נתיבי מסיכה

נתיבי מסיכה חותכים חלק מהגרפיקה כך שרק חלק מהגרפיקה מופיע מבעד לצורה או לצורות שיצרת. ניתן ליצור נתיבי מסיכה כדי להסתיר חלקים בלתי רצויים של תמונה, תוך יצירת נתיב לתמונה ומסגרת לגרפיקה. הפרדה בין נתיב המסיכה למסגרת הגרפיקה מאפשרת לשנות בצורה חופשית את נתיב המסיכה מבלי להשפיע על מסגרת הגרפיקה, בעזרת הכלי Direct Selection וכלי ציור אחרים בארגז הכלים.

ניתן ליצור נתיבי מסיכה בדרכים הבאות:

 • מקם גרפיקה שנשמרה עם נתיבים או ערוצי אלפא (מסיכה), כך ש-InDesign יוכל להשתמש בהם אוטומטית. ניתן להוסיף נתיבים וערוצי אלפא לגרפיקה באמצעות תוכנה כגון Adobe Photoshop.

 • השתמש באפשרות Detect Edges בפקודה Clipping Path כדי ליצור נתיב מסיכה לגרפיקה שנשמרה ללא נתיב כזה.

 • השתמש בכלי Pen כדי לשרטט נתיב בצורה המבוקשת, ולאחר מכן הדבק את הגרפיקה בנתיב באמצעות הפקודה Clipping Path.

כשמשתמשים באחת השיטות האוטומטיות של InDesign ליצירת נתיב מסיכה, הנתיב מוצמד לתמונה ונוצרת תמונה שנחתכת על-ידי הנתיב ועל-ידי המסגרת.

הערה:

מסגרת הגרפיקה מציגה את צבע השכבה שבה היא נמצאת, ונתיב המסיכה מוצג בצבע הנגדי לצבע השכבה. לדוגמה, אם צבע השכבה הוא כחול, מסגרת הגרפיקה תוצג בכחול ונתיב המסיכה יוצג בכתום.

חיתוך באמצעות נתיב גרפיקה או ערוץ אלפא

InDesign יכול לחתוך גרפיקה מיובאת בתבנית EPS,‏ TIFF, או Photoshop באמצעות נתיב המסיכה או ערוץ האלפא שנשמר עם הקובץ. כשגרפיקה מיובאת כוללת יותר מנתיב אחד או ערוץ אלפא אחד, ניתן לבחור באיזה נתיב או ערוץ ברצונך להשתמש ליצירת נתיב המסיכה.

ערוץ אלפא הוא ערוץ בלתי נראה שמגדיר אזורים שקופים של גרפיקה. ערוץ זה נשמר בגרפיקה יחד עם ערוצי RGB או CMYK. השימוש בערוצי אלפא נפוץ ביישומים ליצירת אפקטי וידאו. InDesign מזהה אוטומטית את שקיפות ברירת המחדל של Photoshop (רקע לוח השחמט) כערוץ אלפא. אם לגרפיקה יש רקע אטום, עלייך להשתמש ב-Photoshop כדי להסיר את הרקע, או ליצור ולשמור ערוץ אלפא אחד או יותר יחד עם הגרפיקה. ניתן ליצור ערוצי אלפא בעזרת תכונות הסרת הרקע הזמינות ב-Adobe Photoshop, כגון מסיכות שכבה, החלונית Channels, ה-Background Eraser או ה-Magic Eraser.

ערוצי אלפא ונתיבים מוטבעים
תוצאות השימוש בערוצי אלפא ובנתיבים מוטבעים

A. גרפיקה מקורית B. ערוץ אלפא C. גרפיקה ממוקמת D. גרפיקה מקורית E. גרפיקה עם נתיב מוטבע F. גרפיקה ממוקמת 

הערה:

בשעת מיקום קובץ Photoshop, תיבת הדו-שיח Image Import Options מאפשרת לבחור אם להשתמש בנתיב המסיכה המשמש כברירת מחדל או לבחור ערוץ אלפא ליצירת המסיכה.

 1. בחר גרפיקה מיובאת, ובחר Object >‏ Clipping Path.
 2. בתיבת הדו-שיח Clipping Path, בחר באפשרות Photoshop Path או Alpha Channel מתפריט Type.
 3. בחר בנתיב או בערוץ האלפא המבוקש בתפריט Path או Alpha.

  הערה:

  אם התפריט Alpha Channel אינו זמין, סימן שלא נשמרו ערוצי אלפא עם הגרפיקה.

 4. להכנסת נתיב המסיכה, הזן ערך בשדה Inset Frame.
 5. להחלפה בין האזורים הגלויים לאזורים המוסתרים, בחר באפשרות Invert.
 6. אם בחרת ערוץ אלפא, ציין אפשרויות נוספות לנתיב המסיכה, ולחץ על OK.

הערה:

לביטול נתיב המסיכה, בחר בגרפיקה המיובאת, ולאחר מכן בחר Object >‏ Clipping Path. בחר באפשרות None בתפריט Type, ולחץ על OK.

יצירה אוטומטית של נתיב מסיכה

אם ברצונך להסיר את הרקע מגרפיקה שלא נשמרה עם נתיב מסיכה, תוכל לעשות זאת אוטומטית באמצעות האפשרות Detect Edges בתיבת הדו-שיח Clipping Path. האפשרות Detect Edges מסתירה את האזורים הבהירים או הכהים ביותר בגרפיקה, כך שהיא פועלת היטב כשהנושא מוצג על רקע לבן או שחור אחיד.

מועמדים לנתיב מסיכה אוטומטי
מועמד מוצלח (שמאל) ולא מוצלח (ימין) ליצירת נתיב מסיכה אוטומטי

 1. בחר גרפיקה מיובאת, ובחר Object >‏ Clipping Path.
 2. בתיבת הדו-שיח Clipping Path, בחר באפשרות Detect Edges מתפריט Type. כברירת מחדל, הגוונים הבהירים ביותר אינם נכללים; כדי לא לכלול את הגוונים הכהים ביותר, סמן את האפשרות Invert.
 3. בחר באפשרויות נתיב המסיכה הרצויות ולחץ על OK.

אפשרויות נתיב מסיכה

Threshold

ציון ערך הפיקסל הכהה ביותר שיגדיר את נתיב המסיכה שנוצר. הגדלת ערך זה הופכת פיקסלים רבים יותר לשקופים, על-ידי הרחבת טווח ערכי הבהירות שנוספים לאזור המוסתר, החל מ-0 (לבן). לדוגמה, אם ברצונך להסיר צל בהיר מאד בשעת שימוש באפשרות Detect Edges, נסה להגדיל את הערך בשדה Threshold עד שהצל ייעלם. אם לא ניתן לראות פיקסלים בהירים שאמורים להיות מוצגים, סימן שהערך בשדה Threshold גבוה מדי.

ערכי סף
ערכי סף של 25 (משמאל) ו-55 (מימין)

Tolerance

ציון מידת הקרבה האפשרית של ערך הבהירות של פיקסל לערך שהוזן בשדה Threshold לפני שהפיקסל מוסתר על-ידי נתיב המסיכה. הגדלת הערך בשדה Tolerance עשויה להועיל להסרת בליטות בלתי רצויות הנגרמות על-ידי פיקסלים תועים שכהים יותר מערך הבהירות שהוזן בשדה Threshold, אך קרובים אליו. ערכי Tolerance גבוהים יותר יוצרים בדרך כלל נתיב מסיכה חלק יותר, על-ידי הגדלת טווח הערכים הקרובים לערך ה-Tolerance כדי לכלול פיקסלים תועים כהים יותר בטווח. הקטנת הערך Tolerance דומה להידוק נתיב המסיכה סביב הבדלים קטנים יותר בערך הבהירות. ערכי Tolerance נמוכים יותר יוצרים נתיב מסיכה גס יותר על-ידי הוספת נקודות עיגון, והדבר עלול להקשות על הדפסת התמונה.

רמות הסיבולת
הערך Tolerance נקבע על 0 (משמאל) ועל 5 (מימין)

Inset Frame

כיווץ נתיב המסיכה הסופי יחסית לנתיב המסיכה שהוגדר על-ידי הערכים בשדות Threshold ו-Tolerance. בניגוד לערכים Threshold ו-Tolerance, הערך של Inset Frame אינו מתחשב בערכי בהירות; במקום זאת, הוא גורם לכיווץ אחיד של צורת נתיב המסיכה. שינוי הערך בשדה Inset Frame עשוי לסייע בהסתרת פיקסלים בודדים שלא הצלחת להסיר על-ידי שינוי הערכים בשדות Threshold ו-Tolerance. הזן ערך שלילי כדי להפוך את נתיב המסיכה הסופי לגדול יותר מהנתיב שהוגדר על-ידי הערכים בשדות Threshold ו-Tolerance.

הזחת מסגרת
הערך Inset frame נקבע על 0p1- (משמאל) ועל 0p3 (מימין)

Invert

החלפה בין האזורים הגלויים למוסתרים, על-ידי התחלת נתיב המסיכה בגוונים הכהים ביותר.

Include Inside Edges

הפיכת אזורים לשקופים אם הם קיימים בנתיב המסיכה המקורי, ואם ערכי הבהירות שלהם נמצאים בטווח הערכים שנקבע בשדותThreshold ו-Tolerance. כברירת מחדל, הפקודה Clipping Path גורמת רק לאזורים החיצונים להיות שקופים, לכן השתמש באפשרות Include Inside Edges כדי לייצג "חורים" בגרפיקה כהלכה. אפשרות זו פועלת בצורה הטובה ביותר כשרמות הבהירות של האזורים שברצונך להפוך לשקופים אינן תואמות לשום אזור שצריך להיות גלוי. לדוגמה, אם תסמן את האפשרות Include Inside Edges בשעת ייבוא תמונה של משקפיים בעלי מסגרת מוכספת, והעדשות הופכות לשקופות, ייתכן שחלקים בהירים מאד של מסגרת המשקפיים יהפכו גם הם לשקופים. אם אזורים הופכים לשקופים מבלי שהתכוונת לכך, נסה לשנות את הערכים בשדות Threshold‏, Tolerance ו-Inset Frame.

Restrict to Frame

יצירת נתיב מסיכה שנעצר בקצה הגלוי של הגרפיקה. אפשרות זו עשויה ליצור נתיב פשוט יותר בשעת חיתוך הגרפיקה באמצעות מסגרת הגרפיקה.

Use High Resolution Image

חישוב אזורים שקופים בעזרת הקובץ הממשי לקבלת דיוק מרבי. בטל את הבחירה באפשרות זו כדי לחשב את השקיפות בהתאם לרזולוציה של תצוגת המסך. שיטה זו מהירה יותר אך מדויקת פחות. אפשרות זו אינה זמינה אם בחרת באפשרות Alpha Channel, משום ש-InDesign משתמש תמיד בערוץ אלפא ברזולוציה האמיתית שלו. ‏(ראה אודות שקיפות).

המרת נתיב מסיכה למסגרת גרפית

 • בחר Object >‏ Clipping Path >‏ Convert Clipping Path To Frame.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת