אודות צבעי ספוט וצבעי פרוצס

ניתן להגדיר צבעים כצבעי ספוט או כצבעי פרוצס, המקבילים לשני סוגי צבעי הדפוס הנפוצים בהדפסה מסחרית. בחלונית Swatches תוכל לזהות את סוג הצבע באמצעות הסמלים המופיעים ליד שם הצבע.

כשמחילים צבע על נתיב או על מסגרת, יש להתחשב באמצעי הסופי שבו עתידה הגרפיקה להתפרסם ולהשתמש במצב הצבע המתאים ביותר.

הערה:

אם תהליך העבודה בצבע כרוך בהעברת מסמכים בין התקנים, ייתכן שכדאי להשתמש במערכת ניהול צבע (CMS) שתסייע לך לשמור ולווסת את הצבעים בכל שלבי התהליך.

אודות צבעי ספוט

צבע ספוט הוא צבע מיוחד ומעורבב מראש, המשמש במקום צבעי פרוצס או בנוסף להם. צבע זה דורש לוח הדפסה נפרד במכונת הדפוס. השתמש בצבעי ספוט כשמוגדרים מעט צבעים ודיוק הצבע הוא חיוני. צבעי ספוט יכולים להפיק צבעים שאינם נכללים בסולם הצבעים של צבעי פרוצס. אך המראה המדויק של צבע ספוט מודפס נקבע לפי שילוב בין צבע הדפוס כפי שעורבב על-ידי המדפיס והנייר שהצבע מודפס עליו, כך שהוא אינו מושפע מערכי הצבע שציינת או מניהול הצבעים. כשמציינים ערכים של צבעי ספוט, תתקבל רק הדמיה של מראה הצבע בצג שלך ובהדפסה ללא הפרדות צבע במדפסת שלך (בהתאם למגבלות סולם הצבעים של התקנים אלה).

אם תחליט להשתמש בצבעי ספוט, שים לב להנחיות הבאות:

  • לקבלת התוצאות הטובות ביותר במסמכים מודפסים, הגדר צבעי ספוט מתוך מערכת התאמת צבעים הנתמכת בבית הדפוס המסחרי שלך. התוכנה כוללת כמה ספריות של מערכות התאמת צבעים.

  • צמצם את מספר צבעי הספוט שאתה משתמש בהם. כל צבע ספוט נוסף יגרום ליצירת לוח דפוס נוסף למכונת הדפוס ויגדיל את עלויות ההדפסה. אם אתה זקוק ליותר מארבעה צבעים, כדאי לשקול להדפיס את המסמך בצבעי פרוצס.

  • אם קיימת חפיפה בין אובייקט הכולל צבעי ספוט לאובייקט אחר הכולל תכונות שקיפות, הדבר עלול לגרום לתוצאות לא רצויות בייצוא לתבנית EPS, בהמרת צבעי ספוט לצבעי פרוצס באמצעות תיבת הדו-שיח Print ובעת יצירת הפרדות צבע ביישום אחר מ- Illustrator או מ- InDesign. לקבלת לתוצאות הטובות ביותר, השתמש ב- Flattener Preview או ב- Separations Preview כדי לבצע הגהת מסך של אפקטים של שיטוח שקיפות לפני ההדפסה. בנוסף, ניתן להמיר צבעי ספוט לצבעי פרוצס לפני ההדפסה או הייצוא באמצעות האפשרות Ink Manager ב- InDesign.

  • ניתן להשתמש בלוח הדפסה של צבעי ספוט כדי להחיל ציפוי מבריק על אזורים מסוימים של מסמך המודפס בצבעי פרוצס. במקרה זה, משימת ההדפסה תתבצע בחמישה צבעי דפוס – ארבעה צבעי פרוצס וצבע ספוט עם ציפוי מבריק אחד.

אודות צבעי פרוצס

צבע פרוצס מודפס באמצעות שילוב של ארבעה צבעי דפוס סטנדרטיים: ציאן, מגנטה, צהוב ושחור (CMYK). השתמש בצבעי פרוצס כשמשימת ההדפסה דורשת מספר רב של צבעים, דבר שיגרום לשימוש בצבעי ספוט להיות יקר מדי או לא מעשי, כגון בהדפסת תצלומי צבע.

אם תחליט להשתמש בצבעי פרוצס, שים לב להנחיות הבאות:

  • לקבלת התוצאות הטובות ביותר בהדפסת מסמך באיכות גבוהה, יש להגדיר את צבעי הפרוצס באמצעות ערכי CMYK המודפסים בלוחות צבע של צבעי פרוצס, כגון אלה שניתן לקבל מבית דפוס מסחרי.

  • ערכי הצבע הסופיים של צבע פרוצס הם הערכים המוגדרים ב- CMYK, כך שאם תגדיר צבעי פרוצס באמצעות ערכי RGB (או LAB ב- InDesign), ערכי צבע אלה יומרו לערכי CMYK בעת יצירת הפרדות הצבע. המרות אלה משתנות בהתאם להגדרות ניהול הצבע ולפרופיל של המסמך.

  • אל תציין צבעי פרוצס על סמך המראה שלהם על הצג, אלא אם כן אתה בטוח שהגדרת כהלכה מערכת ניהול צבע ואתה מבין את מגבלותיה ביחס לתצוגה מקדימה של הצבע.

  • הימנע משימוש בצבעי פרוצס במסמכים שמיועדים לתצוגה מקוונת בלבד, מפני שסולם הצבעים של מערכת CMYK מצומצם יותר מסולם הצבעים של צג טיפוסי.

  • Illustrator ו- InDesign מאפשרים לציין צבע פרוצס כצבע כולל או לא כולל. ב- Illustrator, צבעי פרוצס כוללים נשארים מקושרים לדוגמית צבע בחלונית Swatches, כך שאם תשנה את הדוגמית של צבע פרוצס כולל, כל האובייקטים המשתמשים בצבע זה ישתנו. צבעי פרוצס לא כוללים אינם מתעדכנים אוטומטית במסמך כשעורכים את הצבע. צבעי פרוצס הם לא כוללים כברירת מחדל. ב- InDesign, כשמחילים דוגמית צבע על אובייקטים, דוגמית הצבע מוחלת אוטומטית כצבע פרוצס כולל. דוגמיות צבע לא כוללות הן צבעים ללא שם, שניתן לערוך בחלונית Color.

הערה:

צבעי פרוצס כוללים ולא כוללים משפיעים רק על אופן החלת הצבע על אובייקטים, אך לא על הפרדות הצבע או על התנהגות הצבע כשמעבירים אותו מיישום ליישום.

שימוש בצבעי ספוט ובצבעי פרוצס יחד

לפעמים כדאי להשתמש בצבעי פרוצס ובצבעי ספוט באותה משימת הדפסה. למשל, אפשר להשתמש בצבע ספוט אחד כדי להדפיס את הלוגו של החברה בצבע המדויק שלו על עמודים שעליהם מודפס הדוח השנתי של החברה, הכולל צילומי צבע המודפסים בצבעי פרוצס. ניתן גם להשתמש בלוח הדפסה של צבע ספוט כדי להחיל ציפוי מבריק על אזורים מסוימים של מסמך המודפס בצבעי פרוצס. בשני המקרים, משימת ההדפסה תתבצע בחמישה צבעי דפוס – ארבעה צבעי פרוצס וצבע ספוט או ציפוי מבריק אחד.

ב-InDesign, ניתן לערבב צבעי ספוט וצבעי פרוצס כדי ליצור צבעי דפוס מעורבים.

השוואת צבעים ב- InDesign וב- Illustrator

Adobe InDesign ו- Adobe Illustrator משתמשים בשיטות שונות במקצת להחלת צבעים בעלי שם. Illustrator מאפשר להגדיר צבע בעל שם ככולל או כלא כולל, ואילו InDesign מתייחס לכל הצבעים ללא שם כצבעי פרוצס לא כוללים.

המונח המקביל ב- InDesign לצבעים כוללים הוא דוגמיות צבע. דוגמיות צבע מאפשרות לשנות את סכימת הצבעים ללא צורך לאתר ולשנות כל אובייקט בנפרד. הדבר שימושי במיוחד בפרסומים חוזרים המיועדים לדפוס, כגון ירחונים. מכיוון שהצבעים ב- InDesign מקושרים לדוגמיות צבע המוגדרות בחלונית Swatches, כל שינוי בהגדרת הדוגמית ישפיע על כל האובייקטים שדוגמית צבע זו חלה עליהם.

המקבילה ב- InDesign לדוגמיות צבע לא כוללות היא צבעים ללא שם. צבעים ללא שם אינם מופיעים בחלונית Swatches, ובעת עריכת הצבע בחלונית Color, הם אינם מתעדכנים אוטומטית בכל המסמך. עם זאת, ניתן להוסיף צבע ללא שם לחלונית Swatches במועד מאוחר יותר.

צבעים בעלי שם וללא שם משפיעים רק על העדכון של צבע מסוים במסמך, ולא על הפרדות הצבע או על התנהגות הצבע כשמעבירים אותו מיישום ליישום.