מצא בעיות ומגבלות ידועות במהדורה החדשה ביותר של InDesign CC.

Content-Aware Fit (התאמה לתוכן)

 • כאשר משאב כלשהו ממוקם במסמך של InDesign, ואפשרות התאמת המסגרת שנבחרת היא Content-Aware Fit (התאמה לתוכן), InDesign קורס. הבעיה הזו מתרחשת אם מנהל ההתקן של ה-GPU במחשב נמצא במצב מושבת. כדי לפתור את הבעיה, הפעל את מנהל ההתקן של ה-GPU במחשב.
 • המערכת מתעלמת מאפשרות ההעדפה Content-Aware Fit (התאמה לתוכן) כאשר תמונה ממוקמת על-ידי לחיצה ישירה על המסמך עם Place Gun טעון ובלי ליצור מסגרת.

Adjust Layout (התאמת פריסה)

 • ערכי רשת המסגרת Size (גודל), ‏Char Aki ו-Line Aki מותאמים בצורה שגויה בעת שינוי גודל הדף מתיבת הדו-שיח Adjust Layout (התאמת פריסה) כאשר ההעדפה Adjust Font Size (התאם גודל גופן) מופעלת.
 • רשתות מסגרת במסגרות משורשרות גדלות בצורה חסרת פרופורציה לדף בעת שינוי גודל הדף מתיבת הדו-שיח Adjust Layout (התאמת פריסה) כאשר ההעדפה Adjust Font Size (התאם גודל גופן) מופעלת.
 • [Mac] אפקטים שמוחלים על תוכן הטקסט לא עוברים התאמה עם Adjust Layout (התאמת פריסה).
 • בתאי גרפיקה עם גרפיקה מסוג Pasted Into (מודבק בתוך) לא מוצג תוכן גרפי אחרי השימוש ב-Adjust Layout (התאמת פריסה).

החלונית Properties (מאפיינים)

 • בעת צמצום מספר הדפים שמכילים אובייקטים מהחלונית Properties (מאפיינים), לא מוצגת הודעת התראה.
 • כאשר החלון המוקפץ Color (צבע) מהחלונית Properties (מאפיינים) נמצא במצב מורחב, תיבת הדו-שיח שנפתחת בעת ביצוע פעולות מסוימות מוסתרת מאחורי החלון המוקפץ Color (צבע).

ייבוא הערות PDF

 • הערות PDF שנוספו באמצעות Acrobat Reader ב-iOS או ב-Android, או באמצעות Apple Preview, לא עוברות יבוא ל-InDesign.
 • בעת שינוי קנה מידה של אובייקט הכולל הערה ללא טקסט, ההערה עוברת למקום אחר או נעלמת.
 • הערות טקסט בתרחישים הבאים לא ממופות לטקסט ומסומנות כלא ממופות:
  • הערות בטקסט שגולש מחוץ למסגרת טקסט
  • הערות בטקסט שכולו אותיות רישיות
  • הערות באובייקטים של עמוד ראשי
 • הערת Insert Text (הכנס טקסט) זזה כמה תווים במסמך MENA.
 • הערות טקסט עוברות מיזוג עם שרטוטים אחרים בטקסט שעשויים לגרום להסתרה של הערות טקסט או להופעתן בצורה שגויה.
 • לא ניתן למפות הערות שיובאו במסמך IDML.
 • הערת Insert Text (הכנס טקסט) בסוף פסקה לא ממופה במיקום הנכון.
 • כאשר מתבצע ניסיון לגרור את ה-pageitem על-ידי לחיצה על ביאור, אותו ביאור משורטט במיקום אחר כלשהו.

גופנים

 • כאשר גופן נבחר כמועדף דרך fonts.adobe.com, עובר זמן רב עד שהשינויים משתקפים במסנן Favorites (מועדפים) של הכרטיסייה Find More (מצא נוספים) בחלונית Character (תו) (Window (חלון) > Type & Tables (סוג וטבלאות) > Character (תו)).
 • [Mac] בעת יצירת קווי המתאר של גופן Apple Color Emoji מתקבלת השגיאה הבאה:
  Please select one or more characters that can be converted to outlines (בחר תו אחד או יותר שניתן להמיר לקווי מתאר).

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת