אודות רשתות צבע

רשת צבע היא גרסה מדוללת (בהירה יותר) של צבע. השימוש ברשתות צבע הוא שיטה חסכונית להפקת וריאציות על צבעי ספוט, ללא תשלום נוסף. השימוש ברשתות צבע הוא גם שיטה מהירה ליצירת גרסאות בהירות יותר של צבעי פרוצס, אם כי הדבר אינו מפחית את עלות ההדפסה של צבעי פרוצס. בדומה לצבעים ללא רשת צבע, כדאי לתת שם ולשמור צבעי רשת צבע בחלונית Swatches, כדי שאפשר יהיה לערוך בקלות את כל המופעים של רשת הצבע באותו מסמך.

צבעי ספוט ורשתות צבע
צבעי ספוט ורשתות צבע

רשת צבע ספוט מודפסת באותו לוח הדפסה המשמש להדפסת צבע הספוט. רשת צבע פרוצס מכפילה כל אחד מצבעי CMYK באחוז הרשת. לדוגמה, רשת צבע של 80% של C10 M20 Y40 K10 יוצרת את הערכים C8 M16 Y32 K8.

מכיוון שצבעים ורשתות צבע מתעדכנים יחד, אם עורכים דוגמית צבע, כל האובייקטים שמשתמשים ברשת צבע שבדוגמית זו מתעדכנים בהתאם. ניתן גם לערוך את דוגמית צבע הבסיס של רשת צבע עם שם באמצעות הפקודה Swatch Options בתפריט החלונית Swatches; עדכון זה משפיע על כל רשת צבע אחרת המשתמשת באותה דוגמית צבע.

טווח רשתות הצבע ב-Adobe Creative Suite 3 הוא 0% עד 100%; ככל שהמספר נמוך יותר, כך רשת הצבע בהירה יותר.

יצירה ועריכה של רשתות צבע

ניתן להתאים רשת צבע של אובייקט בודד, או ליצור רשתות צבע באמצעות המחוון Tint בחלוניות Swatches או Color. טווח רשת הצבע הוא בין 0% ל- 100%. ככל שהערך קטן יותר, רשת הצבע תהיה בהירה יותר.

מכיוון שצבעים ורשתות צבע מתעדכנים יחד, אם עורכים דוגמית צבע, כל האובייקטים שמשתמשים ברשת צבע שבדוגמית זו מתעדכנים בהתאם. ניתן גם לערוך את דוגמית צבע הבסיס של רשת צבע עם שם באמצעות הפקודה Swatch Options בתפריט החלונית Swatches; עדכון זה משפיע על כל רשת צבע אחרת המשתמשת באותה דוגמית צבע.

יצירת דוגמית של רשת צבע בחלונית Swatches

 1. בחלונית Swatches, בחר דוגמית צבע.

 2. בחר בחץ שליד התיבה Tint.

 3. גרור את המחוון Tint, ולחץ על הלחצן New Swatch  או בחר New Tint Swatch מתפריט החלונית Swatches.

רשת הצבע מופיעה בחלונית Swatches עם שם צבע הבסיס ואחוז רשת הצבע.

יצירת דוגמית צבע של רשת צבע בחלונית Swatches

 1. בחלונית Swatches, בחר דוגמית צבע.

 2. בחלונית Color, גרור את המחוון Tint, או הזן ערך רשת צבע בתיבת האחוזים.

 3. בתפריט החלונית Color, בחר Add To Swatches.

  המחוון Tint ו-Add To Swatches.
  גרור את המחוון Tint ובחר מתפריט החלונית באפשרות Add To Swatches.

יצירת רשת צבע ללא שם

 1. בחלונית Swatches, בחר את התיבה Fill או את התיבה Stroke.

 2. גרור את המחוון Tint, או הזן ערך רשת צבע בתיבת האחוזים.

עריכת דוגמית צבע של רשת צבע או דוגמית צבע בסיס

 1. בחלונית Swatches, לחץ פעמיים על דוגמית הצבע של רשת הצבע.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות ולחץ על OK:

  • לעריכת רשת הצבע, שנה את ערך רשת הצבע. השינוי מעדכן את כל האובייקטים המשתמשים בדוגמית רשת צבע זו.

  • לעריכת דוגמית צבע הבסיס של רשת צבע, שנה את מצב הצבע או את הערכים של מצב הצבע. שינוי זה מעדכן גם את כל יתר רשתות הצבע המתבססות על אותה דוגמית צבע.