מדריך למשתמש ביטול

סגנונות טבלה ותא

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. Toolbox
   3. הגדרת העדפות
   4. סביבת עבודה מבוססת מגע
   5. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   6. שחזור מסמך וביטול פעולה
   7. ההרחבה Capture
 3. צור ופרוס מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   4. יצירת טקסט על נתיב
   5. תבליטים ומספור
   6. גליפים ותווים מיוחדים
   7. יצירת טקסט
   8. משתני טקסט
   9. יצירת קודי QR
   10. עריכת טקסט
   11. יישור טקסט
   12. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   13. אובייקטים מעוגנים
   14. תוכן מקושר
   15. עיצוב פסקאות
   16. עיצוב תווים
   17. Find/Change
   18. בדיקת איות ומילוני שפות
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  6. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. סגנונות אובייקטים
   3. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   4. עבודה עם סגנונות
   5. ריווח שורות
  7. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  8. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
   11. טפסים
  9. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. יישור ופיזור של אובייקטים
   10. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   11. שילוב נכסי AEM
  10. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. Share
  1. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  2. שיתוף לצורך בדיקה
  3. בדיקת מסמך InDesign משותף
  4. ניהול משוב 
 6. פרסום
  1. ‏‫ייצוא ופרסום
   1. פרסום מקוון
   2. ייצוא תוכן עבור EPUB
   3. אפשרויות Adobe PDF
   4. ייצוא תוכן אל HTML
   5. ייצוא אל Adobe PDF
   6. ייצוא לפורמט JPEG
   7. ייצוא HTML
   8. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 7. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים

About table and cell styles

Just as you use text styles to format text, you can use table and cell styles to format tables. A table style is a collection of table formatting attributes, such as table borders and row and column strokes, that can be applied in a single step. A cell style includes formatting such as cell insets, paragraph styles, and strokes and fills. When you edit a style, all tables or cells to which the style is applied are updated automatically.

הערה:

There is one important difference between text styles and table styles. While all character styles attributes can be part of a paragraph style, cell style attributes are not part of the table style. For example, you cannot use a table style to change the border color of interior cells. Instead, create a cell style and include it in the table style.

הסגנונות [Basic Table] ו- [None]

By default, each new document contains a [Basic Table] style that can be applied to tables you create and a [None] style that can be used to remove cell styles applied to cells. You can edit the [Basic Table] style, but you can’t rename or delete either [Basic Table] or [None].

שימוש בסגנונות תא בסגנונות טבלה

When you create a table style, you can specify which cell styles are applied to different regions of the table: header and footer rows, left and right columns, and body rows. For example, for the header row, you can assign a cell style that applies a paragraph style, and for the left and right columns, you can assign different cell styles that apply shaded backgrounds.

סגנונות תא שהוחלו על אזורים בסגנון טבלה

A. שורת כותרת עליונה המעוצבת בסגנון תא הכולל סגנון פסקה B. עמודה שמאלית C. תאי גוף הטבלה D. עמודה ימנית 

תכונות סגנון תא

Cell styles do not necessarily include all the formatting attributes of a selected cell. When you create a cell style, you can determine which attributes are included. That way, applying the cell style changes only the desired attributes, such as cell fill color, and ignores all other cell attributes.

עדיפויות עיצוב בסגנונות

If a conflict occurs in formatting applied to a table cell, the following order of precedence determines which formatting is used:

Cell style precedence

1. Header/Footer 2. Left column/Right column 3. Body rows. For example, if a cell appears in both the header and the left column, the formatting from the header cell style is used.

Table style precedence

1. Cell overrides 2. Cell style 3. Cell styles applied from a table style 4. Table overrides 5. Table styles. For example, if you apply one fill using the Cell Options dialog box and another fill using the cell style, the fill from the Cell Options dialog box is used.

Table/Cell Styles panels overview

Use the Table Styles panel (Window > Styles >Table Styles) to create and name table styles, and to apply the styles to existing tables or tables you create or import. Use the Cell Styles panel (Window > Styles > Cell Styles) to create and name cell styles, and to apply the styles to table cells. Styles are saved with a document and appear in the panel each time you open that document. You can save table and cell styles in groups for easier management.

When you position the insertion point in a cell or table, any style that is applied is highlighted in either of the panels. The name of any cell style that is applied through a table style appears in the lower left corner of the Cell Styles area. If you select a range of cells that contains multiple styles, no style is highlighted and the Cell Styles panel displays “(Mixed).”

Open the Table Styles or Cell Styles panel

 1. בחר Window > ‏Styles ובחר Table Styles או Cell Styles.

Change how styles are listed in the panel

 • בחר Small Panel Rows להצגת גרסה מצומצמת של הסגנונות.
 • גרור את הסגנון למיקום אחר. ניתן גם לגרור סגנונות לקבוצות שאתה יוצר.
 • בחר Sort By Name מתפריט החלונית כדי לפרט את הסגנונות בסדר אלפביתי.

Define table and cell styles

 1. אם ברצונך לבסס סגנון חדש על העיצוב של טבלה או תא קיימים, הצב את נקודת ההכנסה בתא.
 2. במקרה הצורך, הגדר סגנון פסקה עבור סגנון התא.
 3. בחר Window > ‏Styles > ‏Table Styles לפתיחת החלונית Table Style panel, או בחר Window > ‏Styles > ‏Cell Styles לפתיחת החלונית Cell Styles.
 4. בחר New Table Style מתפריט החלונית Table Styles, או בחר New Cell Style מתפריט החלונית Cell Styles.
 5. עבור Style Name, הקלד שם.
 6. בתיבה Based On, בחר את הסגנון שעליו יתבסס הסגנון הנוכחי.
 7. להגדרת קיצור מקשים עבור סגנון, הצב את נקודת ההכנסה בתיבת הטקסט Shortcut וודא ש- Num Lock מופעל. לאחר מכן הקש על שילוב כלשהו של Shift‏, Alt או Ctrl ‏(Windows) או Shift‏, Option או Command ‏(Mac OS), והקש על מספר בלוח הספרות. לא ניתן להשתמש באותיות או במספרים שאינם בלוח הספרות להגדרת קיצורי דרך לסגנונות.
 8. לציון תכונות העיצוב, לחץ על קטגוריה מצד שמאל וציין את התכונות הרצויות. לדוגמה, להקצאת סגנון פסקה לסגנון תא, לחץ על הקטגוריה General ובחר בסגנון הפסקה מתפריט Paragraph Style.

  For cell styles, options that don’t have a setting specified are ignored in the style. If you don’t want a setting to be part of the style, choose (Ignore) from the setting’s menu, delete the contents of the field, or click a check box until a small box appears in Windows or a hyphen (-) appears in Mac OS.

 9. אם ברצונך שהסגנון החדש יופיע בקבוצת סגנונות שיצרת, גרור אותו לתיקיית קבוצת הסגנונות.

Load (import) table styles from other documents

You can import table and cell styles from another InDesign document into the active document. During import, you can determine which styles are loaded and what should occur if a loaded style has the same name as a style in the current document. You can also import styles from an InCopy document.

 1. מתפריט החלונית Cell Styles או Table Styles, בחר Load Cell Styles, ‏Load Table Styles או Load Table And Cell Styles.
 2. לחץ פעמיים במסמך InDesign המכיל את הסגנונות לייבוא.
 3. בתיבת הדו-שיח Load Styles, ודא שהסגנונות שברצונך לייבא מסומנים. אם לסגנון קיים כלשהו יש שם זהה לזה של אחד הסגנונות המיובאים, בחר אחת מהאפשרויות הבאות תחת Conflict With Existing Style, ולחץ על OK:

  Use Incoming Style Definition

  Overwrites the existing style with the loaded style and applies its new attributes to all cells in the current document that used the old style. The definitions of the incoming and existing styles appear at the bottom of the Load Styles dialog box so you can compare them.

  Auto-Rename

  Renames the loaded style. For example, if both documents have a style named “Table Style 1,” the loaded style is renamed “Table Style 1 copy” in the current document.

Apply table and cell styles

Unlike paragraph and character styles, table and cell styles do not share attributes, so applying a table style does not override cell formatting, and applying a cell style does not override table formatting. By default, applying a cell style removes formatting applied by any previous cell style, but does not remove local cell formatting. Similarly, applying a table style removes formatting applied by any previous table style, but does not remove overrides made using the Table Options dialog box.

In the Styles panel, a plus sign (+) appears next to the current cell or table style if the selected cell or table has additional formatting that isn’t part of the applied style. Such additional formatting is called an override.

 1. הצב את נקודת ההכנסה בטבלה, או בחר את התאים שברצונך להחיל עליהם את הסגנון.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על סגנון הטבלה או התא בחלונית Table Styles או Cell Styles (בחר Window > ‏Styles > ‏Table Styles או Cell Styles). אם הסגנון נמצא בקבוצת סגנונות, הרחב את קבוצת הסגנונות כדי לאתר את הסגנון.

  • הקש את קיצור המקשים שהגדרת עבור הסגנון. ‏(ודא שמקש Num Lock מופעל.)

Base one table or cell style on another

You can create links between similar table or cell styles by creating a base, or parent, style. When you edit the parent style, any changed attribute that appears in the child styles will change as well. By default, table styles are based on [No Table Style], and cell styles are based on [None].

 1. צור סגנון חדש.
 2. בתיבת הדו-שיח New Table Style או New Cell Style, בחר את סגנון האב בתפריט Based On. הסגנון החדש הופך לסגנון בן.
 3. ציין עיצוב לסגנון החדש כדי להבדיל בינו לבין סגנון האב.

Edit table and cell styles

One of the advantages of using styles is that when you change the definition of a style, all of the tables or cells formatted with that style change to match the new style definition.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אינך רוצה להחיל את הסגנון על הטבלה או התא שנבחרו, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ולחץ על הסגנון בחלונית Styles, ובחר Edit [style name].

  • בחלונית Styles, לחץ פעמיים על הסגנון או בחר את הסגנון ובחר Style Options מתפריט החלונית Styles. שים לב ששיטה זו מחילה את סגנון התא על כל תא שנבחר או את סגנון הטבלה על כל טבלה שנבחרה. אם לא נבחרה טבלה, לחיצה פעמיים על סגנון הטבלה מגדירה אותו כסגנון ברירת המחדל עבור כל טבלה שאתה יוצר.

 2. שנה הגדרות בתיבת הדו-שיח, ולחץ על OK.

Delete table and cell styles

When you delete a style, you can select a different style to replace it, and you can choose whether to preserve the formatting.

 1. בחר את הסגנון בחלונית Styles.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Delete Style מתפריט החלונית.

  • לחץ על הסמל Delete

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הסגנון ובחר Delete Style. שיטה זו שימושית במיוחד למחיקת סגנון מבלי להחיל אותו על התא או הטבלה שנבחרו.

 3. בחר את הסגנון שיחליף אותו.

  If you select [No Table Style] to replace a table style or [None] to replace a cell style, select Preserve Formatting to keep the formatting of the table or cell to which the style is applied. The table or cell preserves its formatting but is no longer associated with a style.

 4. לחץ על OK.

Redefine table or cell styles based on current formatting

After you apply a style, you can override any of its settings. If you decide you like the changes, you can redefine the style to retain the new formatting.

 1. הצב את נקודת ההכנסה בטבלה או בתא המעוצבים בסגנון שברצונך להגדיר מחדש.
 2. בצע שינויים בטבלה או בתא לפי הצורך.
 3. בחר Redefine Style מתפריט החלונית Styles.
הערה:

For cell styles, changes to only those attributes that are part of the cell style will enable the Redefine Style command. For example, if the cell style includes a red fill and you override a cell to use a blue fill, you can redefine the style based on that cell. But if you change an attribute that is ignored in the cell style, you can’t redefine the style with that attribute.

Override table and cell styles

After you apply a table or cell style, you can override any of its settings. To override a table style, you can change options in the Table Options dialog box. To override a cell, you can change options in the Cell Options dialog box or use other panels to change the stroke or fill. If you select a table or cell that has an override, a plus sign (+) appears next to the style in the Styles panel.

You can clear table and cell overrides when you apply a style. You can also clear overrides from a table or cell to which a style has already been applied.

הערה:

If a style has a plus sign (+) next to it, hover over the style to view a description of the override attributes.

Preserve or remove overrides while applying a table style

 • להחלת סגנון טבלה ושמירה על סגנונות תא תוך כדי הסרת הדריסות, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על הסגנון בחלונית Table Styles.
 • להחלת סגנון טבלה והסרת סגנונות תא ודריסות, הקש Alt+‏Shift ‏(Windows) או Option+‏Shift ‏(Mac OS) ולחץ על הסגנון בחלונית Table Styles.
הערה:

Right-click (Windows) or Control-click (Mac OS) the style in the Table Styles panel, and then choose Apply [table style], Clear Cell Styles to apply a style and clear cell styles.

Remove overrides while applying a cell style

 1. להחלת סגנון תא והסרת הדריסות, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על שם הסגנון בחלונית Cell Styles.
  הערה:

  Only those attributes that are part of the cell style are considered overrides. For example, if the cell style includes a red fill and all other attributes are ignored, changing a different cell option is not considered an override.

Clear attributes not defined by a cell style

 1. בחר Clear Attributes Not Defined By Style מתפריט החלונית Cell Styles.

Clear table or cell overrides

 1. בחר את הטבלה או התאים הכוללים את הדריסות.
 2. בחלונית Styles, לחץ על הסמל Clear Overrides In Selection , או בחר Clear Overrides מתפריט החלונית Styles.

Break the link to table or cell styles

When you break the link between tables or cells and the style applied to them, the tables or cells retain their current formatting. However, future changes to that style won’t affect them.

 1. בחר את התאים שהסגנון הוחל עליהם.
 2. בחר Break Link To Style מתפריט החלונית Styles.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון

[Feedback V2 Badge]