מדריך למשתמש ביטול

כתוביות

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. התאמה אישית של סביבת העבודה שלך ב-InDesign
   3. Toolbox
   4. הגדרת העדפות
   5. החלונית Properties
   6. סביבת עבודה מבוססת מגע
   7. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   8. שחזור מסמך וביטול פעולה
  3. בינה מלאכותית גנרטיבית
   1. טקסט לתמונה
   2. שאלות נפוצות על AI גנרטיבי
 3. יצירה ופריסה של מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. המרת קובצי PDF לקובצי InDesign ב-InDesign (Beta)‎
   7. יצירת קובצי ספרים
   8. הוספת מספור עמודים בסיסי
   9. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   10. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   11. שיתוף תוכן
   12. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   13. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
   2. יישור ופיזור של אובייקטים באמצעות סרגלים
   3. מדידת אובייקטים בעזרת הכלי 'מדידה'
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. אותיות דרום מזרח אסייתיות
   4. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   5. יצירת טקסט על נתיב
   6. תבליטים ומספור
   7. גליפים ותווים מיוחדים
   8. יצירת טקסט
   9. משתני טקסט
   10. יצירת קודי QR
   11. עריכת טקסט
   12. יישור טקסט
   13. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   14. אובייקטים מעוגנים
   15. תוכן מקושר
   16. עיצוב פסקאות
   17. עיצוב תווים
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. סגנון טקסט אוטומטי
   3. עבודה עם חבילות סגנון
   4. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. בדיקת איות ומילוני שפות
   1. בדיקת איות, תיקון אוטומטי ואיות דינמי
   2. יצירה, הוספה וניהול של מילונים ומילים
   3. שינוי העדפות מילון
   4. מילון Duden
  6. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  7. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. מיפוי, ייצוא וניהול של סגנונות
   3. סגנונות אובייקטים
   4. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   5. עבודה עם סגנונות
   6. ריווח שורות
  8. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  9. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
  10. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. מסגרות ואובייקטים
   10. יישור ופיזור של אובייקטים
   11. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   12. שילוב נכסי AEM
  11. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. חיפוש והחלפה
  1. חיפוש והחלפה של טקסט
  2. חיפוש והחלפה של גופנים
  3. חיפוש והחלפה של דמויות
  4. חיפוש והחלפה באמצעות ביטויים ושאילתות GREP
  5. חיפוש והחלפה של אובייקטים
  6. חיפוש והחלפה של צבעים
  7. אפשרויות חיפוש לחיפוש והחלפה
 6. שיתוף
  1. שמירת מסמכי ענן וגישה למסמכים אלה
  2. ארגון, ניהול ושיתוף של מסמכי ענן
  3. הצגה וניהול גרסאות של מסמכי ענן
  4. שאלות נפוצות בנושא מסמכי ענן של InDesign
  5. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  6. שיתוף לצורך בדיקה
  7. בדיקת מסמך InDesign משותף
  8. ניהול משוב 
 7. פרסום
  1. השמה, ‏‫ייצוא ופרסום
   1. Publish online
   2. לוח המחוונים של Publish Online
   3. העתקה, הכנסת גרפיקה
   4. ייצוא תוכן עבור EPUB
   5. אפשרויות Adobe PDF
   6. ייצוא תוכן אל HTML
   7. ייצוא אל Adobe PDF
   8. ייצוא לפורמט JPEG
   9. ייצוא HTML
   10. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
   11. תבניות קובץ נתמכות
   12. ייצוא וייבוא של הגדרות משתמש
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 8. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים
 9. פתרון בעיות
  1. בעיות שתוקנו
  2. בעיות ידועות
  3. קריסה בעת הפעלה
  4. בעיה בתיקיית העדפות לקריאה בלבד
  5. פתרון בעיות של קבצים
  6. לא ניתן לייצא לקובץ PDF‏
  7. שחזור מסמכי InDesign

כתובית היא טקסט תיאורי שמופיע מתחת לתמונה. InDesign מספק מספר שיטות ליצירת כתוביות שמציגות את מטא-הנתונים שצוינו עבור התמונה. InDesign מספק משתנה כתוביות שמציג את מטא-הנתונים של תמונה שצוינו. אם מסגרת טקסט שמכילה את המשתנה סמוכה לתמונה או מקובצת איתה, המשתנה יציג את מטא-הנתונים של התמונה. ניתן ליצור כתובית מתמונה קיימת או במהלך המיקום שלה, או ליצור מסגרת טקסט שמכילה משתנה של כתובית.

כתובית שנוצרה ממטא-נתונים של תמונה

יצירת כתובית מתמונה

בעת יצירת כתובית מתמונה קיימת, ניתן ליצור או כתובית סטטית, שניתן לשנות באופן ידני בלבד, או כתובית חיה, שמתעדכנת כאשר התמונה או המטא-נתונים של התמונה משתנים. לדוגמה, אם תעביר כתובית חיה סמוך לתמונה אחרת, הכתובית תציג מטא-נתונים של התמונה האחרת.

בעת בחירת Generate Live Caption, משתנה חדש נוצר באופן אוטומטי בהתאם להגדרות הכתוביות הנוכחיות. לדוגמה, אם בחרת בסוג המטא-נתונים Description בתיבת הדו-שיח Caption Setup, ייווצר משתנה בשם “Live Metadata Caption: Description”.

 1. כדי לקבוע את התוכן והמראה של הכתובית שיצרת, בחר Object >‏ Captions >‏ Caption Settings וציין הגדרות. ראה ‏‫ציון אפשרויות הגדרה של כתוביות‬.

 2. בחר Object >‏ Captions >‏ Generate Live Caption או Generate Static Caption.

הערה:

בעת יצירת כתובית חיה שמציגה מחרוזת טקסט ארוכה, כגון תיאור, הכתובית לא תתחלק למספר שורות מכיוון שהיא משתנה. אם כתובית נדחסת לשורה אחת, שקול המרה מכתובית חיה לכתובית סטטית. כדי להמיר כתובית חיה לכתובית סטטית, בחר בכתובית החיה ובחר Object >‏ Captions >‏ Convert To Static Caption.

ניתן גם ליצור כתובית סטטית בעת מיקום תמונה. בתיבת הדו-שיח Place, בחר Create Static Captions ומקם את מסגרת הטקסט של הכתובית אחרי מיקום התמונה.

ציון אפשרויות הגדרה של כתוביות

השתמש בתיבת הדו-שיח Caption Settings כדי לקבוע את התוכן והעיצוב של הכתוביות שאתה יוצר. כתוביות אלה ישפיעו רק על כתוביות עתידיות שתיצור, לא על כתוביות קיימות.

 1. בחר Object >‏ Captions >‏ Caption Settings.

 2. בחר את המטא-נתונים שברצונך לכלול וציין את הטקסט שיופיע לפני ואחרי המטא-נתונים.

 3. לכלילת מספר שורות של מטא-נתונים, לחץ על הסמל של סימן הפלוס.

 4. ציין את האפשרויות הבאות ולחץ על OK.

  Text Before / Text After

  הטקסט שמופיע לפני או אחרי המטא-נתונים שצוינו.

  Metadata

  בחר ברשימה באפשרות המטא-נתונים, כגון Description או City.

  Alignment

  ציין היכן למקם את הכתובית ביחס לתמונה.

  Offset

  ציין את המרחק של טקסט הכתובית מהקצה של מסגרת הטקסט שלצד התמונה.

  Paragraph Style

  ציין סגנון פסקה שיש להחיל על טקסט הכתובית. אם ברצונך שהכתובית תכלול מספור אוטומטי, כגון "איור 1", "איור 2", וכן הלאה, כלול את המספור בסגנון הפסקה. ראה יצירת כיתוב רץ לאיורים וטבלאות.

  Layer

  ציין לאיזו שכבה הכתובית שייכת.

  Group Caption With Image

  ציין אם מסגרת התמונה וטקסט הכתובית מקובצים.

יצירת כתוביות בעזרת משתנים

כאשר מסגרת טקסט שמכילה משתנה של כתובית סמוכה לתמונה או מקובצת איתה, משתנה הכתובית יציג את מטא-הנתונים של התמונה.

משתנים של כתוביות

A. מסגרת טקסט עם משתנה כתובית שאינו נמצא ליד התמונה B. מסגרת טקסט שהועברה לצד התמונה 

 1. בעת הצורך, הגדר את משתנה הכתובית הרצוי. ראה ‏‫הגדרת משתנים של כתוביות‬.

 2. צור מסגרת טקסט לשימוש עבור הכתובית.

 3. כאשר נקודת ההכנסה נמצאת במסגרת הטקסט, בחר Type >‏ Text Variables >‏ Insert Variable ולאחר מכן בחר את משתנה הכתובית שברצונך לכלול. הכנס משתני כתוביות רבים ככל הדרוש.

 4. העבר את מסגרת הטקסט של הכתובית סמוך למסגרת התמונה, או קבץ את מסגרת הטקסט של הכתובית עם מסגרת התמונה.

אם משתנה הכתובית ריק, ערוך את המטא-נתונים של התמונה ולאחר מכן השתמש בחלונית Links כדי לעדכן את התמונה. לעריכת מטא-נתונים של תמונה, ראה ‏‫עריכת מטא-נתונים בקובצי תמונות‬.

הגדרת משתנים של כתוביות

משתנים של כתוביות מתעדכנים באופן אוטומטי כאשר מסגרת טקסט שמכילה משתנה כתובית מועברת סמוך לתמונה. כברירת מחדל, המטא-נתון Name משמש לציון סוג המשתנה בעת בחירת Type >‏ Text Variables >‏ Insert Variable >‏ Image Name. ניתן לערוך את המשתנה Image Name או שניתן ליצור משתנים חדשים שמציינים מטא-נתונים של תמונות.

 1. בחר Type >‏ Text Variables >‏ Define.

 2. בחר New כדי ליצור משתנה או Edit כדי לערוך משתנה קיים.

 3. עבור האפשרות Type, הקלד Metadata Caption.

 4. בחר אפשרות בתפריט Metadata.

 5. ציין את הטקסט שיופיע לפני או אחרי המטא-נתונים ובחר OK.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?