עיצוב טבלאות

היעזר בחלונית Control או Character לעיצוב טקסט בתוך טבלה – ממש כמו בעיצוב טקסט מחוץ לטבלה. בנוסף, שתי תיבות דו-שיח עיקריות עוזרות לעצב את הטבלה עצמה: Table Options ו- Cell Options. היעזר בתיבות דו-שיח אלה לשינוי מספר השורות והעמודות, לשינוי המראה של גבול הטבלה והמילוי, לקביעת הריווח מעל ומתחת לטבלה, לעריכת שורות הכותרת העליונה והתחתונה ולהוספת אפשרויות עיצוב טבלה אחרות.

היעזר בחלונית Table, בחלונית Control או בתפריט תלוי-ההקשר לעיצוב הטבלה. בחר תא אחד או יותר, ולחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ולחץ להצגת תפריט תלוי-הקשר עם אפשרויות טבלה.

שינוי גודל של עמודות, שורות וטבלאות

ניתן לשנות גודל של שורות, עמודות וטבלאות בכמה שיטות שונות.

שינוי גודל של עמודות ושורות

 1. בחר תאים בעמודות ובשורות שברצונך לשנות את גודלן.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Table ציין הגדרות של Column Width ו- Row Height.
  • בחר Table ‏> Cell Options >‏ Rows And Columns, ציין את האפשרויות Row Height ו-Column Width ולחץ על OK.  

  הערה:

  אם תבחר At Least כדי להגדיר גובה שורה מינימלי, השורות יגבהו כשתוסיף טקסט או תגדיל את הגופן. אם תבחר Exactly לקביעת גובה שורה קבוע, גובה השורה לא ישתנה עם הוספה או הסרה של טקסט. גובה שורה קבוע גורם לעתים קרובות למצב של עודף טקסט בתא. ‏(ראה עבודה עם תאים עודפים.)

  • הצב את המצביע מעל קצה עמודה או שורה להצגת סמל חץ כפול ( ), ולאחר מכן גרור שמאלה או ימינה כדי להגדיל או להקטין את רוחב העמודה, או גרור למעלה או למטה כדי להגדיל או להקטין את גובה השורה.

   

לפני ואחרי גרירה לשינוי גודל שורות
לפני ואחרי גרירה לשינוי גודל שורות

כברירת מחדל, גובה השורה נקבע על-ידי גובה אזור הסלאג של הגופן הנוכחי. לפיכך, גובה השורה משתנה גם אם אתה משנה את גודל הגופן לכל שורות הטקסט, או אם אתה משנה את הגדרת גובה השורה. גובה השורה המרבי נקבע לפי ההגדרה Maximum באזור Rows And Columns בתיבת הדו-שיח Cell Options.

שינוי גודל שורות או עמודות מבלי לשנות את רוחב הטבלה

 • הקש Shift תוך כדי גרירת קצה של שורה או עמודה פנימיות (לא גבול הטבלה). שורה אחת או עמודה אחת גדלה, והשאר נעשות קטנות יותר.
 • כדי לשנות גודל של שורות או עמודות באופן יחסי, הקש Shift תוך כדי גרירה של גבול הטבלה הימני או הקצה התחתון של הטבלה.

אם תקיש Shift תוך כדי גרירת הקצה הימני של הטבלה, הדבר יגרום לשינוי גודל כל העמודות בהתאמה. אם תקיש Shift תוך כדי גרירת הקצה התחתון של הטבלה, הדבר יגרום לשינוי גודל כל השורות בהתאמה.

שינוי גודל של טבלה שלמה

 1. באמצעות הכלי Type , הצב את המצביע על הפינה הימנית התחתונה של הטבלה כך שהמצביע ישנה את צורתו לצורת חץ , וגרור להגדלה או להקטנה של הטבלה. הקש Shift תוך כדי הגרירה כדי לשמור על יחסי הגובה והרוחב של הטבלה.

  הערה:

  אם הטבלה מתפרשת על יותר ממסגרת אחת בכתבה, לא ניתן להשתמש במצביע לשינוי גודל כל הטבלה.

פיזור שווה של עמודות ושורות

 1. בחר את התאים, העמודות או השורות שברצונך להציג באותו רוחב או גובה.
 2. בחר Table > ‏Distribute Rows Evenly או Distribute Columns Evenly.

שינוי הריווח לפני או אחרי טבלה

 1. הצב את נקודת ההכנסה בטבלה, ובחר Table > ‏Table Options > ‏Table Setup.
 2. באפשרות Table Spacing, ציין ערכים שונים עבור Space Before ו- Space After, ולחץ על OK.

שים לב ששינוי הריווח לפני טבלה אינו משפיע על הריווח של שורות בטבלה המופיעות בראש מסגרת.

קיטוע טבלאות בין מסגרות

השתמש באפשרויות Keep כדי לקבוע כמה שורות יישארו יחד, או כדי לציין היכן שורה תיקטע, למשל בראש עמודה או מסגרת.

בעת יצירת טבלה גבוהה יותר מהמסגרת המכילה אותה, המסגרת תהפוך למסגרת עודפת. אם תשרשר את המסגרת למסגרת אחרת, הטבלה תמשיך במסגרת זו. השורות זזות לתוך מסגרות משורשרות שורה אחר שורה – לא ניתן לקטוע שורה בודדת בין מסגרות מרובות. ציין שורות כותרת עליונה או שורות כותרת תחתונה כדי לחזור על המידע במסגרת החדשה.

 1. הצב את נקודת ההכנסה בשורה המתאימה, או בחר טווח תאים בשורות שברצונך לשמור יחד.
 2. בחר Table > ‏Cell Options > ‏Rows And Columns.
 3. כדי לשמור על השורות שנבחרו יחד, בחר Keep With Next Row.
 4. כדי לגרום לשורה להיקטע במיקום שצוין, בחר אפשרות (כגון In Next Frame) מתפריט Start Row ולחץ על OK.

הערה:

אם יצרת טבלה אחת המתפרשת על-פני שני העמודים בכפולה, כדאי להוסיף עמודה ריקה באמצע הטבלה כדי ליצור שולי כניסה.

הוספת טקסט לפני טבלה

כל טבלה מעוגנת לפסקה הקודמת לה ולפסקה שבאה אחריה. אם תוסיף טבלה בתחילת מסגרת הטקסט, לא תוכל ללחוץ מעל לטבלה למיקום נקודת הכנסה. במקום זאת, השתמש במקשי החצים להזזת נקודת ההכנסה לפני הטבלה.

 1. הצב את נקודת ההכנסה בתחילת הפסקה בתא הראשון, הקש על מקש חץ שמאלה והתחל להקליד.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הצב את נקודת ההכנסה בתחילת הפסקה בתא הראשון, הקש על מקש חץ שמאלה והתחל להקליד.

עיצוב טקסט בטבלה

בדרך כלל ניתן להשתמש באותן שיטות לעיצוב טקסט בטבלה המשמשות לעיצוב טקסט מחוץ לטבלה.

הוספת טאבים בתא בטבלה

כשנקודת ההכנסה נמצאת בתוך טבלה, הקשה על המקש Tab תזיז את נקודת ההכנסה לתא הבא. עם זאת, ניתן להוסיף טאב לכל תא טבלה. השתמש בחלונית Tabs להגדרת טאבים בטבלה. הגדרות הטאבים משפיעות על הפסקה שבה ממוקמת נקודת ההכנסה.

 1. באמצעות הכלי Type , הצב את נקודה ההכנסה במקום שברצונך להכניס בו טאב.
 2. בחר Type > ‏Insert Special Character > ‏Other > ‏Tab.

כדי לשנות הגדרות טאב, בחר את העמודות או התאים שברצונך לשנות, בחר Type > ‏Tabs כדי להציג את החלונית Tabs, ולאחר מכן עדכן את הגדרות הטאבים.

הערה:

בעת השימוש בסרגל Tabs להחלת טאב עשרוני על תא או על קבוצת תאים, בדרך כלל אין צורך להקיש Tab בתחילת כל פסקה ליישור עשרוני של הטקסט בתאים. פסקאות מיושרות אוטומטית בתו העשרוני, אלא אם כן הפסקה כוללת הגדרות עיצוב נוספות, כגון מרכוז, הדורסות את הטאב העשרוני.

שינוי היישור של טקסט בתוך תא בטבלה

 1. באמצעות הכלי Type , בחר את התא או התאים שברצונך לשנות.
 2. בחר Table > ‏Cell Options > ‏Text.
 3. תחת Vertical Justification, בחר הגדרת Align: ‏Align Top, ‏Align Center, ‏Align Bottom או Justify Vertically.

  אם תבחר Justify, ציין Paragraph Spacing Limit. הדבר יקבע מרווח מקסימלי להוספה בין פסקאות. ‏(‏ראה יישור טקסט אנכית בתוך מסגרת טקסט.)

 4. באפשרות First Baseline, בחר אפשרות כדי לקבוע מה יהיה המרחק בין הטקסט לבין החלק העליון של התא.

  ההגדרות יהיו אותן הגדרות כמו בתיבת הדו-שיח Text Frame Options. ‏(ראה שינוי מאפייני מסגרת טקסט.)

 5. לחץ על OK.

הערה:

כדי לשנות את היישור האופקי של טקסט בתוך תא, השתמש באפשרות היישור בחלונית Paragraph. כדי ליישר טקסט בתא לטאב עשרוני, השתמש בחלונית Tabs להוספת טאב עשרוני.

סיבוב טקסט בתוך תא

 1. הצב את נקודת ההכנסה בתא שברצונך לסובב, או בחר את התאים שברצונך לשנות.
 2. בחר Table > ‏Cell Options > ‏Text או הצג את החלונית Table.
 3. בחר ערך עבור Rotation ולחץ על OK.

שינוי הריווח של כניסת תא

ניתן להגדיר את הריווח של כניסת התא עבור תאי טקסט (המכילים טקסט) ותאי גרפיקה (המכילים גרפיקה).

תאי טקסט

 1. באמצעות הכלי Type , הצב את נקודת ההכנסה או בחר בתא או בתאים שברצונך לשנות.
 2. בחר Table > ‏Cell Options > ‏Text או הצג את החלונית Table.
 3. באפשרות Cell Insets, ציין ערכים עבור Top, ‏Bottom, ‏Left ו- Right ולחץ על OK.

במקרים רבים, הגדלת כניסת התא תגביה את השורה. אם גובה השורה נקבע לערך קבוע, ודא שהשארת מספיק מקום לערכי הכניסה כדי למנוע עודף טקסט.

תאי גרפיקה

 1. באמצעות הכלי Selection , בחר את התא המכיל את הגרפיקה.

  הערה:

  אם לא ניתן לבחור את התא, לחץ על הקישור או על סמל ההטמעה בפינה הימנית העליונה של התא, ולחץ על Esc.

 2. בחר Table > ‏Cell Options > ‏Graphics.

 3. באפשרות Cell Insets, ציין ערכים עבור Top, ‏Bottom, ‏Left ו-Right ולחץ על OK.

מיזוג ופיצול של תאים

ניתן למזג (לשלב) או לפצל (לחלק) תאים בטבלה.

מיזוג תאים

ניתן לחבר יחד שני תאים או יותר באותה שורה או באותה עמודה וליצור תא אחד. לדוגמה, ניתן למזג את התאים בשורה העליונה של הטבלה כדי ליצור כותרת שתופיע בתא אחד.

 1. באמצעות הכלי Type , בחר את התאים שברצונך למזג.
 2. בחר Table > ‏Merge Cells.

ביטול מיזוג של תאים

 1. הצב את נקודת ההכנסה בתא שמוזג, ובחר Table > ‏Unmerge Cells.

פיצול תאים

ניתן לפצל תאים אופקית או אנכית, אפשרות שימושית במיוחד בעת יצירת טפסים עם טבלאות. ניתן לבחור תאים מרובים ולפצל אותם אנכית או אופקית.

 1. הצב את נקודת ההכנסה בתא שברצונך לפצל, או בחר שורה, עמודה או גוש תאים.
 2. בחר Table > ‏Split Cell Vertically או Split Cell Horizontally.

עבודה עם תאים עודפים

ברוב המקרים, תא בטבלה יתרחב אנכית כדי להתאים לטקסט ולגרפיקה חדשים שנוספו לו. עם זאת, אם תקבע גובה שורה קבוע ותוסיף טקסט או גרפיקה גדולים מדי לגודל התא, נקודה אדומה קטנה תופיע בפינה הימנית התחתונה של התא לציון שקיים בתא עודף טקסט.

לא ניתן לגרום לגלישת עודף טקסט לתא אחר. במקום זאת, ערוך את התוכן או שנה את גודלו, או הרחב את התא או את מסגרת הטקסט שבה נמצאת הטבלה.

במקרה של גרפיקה או טקסט בתוך השורה עם ריווח שורות קבוע, תוכן התא יכול להתפרש מעבר לגבולות התא. ניתן לבחור באפשרות Clip Contents To Cell, כך שכל טקסט או גרפיקה בתוך השורה המתפרשים מעבר לגבולות התא ייחתכו בגבולות התא. עם זאת, כשגרפיקה בתוך השורה נעשית עודפת ומתפרשת מעבר לקצה התחתון של תא (אופקית), לא ניתן לבחור באפשרות זו.

הצגת תוכן תא עם עודף טקסט

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הגדל את התא.

  • שנה את עיצוב הטקסט. כדי לבחור את תוכן התא, לחץ על התא עם עודף הטקסט, הקש Esc, ולאחר מכן היעזר בחלונית Control לעיצוב הטקסט.

חיתוך תמונה בתוך תא

אם תמונה כלשהי גדולה מדי לתא, היא מתפרשת מעבר לגבולות התא. ניתן לחתוך את חלקי התמונה המתפרשים מעבר לגבולות התא.

 1. הצב את נקודת ההכנסה בתא שבו ברצונך לחתוך, או בחר את התא או התאים שברצונך לשנות.
 2. בחר Table > ‏Cell Options > ‏Graphics.

 3. בחר Clip Contents To Cell ולאחר מכן לחץ על OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת