מדריך למשתמש ביטול

Leading

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. Toolbox
   3. הגדרת העדפות
   4. סביבת עבודה מבוססת מגע
   5. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   6. שחזור מסמך וביטול פעולה
   7. ההרחבה Capture
 3. צור ופרוס מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   4. יצירת טקסט על נתיב
   5. תבליטים ומספור
   6. גליפים ותווים מיוחדים
   7. יצירת טקסט
   8. משתני טקסט
   9. יצירת קודי QR
   10. עריכת טקסט
   11. יישור טקסט
   12. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   13. אובייקטים מעוגנים
   14. תוכן מקושר
   15. עיצוב פסקאות
   16. עיצוב תווים
   17. Find/Change
   18. בדיקת איות ומילוני שפות
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  6. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. סגנונות אובייקטים
   3. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   4. עבודה עם סגנונות
   5. ריווח שורות
  7. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  8. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
   11. טפסים
  9. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. יישור ופיזור של אובייקטים
   10. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   11. שילוב נכסי AEM
  10. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. Share
  1. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  2. שיתוף לצורך בדיקה
  3. בדיקת מסמך InDesign משותף
  4. ניהול משוב 
 6. פרסום
  1. ‏‫ייצוא ופרסום
   1. פרסום מקוון
   2. ייצוא תוכן עבור EPUB
   3. אפשרויות Adobe PDF
   4. ייצוא תוכן אל HTML
   5. ייצוא אל Adobe PDF
   6. ייצוא לפורמט JPEG
   7. ייצוא HTML
   8. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 7. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים

אודות ריווח שורות

הרווח האנכי בין שורות כתב נקרא ריווח שורות. ריווח השורות נמדד מקו הבסיס של שורת טקסט אחת לקו הבסיס של השורה שמעליה. קו בסיס הוא הקו הנסתר שלפיו מיושרות רוב האותיות – כלומר, אותיות ללא קצה היורד מתחת לשורה.

ריווח השורות האוטומטי של ברירת המחדל הוא 120% מגודל האות (לדוגמה, ריווח שורות של 12 נקודות לכתב בגודל 10 נקודות). כשריווח השורות האוטומטי מופעל, InDesign מציג את ערך ריווח השורות בסוגריים בתפריט Leading שבחלונית Character.

‏Leading‏

A. ‏Leading‏ B. גובה טקסט C. הגדלת גודל הטקסט של מילה אחת מגדילה את ריווח השורות של אותה שורה. 

שינוי ריווח שורות

כברירת מחדל, ריווח שורות הוא תכונת תו, כלומר ניתן להחיל יותר מערך ריווח שורות אחד על אותה פסקה. ריווח השורות הגדול ביותר בשורת אותיות קובע את ריווח השורות לאותה שורה. עם זאת, ניתן לבחור העדפה שתקבע שריווח השורות יחול על כל הפסקה, במקום על חלק מהטקסט בפסקה. הגדרה זו אינה משפיעה על ריווח השורות במסגרות קיימות.

שינוי ריווח שורות של טקסט שנבחר

 1. בחר בטקסט שברצונך לשנות.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Character או בחלונית Control, בחר בריווח השורות הרצוי מהתפריט Leading .

  • בחר בערך ריווח השורות הקיים והקלד ערך חדש.

  • בשעת יצירת סגנון פסקה, שנה את ריווח השורות בחלונית Basic Character Formats.

אם InDesign מתעלם מהשינוי בריווח השורות, ייתכן שהסיבה לכך היא שהאפשרות Vertical Justification או Align To Baseline Grid מסומנת. בחר Object >‏ Text Frame Options וודא שהאפשרות Vertical Justification מוגדרת ל-Top ושהאפשרות Do Not Align To Baseline Grid מסומנת בחלונית Paragraph, בחלונית Control או בסגנון הפסקה.

הערה:

ניתן גם להתאים את הריווח האנכי על-ידי יישור הטקסט לרשת קווי הבסיס. בעת הגדרת רשת קווי בסיס, הגדרת רשת קווי הבסיס מקבלת עדיפות לעומת ערך ריווח השורות.

שינוי אחוזי ברירת המחדל של ריווח שורות

 1. בחר בפסקאות שברצונך לשנות.
 2. בחר Justification מתפריט החלונית Paragraph או מתפריט החלונית Control.
 3. בשדה Auto Leading, ציין אחוז ברירת מחדל חדש. ערך המינימום הוא 0%, והערך המרבי הוא 500%.
הערה:

האפשרות Auto בתפריט הנפתח Leading של תפריט החלונית Control מגדירה את הערך של Auto Leading בתיבת הדו-שיח Justification כאחוז (%) מגודל התו. ברירת המחדל היא 175% למסגרות טקסט ו-100% לרשתות מסגרת.

החלת ריווח שורות על פסקאות שלמות

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> Type (ב-Windows‏)‏ או InDesign ‏> Preferences ‏> Type (ב-Mac OS‏)‏.
 2. בחר באפשרות Apply Leading To Entire Paragraph, ולחץ על OK.
הערה:

כשמשתמשים בסגנון תו להחלת ריווח שורות על טקסט, ריווח השורות משפיע רק על הטקסט שעליו הוחל הסגנון, ולא על הפסקה כולה, בלי קשר לבחירה לסימון האפשרות Apply Leading To Entire Paragraph.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון

[Feedback V2 Badge]