יצירת טקסט על נתיב

יצירת טקסט על נתיב

ניתן לעצב טקסט באופן שיקיף קצה נתיב פתוח או סגור בכל צורה שהיא. החל את האפשרויות והאפקטים הבאים על כתב על נתיב: פזר את האותיות לאורך הנתיב, הפוך אותן לצד השני של הנתיב או השתמש בצורת הנתיב לעיוות האותיות. לכתב על נתיב יש נקודות כניסה ויציאה כמו לכל מסגרת טקסט אחרת, כך שניתן לשרשר טקסט אל המסגרת ומהמסגרת.

ניתן לכלול רק שורה אחת של אותיות על נתיב, כך שאותיות שלא ייכנסו לנתיב יהיו עודפות (יוסתרו), אלא אם כן תשרשר אותן לנתיב אחר או למסגרת טקסט אחרת. ניתן להוסיף אובייקטים מעוגנים בתוך שורה או מעל השורה לכתב על נתיב. לא ניתן ליצור כתב על נתיב באמצעות נתיבים מורכבים, כגון נתיבים שנוצרו כתוצאה משימוש בפקודה Create Outlines.

טקסט על נתיב

A. סוגר פתיחה B. נקודת כניסה C. סוגר אמצעי D. סוגר סיום E. נקודת יציאה המציינת טקסט משורשר 

 1. בחר בכלי Type On A Path . ‏(לחץ והחזק את הכלי Type כדי להציג תפריט הכולל את הכלי Type On A Path).
 2. הצב את המצביע על הנתיב עד שיופיע סימן פלוס קטן ליד המצביע  , ולאחר מכן בצע את הצעדים הבאים:
  • להקלדה באמצעות הגדרות ברירת המחדל, לחץ על הנתיב. נקודת הכנסה מופיעה בתחילת הנתיב כברירת מחדל. אם הגדרות ברירת המחדל הנוכחיות של הפסקה מציינות כניסה או כל יישור אחר מלבד יישור שמאלה, ייתכן שנקודת ההכנסה תופיע במקום אחר, ולא בתחילת הנתיב.

  • כדי להגביל את הטקסט לחלק מסוים של הנתיב, לחץ על הנתיב במקום הרצוי לתחילת הטקסט, גרור לאורך הנתיב עד למקום הרצוי לסיום הטקסט, ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר. ‏(למידע על שינוי מיקום ההתחלה והסיום של הטקסט, ראה שינוי המיקום של כתב על נתיב).

  שינוי המיקום של כתב על נתיב

  הערה:

  אם הלחיצה או הגרירה אינן פועלות, ודא שסימן פלוס קטן מופיע ליד הכלי Type On A Path.

 3. הקלד את הטקסט הרצוי. אם לחצת בנתיב להצבת נקודת ההכנסה, האותיות יופיעו לאורך כל הנתיב. אם ביצעת גרירה, האותיות יופיעו רק באזור שבו ביצעת את הגרירה.
הערה:

אם הנתיב היה גלוי במקור, הוא יישאר גלוי לאחר הוספת אותיות לנתיב. להסתרת טקסט, בחר בו באמצעות הכלי Selection או Direct Selection, ולאחר מכן החל קו ומילוי מסוג None.

עריכה או מחיקה של כתב על נתיב

ניתן להחיל אפשרויות פסקה ותו על כתב שעל נתיב. עם זאת, סרגלי פסקה ואפשרויות ריווח פסקאות אינם משפיעים על כתב שעל הנתיב. הגדרת היישור בחלונית Paragraph שולטת ביישור של כתב על נתיב.

עריכה ועיצוב תווים של כתב על נתיב

 1. היעזר בכלי Type On A Path ובצע אחד מהצעדים הבאים:
  • להוספת נקודת הכנסה, לחץ בין שני תווים שעל הנתיב.

  • לבחירת תווים, גרור לאורך האותיות שעל הנתיב.

 2. ערוך ועצב את הטקסט כרצונך.

מחיקת כתב מנתיב

 1. השתמש בכלי Selection  או בכלי Direct Selection  כדי לבחור אובייקט אחד או יותר של טקסט על נתיב.
 2. בחר Type >‏ Type on a Path >‏ Delete Type From Path.

אם הטקסט בנתיב משורשר, הכתב יעבור למסגרת הטקסט המשורשרת הבאה או לאובייקט הבא מסוג כתב על נתיב. אם הטקסט שעל הנתיב אינו משורשר, הטקסט יימחק. הנתיב נשאר, אך מאבד את כל תכונות הכתב על נתיב – כל הסוגרים, נקודות הכניסה והיציאה ותכונות השרשור יוסרו.

הערה:

אם הקו והמילוי של הנתיב מוגדרים על האפשרות None, הנתיב יוסתר לאחר מחיקת האותיות. כדי להציג את הנתיב, הקש על המקש D מיד לאחר הבחירה באפשרות Type >‏ Type on a Path >‏ Delete Type From Path. פעולת זו תחיל את הקו והמילוי של ברירת המחדל על הנתיב שנבחר.

צמצום הריווח בין תווים בפניות ובזוויות חדות

 1. היעזר בכלי Selection או בכלי Type כדי לבחור את הכתב על נתיב.
 2. בחר Type >‏ Type on a Path >‏ Options, או לחץ פעמיים על הכלי Type On A Path.
 3. עבור האפשרות Spacing, הזן ערך בנקודות. ערכים גבוהים יותר מסירים את הרווח המיותר בין אותיות הממוקמות בעקומות או בזוויות חדות.
כתב על נתיב לפני (משמאל) ואחרי (מימין) התאמת ריווח

הערה:

הערך של האפשרות Spacing מפצה על אופן פיזור התווים סביב עקומה או זווית חדה. הוא אינו משפיע על התווים הממוקמים על גבי מקטעים ישרים. לשינוי הריווח בין תווים בכל מקום לאורך הנתיב, בחר בתווים והחל עליהם צימוד אותיות או ריווח טקסט.

התאמת המיקום של כתב על נתיב

ניתן לשנות את מיקום נקודת ההתחלה והסיום של כתב על נתיב, לפזר כתב לאורך הנתיב ולשנות את מיקום הנתיב בדרכים אחרות.

שינוי מיקום נקודת ההתחלה או הסיום של כתב על נתיב

 1. באמצעות הכלי Selection , בחר טקסט על נתיב.
 2. הצב את המצביע על סוגר הפתיחה או הסיום של הטקסט, עד שיופיע סמל קטן ליד המצביע . אין להציב את המצביע מעל לנקודת הכניסה או היציאה של הסוגר.
  הערה:

  הגדל את התצוגה של הנתיב לבחירה קלה יותר של הסוגר.

 3. גרור את סוגר הפתיחה או הסיום לאורך הנתיב.
הצב את המצביע על גבי סוגר פתיחה או סיום, וגרור את גבולות הכתב למיקום חדש על הנתיב.

הערה:

אם תחיל ערך כניסת פסקה, הוא יימדד מסוגר הפתיחה והסיום.

פיזור כתב לאורך נתיב

 1. באמצעות הכלי Selection , בחר טקסט על נתיב.
 2. הצב את המצביע על סוגר האמצע של הטקסט, עד שיופיע סמל סוגר אמצע ליד המצביע .
  הערה:

  הגדל את התצוגה של הנתיב לבחירה קלה יותר של הסוגר.

 3. גרור את סוגר האמצע לאורך הנתיב.
הערה:

הטקסט לא יזוז אם גם סוגר הפתיחה וגם סוגר הסיום נמצאים בקצות הנתיב. ליצירת מרווח לגרירת טקסט, גרור את סוגר הפתיחה או את סוגר הסיום והרחק אותו מקצות הנתיב.

היפוך כתב על נתיב

 1. לחץ על הכלי Selection כדי לבחור טקסט על נתיב.
 2. הצב את המצביע על סוגר האמצע של הטקסט, עד שיופיע סמל סוגר אמצע ליד המצביע .
 3. גרור את סוגר האמצע לאורך הנתיב.
  הצב את המצביע על סוגר אמצע וגרור אותו לאורך הנתיב כדי להפוך את הכתב.

  ניתן גם להפוך כתב על נתיב באמצעות תיבת דו-שיח. היעזר בכלי Selection או בכלי Type כדי לבחור כתב על נתיב. בחר Type >‏ Type on a Path >‏ Options. בחר באפשרות Flip ולחץ על OK.

החלת אפקט על כתב שעל נתיב

 1. היעזר בכלי Selection או בכלי Type כדי לבחור את הכתב על נתיב.
 2. בחר Type >‏ Type on a Path >‏ Options, או לחץ פעמיים על הכלי Type On A Path.
 3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות בתפריט Effect ולחץ על OK:
  • כדי לשמור שמרכז קו הבסיס של כל תו יישאר מקביל למשיק של הנתיב, בחר באפשרות Rainbow. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
  אפקטים של טקסט על נתיב

  A. אפקט Rainbow (קשת) B. אפקט Skew (הטיה) C. אפקט 3D Ribbon (פס תלת-ממדי) D. אפקט Stair Step (מדרגות) E. אפקט Gravity (כבידה) 

  • כדי לשמור על הקצוות האנכיים של התווים כשהם אנכיים לחלוטין ללא קשר לצורת הנתיב, אך לאפשר לקצוות האופקיים של התווים לזרום עם הנתיב, בחר באפשרות Skew. העיוות האופקי הנובע מכך הוא שימושי לטקסט המופיע בצורת גלים או סובב סביב אובייקט בצורת גליל, כגון תווית של פחית משקה.

  • כדי לשמור על הקצוות האופקיים של התווים כשהם אופקיים לחלוטין ללא קשר לצורת הנתיב, אך לשמור על הקצה האנכי של התווים מקביל לנתיב, בחר באפשרות 3D Ribbon.

  • כדי לשמור על הקצה השמאלי של קו הבסיס של כל תו על הנתיב מבלי לסובב שום תו, בחר באפשרות Stair Step.

  • כדי לשמור על מרכז קו הבסיס של כל התווים על הנתיב תוך כדי שמירה על כל הקצוות האנכיים בשורה עם נקודת המרכז של הנתיב, בחר באפשרות Gravity. ניתן לשלוט באפקט הפרספקטיבה של אפשרות זו באמצעות התאמת הקשת של נתיב הטקסט.

הוספת אובייקטים מעוגנים לכתב על נתיב

 1. בחר Type tool או בכלי Type On A Path, ולחץ לקבלת נקודת הכנסה בטקסט במקום שברצונך להוסיף בו את העוגן של האובייקט.
 2. הוסף את האובייקט המעוגן. ניתן להוסיף לנתיב מסגרות או אובייקטים מעוגנים בתוך שורה או מעל השורה. ‏(ראה אובייקטים מעוגנים).
הערה:

האפשרויות הזמינות לאובייקטים מעוגנים מעל השורה בנתיב טקסט שונות מעט מהאפשרויות של אובייקטים המעוגנים במסגרת טקסט רגילה: האפשרות Alignment פועלת ביחס לסמן האובייקט המעוגן, והאפשרות Space Before אינה זמינה.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון