שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת

InDesign מאפשר מספר דרכים לדגימה ולהתאמה של צבע מגרפיקה שיובאה למסמך. צבעי ספוט בקובצי PDF או EPS וערוצי צבע ספוט בקובצי Adobe Photoshop‏ (PSD) ובקובצי TIFF מוצגים בחלונית Swatches כצבעי ספוט. ניתן להחיל צבעים אלה על אובייקטים במסמך או להמיר אותם לצבעי פרוצס. עם זאת, לא ניתן לשנות את ערכי הצבע או למחוק את הדוגמיות המיובאות. אם תמחק את הגרפיקה המיובאת, הצבעים יישארו, אך יומרו לצבעי InDesign המאפשרים עריכה או מחיקה.

שימוש בכלי Eyedropper לדגימת צבעים

ניתן להשתמש בכלי טפטפת להוספת צבעים מגרפיקה מיובאת למסמך, או להחלתם על אובייקטים במסמך. הדבר שימושי לתיאום צבעי הפריסה עם תמונות.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר בהפרדות צבע, כדאי לוודא ששמות הצבעים, סוגי הצבעים (כגון ספוט או פרוצס) ומרחבי הצבע (כגון RGB או CMYK) של הצבעים שנדגמו ב- InDesign יהיו עקביים להגדרות הצבעים בגרפיקה המיובאת. אם אינך בטוח מהן ההגדרות הדרושות, התייעץ עם ספק שירותי הדפוס שלך.

עבודה עם ערוצי צבעי ספוט בקובץ Adobe Photoshop ‏(PSD)

בעת מיקום קובץ Photoshop ‏(PSD) או קובץ TIFF ב-InDesign, כל ערוצי צבעי הספוט שהקובץ המיובא כולל מופיעים בחלונית Swatches כצבעי ספוט. ניתן לבחור ולהחיל דוגמיות צבע אלה על אובייקטים אחרים במסמך. עם זאת, כדי למחוק דוגמיות אלה, יש למחוק תחילה את הקובץ שמוקם במסמך.

כברירת מחדל, אם אתה מייבא קובץ המכיל ערוץ צבעי ספוט באותו שם כמו צבע ספוט במסמך שלך, אך עם ערכי צבע שונים, ערכי הצבע במסמך נשמרים. עם זאת, ניתן להחליף את ערכי הצבע במסמך בערכי הצבע שבמסמך המיובא. לשם ביצוע פעולה זו:

  1. פתח את תיבת הדו-שיח Preferences ‏(Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> General).
  2. במקטע General, סמן את האפשרות הבאה:
    Allow incoming spot color to replace existing swatch of same name
  3. לחץ על OK.

כעת, אם אתה מייבא קובץ עם ערוץ צבעי ספוט עם שם זהה לצבע ספוט במסמך שלך, תוצג לך האזהרה הבאה:

אזהרה

עבודה עם צבעים מקובצי EPS או PDF

בשעת מיקום קובץ PDF, גרפיקת EPS, או קובץ AI של Adobe Illustrator, שמות של צבעי ספוט שנעשה בהם שימוש בגרפיקה נוספים לחלונית Swatches במסמך, כך שיש להיות מודע לכך שהם עלולים להעלות את עלויות ההדפסה מאוחר יותר. כמו כן, הדבר מאפשר להשתמש בצבעי הספוט שבמסמך.

אם הגרפיקה שאתה מייבא מכילה צבע ספוט באותו שם כמו צבע ספוט במסמך שלך, אך עם ערכי צבע שונים, נעשה שימוש בערכי הצבע במסמך שלך.

שינוי צבע ספוט מיובא לצבע פרוצס

בשעת ייבוא גרפיקה מסוג EPS ,PSD ,TIFF או PDF הכוללת צבע ספוט (או ערוץ ספוט), InDesign מוסיף את שם צבע הספוט והגדרתו לחלונית Swatches. ניתן להפוך דוגמית של צבע ספוט מיובאת לדוגמית צבע פרוצס. הדבר מאפשר גמישות רבה יותר בהתאמת צבעים – גם בצבעים בגרפיקה מיובאת – לדרישות הפלט הנוכחיות.

  1. בחלונית Swatches, לחץ פעמיים על הדוגמית שברצונך לערוך.
  2. בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות דוגמית צבע', בחר באפשרות 'פרוצס' מתפריט 'סוג צבע'.

הערה:

תהליך זה משנה את סוג הצבע במסמך InDesign בלבד. כדי לשנות באופן קבוע את סוג הצבע בגרפיקה, יש לפתוח את הגרפיקה ביישום המקורי שלה ולערוך את הצבע ביישום זה.