מעברי עמוד מציגים אפקט דקורטיבי, כגון התפוגגות או ניגוב, בעת העברת עמודים במסמך המיוצא לתבנית SWF או PDF. ניתן להחיל מעברי עמוד שונים על עמודים שונים, או להחיל מעבר עמוד יחיד על כל העמודים. מעברי עמוד שימושיים במיוחד בעת יצירת מצגת שקופיות בתבנית PDF או SWF.

החלת מעברי עמוד

ניתן להחיל מעברי עמוד על כפולות מסוימות, או על כל הכפולות במסמך. מעברי עמוד מופיעים בעת ייצוא מסמך InDesign אל תבנית PDF או SWF. לא ניתן להחיל מעברי עמוד על עמודים שונים באותה כפולה או על עמודי אב.

מעבר החלפת עמוד בקובץ SWF
מעבר החלפת עמוד בקובץ SWF. לחץ על פינת התמונה כדי להציג מעבר.

 1. בחלונית Pages, בחר בכפולות שברצונך להחיל עליהן את מעבר העמוד.

  ודא שהכפולה נבחרה, ולא רק צוינה כיעד. המספרים מתחת לעמודים בחלונית Pages אמורים להיות מודגשים.

 2. להצגת החלונית Page Transitions, בחר Window‏ ‏> Interactive‏ ‏> Page Transitions.

 3. בחר Transition מהתפריט Transition.

  הערה:

  החזק את מצביע העכבר מעל התמונה הממוזערת כדי להציג תצוגה מקדימה עם הנפשה של המעבר שנבחר.

  ייתכן שאתה תוהה אם הבחירה במעבר Page Turn‏ (SWF בלבד) ליצירת אפקט כיפוף עמוד בקובץ SWF היא הכרחית. היא אינה הכרחית לצורך החלת מעבר זה על העברת עמודים באופן ידני בקובץ ה-SWF. אם תבחר באפשרות Include Interactive Page Curl בתיבת הדו-שיח Export SWF, ניתן להעביר את העמודים באופן ידני על-ידי גרירת פינה בקובץ SWF מיוצא, או להשתמש במקשי החצים או בלחצני הניווט כדי להפעיל את מעבר העמוד שתבחר עבור עמוד זה.

 4. התאם אישית את המעבר בהתאם לצורך על-ידי בחירה באפשרויות מהתפריטים Direction ו-Speed.

 5. ‏(אופציונלי) להחלת המעבר שנבחר על כל הכפולות הקיימות כרגע במסמך, לחץ על הסמל Apply To All Spreads , או בחר Apply To All Spreads מתפריט החלונית Page Transitions.

 6. ‏(אופציונלי) בחר כפולה אחרת בחלונית Pages, והחל מעבר עמוד אחר.

בעת החלת מעבר עמוד על כפולה, סמל Page Transition‏ מופיע ליד הכפולה בחלונית Pages. ניתן להסתיר סמלים אלה בחלונית Pages על-ידי ביטול הסימון באפשרות Page Transitions בתיבת הדו-שיח Panel Options.

הערה:

כדי להציג בתצוגה מקדימה את מעברי העמוד, יצא את המסמך אל תבנית PDF או SWF.

ניקוי מעברי עמוד

 • בחלונית Pages, בחר בכפולה שברצונך להסיר ממנה את מעבר העמוד, ובחר None מהתפריט Transition בחלונית Page Transition.

 • להסרת מעברים מכל הכפולות, בחר Clear All מתפריט החלונית Page Transitions.

הצגת מעברי עמוד ב-PDF

כדי לכלול מעברי עמוד בעת ייצוא אל מסמך ה-PDF, בחר מעבר עמוד מהתפריט Page Transitions בתיבת הדו-שיח Export to Interactive PDF.

להצגת מעברי עמוד בקובץ PDF לאחר הייצוא, הצב את מסמך ה-PDF במצב Full Screen Mode על-ידי הקשת Ctrl+L ‏(Windows) או Command+L ‏(Mac OS) ב-Adobe Acrobat או Adobe Reader. הקש Esc כדי לצאת ממצב Full Screen Mode.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת