אפקטי הנפשה מאפשרים לגרום לאובייקטים לזוז בקובצי SWF מיוצאים. לדוגמה, ניתן להחיל על תמונה הגדרות תנועה קבועות מראש שיגרמו לה להיראות כאילו היא עפה פנימה מהצד השמאלי של המסך בעודה מתכווצת ומסתובבת. השתמש בכלים ובחלוניות הבאים כדי להוסיף הנפשה למסמכים.

לחץ על הלחצן Play כדי להציג הנפשה
לחץ על הלחצן Play כדי להציג הנפשה

החלונית Animation

החלת הגדרת תנועה קבועה מראש ועריכת הגדרות כגון משך זמן ומהירות.

הכלי Direct Selection והכלי Pen

עריכת הנתיב שבו האובייקט עם ההנפשה נע.

החלונית Timing

קביעת סדר ההנפשה של אובייקטים בעמוד.

החלונית Preview

הצגת ההנפשה בחלונית InDesign.

הערה:

סוג קשור של הנפשה שניתן להוסיף ב- InDesign הוא אפקט של לחצן במצב 'הצבעה'‬. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת לחצנים.

ג'ף וויצ'ל מ- Infiniteskills.com מספק סקירה בווידאו של הנפשת פריסות.

הוספת הנפשה בעלת הגדרות תנועה קבועות מראש למסמך

הגדרות תנועה קבועות מראש הן הנפשות שנוצרו מראש שניתן להחיל על אובייקטים במהירות. השתמש בחלונית Animation כדי להחיל הגדרות תנועה קבועות מראש ולשנות הגדרות הנפשה כגון משך זמן ומהירות. החלונית Animation גם מאפשרת לציין מתי אובייקט מונפש מופעל.

הגדרות התנועה הקבועות מראש זהות לאלה הכלולות ב- Adobe Flash CS5 Professional. ניתן לייבא כל הגדרת תנועה קבועה מראש ומותאמת אישית שנוצרה ב- Flash Professional. ניתן גם לשמור את הגדרות התנועה הקבועות מראש שנוצרו ולהשתמש בהן ב- InDesign או ב- Flash Professional.

הערה:

תכונות הנפשה נתמכות רק בעת ייצוא ל- Adobe Flash Player ‏(.SWF). הן אינן נתמכות בעת ייצוא אל Interactive PDF. להוספת אפקטי הנפשה לקובץ PDF, יש לייצא בחירה כקובץ SWF מ- InDesign ולמקם את קובץ ה- SWF במסמך ה- InDesign.

 1. מקם את האובייקט שברצונך להוסיף לו הנפשה במסמך.

 2. בחלונית Animation (‏Window ‏> Interactive >‏ Animation), בחר הגדרת תנועה קבועה מראש בתפריט Preset.

 3. ציון אפשרויות של קביעות תנועה מוגדרות מראש.

 4. כדי לערוך את נתיב התנועה, השתמש בכלי Pen ובכלי Direct Selection.

 5. השתמש בחלונית Timing כדי לקבוע את הסדר של אפקטי ההנפשה.

 6. השתמש בחלונית Preview כדי להציג תצוגה מקדימה של ההנפשה ב- InDesign.

להסרת הנפשה מאובייקט, בחר את האובייקט ולחץ על הסמל Delete בחלונית Animation.

הערה:

כאשר אפקטי הנפשה כגון Fade In משולבים במעבר עמוד או בכיפוף עמוד, יתכן שההנפשה לא תפעל כמצופה בחלונית Preview או בקובץ ה- SWF שיוצא. לדוגמה, אובייקטים שהוגדרו "להתפוגג פנימה" יהיו גלויים לעין בעת הפיכת העמוד, למרות שהם אמורים להתחיל כבלתי נראים. כדי להימנע מהתנגשות זו, אל תשתמש במעברי עמוד בעמודים עם הנפשה ובטל את האפשרות Include Interactive Page Curl בתיבת הדו-שיח SWF Export. הגדרות התנועה הקבועות מראש שעשויות לא לפעול כצפוי עם מעברי עמוד וכיפוף עמודים כוללות את Appear‏, Fade In, ההגדרות הקבועות מראש השונות של Fly-in, Zoom in 2D ו- Swoosh.

המרת אובייקטים שנבחרו לנתיב תנועה

ניתן ליצור הנפשה על-ידי בחירת אובייקט ונתיב והמרתם לנתיב תנועה. אם בחרת שני נתיבים סגורים, כגון שני מלבנים, הנתיב העליון יהפוך לנתיב התנועה.

 1. בחר באובייקט שברצונך להנפיש ובנתיב שבו ברצונך להשתמש כנתיב התנועה.

  לא ניתן להמיר יותר משני אובייקטים שנבחרו.

 2. בחלונית Animation, לחץ על הלחצן Convert To Motion Path .

 3. שינוי ההגדרות בחלונית Animation.

אפשרויות של הגדרות תנועה קבועות מראש

האפשרויות של הגדרות תנועה קבועות מראש מופיעות בחלונית Animation. לחץ על האפשרות Properties כדי להציג הגדרות מתקדמות.

Name

ציין שם להנפשה. ציון שם תיאורי שימושי במיוחד בעת הגדרת פעולה שמפעילה את ההנפשה.

Preset

בחר מרשימה של הגדרות תנועה מוגדרות מראש.

Event(s‎)‎

האפשרות On Page Load מסומנת כברירת מחדל, כאשר פירוש הדבר שהאובייקט שכולל את ההנפשה מופעל בעת פתיחת העמוד בקובץ ה- SWF. בחר באפשרות On Page Click כדי להפעיל את ההנפשה בעת לחיצה על העמוד. בחר באפשרות On Click (Self)‎ או On Roll Over (Self)‎ כדי להפעיל את ההנפשה בעת לחיצה על האובייקט או עמידה מעליו עם העכבר, בהתאמה. בעת יצירת פעולת לחצן שמפעילה הנפשה, האפשרות On Button Event תיבחר. (ראה הוספת פעולות ללחצנים.) ניתן לציין מספר אירועים שיגרמו להפעלת ההנפשה.

אם תבחר באירוע On Roll Over (Self)‎, תוכל גם לבחור באפשרות Reverse On Roll Off. אפשרות זו מבטלת את פעולת ההנפשה כאשר העכבר זז מהאובייקט.

Create Button Trigger

לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את ההנפשה מאובייקט או לחצן קיים. אחרי הלחיצה על Create Button Trigger , לחץ על האובייקט שמפעיל את ההנפשה. האובייקט יומר ללחצן, במידת הצורך, והחלונית Buttons תיפתח.

Duration

ציין כמה זמן לוקח להנפשה לפעול.

Play

ציין את מספר הפעמים שהאנימציה תופעל או בחר באפשרות Loop כדי לגרום להנפשה לפעול שוב ושוב עד שהיא תופסק.

Speed

בחר באפשרות כדי לקבוע אם ההנפשה תופעל בקצב קבוע (None), אם הקצב יהיה איטי בתחילה ואז יתגבר (Ease In) או אם הקצב יואט לקראת הסוף (Ease Out).

הערה:

האפשרויות הבאות זמינות כאשר מרחיבים את Properties.

Animate

בחר From Current Appearance כדי להשתמש במאפייני האובייקט הנוכחיים (אחוז קנה מידה, זווית הסיבוב ומיקום) כנקודת הפתיחה של ההנפשה.

בחר To Current Appearance כדי להשתמש במאפייני האובייקט כנקודת הסיום של ההנפשה. אפשרות זו שימושית במיוחד במצגות שקופיות. לדוגמה, אובייקטים שעפים פנימה מחוץ לעמוד יכולים להופיע על העמוד במקום על הלוח ולשפר את המראה של המסמך המודפס.

בחר To Current Location כדי להשתמש במאפייני האובייקט הנוכחיים כנקודת הפתיחה של ההנפשה ובמיקום האובייקט כנקודת הסיום. אפשרות זו דומה לאפשרות From Current Appearance, רק שהאובייקט מסיים במיקום הנוכחי שלו ונתיב התנועה מוסט. אפשרות זו שימושית במיוחד עבור הגדרות קבועות מראש מסוימות, כגון טשטושים ועמעומים, וזאת כדי למנוע מהאובייקט להופיע במצב לא רצוי בסוף ההנפשה.

הערה:

כדי להציג את ה- proxy שבסוף נתיב התנועה, לחץ על Show Animation Proxy; בתחתית החלונית Animation.

הגדרות של הוספת הנפשה
הגדרות של הוספת הנפשה

A. האובייקט והנתיב לפני ההנפשה B. ‏האפשרות From Current Appearance‏ C. ‏האפשרות To Current Appearance‏ D. ‏האפשרות To Current Location‏ 

Rotate

ציין את זווית הסיבוב שהאובייקט משלים במהלך ההנפשה.

Origin

השתמש בממלא המקום כדי לציין את נקודת המקור של נתיב התנועה באובייקט עם ההנפשה.

Scale

ציין ערך באחוזים שיקבע אם האובייקט יגדל או יקטן במהלך ההפעלה.

Opacity

בחר באפשרות כדי לקבוע אם ההנפשה תישאר יציבה (None), תהפוך בהדרגה לגלויה לעין (Fade In) או תהפוך בהדרגה לבלתי נראית (Fade Out).

Visibility

בחר באפשרות Hide Until Animated או Hide After Animating כדי להפוך אובייקט לבלתי נראה לפני או אחרי ההפעלה.

ניהול הגדרות תנועה קבועות מראש

ניתן לשמור הגדרות הנפשה כהגדרות תנועה קבועות מראש כדי להשתמש בהן שוב בקלות ב- InDesign. ניתן גם לייבא הגדרות קבועות מראש מקובצי XML שניתן לפתוח ב- Flash Professional או לשתף עם משתמשי InDesign אחרים.

שמירת הגדרות תנועה קבועות מראש לשימוש חוזר

הגדרות קבועות מראש מותאמות אישית מופיעות בקצה העליון של התפריט Presets בחלונית Animation.

 1. בחלונית Animation, שנה את ההגדרות לפי הצורך.

 2. בחר Save מתפריט החלונית Animation.

 3. הקלד שם עבור ההגדרה הקבועה מראש ולחץ על OK.

מחיקת הגדרות תנועה קבועות מראש

השתמש בתיבת הדו-שיח Manage Presets כדי למחוק הגדרות תנועה קבועות מראש ששמרת, שכפלת או ייבאת. לא ניתן למחוק את הגדרות התנועה הקבועות מראש שנמצאות בסוגריים והותקנו עם InDesign. בעת מחיקת הגדרת תנועה קבועה מראש, היא נמחקת גם מהתפריט Presets וגם מהמחשב.

 1. בחר Manage Presets מתפריט החלונית Animation.

 2. בחר את ההגדרה הקבועה מראש שברצונך למחוק ולחץ על Delete.

שכפול הגדרות תנועה קבועות מראש

 1. בחר Manage Presets מתפריט החלונית Animation.

 2. בחר בהגדרה הקבועה מראש שברצונך לשכפל ולחץ על Duplicate.

שמירת הגדרות תנועה קבועות מראש כקובצי XML

‏‫שמירת הגדרות תנועה קבועות מראש כקובצי XML שימושית אם ברצונך לשתף הגדרת תנועה קבועה מראש עם משתמשי InDesign נוספים או לפתוח את הגדרת התנועה הקבועה מראש ב- Flash Professional.

בעת שמירת הגדרת תנועה קבועה מראש כקובץ XML, נתיב התנועה נשמר, יחד עם ההגדרות Duration‏, Speed‏, Scale‏, Rotate ו- Opacity.

 1. בחר Manage Presets מתפריט החלונית Animation.

 2. בחר הגדרה קבועה מראש ולחץ על Save As.

 3. ציין שם ומיקום להגדרה הקבועה מראש ולחץ על Save.

ייבוא הגדרות תנועה קבועות מראש

ניתן לייבא הגדרות תנועה קבועות מראש שיוצאו מ- InDesign או Flash Professional כקובצי XML.

 1. בחר Manage Presets מתפריט החלונית Animation.

 2. לחץ על הלחצן Load.

 3. לחץ פעמיים על קובץ ה- XML שברצונך לייבא.

עריכת נתיב תנועה

כשבוחרים אובייקט עם הנפשה, נתיב התנועה מופיע לצד האובייקט.

נתיב תנועה
נתיב תנועה

A. נקודת התחלה B. נקודת סיום 
 1. לעריכת נתיב תנועה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • השתמש בכלי Direct Selection ובכלי Pen כדי לערוך נתיב תנועה באמצעות שיטת העריכה של נתיבים. ראה עריכת נתיבים.

  • כדי ליצור נתיב תנועה מנתיב קיים, בחר נתיב ואובייקט ולחץ על הלחצן Convert To Motion Path  בחלונית Animation.

  • כדי לשנות את כיוון הנתיב, לחץ על Properties בחלונית Animation ולאחר מכן בחר הגדרה מהתפריט Animate. (ראה אפשרויות מוגדרות מראש לתנועה). ניתן גם לבחור בנתיב התנועה ולבחור ב- Object ‏> Paths >‏ Reverse Path. אם ברצונך להפוך את הנתיב מבלי להזיז את האובייקט, הסר את ההנפשה, הפוך את הנתיב ולאחר מכן הוסף שוב את ההנפשה.

שימוש בחלונית Timing כדי לשנות את סדר ההנפשות

השתמש בחלונית Timing כדי לשנות את סדר הזמנים של הפעלות אובייקטי ההנפשה. החלונית Timing מפרטת את ההנפשות בכפולה הנוכחית בהתאם לאירוע העמוד שהוקצה לכל הנפשה. לדוגמה, ניתן לשנות סדרה אחת של הנפשות שמתבצעת כאשר העמוד נטען, ולאחר מכן לשנות סדרה נוספת של הנפשות שמתבצעת כאשר לוחצים על העמוד.

אובייקטים עם הנפשות מפורטים בסדר שבו הם נוצרו. הנפשות שמפורטות עבור האירוע Page Load מופעלות ברצף כברירת מחדל. הנפשות שמפורטות עבור האירוע Page Click מופעלות ברצף בכל פעם שלוחצים על העמוד.

ניתן לשנות את סדר ההנפשות, לגרום לאובייקטים לפעול בו-זמנית ולהשהות הנפשה.

 1. בחר Window ‏> Interactive >‏ Timing כדי להציג את החלונית Timing.

 2. כדי לקבוע אם לערוך את התזמון של אירועי Page Load או Page Click, בחר באפשרות מהתפריט Event.

  Page Load ו-Page Click מופיעים רק אם הוקצה פריט אחד או יותר לאירוע זה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לערוך את התזמון:

  • לשינוי סדר ההנפשות, גרור פריטים למעלה ולמטה ברשימה. הפריטים הראשונים יקבלו הנפשות ראשונים.

  • כדי להשהות את ההנפשה, בחר בפריט וציין את מספר השניות להשהייה.

  • כדי להפעיל מספר אובייקטים עם הנפשות בו-זמנית, בחר את הפריטים ברשימה ולחץ על הלחצן Play Together  כדי לקשר את הפריטים. הקש Shift לבחירת טווח פריטים והקש Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) כדי לבחור פריטים שאינם סמוכים זה לזה.

  • אם תחליט שאינך מעוניין שפריט מקושר אחד או יותר יפעל יחד עם האחרים, בחר בהם ולחץ על הלחצן Play Separately .

  • כדי להפעיל פריטים מקושרים מספר מסוים של פעמים או כדי להפעיל אותם בלולאה, בחר בכל הפריטים שמקושרים יחדיו וציין את מספר ההפעלות הרצוי של ההנפשות או בחר באפשרות Loop.

  • כדי לשנות את הקביעה איזה אירוע יפעיל את ההנפשה, בחר בפריט ובחר באפשרות Reassign To On Page Load או Reassign To On Page Click.

  • כדי להסיר פריט מהאירוע שמסומן כעת (למשל Page Load או Page Click), בחר Remove Item. אם הפריט לא הוקצה לאירוע, הוא יופיע בקטגוריה Unassigned, שניתן לבחור בתפריט Event.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת