ייבוא הערות PDF

שתף פעולה בקלות עם בעלי עניין רבים. יבא ​​הערות ממסמכי PDF שנוצרו ב- InDesign CC.

אם יצרת מסמכי PDF ממסמך ה- InDesign שלך ושיתפת אותם לצורך סקירה, תוכל לייבא הערות ממסמכי ה- PDF שנסקרו ישירות אל המסמך שלך ולנהל את המשוב בקלות. תוכל לקבל הערות ולסמן אותן כפתורות או לא פתורות. בחירה בתגובה גם מדגישה את המקטע שאליו מתייחסת התגובה.

הערה:

לקבלת המיפוי הנכון של הערות, ודא שמסמך InDesign אינו ערוך לאחר יצירת מסמך PDF לסקירה.

ייבוא הערות

 1. פתח את מסמך InDesign שעבורו ברצונך לייבא את הערות ה- PDF.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר File > Import PDF Comments
  • בחר Window > PDF Comments ולחץ על Import PDF Comments.
 3. עיין לאיתור ה- PDF הכולל הערות עבור המסמך שלך ולחץ על Import comments. ניתן לייבא הערות ממסמכי PDF מרובים עבור המסמך שלך. ההערות מיובאות ומוצגות בחלונית PDF Comments.

ניהול הערות

סקירת החלונית PDF Comments

החלונית PDF Comments מציגה את כל ההערות שיובאו. המספר הכולל של ההערות מוצג למעלה. כל ההערות מקובצות לפי מספר העמוד. 

כל הערה מציגה את הפרטים הבאים:

 • סוג ההערה
 • שם הסוקר
 • תאריך ההערה
 • אפשרות לסמן הערה כפתורה או לא פתורה
 • אפשרות למחיקת הערה
 • אפשרות לקבל הערה, זמינה רק עבור Strikethrough Text‏, Replace Text ו- Insert Text
החלונית PDF Comments‬

A. תפריט החלונית PDF Comments‬‏ B. סינון הערות C. סימון נפתר/לא נפתר D. קבל הערה E. מחק הערה F. חפש הערות G. מספר הערות H. סוג ההערה I. הצג/הסתר הערות בפריסה 

עבודה עם החלונית PDF Comments

לאחר שההערות יובאו לחלונית PDF Comments, תוכל לסקור הערות נפרדות. כאשר אתה בוחר הערה, הביאור המתאים להערה זו מודגש במסמך.

בחלונית PDF Comments, ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

 • סנן את ההערות בהתבסס על המצב שלהן, הסוקר, סוג ההערות ומקור ה- PDF של ההערות. לקבלת מידע נוסף, ראה סינון הערות.

 • סקור הערות נפרדות וסמן אותן כהערות שנפתרו.

 • קבל את השינויים עבור סוגי ההערות Strikethrough Text, Replace Text ו- Insert Text. כאשר אתה מקבל את ההערה, המסמך מתעדכן עם השינויים המתאימים.

 • מחק הערה.

סינון הערות

סינון לפי מצב

ניתן לסנן את ההערות בהתבסס על המצב הבא:

נפתר

הצג את ההערות שסומנו כהערות שנפתרו על-ידך.

לא נפתר

הצג את ההערות שלא סומנו כהערות שנפתרו על-ידך.

ממופה

הצג הערות הממופות לאובייקט במסמך.

לא ממופה

הצג הערות שאינן ממופות עם אובייקט במסמך. הערות לא ממופות מציגות את הסמל .

סינון לפי סוקר

אם קיימים מספר סוקרים, ניתן לסנן את ההערות לפי סוקר ה- PDF.

סינון לפי סוגי הערות

ניתן לסנן את ההערות בהתבסס על סוגי ההערות. סוגי ההערות הבאים נתמכים ב- InDesign:

Text Box

Cloud

Underline

Arrow

Text Comment

Connected Lines

Text Callout

Highlighted Text

Strikethrough Text

Line

Sticky Note

Rectangle

הכלי Stamp

Insert Text

Replace Text

Pencil

סינון לפי מקור PDF

אם ייבאת הערות ממסמכי PDF מרובים, תוכל לסנן את ההערות בהתבסס על מקור ה- PDF.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון