מדריך למשתמש ביטול

ציור בעזרת הכלי Pen

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. התאמה אישית של סביבת העבודה שלך ב-InDesign
   3. Toolbox
   4. הגדרת העדפות
   5. סביבת עבודה מבוססת מגע
   6. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   7. שחזור מסמך וביטול פעולה
 3. יצירה ופריסה של מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
   2. יישור ופיזור של אובייקטים באמצעות סרגלים
   3. מדידת אובייקטים בעזרת הכלי 'מדידה'
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   4. יצירת טקסט על נתיב
   5. תבליטים ומספור
   6. גליפים ותווים מיוחדים
   7. יצירת טקסט
   8. משתני טקסט
   9. יצירת קודי QR
   10. עריכת טקסט
   11. יישור טקסט
   12. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   13. אובייקטים מעוגנים
   14. תוכן מקושר
   15. עיצוב פסקאות
   16. עיצוב תווים
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. עבודה עם חבילות סגנון
   3. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. בדיקת איות ומילוני שפות
   1. בדיקת איות, תיקון אוטומטי ואיות דינמי
   2. יצירה, הוספה וניהול של מילונים ומילים
   3. שינוי העדפות מילון
   4. מילון Duden
  6. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  7. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. מיפוי, ייצוא וניהול של סגנונות
   3. סגנונות אובייקטים
   4. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   5. עבודה עם סגנונות
   6. ריווח שורות
  8. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  9. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
  10. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. מסגרות ואובייקטים
   10. יישור ופיזור של אובייקטים
   11. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   12. שילוב נכסי AEM
  11. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. חיפוש והחלפה
  1. חיפוש והחלפה של טקסט
  2. חיפוש והחלפה של גופנים
  3. חיפוש והחלפה של דמויות
  4. חיפוש והחלפה באמצעות ביטויים ושאילתות GREP
  5. חיפוש והחלפה של אובייקטים
  6. חיפוש והחלפה של צבעים
  7. אפשרויות חיפוש לחיפוש והחלפה
 6. שיתוף
  1. עבודה עם מסמכי ענן של InDesign
  2. מסמכי InDesign בענן | שאלות נפוצות
  3. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  4. שיתוף לצורך בדיקה
  5. בדיקת מסמך InDesign משותף
  6. ניהול משוב 
 7. פרסום
  1. השמה, ‏‫ייצוא ופרסום
   1. Publish online
   2. לוח המחוונים של Publish Online
   3. העתקה, הכנסת גרפיקה
   4. ייצוא תוכן עבור EPUB
   5. אפשרויות Adobe PDF
   6. ייצוא תוכן אל HTML
   7. ייצוא אל Adobe PDF
   8. ייצוא לפורמט JPEG
   9. ייצוא HTML
   10. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
   11. תבניות קובץ נתמכות
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 8. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים
 9. פתרון בעיות
  1. בעיות שתוקנו
  2. קריסה בעת הפעלה
  3. בעיה בתיקיית העדפות לקריאה בלבד
  4. פתרון בעיות של קבצים
  5. לא ניתן לייצא לקובץ PDF‏
  6. שחזור מסמכי InDesign

ציור מקטעי קווים ישרים בעזרת הכלי Pen

הנתיב הפשוט ביותר שניתן לצייר בעזרת הכלי Pen הוא קו ישר, אשר נוצר על-ידי לחיצה על הכלי Pen ליצירת שתי נקודות עיגון. המשך הלחיצה יוצר נתיב המורכב ממקטעי קווים ישרים המחוברים באמצעות נקודות פינה.

לחיצה על הכלי Pen יוצרת מקטעים ישרים.

 1. בחר את הכלי Pen.
 2. מקם את הכלי Pen במקום שבו ברצונך להתחיל את המקטע הישר, ולחץ כדי להגדיר את נקודת העיגון הראשונה (אל תגרור).
  הערה:

  המקטע הראשון שתצייר לא יהיה גלוי עד ללחיצה על נקודת העיגון השניה. (בחר את האפשרות Rubber Band ב-Photoshop כדי להציג מקטעי נתיבים בתצוגה מקדימה.) בנוסף, אם מופיעים קווי כיוון, סימן שגררת בטעות את הכלי Pen; בחר Edit ‏> ‏Undo ולחץ שוב.

 3. לחץ שוב במקום שבו ברצונך לסיים את המקטע (השתמש ב-Shift ולחיצה כדי לאלץ יצירה של זווית מקטע שהיא כפולה של 45°).
 4. המשך ללחוץ כדי להגדיר נקודות עיגון עבור מקטעים ישרים נוספים.

  נקודת העיגון האחרונה שתוסיף תמיד תופיע בתור ריבוע אחיד המציין שהיא נבחרה. נקודות עיגון שהוגדרו קודם לכן הופכות לחלולות ובחירתן מתבטלת בזמן שאתה מוסיף נקודות עיגון נוספות.

 5. השלם את הנתיב על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לסגור את הנתיב, מקם את הכלי Pen מעל נקודת העיגון (החלולה) הראשונה. עיגול קטן יופיע ליד מצביע הכלי Pen  כשהוא ממוקם כראוי. לחץ או גרור כדי לסגור את הנתיב.

  הערה:

  כדי לסגור נתיב ב-InDesign, ניתן גם לבחור את האובייקט ולבחור Object ‏> ‏Paths ‏> ‏Close Path.

  • כדי להשאיר את הנתיב פתוח, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ולחץ במקום כלשהו הרחק מכל האובייקטים.

   כדי להשאיר את הנתיב פתוח, ניתן גם לבחור כלי אחר, או לבחור Select ‏> ‏Deselect ב-Illustrator או Edit ‏> ‏Deselect All ב-InDesign. ב-InDesign או ב-Illustrator, ניתן גם פשוט להקיש Enter או Return כדי להשאיר את הנתיב פתוח.

ציור עקומות בעזרת הכלי Pen

ניתן ליצור עקומה על-ידי הוספת נקודת עיגון במקום שבו העקומה משנה כיוון, וגרירת קווי הכיוון המעצבים את העקומה. האורך והשיפוע של קווי הכיוון קובעים את צורת העקומה.

קל יותר לערוך עקומות והמערכת יכולה להציג ולהדפיס אותן במהירות רבה יותר אם אתה מצייר אותן באמצעות מספר קטן ככל האפשר של נקודות עיגון. השימוש בנקודות רבות מדי עלול גם ליצור בליטות לא רצויות בעקומה. במקום זאת, צייר נקודות עיגון מרווחות והתנסה בעיצוב עקומות על-ידי שינוי האורך והזוויות של קווי הכיוון.

 1. בחר את הכלי Pen.
 2. מקם את הכלי Pen במקום שבו ברצונך להתחיל את העקומה והחזק את לחצן העכבר לחוץ.

  נקודת העיגון הראשונה מופיעה ומצביע הכלי Pen משתנה לראש חץ. (ב-Photoshop, המצביע משתנה רק לאחר תחילת הגרירה.)

 3. גרור כדי להגדיר את השיפוע של מקטע העקומה שאתה יוצר, ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.

  בעיקרון, כדאי למתוח את קו הכיוון לאורך כשליש מהמרחק לנקודת העיגון הבאה שאתה מתכנן לצייר. (ניתן לשנות צד אחד או שניים של קו הכיוון מאוחר יותר.)

  החזק את מקש Shift לחוץ כדי לאלץ את הכלי להגדיר כפולות של 45°.

  ציור הנקודה הראשונה בעקומה

  A. מיקום הכלי Pen‏ B. תחילת הגרירה (לחצן העכבר לחוץ) C. גרירה למתיחת קווי כיוון 

 4. מקם את הכלי Pen במקום שבו ברצונך לסיים את מקטע העקומה ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי ליצור עקומה בצורת C, גרור בכיוון ההפוך לקו הכיוון הקודם. לאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.

  ציור הנקודה השניה בעקומה

  א. התחלת הגרירה של נקודת החלקה שנייה‬‏‫ ב. גרירה הרחק מקו הכיוון הקודם ליצירת עקומת C ג. התוצאה לאחר שחרור לחצן העכבר

  • כדי ליצור עקומה בצורת S, גרור באותו הכיוון כמו קו הכיוון הקודם. לאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.

  ציור עקומת S

  א. התחלת הגרירה של נקודת החלקה חדשה‬‏‫ ב. גרירה באותו הכיוון של קו הכיוון הקודם ליצירת עקומת S ג. התוצאה לאחר שחרור לחצן העכבר

  הערה:

  (Photoshop בלבד) כדי לשנות את הכיוון של העקומה בצורה חדה, שחרר את לחצן העכבר ולאחר מכן גרור תוך כדי הקשה על Alt ‏(Windows) או על Option ‏(Mac OS) את נקודת הכיוון בכיוון העקומה. שחרר את מקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ואת לחצן העכבר, מקם מחדש את המצביע במקום שבו ברצונך לסיים את המקטע, וגרור בכיוון ההפוך כדי להשלים את מקטע העקומה.

 5. המשך לגרור את הכלי Pen ממיקומים שונים כדי ליצור סדרה של עקומות חלקות. שים לב שיש למקם נקודות עיגון בתחילת העקומה ובסופה, ולא בשיא העקומה.
  הערה:

  הקש על Alt ‏(Windows) או על Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת קווי הכיוון כדי להוציא קווי כיוון של נקודת עיגון.

 6. השלם את הנתיב על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לסגור את הנתיב, מקם את הכלי Pen מעל נקודת העיגון (החלולה) הראשונה. עיגול קטן יופיע ליד מצביע הכלי Pen  כשהוא ממוקם כראוי. לחץ או גרור כדי לסגור את הנתיב.

  הערה:

  כדי לסגור נתיב ב-InDesign, ניתן גם לבחור את האובייקט ולבחור Object ‏> ‏Paths ‏> ‏Close Path.

  • כדי להשאיר את הנתיב פתוח, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ולחץ במקום כלשהו הרחק מכל האובייקטים.

   כדי להשאיר את הנתיב פתוח, ניתן גם לבחור כלי אחר, או לבחור Select ‏> ‏Deselect ב-Illustrator או Edit ‏> ‏Deselect All ב-InDesign.

מיקום מחדש של נקודות עיגון בזמן הציור

 1. לאחר הלחיצה ליצירת נקודת עיגון, השאר את לחצן העכבר לחוץ, החזק את מקש הרווח לחוץ וגרור כדי למקם מחדש את נקודת העיגון.

סיום שרטוט נתיב

השלם נתיבים באחת מהדרכים הבאות:

 1. כדי לסגור נתיב, מקם את הכלי Pen מעל נקודת העיגון (החלולה) הראשונה. עיגול קטן יופיע ליד מצביע הכלי Pen  כשהוא ממוקם כראוי. לחץ או גרור כדי לסגור את הנתיב.

  הערה:

  כדי לסגור נתיב ב-InDesign, ניתן גם לבחור את האובייקט ולבחור Object ‏> ‏Paths ‏> ‏Close Path.

 2. כדי להשאיר נתיב פתוח, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) במקום כלשהו רחוק משאר האובייקטים.

כדי להשאיר את הנתיב פתוח, ניתן גם לבחור כלי אחר, או לבחור Select ‏> ‏Deselect ב-Illustrator או Edit ‏> ‏Deselect All ב-InDesign. ב-InDesign, ניתן גם פשוט להקיש Enter או Return כדי להשאיר את הנתיב פתוח.

ציור קווים ישירים ואחריהם עקומות

 1. באמצעות הכלי Pen, לחץ על נקודות פינה בשני מיקומים כדי ליצור מקטע ישר.
 2. מקם את הכלי Pen מעל נקודת הקצה שנבחרה. ב-Illustrator וב-InDesign, סמל המרת נקודה מופיע ליד הכלי Pen כשהוא ממוקם כראוי (ב-Photoshop, קו אלכסוני או נטוי קטן מופיע ליד הכלי Pen). כדי להגדיר את השיפוע של המקטע המעוקל שתיצור לאחר מכן, לחץ על נקודת העיגון וגרור את קו הכיוון שמופיע.
  ציור מקטע ישר ולאחריו מקטע מעוקל (חלק 1)

  A. המקטע הישר הושלם B. ‏מיקום הכלי Pen מעל נקודת הקצה (הסמל Convert Point מופיע רק ב-Illustrator וב-InDesign)‏ C. גרירת נקודת הכיוון 

 3. מקם את העט במקום שבו ברצונך למקם את נקודת העיגון הבאה ולאחר מכן לחץ (תוך כדי גרירה, אם תרצה) על נקודת העיגון החדשה כדי להשלים את העקומה.
  ציור מקטע ישר ולאחריו מקטע מעוקל (חלק 2)

  A. מיקום הכלי ‏Pen B. גרירת קו הכיוון C. מקטע העקומה החדש הושלם 

ציור עקומות ואחריהן קווים ישרים

 1. בעזרת הכלי Pen, גרור ליצירת הנקודה החלקה הראשונה של המקטע המעוקל ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.
 2. מקם מחדש את הכלי Pen במקום שבו ברצונך לסיים את המקטע המעוקל, גרור כדי להשלים את העקומה ושחרר את לחצן העכבר.
  ציור מקטע מעוקל ולאחריו מקטע ישר (חלק 1)

  A. הנקודה החלקה הראשונה של המקטע המעוקל הושלמה והכלי Pen ממוקם מעל לנקודת הקצה B. גרירה להשלמת העקומה 

 3. מקם את הכלי Pen מעל נקודת הקצה שנבחרה. סמל המרת נקודה יופיע ליד הכלי Pen כשהוא ממוקם כראוי. לחץ על נקודת העיגון כדי להמיר את הנקודה החלקה לנקודת פינה.
 4. מקם מחדש את הכלי Pen במקום שבו ברצונך לסיים את המקטע הישר ולחץ כדי להשלים את המקטע הישר.
  ציור מקטע מעוקל ולאחריו מקטע ישר (חלק 2)

  A. מיקום הכלי Pen מעל נקודת קצה קיימת B. לחיצה על נקודת הקצה C. לחיצה על נקודת הפינה הבאה 

ציור שני מקטעים מעוקלים המחוברים באמצעות פינה

 1. בעזרת הכלי Pen, גרור ליצירת הנקודה החלקה הראשונה של המקטע המעוקל.
 2. מקם מחדש את הכלי Pen וגרור כדי ליצור עקומה עם נקודה חלקה שניה; לאחר מכן החזק את מקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) לחוץ וגרור את קו הכיוון לכיוון הקצה הנגדי כדי להגדיר את השיפוע של העקומה הבאה. שחרר את המקש ואת לחצן העכבר.

  תהליך זה ממיר את הנקודה החלקה לנקודת פינה על-ידי פיצול קווי הכיוון.

 3. מקם מחדש את הכלי Pen במקום שבו ברצונך לסיים את המקטע המעוקל השני, וגרור נקודה חלקה שניה כדי להשלים את המקטע המעוקל השני.
ציור שתי עקומות

A. גרירת נקודה חלקה חדשה B. הקשה על Alt/Option לפיצול קווי כיוון בעת הגרירה והזזת קו הכיוון כלפי מעלה C. התוצאה לאחר מיקום מחדש וגרירה בפעם השלישית 

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון