סקירה של החלונית Preflight

ניתן לבצע בדיקת איכות לפני הדפסה או מסירה של המסמך לספק שירותי דפוס. בדיקת תקינות (Preflight) היא המונח המקובל לתהליך זה. בשעת עריכת המסמך, החלונית Preflight מזהירה מפני בעיות העלולות למנוע הדפסה או הפקה נאותות של מסמך או ספר. בעיות אלה כוללות קבצים או גופנים חסרים, תמונות ברזולוציה נמוכה, עודף טקסט ומספר מצבים אחרים.

ניתן לקבוע הגדרות של בדיקת תקינות, כדי לציין אילו מצבים יזוהו. הגדרות אלה של בדיקת התקינות מאוחסנות בפרופילי בדיקת תקינות לצורך שימוש חוזר בקלות. תוכל ליצור פרופילי בדיקת תקינות משלך, או לייבא אותם מהמדפסת או ממקור אחר.

כדי לנצל בדיקת תקינות חיה, צור או ציין פרופיל בדיקת תקינות בשלבים המוקדמים של יצירת המסמך. אם האפשרות Preflight מופעלת, יופיע סמל עיגול אדום בשורת המצב כש-InDesign מגלה בעיות. ניתן לפתוח את החלונית Preflight ולהציג את האזור Info כדי לקבל הנחיות בסיסיות לתיקון הבעיות.

החלונית Preflight
החלונית Preflight

A. שגיאה שנבחרה B. לחיצה על מספר עמוד להצגת הפריט בעמוד C. האזור Info מציע הצעות לתיקון השגיאה שנבחרה. D. ציון טווח עמודים להגבלת בדיקת השגיאות 

פתיחת החלונית Preflight

 • בחר Window > Output > Preflight.

 • לחץ פעמיים על הסמל Preflight בתחתית חלון המסמך. הסמל Preflight יהיה ירוק אם לא נמצאו שגיאות, או אדום אם נמצאו שגיאות.

הגדרת פרופילי בדיקת תקינות

כברירת מחדל, הפרופיל [Basic] מוחל על מסמכים חדשים ומסמכים שעברו המרה. פרופיל זה מסמן קישורים חסרים או קישורים שהשתנו, עודף טקסט וגופנים חסרים. למרות שלא ניתן לערוך או למחוק את הפרופיל [Basic], ניתן ליצור ולהשתמש במספר פרופילים. לדוגמה, ניתן לעבור בין פרופילים במהלך עבודה על מסמכים שונים, בשעת עבודה עם ספקי דפוס שונים, או בשעת טיפול במסמך יחיד בשלבי הפקה שונים.

התייעץ עם ספק שירותי הדפוס שלך כדי לקבל פרופיל או ללמוד מהן ההגדרות של פרופיל בדיקת התקינות. 

הגדרת פרופיל בדיקת תקינות

 1. בחר Define Profiles מתפריט החלונית Preflight או מתפריט Preflight שבתחתית חלון המסמך.

 2. לחץ על הסמל New Preflight Profileiconוצייןשם לפרופיל.

 3. בכל קטגוריה ציין את הגדרות בדיקת התקינות הרצויות. סימן אישור בתיבה מציין שכל ההגדרות נכללות. תיבה ריקה מציינת שאף אחת מההגדרות לא נכללה.

  Links

  קבע אם קישורים חסרים וקישורים שהשתנו יוצגו כשגיאות.

  Color

  קבע איזה מרחב מיזוג שקיפות דרוש, ואם מותרים פריטים כגון לוחות CMY, מרחבי צבע ואוברפרינט‬.

  Images and Objects

  ציין דרישות לפריטים כגון רזולוציית תמונה, שקיפות ועובי קו.

  Text

  הקטגוריה Text מציגה שגיאות לפריטים כגון גופנים חסרים ועודף טקסט.

  Document

  ציין דרישות לגודל עמוד ולכיוון עמוד, למספר העמודים, לעמודים ריקים ולהגדרת גלישה וסלאג.

 4. בחר Save כדי לשמור את השינויים בפרופיל לפני עבודה על פרופיל אחר או לחץ על OK לסגירת תיבת הדו-שיח ולשמירת כל השינויים.

הטבעה והסרת הטבעה של פרופילים

כשמטביעים פרופיל, הפרופיל הופך להיות חלק מהמסמך. הטבעת פרופילים היא שימושית במיוחד כששולחים את הקובץ למישהו אחר. העובדה שפרופיל מוטבע, אין פירושה שחייבים להשתמש בו. לדוגמה, אם אתה שולח מסמך עם פרופיל מוטבע לבית דפוס, איש הדפוס יכול לבחור פרופיל אחר לצורך הטיפול במסמך.

ניתן להטביע רק פרופיל אחד. לא ניתן להטביע את הפרופיל [Basic].

 1. להטבעת פרופיל, בחר בו ברשימה Profile ולחץ על הסמל Embed מימין לרשימה Profile.

  ניתן גם להטביע פרופיל בתיבת הדו-שיח Define Profiles.

 2. להסרת הטבעה של פרופיל, בחר Define Profiles מתפריט החלונית Preflight בחר בפרופיל, ולאחר מכן בחר Unembed Profile בתפריט Preflight Profile שמצד שמאל של תיבת הדו-שיח.

ייצוא וטעינה של פרופילים

ניתן לייצא פרופיל כדי שהוא יהיה זמין למשתמשים אחרים. פרופילים שיוצאו נשמרים עם הסיומת IDPP.

הערה:

ייצוא פרופיל הוא דרך טובה לגיבוי הגדרות הפרופיל. כשמשחזרים העדפות, נתוני הפרופיל מתאפסים. כדי לשחזר העדפות, ניתן לטעון את הפרופיל שייצאת.

ניתן גם לטעון פרופיל שמישהו אחר מסר לך. ניתן לטעון קובץ עם הסיומת IDPP, או את הפרופיל המוטבע במסמך.

 • לייצוא פרופיל, בחר Define Profiles מתפריט Preflight. בחר Export Profile מהתפריט Preflight Profile, ציין שם ומיקום ולחץ על Save.
 • ‏‫לטעינה (ייבוא) של פרופיל, בחר Define Profiles מתפריט Preflight. בחר Load Profile בתפריט Preflight Profile, בחר בקובץ עם הסיומת IDPP או במסמך הכולל פרופיל מוטבע, ולחץ על Open.

מחיקת פרופיל

 1. בחר Define Profiles בתפריט Preflight.

 2. בחר בפרופיל שברצונך למחוק ולחץ על הסמל Delete Preflight Profile‏ .

 3. לחץ על OK למחיקת הפרופיל.

תצוגה ותיקון שגיאות שהתגלו בבדיקת התקינות

ברשימת השגיאות מוצגות רק הקטגוריות שהתגלו בהן שגיאות. ניתן ללחוץ על החץ שליד כל פריט כדי להרחיב או לצמצם אותו.

בשעת הצגת רשימת השגיאות, שים לב לפרטים הבאים:

 • במקרים מסוימים, רכיב עיצוב, כגון דוגמית צבע או סגנון פסקה, הוא הגורם לבעיה. המערכת אינה מדווחת על רכיב העיצוב עצמו כעל רכיב שגוי. במקום זאת, כל פריט בעמוד שהוחל עליו רכיב העיצוב מופיע ברשימת השגיאות. במקרים כאלה יש לתקן את הבעיה ברכיב העיצוב.

 • שגיאות עקב עודף טקסט, תנאים מוסתרים או הערות אינן מוצגות ברשימה. המערכת מתעלמת גם מטקסט שנמחק, שעדיין זמין במעקב אחר שינויים.

 • פריט בעמוד מאסטר עם בעיה אינו מוצג ברשימה אם המאסטר לא הוחל, או אם אף עמוד שהוא הוחל עליו אינו נמצא בטווח הנוכחי. אם יש שגיאה בפריט בעמוד מאסטר, החלונית Preflight מציגה אותו פעם אחת בלבד, גם אם השגיאה חוזרת בכל עמוד שעליו הוחל עמוד המאסטר.

 • שגיאות המתגלות בפריטי עמוד שאינם מיועדים להדפסה, בפריטי עמוד בלוח או בשכבות מוסתרות או שכבות שאינן מיועדות להדפסה, מופיעות ברשימת השגיאות רק אם האפשרויות המתאימות צוינו בתיבת הדו-שיח Preflight Options.

 • ליצירת פלט של עמודים מסוימים בלבד, ניתן להגביל את בדיקת התקינות לטווח עמודים. ציין טווח עמודים בתחתית החלונית Preflight.

הפעלה או ביטול של בדיקת תקינות חיה

כברירת מחדל, בדיקת התקינות מופעלת על כל המסמכים.

 1. כדי להפעיל או לבטל את בדיקת התקינותבמסמך הפעיל, בחר באפשרות On בפינה השמאלית העליונה של החלונית Preflight, או בחר Preflight Document מתפריט Preflight שבתחתית חלון המסמך.

 2. כדי להפעיל או לבטל את בדיקת התקינותעבור כל המסמכים, בחר Enable Preflight For All Documents מתפריט החלונית Preflight.

תיקון שגיאות

 1. ברשימת השגיאות, לחץ פעמיים על שורה או לחץ על מספר העמוד בעמודה Page כדי להציג את הפריט בעמוד.

 2. לחץ על החץ משמאל לחלונית Info כדי להציג מידע על השורה שנבחרה.

  החלונית Info כוללת תיאור של הבעיה ומציעה הצעות לפתרון.

 3. תקן את השגיאה.

בחירת פרופיל אחר

השימוש בפרופילים שונים שימושי בתהליכי עבודה רבים. לדוגמה, ניתן לבחור פרופילים שונים למסמכים שאתה עורך באותו זמן, או לבחור פרופיל חדש כדי להתחיל שלב חדש בהפקה. כשבוחרים פרופיל אחר, המסמך נבדק מחדש.

 1. פתח את המסמך.

 2. בחלונית Preflight, בחר פרופיל בתפריט Profile.

אם ברצונך להשתמש בפרופיל זה בכל פעם שאתה עובד על מסמך זה, הטבע את הפרופיל. אחרת, המסמך ייפתח עם פרופיל ברירת המחדל.

ציון טווח עמודים לבדיקת תקינות

 1. בתחתית החלונית Preflight, ציין טווח עמודים (כגון 1-8).

הכללים לציון טווח עמודים זהים לכללים בתיבת הדו-שיח Print. שגיאות המופיעות בעמודים שמחוץ לטווח העמודים לא יוצגו ברשימת השגיאות.

הגדרת אפשרויות Preflight (בדיקת תקינות)

 1. בחר Preflight Options מתפריט החלונית Preflight.

 2. ציין את האפשרויות הבאות ולחץ על OK.

  Working Profile

  בחר בפרופיל שישמש כפרופיל ברירת המחדל של מסמכים חדשים. אם ברצונך שפרופיל העבודה יוטבע במסמכים חדשים, בחר באפשרות Embed Working Profile Into New Documents. ראה הגדרת פרופילי בדיקת תקינות.

  Use Embedded Profile / Use Working Profile

  כשאתה פותח מסמך, קבע אם הפרופיל המוטבע או פרופיל העבודה שתציין ישמש לבדיקת התקינות.

  Layers

  ציין אם פריטים בכל השכבות, בשכבות גלויות, או בשכבות גלויות ומיועדות להדפסה ייכללו בבדיקת התקינות. לדוגמה, אם פריט נמצא בשכבה מוסתרת, ניתן למנוע דיווח על שגיאות בפריט זה.

  Non-Printing Objects

  בחר באפשרות זו כדי לדווח על שגיאות באובייקטים המסומנים כאובייקטים שאינם מיועדים להדפסה בחלונית Attributes או באובייקטים בעמוד מאסטר בעמודים שעליהם הוחלה האפשרות Hide Master Items.

  Objects On Pasteboard

  בחר באפשרות זו כדי לדווח על שגיאות באובייקטים שמוקמו בלוח.

הגבלת מספר השורות לשגיאה

ניתן להקל על ניהול רשימות השגיאות בעזרת הגבלת מספר השורות לשגיאה. לדוגמה, במסמך שמשתמש בגופני TrueType, גופן TrueType יחיד שנעשה בו שימוש לאורך כל המסמך יכול להפיק מאות שגיאות. אם תגביל את מספר השורות לשגיאה ל-25, רק 25 השגיאות הראשונות יוצגו ברשימה, והסימון (+25) יוצג ליד השגיאה.

 1. בחר Limit Number Of Rows Per Error מתפריט החלונית Preflight ולאחר מכן בחר את המספר הרצוי.

שמירת דוח שגיאות

ניתן להפיק קובץ טקסט בלבד או קובץ PDF שכולל את השגיאות המופיעות בחלונית Preflight. הדוח כולל גם נתונים סטטיסטיים אחרים, כגון שעה, שם מסמך ושם פרופיל.

הערה:

לקבלת מידע מלא לגבי מסמך, כולל כל הגופנים, צבעי הדפוס, הקישורים ופריטים אחרים שנעשה בהם שימוש במסמך, צור דוח בעזרת התכונה Package.

 1. בחר Save Report בתפריט החלונית Preflight.

 2. ציין אם ברצונך לשמור את הקובץ כקובץ PDF או כקובץ טקסט בתפריט Save As Type (‏Windows) או Format (‏Mac OS).

 3. ציין שם ומיקום לדוח, ולחץ על Save.

בדיקת תקינות של ספרים

בחירה באפשרות Preflight Book בתפריט החלונית Book גורמת לבדיקת שגיאות בכל המסמכים (או בכל המסמכים שנבחרו). ניתן להשתמש בפרופיל המוטבע בכל מסמך, או לציין פרופיל לשימוש. סמל ירוק, אדום או סימן שאלה מציין את מצב בדיקת התקינות של כל מסמך. ירוק מציין שלא נמצאו שגיאות במסמך. אדום מציין שגיאות. סימן שאלה מציין מצב לא ידוע. לדוגמה, ייתכן שהמסמך סגור, שבדיקת התקינות אינה פועלת או שפרופיל בדיקת התקינות השתנה.

הגדרת אפשרויות בדיקת תקינות בספר

 1. בחר Preflight Book בתפריט החלונית Book.

 2. בתיבת הדו-שיח Preflight Book Options, ציין אם ברצונך שאפשרויות בדיקת התקינות יחולו על כל הספר, או רק על המסמכים שנבחרו.

 3. באזור Preflight Profile, ציין אם ברצונך להשתמש בפרופיל שצוין בתפריט Use Profile או בפרופיל המוטבע בכל מסמך.

  הפרופיל שתציין ישמש באופן זמני לכל אחד מהמסמכים. כשסוגרים ופותחים כל אחד מהמסמכים, נעשה שימוש בפרופיל העבודה או בפרופיל המוטבע, בהתאם לאפשרות שצוינה בתיבת הדו-שיח Preflight Options.

 4. באפשרות Include, קבע אילו פריטים ייכללו ברשימת השגיאות.

  Layers

  ציין אם פריטים בכל השכבות, בשכבות גלויות, או בשכבות גלויות ומיועדות להדפסה ייכללו בבדיקת התקינות. לדוגמה, אם פריט נמצא בשכבה מוסתרת, ניתן לבחור שלא להציג שגיאות שהתגלו בפריט זה.

  Objects On Pasteboard

  בחר באפשרות זו כדי לדווח על שגיאות באובייקטים שמוקמו בלוח.

  Non-Printing Objects

  בחר באפשרות זו כדי לדווח על שגיאות שהתגלו באובייקטים המסומנים כאובייקטים שאינם מיועדים להדפסה בחלונית Attributes.

 5. בחר באפשרות Generate Report כדי להפיק קובץ טקסט או קובץ PDF הכולל רשימת שגיאות. הדוח שיופק יציג את כל השגיאות שהתגלו בספר.

 6. לחץ על Preflight.

תיקון שגיאות שעלו בבדיקת תקינות בספר

כשנקודה אדומה מופיעה מימין לשם מסמך בחלונית Book, המסמך כולל שגיאות שהתגלו בבדיקת התקינות.

 1. בחלונית Book, לחץ פעמיים על המסמך הכולל את השגיאות.

 2. השתמש בחלונית Preflight כדי להציג את השגיאות בכל מסמך, והכנס את השינויים הדרושים לתיקון הבעיות.

רכיבי עיצוב, כגון סגנונות או דוגמיות צבע, עלולים לגרום לשגיאות. במקרים כאלה, ודא שתיקנת את השגיאות בסגנונות או בדוגמיות הצבע של מסמך המקור, ולאחר מכן סנכרן את הספר.

אם ציינת פרופיל עבור בדיקת תקינות של ספר שאינו הפרופיל המוטבע במסמך, זכור שייתכן שייבחר פרופיל אחר כשתפתח שוב את המסמך. ייתכן שהפרופיל האחר יגרום לשגיאות אחרות בבדיקת התקינות.

קובצי חבילה

ניתן לאסוף את הקבצים שנעשה בהם שימוש, כולל גופנים וגרפיקה מוטבעת, לצורך מסירה קלה לספק שירותי הדפוס. בשעת אריזת קובץ, יוצרים תיקייה הכוללת את המסמך של InDesign (או מסמכים בקובץ ספר), את הגופנים הדרושים, את הגרפיקה המוטבעת, את קובצי הטקסט ודוח מותאם אישית. דוח זה, הנשמר כקובץ טקסט, כולל את הנתונים בתיבת הדו-שיח Printing, רשימה של כל הגופנים שנעשה בהם שימוש, צבעי דפוס הדרושים להדפסת המסמך והגדרות ההדפסה.

InDesign עורך בדיקת תקינות מעודכנת. תיבת הדו-שיח Package Inventory מציינת את האזורים הבעיתיים שזוהו. ניתן גם למסור לספק שירותי הדפוס קובץ PDF שנוצר מהמסמך או קובץ PostScript.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות לפתיחת תיבת הדו-שיח Package:
  • בחר File > Package. (אם תיבת הדו-שיח Package אינה מופיעה בתפריט File, נסה לבחור מרחב עבודה אחר, כגון Window > Workspace > Advanced.)

  • בתפריט החלונית Book, בחר Package Book או Package Selected Documents, תלוי אם נבחרו כל המסמכים, חלק מהמסמכים, או אף אחד מהמסמכים בחלונית Book.

  סמל אזהרה  מציין אזורים בעייתיים.

 2. בתיבת הדו-שיח Package, בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • אם קיבלת התראות על בעיות, לחץ על Cancel, והשתמש בחלונית Preflight כדי לתקן את האזורים הבעייתיים.

  • לחץ על האזור הבעייתי (כגון Fonts) ותקן את הבעיה. אם אתה שבע רצון מהמסמך, התחל שוב בתהליך האריזה.

  • בחר באפשרות Create Printing Instructions בכרטיסייה Summary כדי ליצור קובץ הוראות הדפסה.      
  • לחץ על Package כדי להתחיל באריזה.

 3. אם בחרת Create Printing Instructions, תקבל את תיבת הדו-שיח Printing Instructions. מלא את הוראות ההדפסה. שם הקובץ שתקליד הוא שם הדוח שילווה את תהליך אריזת כל שאר הקבצים. לחץ על Continue.

 4. ציין מיקום שבו ישמרו כל קובצי האריזה.

 5. בחר בפעולות הבאות, לפי הצורך:

  Copy Fonts

  מעתיק רק את קובצי הגופנים הדרושים, ולא את כל ערכת הגופנים.

  Copy Linked Graphics

  מעתיק קובצי גרפיקה מקושרים למיקום של תיקיית החבילה.

  Update Graphic Links In Package

  משנה קישורי גרפיקה למיקום של תיקיית החבילה.

  Use Document Hyphenation Exceptions Only

  אם בוחרים באפשרות זו, InDesign יסמן מסמך זה, כך שהוא לא יוזרם מחדש כשמישהו אחר יפתח או יערוך אותו במחשב הכולל הגדרות מיקוף ומילון אחרות. ניתן להפעיל אפשרות זו בשעת משלוח הקובץ לספק שירותי דפוס.

  Include Fonts And Links From Hidden And Non-Printing Content

  אורז את האובייקטים הממוקמים בשכבות מוסתרות, בתנאים מוסתרים ובשכבות שבהן בוטלה האפשרות Print Layer. כשלא בוחרים באפשרות זו, החבילה כוללת רק מה שהיה גלוי ונועד להדפסה במסמך בשעת יצירת החבילה.

  בחר אפשרויות IDML
  בחר אפשרויות IDML

  Include IDML

  אורז את קובץ ה-IDML עם החבילה. זה מאפשר פתיחה של מסמך/ספר של InDesign בגרסאות קודמות של InDesign.

  Include PDF(Print)‎

  בחר לארוז pdf(print)‎. כל הקביעות המוגדרות מראש של ה-pdf הקיימות כרגע זמינות לשימוש באריזה. הקביעה המוגדרת מראש האחרונה של pdf שהיתה בשימוש היא הקביעה המוגדרת מראש המהווה ברירת מחדל של pdf הקיימת ברשימה הנפתחת של הקביעות המוגדרות מראש של pdf.

  הערה:

   

  • במקרה של קבלת אזהרה במהלך יצירת pdf, ה-pdf נוצר בהצלחה. אבל הודעת אזהרה מוצגת. 
  • במקרה של שגיאה במהלך יצירת pdf/idml או במהלך אריזה, מתבצעת חזרה מלאה למצב הקודם ולא מתבצעת יצירה.
  • שם קובץ ה-idml וה-pdf שנוצר זהה למסמך ‎.indd

  View Report

  פותח את דוח הוראות ההדפסה בעורך טקסט מיד בתום האריזה. לעריכת הוראות ההדפסה לפני השלמת תהליך האריזה, לחץ על הלחצן Instructions. אפשרות זו תהיה מופעלת רק אם בחרת באפשרות Create Printing Instructions בשלב 2. 

 6. לחץ על Package כדי להמשיך את האריזה.

תיקון שגיאות גופנים

האזור Fonts בתיבת הדו-שיח Package Inventory מציג את כל הגופנים שנעשה בהם שימוש במסמך – כולל גופנים של עודף טקסט או טקסט בלוח, וגופנים המוטבעים בקובצי EPS, בקובצי Adobe Illustrator ובעמודי PDF הממוקמים במסמך – וקובע אם הגופן מותקן במחשב וזמין לשימוש. בחירה באפשרות Show Problems Only מציגה גופנים המתאימים לקטגוריות הבאות:

Missing fonts

מציג גופנים שנעשה בהם שימוש במסמך אך אינם מותקנים במחשב הנוכחי או זמינים כגופנים המותקנים במסמך.

Incomplete fonts

מציג גופנים שיש להם גופן מסך במחשב הנוכחי אך לא גופן מתאים במדפסת.

Protected fonts

מציג גופנים שלא ניתן להטביעם בקובצי PDF או EPS או להשתמש בהם כגופנים המותקנים במחשב עקב מגבלות רשיון.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • סגור את תיבת הדו-שיח Preflight והתקן את הגופנים במחשב.

  • לחץ על Find Font באזור Fonts של תיבת הדו-שיח Preflight כדי לחפש, להציג ברשימה ולהחליף גופנים המופיעים במסמך.

יש לוודא שיש לך רשיון לגופנים שנעשה בהם שימוש במסמך, ושהם מותקנים ומופעלים במחשב או בהתקן הפלט.

האזור Links And Images בתיבת הדו-שיח Package Inventory מציג את כל הקישורים, התמונות המוטבעות וקובצי ה-InDesign שנעשה בהם שימוש במסמך – כולל קישורי DCS ו-OPI מגרפיקת EPS מוטבעת. תמונות המוטבעות בגרפיקת EPS וקובצי InDesign שמוקמו במסמך אינם נכללים כקישורים בדוח בדיקת התקינות. כלי בדיקת התקינות מציין קישורים חסרים או לא מעודכנים, ותמונות RGB (שייתכן כי לא ניתן יהיה לבצע עליהן הפרדות צבע נכונות, אלא אם כן מפעילים ומגדירים כהלכה את אפשרות ניהול הצבע).

הערה:

תיבת הדו-שיח Package Inventory אינה יכולה לאתר תמונות RGB המוטבעות בגרפיקת EPS, בקובצי Adobe Illustrator, בקובצי Adobe PDF, בקובצי FreeHand ובקובצי INDD שמוקמו במסמך. לקבלת תוצאות מיטביות, יש לבדוק את נתוני הצבע של גרפיקה שמוקמה במסמך בחלונית Preflight או ביישום שבו נוצרה הגרפיקה במקור.

 1. כדי להציג תמונות בעייתיות בלבד, בחר באפשרות Show Problems Only באזור Links And Images של תיבת הדו-שיח Package Inventory.
 2. לתיקון קישור, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • בחר בתמונה הבעייתית ולחץ על הלחצן Update או Relink.

  • לחץ על Repair All.

 3. אתר את קובצי התמונה הנכונים ולחץ על Open.