ציור בעזרת הכלי Pencil

הכלי Pencil עובד בדרך כלל באותה הצורה ב-Adobe Illustrator וב-InDesign. הוא מאפשר לך לצייר נתיבים פתוחים וסגורים בדומה לציור באמצעות עיפרון על פיסת נייר. הוא שימושי במיוחד לשרטוטים מהירים או ליצירת מראה של ציורים ידניים. לאחר ציור נתיב כלשהו, ניתן לשנות אותו באופן מיידי במקרה הצורך.

נקודות עיגון מוצבות במהלך הציור באמצעות הכלי Pencil; אתה אינך קובע את מיקומן. עם זאת, תוכל לשנות אותן לאחר השלמת הנתיב. מספר נקודות העיגון המוצבות תלוי באורך ובמורכבות של הנתיב ובהגדרות הרגישות בתיבת הדו-שיח Pencil Tool Preferences. הגדרות אלה קובעות את רמת הרגישות של הכלי Pencil לתזוזה של העכבר או העט במחשבי לוח גרפיים.

ציור נתיבים חופשיים בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר את הכלי Pencil .
 2. מקם את הכלי במקום שבו ברצונך להתחיל את הנתיב וגרור כדי לצייר נתיב. הכלי Pencil  מציג סימן x קטן כדי לציין את הציור של נתיב חופשי.

  במהלך הגרירה, קו מקווקו מופיע אחרי המצביע. נקודות עיגון מופיעות בשני הקצוות של הנתיב ובנקודות שונות לאורכו. הנתיב מקבל את תכונות הקו והמילוי הנוכחיות ונשאר במצב בחירה כברירת מחדל.

ציור נתיבים סגורים בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר את הכלי Pencil.
 2. מקם את הכלי במקום שבו ברצונך להתחיל את הנתיב והתחל לגרור כדי לצייר נתיב.
 3. לאחר תחילת הגרירה, החזק את מקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) לחוץ. הכלי Pencil מציג עיגול קטן (ב-InDesign, מחק אחיד) כדי לציין שאתה יוצר נתיב סגור.
 4. כאשר הנתיב מגיע לגודל ולצורה הרצויים, שחרר את לחצן העכבר (אך לא את מקש Alt או Option). לאחר שהנתיב נסגר, שחרר את מקש Alt או Option.

  אינך צריך למקם את המצביע מעל נקודת ההתחלה של הנתיב כדי ליצור נתיב סגור; אם תשחרר את לחצן העכבר במיקום אחר, הכלי Pencil יסגור את הצורה על-ידי יצירת הקו הקצר ביותר האפשרי בחזרה לנקודת המקור.

עריכת נתיבים בעזרת הכלי Pencil

ניתן לערוך כל נתיב באמצעות הכלי Pencil ולהוסיף קווים וצורות חופשיים לכל צורה.

הוספה לנתיב בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר נתיב קיים.
 2. בחר את הכלי Pencil.
 3. מקם את חוד העיפרון בנקודת הקצה של הנתיב.

  תוכל לדעת שאתה קרוב מספיק לנקודת הקצה כאשר סימן ה-x הקטן ליד חוד העיפרון נעלם.

 4. גרור כדי להמשיך את הנתיב.

חיבור שני נתיבים בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר את שני הנתיבים (Shift ולחיצה או גרירה מסביב לשניהם בעזרת הכלי Selection).
 2. בחר את הכלי Pencil.
 3. מקם את המצביע במקום שבו ברצונך להתחיל מנתיב אחד והתחל לגרור לכיוון הנתיב האחר.
 4. לאחר תחילת הגרירה, החזק את מקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) לחוץ. הכלי Pencil מציג סמל מיזוג קטן כדי לציין שאתה מוסיף לנתיב הקיים.
 5. גרור אל נקודת הקצה של הנתיב האחר, שחרר את לחצן העכבר ולאחר מכן שחרר את מקש Ctrl או Command.

  הערה:

  לקבלת התוצאות הטובות ביותר, גרור מנתיב אחד לאחר כאילו אתה פשוט ממשיך את הנתיבים בכיוון שבו נוצרו.

שינוי צורה של נתיבים בעזרת הכלי Pencil

 1. בחר את הנתיב שברצונך לשנות.
 2. מקם את הכלי Pencil בנתיב או לידו כדי לשנות את צורתו.

  תוכל לדעת שאתה קרוב מספיק לנתיב כאשר סימן ה-x הקטן ייעלם מהכלי.

 3. גרור את הכלי עד ליצירת הצורה הרצויה של הנתיב.
  שימוש בכלי Pencil לעריכת צורה סגורה
  שימוש בכלי Pencil לעריכת צורה סגורה

  הערה:

  בהתאם למקום שבו התחלת לצייר מחדש את הנתיב ולכיוון הגרירה, ייתכן שתקבל תוצאות לא צפויות. לדוגמה, אתה עלול להפוך נתיב סגור לנתיב פתוח, להפוך נתיב פתוח לנתיב סגור או לאבד חלק מהצורה בלי כוונה.

אפשרויות הכלי Pencil

לחץ פעמיים על הכלי Pencil כדי להגדיר כל אחת מהאפשרויות הבאות:

Fidelity

האפשרות קובעת כמה רחוק יש להזיז את העכבר או העט לפני שתתווסף נקודת עיגון חדשה לנתיב. ככל שהערך גבוה יותר, כך הנתיב חלק יותר ומורכב פחות. ככל שהערך נמוך יותר, כך העקומות יותאמו לתנועת המצביע וייצרו זוויות חדות יותר. אפשרות זו יכולה לנוע בין 0.5 עד 20 פיקסלים.

Smoothness

שולט בכמות ההחלקה החלה בעת השימוש בכלי. טווח הערכים האפשרי של Smoothness הוא בין 0% ל-100%. ככל שהערך גבוה יותר, הנתיב חלק יותר. ככל שהערך נמוך יותר, כך נוצרות יותר נקודות עיגון והחריגות בקו נשמרות יותר.

Fill New Pencil Strokes

(Illustrator בלבד) האפשרות מחילה מילוי על קווי עיפרון שאתה מצייר לאחר בחירת אפשרות זו, אך לא על קווי עיפרון קיימים. זכור לבחור את המילוי לפני ציור קווי העיפרון.

Keep Selected

האפשרות קובעת אם הנתיב יישאר במצב בחירה לאחר ציורו. אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל.

Edit Selected Paths

האפשרות קובעת אם ניתן לשנות או למזג נתיב שנבחר עד למרחק מסוים ממנו (המצוין באפשרות הבאה).

Within: _ pixels

האפשרות קובעת כמה קרובים העכבר או העט צריכים להיות לנתיב קיים כדי לערוך אותו באמצעות הכלי Pencil. אפשרות זו זמינה רק בעת בחירת האפשרות Edit Selected Paths.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת