החוצה. בחר בהגדרות מצב המיזוג, האטימות, הטכניקה, הגודל, הרעש והחפיפה, וכן בהגדרה Source:

Source

מציין את מקור ההילה. בחר Center להחלת הילה שבוקעת מהמרכז; בחר Edge להחלת הילה שבוקעת מגבולות האובייקט.

‏Bevel and Emboss‏

האפקט Bevel and Emboss מעניק לאובייקט מראה ריאליסטי ותלת-ממדי. ההגדרה Structure קובעת את הגודל והצורה של האובייקט:

Style

מציין את סגנון השיקוע: Outer Bevel יוצר שיקוע בקצוות החיצוניים של האובייקט; Inner Bevel יוצר שיקוע בקצוות הפנימיים; Emboss מדמה אפקט של הבלטת האובייקט על רקע האובייקטים שמתחתיו; Pillow Emboss מדמה אפקט של הטבעת קצות האובייקט לתוך האובייקטים שמתחתיו.

Size

מגדיר את גודל אפקט השיקוע או ההבלטה.

Technique

קובע את יחסי הגומלין בין אפקט שיקוע והבלטה לצבעי רקע: האפשרות Smooth מטשטשת קלות את הקצוות (ואינה שומרת על תכונות מפורטות בגדלים גדולים יותר); Chisel Soft מטשטשת את הקצוות, אך במידה פחותה מזו של הטכניקה Smooth (אפשרות זו שומרת על תכונות מפורטות טוב יותר לעומת הטכניקה Smooth, אך פחות מהטכניקה Chisel Hard‏); Chisel Hard מספקת קצוות קשים יותר וברורים יותר (ושומרת על תכונות מפורטות טוב יותר מהטכניקות Smooth ו-Chisel Soft).

Soften

בנוסף להגדרה Technique, מטשטש את האפקט להפחתת לכלוכים לא רצויים וקצוות גסים.

Direction

בחר Up או Down כדי לגרום לאפקט להידחף למעלה או למטה.

Depth

מגדיר את העומק של אפקט השיקוע או ההבלטה.

ההגדרות Shading קובעות את האופן שבו האובייקט מגיב לאור:

Angle and Altitude

הגדרת גובה מקור האור. הערך 0 שווה לגובה הקרקע; הערך 90 מציין אור שנמצא בדיוק מעל לאובייקט.

Use Global Light

החלת מקור האור הכולל כפי שהוגדר לכל אפקטי השקיפות. בחירה באפשרות זו דורסת את ההגדרות Angle ו-Altitude.

Highlight and Shadow

ציון מצב המיזוג לאור ולצל של השיקוע וההבלטה.

Satin

האפקט Satin מאפשר להעניק לאובייקטים גימור חלק, דמוי-סאטין. בחר הגדרות מצב מיזוג, אטימות, זווית, מרחק וגודל, ובחר האם להפוך צבעים ושקיפויות:

Invert

בחר באפשרות זו כדי להפוך את האזורים הצבועים והשקופים של האובייקט.

Basic Feather

האפקט Feather מרכך (מעמעם בהדרגה) קצוות של אובייקט לאורך מרחק שניתן לציין:

Feather Width

מגדיר את המרחק שלאורכו האובייקט מתעמעם בהדרגה מאטום לשקוף.

 

‏Choke

בנוסף להגדרה Feather Width, קובע את הכמות האטומה והכמות השקופה של הילת הריכוך; ערך גבוה יגביר את האטימות וערך נמוך יגביר את השקיפות.

 

Corners

בחר Sharp‏, Rounded או Diffused:

 Sharp  עוקב בדייקנות אחר הקצה החיצוני של הצורה, לרבות פינות חדות. אפשרות זו מתאימה לאובייקטים דמויי-כוכב וליצירת אפקט מיוחד בצורה מלבנית.

Rounded  מעגל את הפינה על-ידי החלה של רדיוס ריכוך הקצוות. הצורה מוסטת תחילה פנימה ולאחר מכן החוצה ליצירת שני קווי המתאר. אפשרות זו פועלת היטב בשילוב עם מלבנים.

Diffused  עושה שימוש בשיטה של Adobe Illustrator, שיוצרת עמעום הדרגתי מאטום לשקוף בקצוות של האובייקט.

Noise

מציין את כמות הרכיבים האקראיים בהילת ריכוך קצוות. השתמש באפשרות זו כדי לרכך את ההילה.

Directional Feather

האפקט Directional Feather מרכך את קצות האובייקט באמצעות עמעום הדרגתי עד לשקיפות מהכיוונים שתגדיר. לדוגמה, ניתן להחיל ריכוך קצוות בחלק העליון והתחתון של האובייקט, ולא מצדו הימני ומצדו השמאלי.

Feather Widths

מגדיר את המרחק שלאורכו הצד העליון, התחתון, השמאלי והימני של האובייקט מתעמעמים לשקוף. בחר באפשרות Lock לעמעום כל אחד מצדי האובייקט לאורך מרחק זהה.

Noise

מציין את כמות הרכיבים האקראיים בהילת ריכוך קצוות. השתמש באפשרות זו ליצירת הילה רכה יותר.

Choke

לצד הגדרות Width, קובע את הכמות האטומה ואת הכמות השקופה של ההילה; ערך גבוה מגביר את האטימות וערך נמוך מגביר את השקיפות.

Shape

בחר אפשרות - First Edge Only, ‏Leading Edges או All Edges - כדי לתחום את הצורה המקורית של האובייקט.

Angle

מסובב את מסגרת ההתייחסות של אפקט ריכוך הקצוות, כך שכל עוד לא מזינים כפולה של 90 מעלות, הקצוות המרוככים נטויים ואינם מקבילים לאובייקט.

Gradient Feather

רכך אזורים של אובייקט באמצעות האפקט Gradient Feather כדי לעמעם אותם באופן הדרגתי עד לשקיפות.

Gradient Stops

יוצר נקודת עצירה אחת של מעבר צבע לכל אחד מהמעברים בין עוצמות השקיפות שברצונך להחיל על אובייקט.

 • ליצירת נקודת עצירה של מעבר צבע, לחץ מתחת למחוון Gradient (גרור נקודת עצירה מחוץ למחוון להסרת נקודת עצירה).

 • להתאמת המיקום של נקודת עצירה של מעבר צבע, גרור אותה שמאלה או ימינה, או בחר אותה וגרור את המחוון Location.

 • להתאמת נקודת האמצע בין שתי נקודות עצירה של אטימות, גרור מעוין מעל ל-Gradient Slider. מיקום המעוין קובע עד כמה המעבר בין נקודות העצירה יהיה חד או הדרגתי.

Reverse Gradient

לחץ כדי להפוך את כיוון מעברי הצבע. תיבה זו ממוקמת מימין ל-Gradient Slider.

Opacity

מציין את השקיפות בין נקודות מעבר צבע. בחר נקודה וגרור את המחוון Opacity.

Location

מתאים את מיקום נקודת העצירה של מעבר צבע. בחר נקודת עצירה של מעבר צבע לפני גרירת המחוון או הזנת מידה.

Type

האפשרות Linear יוצרת הצללות בקו ישר מנקודת ההתחלה של מעבר הצבע לנקודת הסיום של מעבר הצבע; האפשרות Radial יוצרת הצללות בדוגמה מעגלית מנקודת ההתחלה של מעבר הצבע לנקודת הסיום של מעבר הצבע.

Angle

למעברי צבע קוויים, קובע את הזווית של קווי מעבר הצבע. לדוגמה, ערך של 90 מעלות יוצר קווים אופקיים, וערך של 180 מעלות יוצר קווים אנכיים.

Use Global Light

ניתן להחיל זווית תאורה אחידה על אפקטי שקיפות שכוללים גורם הצללה: Drop Shadow‏, Inner Shadow ו-Bevel and Emboss. בשעת בחירה באפשרות Use Global Light יחד עם אפקטים אלה, התאורה נקבעת לפי ההגדרה הכוללת בתיבת הדו-שיח Global Light.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות לפתיחת תיבת הדו-שיח Global Light:

  • בחר Global Light מתפריט החלונית Effects.

  • בחר Object ‏> Effects ‏> Global Light.

 2. הזן ערך או גרור את רדיוס הזווית להגדרת Angle ו-Altitude, ולחץ על OK.

קביעת אטימות של אובייקט

ניתן להחיל שקיפות על אובייקט בודד או על אובייקטים שנבחרו (כולל גרפיקה ומסגרות טקסט), אך לא על תווי טקסט בודדים או על שכבות. עם זאת, גרפיקה שיובאה עם אפקטי שקיפות מהסוג שהוזכר לעיל תוצג ותודפס בצורה נכונה.

 1. בחר באובייקט או באובייקטים.

  המילה מעורב מופיעה בחלונית Effects אם בוחרים אובייקטים מרובים עם הגדרות אטימות סותרות. לדוגמה, אם בחרת אובייקטים עם הגדרות אטימות מילוי שונות, מוצגת בחלונית Transparency ההודעה: "Fill: Opacity (mixed)‎‏".

 2. בחר Object‏, Stroke‏, Fill או Text באחת מהשיטות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Apply Effects‏  בחלונית Control ובחר אפשרות.

  • לחץ על אפשרות בחלונית Effects (במידת הצורך, לחץ על המשולש שליד המילה Object להצגת האפשרויות).

 3. בחלונית Control או בחלונית Effects, הזן ערך בשדה Opacity או לחץ על החץ שליד השדה והזז את המחוון עד לקבלת הערך הרצוי. הפחתה בדרגת האטימות של אובייקטים גורמת לעלייה בדרגת השקיפות.

הערה:

בשעת בחירה ישירה וגזירה או העתקה של אובייקט מתוך קבוצה שקופה ב-InDesign והדבקתו במקום אחר במסמך, האובייקט מאבד את שקיפותו, אלא אם כן הוא נבחר קודם לכן בנפרד והוחלה עליו שקיפות.

החלת שקיפות על קבוצות

בנוסף להחלת אפקטי שקיפות על אובייקטים בודדים, ניתן להחיל אותם גם על קבוצות.

אם פשוט בוחרים באובייקטים ומשנים את הגדרת האטימות שלהם, דרגת האטימות של האובייקטים שנבחרו משתנה באופן יחסי לזו של יתר האובייקטים. באזורים חופפים תיווצר אטימות מצטברת.

לעומת זאת, אם בוחרים בקבוצה שנוצרה באמצעות הפקודה Group ומשנים את דרגת האטימות שלה, החלונית Effects מתייחסת אליה כאל אובייקט בודד (החלונית Effects מציגה אפשרות רמה אחת בלבד—Group), ודרגות האטימות בתוך הקבוצה אינן משתנות. במילים אחרות, לא נוצרת תגובת גומלין בין אובייקטים בתוך קבוצה.

החלת שקיפות על קבוצות
אובייקטים בודדים שנבחרו ונקבעה להם דרגת אטימות של 50% (משמאל) וקבוצה שנבחרה ונקבעה לה דרגת אטימות של 50% (מימין)

שינוי מראה של גרפיקה שקופה על המסך

השתמש בתיבת הדו-שיח Display Performance להגדרת העדפות השקיפות. העדפות אלה משפיעות על איכות התצוגה של אובייקטים שקופים על המסך במסמכים חדשים ובמסמכים שנשמרו לאחר שינוי ההעדפות. ניתן גם להפעיל או לבטל את תצוגת השקיפות במסמך. ביטול תצוגת השקיפות בהעדפות התצוגה אינה מבטלת את תצוגת השקיפות בשעת הדפסה או ייצוא של המסמך.

הערה:

בדוק את העדפות השקיפות לפני הדפסת קובץ הכולל אפקטים של שקיפות. הדפסה גורמת לשיטוח אוטומטי של הגרפיקה, ועלולה להשפיע על מראה אפקטי השקיפות.

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> Display Performance‏ (Windows) או Adobe InDesign ‏> Preferences ‏> Display Performance‏ (Mac OS).
 2. בחר אחת מהאפשרויות (תצוגה מהירה, תצוגה רגילה, איכות גבוהה) באזור Adjust View Settings כדי לקבוע את רזולוציית התצוגה על המסך של האפקטים במסמך. שינוי ההגדרות יחול רק על האפשרות שתבחר כאן:
  • האפשרות Fast Display מבטלת את השקיפות ומגדירה את הרזולוציה ל-24 dpi.

  • האפשרות Typical מציגה אפקטים ברזולוציה נמוכה ומגדירה את הרזולוציה ל-72 dpi.

  • האפשרות High Quality משפרת את תצוגת האפקטים, במיוחד בקובצי PDF ו-EPS, ומגדירה את הרזולוציה ל-144 dpi.

 3. הזז את המחוון Transparency. הגדרת ברירת המחדל היא Medium Quality, המציגה הצללות וריכוך קצוות.
 4. לחץ על OK.
 5. כאשר צבעי דיו חופפים למצבי מיזוג, בחר View ‏>Overprint Preview. אפשרות זו מאפשרת לראות על המסך את תגובת הגומלין בין צבעי דפוס לשקיפות.

הערה:

השתמש בתפריט View כדי לעבור במהירות בין Fast Display‏, Typical Display ו-High Quality Display של שקיפות.

ביטול תצוגת שקיפות

לשיפור ביצועי התצוגה, ניתן לבטל את תצוגת השקיפות. ביטול תצוגת השקיפות אינו מבטל את תצוגת השקיפות בשעת הדפסה או ייצוא של המסמך.

 1. בחר View ‏> Display Performance ‏> Fast Display.

הסרת אפקט תיבה לבנה במסמכים עם שקיפות

במקרים מסוימים, תיבה לבנה או גבול רפאים מופיעים במקום שבו מוחל אפקט שקיפות, בדרך כלל במסמכים המכילים הצללות או מעברי צבע. בעיה זו עשויה להתרחש אם אפקט השקיפות בא במגע עם צבע ספוט.

כדי לפתור בעיה זו, ניתן להימנע מהשימוש בצבעי ספוט עם שקיפות או להפעיל אוברפרינט.

כדי להציג ולהדפיס מסמך PDF ללא אפקט תיבה לבנה, ב-Acrobat, הפעל את האפשרות Simulate Overprinting. ב-Acrobat 9, בחר Advanced >‏ Print Production >‏ Output Preview. ב-Acrobat X, בחר Tools >‏ Print Production >‏ Output Preview.

אם אתה שולח את המסמך למדפסת שנתקלה באפקט זה של תיבה לבנה, בקש מספק השירות להפעיל PostScript Overprint ב-RIP. אם פעולה זו לא עובדת, ניתן לשטח את השקיפות ולבחור את האפשרות Simulate Overprint לפני שליחת הקובץ. ב-InDesign, אפשרות זו נמצאת בחלונית Output של תיבת הדו-שיח Print בעת בחירת האפשרות Composite CMYK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת