ייצוא ל- HTML הוא דרך קלה להעברת תוכן מ- InDesign לטופס המיועד לפרסום באינטרנט. בעת ייצוא תוכן ל- HTML, ניתן לשלוט על אופן הייצוא של טקסט ותמונות. InDesign שומר על שמות סגנונות של פסקאות, תווים, אובייקטים, טבלאות ותאים המוחלים על התוכן המיוצא על-ידי סימון תוכן HTML במחלקות סגנון CSS באותו שם. בעזרת Adobe Dreamweaver או כל עורך HTML התומך ב- CSS ניתן להחיל במהירות תכונות עיצוב ופריסה על התוכן.

מה מיוצא

InDesign מייצא את כל הכתבות, גרפיקה מקושרת ומוטבעת, קובצי סרטים מסוג SWF, הערות שוליים, משתני טקסט (כטקסט), רשימות תבליטים ורשימות ממוספרות, הפניות צולבות פנימיות והיפר-קישורים לטקסט או לדפי אינטרנט. כמו כן, ניתן לייצא טבלאות ל- HTML. InDesign שומר על עיצוב הטבלאות, כגון קווי טבלה ותאים. טבלאות מקבלות הקצאה של מזהים ייחודיים וניתן להתייחס אליהן כאל ערכות נתונים פעילות ב- Dreamweaver. קובצי שמע ווידאו של h.264 שהוצבו תחומים בין תגי HTML5‏ <audio> ו- <video>. כמו כן, InDesign מייצא אובייקטים שאתה מצייר (כגון מלבנים, אליפסות ומצולעים), אובייקטים שהודבקו (כולל תמונות illustrator שהודבקו), וטקסט שעבר המרה לקווי מתאר.

איזה תוכן אינו מיוצא

InDesign אינו מייצא ‏‫היפר-קישורים‬ (פרט לקישורים לדפי אינטרנט וקישורים שהוחלו על טקסט אשר קופצים לעוגני טקסט באותו מסמך), תגי XML, ספרים, סימניות, ערכות גליפים של SING, מעברי עמוד, סמני אינדקס, אובייקטים בלוח שלא נבחרו ואינם מופיעים בעמוד, או פריטים בעמוד אב (אלא אם כן הם נדרסו או נבחרו לפני הייצוא).

ייצוא ל-HTML

  1. אם אינך מייצא את כל המסמך, בחר במסגרות הטקסט, בטווח טקסט, בתאים בטבלה או בגרפיקה שברצונך לייצא.
  2. בחר File‏ > Export ובחר HTML מהרשימה Save As Type.

  3. ציין את השם והמיקום של מסמך ה- HTML ולחץ על Save.

  4. בתיבת הדו-שיח HTML Export Options, ציין את האפשרויות הרצויות באזורים General‏, Image ו- Advanced ולאחר מכן לחץ על OK.

מסמך עם השם שצוין וסיומת HTML (כגון newsletter.html) ייווצר. אם הדבר צוין, תיקיית משנה לתמונות אינטרנט (כגון newsletter-web-images) תישמר באותו מיקום.

אפשרויות ייצוא HTML

בתיבת הדו-שיח HTML, ציין את האפשרויות הבאות.

General

General options
General options

Export:

קובע אם הייצוא יתבצע רק על הפריטים שנבחרו או על כל המסמך. אם נבחרה מסגרת טקסט, הייצוא יתבצע על כל הכתבה – כולל טקסט עודף.

אם נבחרה האפשרות Document, יתבצע ייצוא של כל פריטי העמוד מכל הכפולות, פרט לפריטים בעמודי אב שלא נדרסו ופריטי עמוד בשכבות מוסתרות. המערכת תתעלם גם מתגי XML ומאינדקסים ותוכן עניינים שנוצרו.

Content Order:

אפשרות זו מאפשרת לך לציין את סדר הקריאה של אובייקטי עמוד.

Based On Page Layout: מיקום הפריטים בעמוד קובע את סדר הקריאה.

כאשר האפשרות Based On Page Layout מסומנת, InDesign קובע את סדר הקריאה של אובייקטים בעמוד בסריקה משמאל לימין ומלמעלה למטה. בחלק מהמקרים, במיוחד במסמכים מורכבים עם טורים מרובים, ייתכן שרכיבי העיצוב לא יופיעו בסדר הקריאה הרצוי. השתמש ב- Dreamweaver כדי לארגן מחדש ולעצב את התוכן.

(בגרסאות אסייאתיות בלבד) כאשר האפשרות Base On Page Layout מסומנת, InDesign קובע את סדר הקריאה של אובייקטים בעמוד בהתאם לכריכת המסמך (משמאל לימין או מימין לשמאל).

Same As XML Structure: אם האפשרות Same As XML Structure נבחרה, החלונית XML Structure קובעת את סידור התוכן המיוצא וקובעת מהו התוכן המיוצא. אם התוכן שלך כבר מתויג, ניתן פשוט לגרור את התגים בחלונית XML Structure כדי להגדיר את הסדר של XHTML Export. אם התוכן שלך אינו מתויג, ניתן לבחור באפשרות Add Untagged Items מתפריט החלונית Structure כדי ליצור תגים שניתן לסדר מחדש. אם אינך רוצה לכלול פריט בייצוא, ניתן למחוק את התג בחלונית XML Structure. (מחיקת תג אינה מוחקת את התוכן מקובץ ה-INDD.) ראה תיוג פריטי עמוד.

Same As Articles Panel: סדר הרכיבים בחלונית Articles קובע את סדר הקריאה. רק המאמרים המסומנים מיוצאים. ראההכללת מאמרים לייצוא.

אפשרויות עיצוב:

בחר את אפשרויות העיצוב לתבליטים ומספור.

Bullets: בחר Map To Unordered List כדי להמיר פסקאות עם תבליטים לרשימות פריטים, המעוצבות ב-HTML בעזרת התג. בחר Convert To Text כדי לעצב תווים עם תבליטים כטקסט בעזרת התג. אם השתמשת בתבליטים אוטומטיים מקוריים של InDesign, תבליטי משנה גם ייכללו.

Numbers: קובע כיצד יומרו מספרים בקובץ HTML. אם השתמשת במספור אוטומטי מקורי של InDesign, תבליטי משנה גם ייכללו.

●  Map to Ordered Lists: ממיר רשימות ממוספרות לרשימות פריטים, המעוצבות ב-HTML בעזרת התג.

●  Convert to Text: ממיר רשימות ממוספרות לפסקאות המתחילות במספר הפסקה הנוכחי כטקסט.

View HTML After Exporting:

מפעיל את הדפדפן, אם קיים.

Image

אפשרויות Image
אפשרויות Image

Copy Images:

מציין את אופן הייצוא של תמונות ל- HTML.

Original: מייצא את תמונת המקור אל תיקיית המשנה "‎<document_name>-web-images". כאשר אפשרות זו מסומנת, כל שאר האפשרויות אינן זמינות.

Optimized: מאפשר לשנות את ההגדרות כדי לקבוע כיצד תיוצא התמונה.

Link To Server Path: במקום לייצא תמונות לתיקיית משנה, אפשרות זו מאפשרת להזין כתובת URL מקומית (כגון "images/‎") המופיעה לפני קובץ התמונה. בקוד HTML, תכונת הקישור מציגה את הנתיב והסיומת שתציין. אפשרות זו שימושית במיוחד כשאתה ממיר בעצמך תמונות לתמונות המתאימות לאינטרנט.

Preserve Appearance from Layout:

סמן אפשרות זו כדי לקבל את תכונות האובייקט של התמונה בירושה מהפריסה.

Resolution (ppi)‎:

בחר את רזולוציית התמונות בפיקסלים לאינץ' (ppi). בעוד מערכות הפעלה משתמשות בתקן של ‎72 ‎ppi או ‎96 ppi, הטווח של התקנים ניידים נע מ- 132‎ ppi ‏(iPad), דרך ‎172 ppi ‏(Sony Reader) וכלה בלמעלה מ- ‎300 ppi ‏(iPhone 4). ניתן לבחור ערך ppi עבור כל אובייקט שנבחר. הערכים כוללים את 72, 96, 150 (ממוצע עבור כל התקני הספרים האלקטרוניים כיום) ו- 300.

Image Size:

ציין אם ברצונך שגודל התמונה יישאר קבוע או ישתנה בהתאם לטקסט בעמוד. האפשרות Relative to Text flow מגדירה ערך יחסי באחוזים שמבוסס על זרימת הטקסט ביחס לרוחב העמוד ב- InDesign. אפשרות זו משנה את גודל התמונות באופן פרופורציונלי, בהתאם לטקסט באזור הקריאה.

Image Alignment and Spacing:

ציין את יישור התמונה - שמאלה, מרכז או ימינה. באפשרותך גם לציין את המרווח העליון והתחתון.

Image Conversion:

מאפשר לבחור לאיזו תבנית להמיר את התמונות הממוטבות במסמך: GIF‏, JPEG או PNG. בחר Automatic כדי לאפשר ל- InDesign לקבוע באיזו תבנית להשתמש בכל מקרה. בחירה ב- PNG תבטל את הגדרות דחיסת התמונות.; השתמש ב- PNG עבור תמונות ללא אובדן נתונים או תמונות שכוללות שקיפות.

GIF Options (Palette)‎:

מאפשר לשלוט באופן שבו InDesign מטפל בצבעים במהלך יצירת קובצי GIF ממוטבים. תבנית GIF משתמשת בלוח צבעים מוגבל, הכולל 256 צבעים לכל היותר. בחר Adaptive (no dither)‎ כדי ליצור לוח צבעים המשתמש במדגם מייצג של צבעים בגרפיקה ללא ריכוך (ערבוב נקודות צבע קטנות להדמיית צבעים נוספים). בחר Web כדי ליצור לוח צבעים של צבעים בטוחים לאינטרנט, שמהווים תת-ערכה של צבעי המערכת של Windows ו-Mac OS. בחר System (Win)‎‏ או System (Mac)‎‏ ליצירת לוח צבעים המשתמש בלוח הצבעים המובנה של המערכת. אפשרות זו עלולה לגרום לתוצאות לא צפויות.

בחר Interlace כדי לטעון את התמונות בהדרגה על-ידי מילוי השורות החסרות. כאשר אפשרות זו אינה מסומנת, התמונה תיראה מטושטשת ותהפוך לחדה בהדרגה ככל שהיא תתקרב לרזולוציה מלאה.

JPEG Options (Image Quality)‎:

קובע את היחס בין רמת הדחיסה (לקבלת קבצים קטנים יותר) לבין איכות התמונה לכל תמונת JPEG שנוצרת. האפשרות Low יוצרת את הקובץ הקטן ביותר ואת איכות התמונה הנמוכה ביותר.

JPEG Options (Format Method)‎:

קובע באיזו מהירות מוצגות תמונות JPEG כאשר הקובץ שכולל את התמונות נפתח באינטרנט. בחר Progressive כדי שתמונות ה-JPEG יוצגו בהדרגה ובפירוט הולך וגדל תוך כדי ההורדה. ‏(קבצים הנוצרים בעזרת אפשרות זו הם גדולים מעט יותר ודורשים נפח גדול יותר של זיכרון RAM לצורך תצוגה.) בחר באפשרות Baseline כדי להציג את קובצי ה-JPEG רק בתום ההורדה; מציין מיקום יופיע במקומו עד להצגת הקובץ.

Ignore Object Export Settings:

Ignores Object Export Options מוחל על תמונות בודדות. ראה החלת אפשרויות ייצוא אובייקטים.

Advanced

אפשרויות Advanced
אפשרויות Advanced

השתמש באזור Advanced כדיל הגדיר אפשרויות CSS ו-JavaScript.‏ גליונות Cascading Style Sheets‏ (CSS) הם אוסף של כללי עיצוב הקובעים את מראה התוכן בדף אינטרנט. בעת שימוש ב- CSS לעיצוב דף, יש להפריד בין התוכן לאופן התצוגה שלו. תוכן הדף – קוד HTML – מאוחסן בקובץ HTML עצמו, ואילו כללי CSS המגדירים את התצוגה של הקוד מאוחסנים בקובץ אחר (גיליון סגנון חיצוני) או במסמך HTML (בדרך כלל באזור הכותרת). לדוגמה, ניתן לציין גודלי גופן שונים לטקסט שנבחר, וניתן להשתמש ב- CSS כדי לשלוט בעיצוב ובמיקום של רכיבים ברמת הגוש בדף אינטרנט.

Don't Include Classes in HTML:

בחר אפשרות זו אם אינך רוצה לכלול מחלקות ב-HTML. הפעולה מסירה את התכונות class ו- id המופיעות בתג במהלך ייצוא HTML. תגי div עודפים שמופיעים ב-HTML יוסרו גם כן.

Include Classes In HTML:

בחר באפשרות זו כדי לכלול מחלקות ב-HTML.

Generate CSS: ציין אם ברצונך ש-InDesign יצור CSS עבור הקובץ המיוצא. אם תבחר באפשרות Generate CSS, תוכל גם לבחור באפשרות Preserve Local Overrides כדי לכלול את העיצוב המקומי, כגון נטוי או מודגש.

Preserve Local Overrides: כלול עיצוב מקומי, כגון גופן נטוי או מודגש.

Add Style Sheet‏:

ציין את כתובת ה- URL של גיליון סגנונות ה- CSS הקיים, שהיא בדרך כלל כתובת URL יחסית, כגון “‏‎/styles/style.css‏”.‏ InDesign אינו בודק אם ה- CSS קיים או חוקי. באפשרותך להשתמש ב- Dreamweaver כדי לאשר את הגדרת ה- CSS החיצונית שלך.

JavaScript Options:

בחר Add Script כדי להפעיל JavaScript בעת פתיחת דף ה- HTML. InDesign אינו בודק אם JavaScript זה קיים או אם הוא חוקי.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת