סקירה של החלונית Align

החלונית Align ‏(Window >‏ Object & Layout >‏ Align)מאפשרת ליישר או לפזר אובייקטים אופקית או אנכית לאורך הבחירה, השוליים, העמוד או הכפולה. בשעת עבודה עם החלונית Align יש לזכור את הנקודות הבאות:

 • החלונית Align אינה משפיעה על אובייקטים שהוחלה עליהם הפקודה Lock Position, ואינה משנה יישור של פסקאות טקסט בתוך המסגרות שלהן.

 • אפשרויות Align Objects אינן משפיעות על יישור טקסט. (ראה יישור טקסט או יישור טקסט לשני הצדדים.)

 • ניתן להשתמש בתיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts ‏(Edit >‏ Keyboard Shortcuts) ליצירת קיצורי מקשים מותאמים אישית ליישור ולפיזור. (תחת Product Area, בחר Object Editing.)

החלונית Align
החלונית Align

A. לחצני יישור אנכי B. לחצני פיזור אנכי C. פיזור Use Spacing‏ D. לחצני יישור אופקי E. לחצני פיזור אופקי F. אפשרויות מיקום יישור 

יישור או פיזור של אובייקטים

החלונית Align מאפשרת ליישר או לרווח אובייקטים שנבחרו, באופן אופקי או אנכי ביחס לבחירה, לשוליים, לעמוד או לכפולה.

אובייקטים שפוזרו אופקית
אובייקטים מפוזרים אופקית לבחירה (למעלה) ולשוליים (למטה)

 1. בחר באובייקטים שברצונך ליישר או לפזר.
 2. לפתיחת החלונית Align, בחר Window >‏ Object & Layout >‏ Align.

  הערה:

  להצגה או להסתרה של אפשרויות חלונית נוספות, בחר Show Options או Hide Options בתפריט החלונית.

 3. בתפריט שבתחתית החלונית, קבע האם ברצונך ליישר או לפזר אובייקטים בהתאם לבחירה, לשוליים, לעמוד או לכפולה.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ליישור אובייקטים, לחץ על הלחצן המתאים לסוג היישור המבוקש.
  • לפיזור אובייקטים, לחץ על הלחצן המתאים לסוג הפיזור המבוקש. לדוגמה, אם לוחצים על הלחצן Distribute Left Edges כשהאפשרות Align To Selection פעילה, InDesign מוודא שיש רווח שווה בין הקצה השמאלי לקצה השמאלי של כל אחד מהאובייקטים שנבחרו.
  האפשרות Distribute Horizontal Centers
  יצירת ריווח שווה באמצעות האפשרות Distribute Horizontal Centers

  A. יצירת ריווח שווה בין מרכזי האובייקטים B. שמירה על רוחב כללי זהה לרוחב שקדם לשינוי 
  • להגדרת רווח בין אובייקטים, ממרכז למרכז או מקצה לקצה תואם, בחר באפשרות Use Spacing תחת Distribute Objects, והזן את גודל הרווח הרצוי. לחץ על אחד הלחצנים כדי לפזר את האובייקטים שנבחרו לאורך הציר האופקי או האנכי שלהם.

  הוספת ערך לאפשרות Use Spacing‏
  שימוש באפשרות Distribute Horizontal Centers והוספת ערך לאפשרות Use Spacing‏

  A. יצירת ריווח שווה בין מרכזי האובייקטים לפי הערך שצוין B. שינוי הרוחב הכולל של האובייקטים כיחידה אחת 
  • לקביעת רווח בין אובייקטים (בין קצוות נגדיים), בחר באפשרות Use Spacing תחת Distribute Spacing והזן את גודל הרווח הרצוי. ‏(אם האפשרות Distribute Spacing אינה מוצגת, בחר Show Options בתפריט החלונית Align). לאחר מכן, לחץ על הלחצן Distribute Spacing כדי לפזר את האובייקטים לאורך הציר האופקי או האנכי שלהם.
  האפשרות Distribute Horizontal Space
  שימוש באפשרות Distribute Horizontal Space והוספת ערך לאפשרות Use Spacing

  A. יצירת רווחים בגודל שצוין בין כל האובייקטים B. שינוי הרוחב הכולל של האובייקטים כיחידה אחת 

כשמשתמשים בריווח עם פיזור אנכי, האובייקטים שנבחרו מפוזרים ברווחים שווים מלמעלה למטה, החל מהאובייקט הגבוה ביותר. כשמשתמשים בריווח עם פיזור אופקי, האובייקטים שנבחרו מפוזרים ברווחים שווים משמאל לימין, החל מהאובייקט השמאלי ביותר.

הערה:

ניתן גם להשתמש בתכונה Smart Spacing כדי ליישר או לפזר אובייקטים תוך כדי הזזתם. לדוגמה, אם שני אובייקטים אנכיים הם במרחק של 12 נקודות זה מזה, הזזת אובייקט שלישי 12 נקודות מתחת לאובייקט השני תגרום לקווי עזר זמניים להופיע, שיאפשרו ליישר את האובייקט לשני האובייקטים האחרים.

יישור אובייקטים בעזרת הכלי Gap

הכלי Gap מספק דרך מהירה לשינוי הגודל של רווח בין שני אובייקטים או יותר. הוא גם מאפשר לשנות את הגודל של מספר אובייקטים בעלי קצוות מיושרים משותפים בו-זמנית, תוך שמירה על הרווחים ביניהם ללא שינוי. ניתן לשנות בדרך זו את הפריסה בצעד אחד על-ידי טיפול ישיר בריווח בין אובייקטים.

הכלי Gap מתעלם מאובייקטים נעולים ומפריטים בעמודי מאסטר.

 1. בחר את הכלי Gap .

 2. העבר את המצביע בין שני אובייקטים ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור כדי להעביר את הרווח ושנה את הגודל של כל האובייקטים שמיושרים לאורך הרווח.

  • הקש על Shift תוך כדי גרירה כדי להזיז את הרווח בין שני האובייקטים הסמוכים ביותר בלבד.

  • הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה כדי לשנות את הגודל של הרווח במקום להזיז אותו. ההוספה של המקש Shift משנה את הגודל של הרווח בין שני האובייקטים הסמוכים ביותר בלבד.

  • להזזת הרווח והאובייקטים באותו כיוון, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה. הוספת המקש Shift משנה את הגודל של הרווח בין שני האובייקטים הסמוכים ביותר בלבד.

  • לשינוי הגודל של הרווח והזזת האובייקטים, הקש Ctrl+Alt ‏(Windows) או Option+Command ‏(Mac OS). הוספת המקש Shift לפעולה משנה את הגודל של הרווח ומזיזה רק את שני האובייקטים הסמוכים ביותר בלבד.

הערה:

להצגת עצות בנושא השימוש בכלי Gap, בחר את הכלי Gap ופתח את החלונית Tool Hints (‏Window >‏ Utilities >‏ Tool Hints).

פיזור אובייקטים באמצעות Live Distribute

בעת שינוי מספר אובייקטים שנבחרו, ניתן לשנות את הריווח בין האובייקטים שנבחרו באופן פרופורציונלי במקום לשנות את הגודל של האובייקטים עצמם. לדוגמה, אם ברצונך לשנות את הריווח בין חמישה מלבנים מיושרים, תוכל לעשות זאת מבלי להשתמש בפקודות Distribute.

 1. בחר אובייקטים.

 2. התחל לגרור את נקודת האחיזה ולחץ על מקש הרווח במהלך הגרירה. המשך לגרור כדי לשנות את הריווח בין האובייקטים.