אודות ריווח שורות

הרווח האנכי בין שורות כתב נקרא ריווח שורות. ריווח השורות נמדד מקו הבסיס של שורת טקסט אחת לקו הבסיס של השורה שמעליה. קו בסיס הוא הקו הנסתר שלפיו מיושרות רוב האותיות – כלומר, אותיות ללא קצה היורד מתחת לשורה.

ריווח השורות האוטומטי של ברירת המחדל הוא 120% מגודל האות (לדוגמה, ריווח שורות של 12 נקודות לכתב בגודל 10 נקודות). כשריווח השורות האוטומטי מופעל, InDesign מציג את ערך ריווח השורות בסוגריים בתפריט Leading שבחלונית Character.

Leading
‏Leading‏

A. ‏Leading‏ B. גובה טקסט C. הגדלת גודל הטקסט של מילה אחת מגדילה את ריווח השורות של אותה שורה. 

שינוי ריווח שורות

כברירת מחדל, ריווח שורות הוא תכונת תו, כלומר ניתן להחיל יותר מערך ריווח שורות אחד על אותה פסקה. ריווח השורות הגדול ביותר בשורת אותיות קובע את ריווח השורות לאותה שורה. עם זאת, ניתן לבחור העדפה שתקבע שריווח השורות יחול על כל הפסקה, במקום על חלק מהטקסט בפסקה. הגדרה זו אינה משפיעה על ריווח השורות במסגרות קיימות.

שינוי ריווח שורות של טקסט שנבחר

 1. בחר בטקסט שברצונך לשנות.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Character או בחלונית Control, בחר בריווח השורות הרצוי מהתפריט Leading .

  • בחר בערך ריווח השורות הקיים והקלד ערך חדש.

  • בשעת יצירת סגנון פסקה, שנה את ריווח השורות בחלונית Basic Character Formats.

אם InDesign מתעלם מהשינוי בריווח השורות, ייתכן שהסיבה לכך היא שהאפשרות Vertical Justification או Align To Baseline Grid מסומנת. בחר Object >‏ Text Frame Options וודא שהאפשרות Vertical Justification מוגדרת ל-Top ושהאפשרות Do Not Align To Baseline Grid מסומנת בחלונית Paragraph, בחלונית Control או בסגנון הפסקה.

הערה:

ניתן גם להתאים את הריווח האנכי על-ידי יישור הטקסט לרשת קווי הבסיס. בעת הגדרת רשת קווי בסיס, הגדרת רשת קווי הבסיס מקבלת עדיפות לעומת ערך ריווח השורות.

שינוי אחוזי ברירת המחדל של ריווח שורות

 1. בחר בפסקאות שברצונך לשנות.
 2. בחר Justification מתפריט החלונית Paragraph או מתפריט החלונית Control.
 3. בשדה Auto Leading, ציין אחוז ברירת מחדל חדש. ערך המינימום הוא 0%, והערך המרבי הוא 500%.

הערה:

האפשרות Auto בתפריט הנפתח Leading של תפריט החלונית Control מגדירה את הערך של Auto Leading בתיבת הדו-שיח Justification כאחוז (%) מגודל התו. ברירת המחדל היא 175% למסגרות טקסט ו-100% לרשתות מסגרת.

החלת ריווח שורות על פסקאות שלמות

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> Type (ב-Windows‏)‏ או InDesign ‏> Preferences ‏> Type (ב-Mac OS‏)‏.
 2. בחר באפשרות Apply Leading To Entire Paragraph, ולחץ על OK.

הערה:

כשמשתמשים בסגנון תו להחלת ריווח שורות על טקסט, ריווח השורות משפיע רק על הטקסט שעליו הוחל הסגנון, ולא על הפסקה כולה, בלי קשר לבחירה לסימון האפשרות Apply Leading To Entire Paragraph.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת