בניית טקסט

מראה הטקסט בעמוד תלוי בפעולת גומלין מורכבת בין תהליכים הנקראת בנייה. באמצעות האפשרויות של ריווח מילה, ריווח אותיות, שינוי גודל גליפים ומיקוף שנבחרו, InDesign בונה את הטקסט באופן שיתמוך באופן מיטבי בפרמטרים שצוינו.

InDesign מציע שתי שיטות לבניית טקסט: Adobe Paragraph Composer (ברירת המחדל) ו-Adobe Single-line Composer (שתיהן זמינות מתפריט החלונית Control). ניתן לבחור בעורך הרצוי בתפריט החלונית Paragraph, בתיבת הדו-שיח Justification, או בתפריט החלונית Control.

InDesign תומך בארבע שיטות סידור שפותחו, כולל Adobe Japanese Single-line Composer‏, Adobe Japanese Paragraph Composer‏, Adobe Paragraph Composer ו-Adobe Single-line Composer‏. כל Composer מעריך את מעברי השורה האפשריים בטקסט יפני או בטקסט לטיני‏, ובוחר באלה התומכים באופן המיטבי באפשרויות המיקוף והיישור שצוינו בפסקה מסוימת. Adobe Japanese Paragraph Composer נבחר כברירת מחדל. לפרטים על אפשרויות אלה, עיין בעזרה של InDesign.‏

InDesign Magazine מספק מאמר על תיקון בעיות של בניית טקסט ב-Mind the Gaps.

שיטות בנייה

InDesign מציע שתי שיטות לבניית טקסט: Adobe Paragraph Composer (ברירת המחדל) ו-Adobe Single-line Composer. שתי שיטות בניית הטקסט שוקלות את מעברי השורה האפשריים, ובוחרות באלה התומכים באופן מיטבי באפשרויות המיקוף והיישור שצוינו בפסקה מסוימת.

Adobe Paragraph Composer

שוקל רשת של מעברי שורה עבור פסקה שלמה, וכך יכול להתאים באופן מיטבי שורות בתחילת הפסקה ולמנוע יצירת מעברי שורה מכוערים בהמשך. בניית פסקאות יוצרת ריווח אחיד יותר עם מקפים מועטים יותר.

Adobe Paragraph Composer ניגש לבניית הטקסט באמצעות זיהוי מעברי השורה האפשריים, הערכתם, והקצאת עונש משוקלל למעברי השורה בהתאם לעקרונות כגון אחידות ריווח אותיות, ריווח מילים ומיקוף.

הערה:

ניתן להשתמש בתיבת הדו-שיח Hyphenation כדי לקבוע את היחס בין ריווח מוצלח יותר ומקפים מועטים יותר. ‏‏(ראה מיקוף טקסט.)

Adobe Single-line Composer

מציע גישה מסורתית של בניית טקסט שורה אחר שורה. אפשרות זו שימושית אם ברצונך להגביל את שינויי בניית הטקסט בשלבי העריכה המתקדמים.

בחירה בשיטת בניית הטקסט בפסקה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • מתפריט החלונית Paragraph, בחר את Adobe Paragraph Composer (ברירת המחדל) או את Adobe Single-line Composer.

  • מתפריט החלונית Paragraph או מתפריט החלונית Control, בחר Justification, ולאחר מכן בחר אפשרות מהתפריט Composer.

הערה:

ייתכן שתוספים נוספים למנגנון בניית הטקסט של יצרנים אחרים יהיו זמינים, לצד ממשקים המאפשרים להתאים אישית את הפרמטרים של המנגנון.

הגדרת העדפות בנייה

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> Composition (ב-Windows) או InDesign ‏> Preferences ‏> Composition (ב-Mac OS)‏.

 2. כדי להדגיש על המסך בעיות בבניית טקסט, בחר Keep Violations And H&J Violations (מיקוף ויישור).

 3. ליישור טקסט המקיף אובייקט, בחר Justify Text Next To An Object.

 4. ב-Mojikumi Compatibility Modes, קבע אם ברצונך לבחור Use New Vertical Scaling או Use CID-Based Mojikumi.

 5. לחץ על OK.

מיקוף טקסט

הגדרות המיקוף והיישור שתבחר ישפיעו על הריווח האופקי של שורות ועל מראה הטקסט בעמודי המסמך. אפשרויות המיקוף קובעות אם ניתן למקף מילים, ואם כן - אילו מעברי שורה יותרו.

אפשרויות היישור שתבחר, ריווח המילים וריווח האותיות שתציין, ואם נעשה או לא נעשה שימוש בשינוי גודל גליפים - כל אלה שולטים ביישור. ניתן גם ליישר מילים בודדות בטורים צרים הכוללים טקסט מיושר לגמרי.

Eda Warren מספקת מאמר על מניעת בעיות של בניית טקסט ב-Mind the Gaps.

התאמת מיקוף ידנית

ניתן למקף מילים ידנית או אוטומטית, או להשתמש בשילוב של שתי השיטות. הדרך הבטוחה ביותר למיקוף ידני היא להוסיף מקף מוסתר, המתגלה רק אם יש צורך במיקוף מילה בסוף שורה. מיקום מקף מוסתר בתחילת מילה מונע חיתוך ומיקוף של המילה.

 1. בעזרת הכלי Type , לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את המקף.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Type >‏ Insert Special Character >‏ Hyphens And Dashes >‏ Discretionary Hyphen.

  • הקש Ctrl+Shift+- ‏(Windows) או Command+Shift+- ‏(Mac OS) להוספת מקף מוסתר.

הערה:

הוספת מקף מוסתר למילה אינה מבטיחה את מיקוף המילה. המיקוף תלוי בהגדרות אחרות של מיקוף ובניית טקסט. עם זאת, הוספת מקף מוסתר למילה מבטיחה הוספת מקף למילה רק במקום שבו מופיע המקף המוסתר.

התאמת מיקוף אוטומטית

המיקוף מבוסס על רשימות מילים שניתן לאחסן בקובץ מילון משתמש חיצוני במחשב, או במסמך עצמו. כדי לשמור על מיקוף עקבי, ייתכן שתרצה להגדיר את רשימת המילים הדרושה, במיוחד אם בכוונתך למסור את המסמך לספק שירותי דפוס או אם אתה עובד בצוות.

 1. להפעלה או לביטול של מיקוף אוטומטי בפסקה, יש לבחור או לבטל את הבחירה באפשרות Hyphenation בחלונית Paragraph או בחלונית Control. ‏‏(ניתן גם לכלול אפשרות זו בסגנון פסקה).

  בשעת קביעת אפשרויות מיקוף אוטומטי, ניתן לקבוע את היחס בין ריווח טוב יותר לבין מקפים מועטים ככל האפשר. ניתן גם למנוע מיקוף של מילים באותיות גדולות או של המילה האחרונה בפסקה.

קביעת אפשרויות מיקוף אוטומטי בפסקה

 1. לחץ בתוך פסקה או בחר בטווח הפסקאות הרצוי.
 2. בחר Hyphenation מתפריט החלונית Paragraph.
 3. בחר באפשרות Hyphenate.
 4. בצע את השינויים הדרושים בהגדרות הבאות ולחץ על OK:

  Words With At Least _ Letters

  ציין מספר מינימלי של תווים למילים עם מיקוף.

  After First _ Letters / Before Last _ Letters

  ציין מספר מזערי של תווים שניתן להפריד במקף בתחילת מילה או בסוף מילה. לדוגמה, אם תציין את הערך 3 עבור ערכים כאלה, המילה aromatic תמוקף כ-aro‑ matic במקום כ-ar‑ omatic או כ-aromat‑ ic.

  Hyphen Limit _ Hyphens

  ציין את המספר המרבי של מקפים שיכולים להופיע בשורות רצופות. הערך 0 מאפשר הוספת כמות בלתי מוגבלת של מקפים.

  Hyphenation Zone

  ציין את כמות הרווח הלבן המותר בסוף שורה של טקסט לא מיושר לפני תחילת המיקוף. אפשרות זו חלה רק כשמשתמשים ב-Single-line Composer עם טקסט לא מיושר.

  Better Spacing / Fewer Hyphens

  לשינוי האיזון בין הגדרות אלה, הזז את המחוון שבתחתית תיבת הדו-שיח.

  Hyphenate Capitalized Words

  למניעת מיקוף של מילים הכתובות באותיות גדולות, בטל את הבחירה באפשרות זו.

  Hyphenate Last Word

  למניעת מיקוף של מילים אחרונות בפסקאות, בטל את הבחירה באפשרות זו.

  Hyphenate Across Column

  למניעת מיקוף של מילים לאורך טור, מסגרת או עמוד, בטל את הבחירה באפשרות זו.

מניעת פיצול לא רצוי של מילים

שימוש במקפים קשיחים מאפשר למנוע מיקוף של מילים מסוימות – לדוגמה, שמות פרטיים, או מילים שלאחר המיקוף אינן נראות נעימות לעין. בעזרת רווחים קשיחים ניתן גם למנוע מיקוף של קבוצת מילים – למשל, שם פרטי בראשי תיבות ושם משפחה (P. T. Barnum).

מניעת מעברי שורה בטקסט

 1. בחר בטקסט שברצונך לשמור באותה שורה.
 2. בחר No Break מתפריט החלונית Character או מתפריט החלונית Control.

הערה:

דרך נוספת למניעת מעברי טקסט היא למקם מקף מוסתר בתחילת המילה. הקש Ctrl‏+Shift+- ‏(Windows) או Command‏+Shift+- ‏(Mac OS) להוספת מקף מוסתר.

יצירת מקף קשיח

 1. בעזרת הכלי Type , לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את המקף.
 2. בחר Type >‏ Insert Special Character >‏ Hyphens And Dashes >‏ Nonbreaking Hyphen.

יצירת רווח קשיח

 1. בעזרת הכלי Type , לחץ במיקום הרצוי להוספת הרווח.
 2. בחר Type >‏ Insert White Space>‏ Nonbreaking Space (או כל תו אחר של רווח לבן).

הרוחב של התו Nonbreaking Space משתנה בהתאם לגודל הנקודה, להגדרת היישור ולהגדרות ריווח המילים, בעוד התו Nonbreaking Space (Fixed Width) שומר על רוחב זהה ללא קשר לתוכן.

שינוי הגדרות יישור לשני הצדדים

היעזר בחלונית Justification כדי לשלוט בדייקנות בריווח המילים, בריווח האותיות ובשינוי קנה מידה של גליפים. התאמת הריווח שימושית במיוחד בכתב המיושר לשני הצדדים, אם כי ניתן גם להתאים ריווח של כתב לא מיושר.

הערה:

בטקסט מסוג CJK, המערכת מתעלמת מריווח מילים, מריווח תווים ומשינוי גודל של גליפים עבור הגדרות יישור. להגדרת ריווח תווים בטקסט CJK, השתמש בתיבת הדו-שיח Mojikumi.

התאמת ריווח מילים ואותיות בטקסט המיושר לשני הצדדים

 1. הצב את הסמן בפסקה שברצונך לשנות, או בחר אובייקט או מסגרת כתב כדי לשנות את כל הפסקאות שבו או בה.
 2. בחר Justification מתפריט החלונית Paragraph.
 3. הזן ערכים בתיבות Word Spacing‏, Letter Spacing ו-Glyph Spacing. הערכים Minimum ו-Maximum מגדירים את טווח הריווח המותר לפסקאות עם יישור משני הצדדים בלבד. הערך Desired מגדיר את הריווח הרצוי לפסקאות מיושרות ולא מיושרות:

  Word Spacing

  הרווח בין המילים שנוצר בהקשה על מקש הרווח. ערכי ריווח מילים יכולים לנוע בין 0% ל-1000%; בערך של 100%, המערכת אינה מוסיפה רווח נוסף בין מילים.

  Letter Spacing

  מתייחס למרחק בין אותיות, כולל ערכי צימוד אותיות או ריווח טקסט. ערכי ריווח אותיות יכולים לנוע מ-‎‑100% עד 500%: ב-0% לא נוסף רווח בין אותיות. ב-100% נוסף רווח שלם בין אותיות.

  Glyph Scaling

  רוחב התווים (גליף הוא כל תו בגופן). ערכי ריווח גליפים יכולים לנוע מ-‎50% עד 200%.

  הערה:

  אפשרויות ריווח חלות תמיד על פסקה שלמה. להתאמת הריווח של מספר תווים בודדים אך לא של פסקה שלמה, השתמש באפשרות Tracking.

 4. הגדר את האפשרות Single Word Justification כדי לציין כיצד ברצונך ליישר פסקאות של מילה בודדת.

  בטורים צרים, ייתכנו מקרים שבהם מילה אחת תופיע לבדה בשורה. אם הפסקה מיושרת לשני הצדדים באופן מלא, מילה בודדת בשורה עלולה להיראות כאילו היא נמתחה. במקום להשאיר מילים אלה ביישור מלא לשני הצדדים, ניתן למרכז אותן או ליישר אותן לשמאל או לימין.

הגדרת שינוי קנה מידה של גליפים בטקסט מיושר לשני הצדדים

 1. לחץ לקבלת נקודת הכנסה בפסקה, או בחר בפסקאות הרצויות.
 2. בחר Justification מתפריט החלונית Paragraph.
 3. הקלד ערכים באפשרויות Glyph Scaling Minimum‏, Desired ו-Maximum. לאחר מכן, לחץ על OK.
שינוי גודל של גליפים בטקסט מיושר לשני הצדדים
לפני (למעלה) ואחרי (למטה) שינוי קנה מידה של גליף בטקסט עם יישור משני הצדדים.

הערה:

שינוי קנה מידה של גליף יכול לעזור להשיג יישור אחיד. עם זאת, ערכים הגדולים מ-3% מתוך ערך ברירת המחדל של 100% עלולים לגרום לעיוות של צורת האותיות. אלא אם כן מנסים ליצור אפקט מיוחד, מוטב לבצע שינויים קלים בערכי קנה מידה של גליף, כגון 97–100–103.

שימוש ברווח יישור בטקסט עם יישור לשני הצדדים

תו של רווח יישור מוסיף רווח בגודל משתנה לשורה האחרונה בפסקה עם יישור לשני הצדדים - בין המילה האחרונה לבין תו סוף-כתבה מגופן קישוטי. בטקסט לא מיושר, רווח היישור נראה כמו רווח מילה רגיל. בטקסט מיושר, הוא מתרחב לספיגת כל הרווח הפנוי בשורה האחרונה. רווח יישור עשוי לגרום לשינויים קיצוניים בעיצוב הפסקה על-ידי Adobe Paragraph Composer.

הוספת תו רווח יישור
לפני ואחרי הוספת תו רווח יישור

 1. בעזרת הכלי Type , לחץ בדיוק מלפני התו של סוף הכתבה.
 2. בחר Type >‏ Insert White Space >‏ Flush Space.

הערה:

ההשפעה של רווח יישור נראית לעין רק לאחר החלת האפשרות Justify All Lines על הפסקה.

הדגשת שורות מרווחות או צפופות מדי

מכיוון שבניית שורת טקסט כרוכה בגורמים רבים בנוסף לריווח מילים וריווח אותיות (למשל, העדפות מיקוף), InDesign אינו יכול תמיד לכבד את ההגדרות שלך עבור ריווח מילים וריווח אותיות. עם זאת, ניתן להדגיש בעיות בנייה בשורות טקסט בצבע צהוב. הגוון הכהה ביותר מבין שלושת הגוונים מציין את הבעיה החמורה ביותר.

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> Composition (ב-Windows) או InDesign ‏> Preferences ‏> Composition (ב-Mac OS)‏.
 2. בחר באפשרות H&J Violations ולחץ על OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת