עיצוב טקסט

היעזר בחלונית Control לשינוי מראה הטקסט. כשבוחרים טקסט, או כשנקודת ההכנסה נמצאת בתוך טקסט, החלונית Control מציגה את בקרי עיצוב התו או את בקרי עיצוב הפסקה, או שילוב של שניהם, בהתאם לרזולוציית הצג שלך. בקרי עיצוב הטקסט מופיעים גם בחלונית Character ובחלונית Paragraph. ניתן גם להשתמש בחלוניות Character ו- Paragraphs לשינוי מראה של טקסט.

שים לב לשיטות עיצוב הטקסט הבאות:

 • לעיצוב תווים, ניתן לבחור תווים בעזרת הכלי Type , או ללחוץ למיקום נקודת ההכנסה, לבחור אפשרות עיצוב ולהתחיל להקליד.

 • לעיצוב פסקאות, אין צורך לבחור פסקה שלמה—מספיק לבחור מילה או תו כלשהם, או למקם את נקודת ההכנסה בפסקה. ניתן גם לבחור טקסט מפסקאות שונות.

 • להגדרת העיצוב לכל מסגרות הטקסט שייווצרו במסמך הנוכחי, ודא שנקודת ההכנסה אינה פעילה ושלא נבחר דבר, ולאחר מכן ציין את אפשרויות עיצוב הטקסט הרצויות. כדי להגדיר את עיצוב ברירת המחדל של טקסט עבור כל המסמכים החדשים, סגור את כל המסמכים וציין את הגדרות הטקסט. ראה Set הגדרת ברירות מחדל.

 • בחר מסגרת להחלת העיצוב על כל הטקסט שבתוכה. המסגרת אינה יכולה להיות חלק משרשור.

 • היעזר בסגנונות פסקה ובסגנונות תו לעיצוב טקסט במהירות ובאופן עקבי.

 1. בחר בכלי Type .
 2. לחץ למיקום נקודת ההכנסה, או בחר בטקסט שברצונך לעצב.
 3. בחלונית Control, לחץ על הסמל Character Formatting Control  או על הסמל Paragraph Formatting Control .
  החלונית Control‏‏
  החלונית Control‏‏

  A. בקרי עיצוב תו B. בקרי עיצוב פסקה 
 4. בחר באפשרויות העיצוב הרצויות.

עדיפות עיצוב טקסט

העתקת תכונות כתב (טפטפת)

ניתן להשתמש בכלי Eyedropper להעתקת תכונות כתב כגון תו, פסקה, מילוי וקו מקיף, ולאחר מכן להחיל תכונות אלו על טקסט אחר. כברירת מחדל, הכלי Eyedropper מעתיק את כל תכונות הכתב. לבחירת התכונות שברצונך להעתיק בעזרת הכלי Eyedropper, היעזר בתיבת הדו-שיח Eyedropper Options.

הכלי Eyedropper זמין בתצוגת Layout בלבד.

העתקת תכונות כתב לטקסט שאינו נבחר

 1. בעזרת הכלי Eyedropper , לחץ על הטקסט שעיצובו כולל את התכונות שברצונך להעתיק. ‏(הטקסט יכול להופיע במסמך פתוח אחר של מצביע הטפטפת משנה כיוון ונראה מלא , כדי לציין שהתכונות שהעתקת נטענו לתוכה. בשעת מיקום מצביע הטפטפת על טקסט, מופיע סימן I ליד הטפטפת המלאה .
 2. בעזרת הכלי Eyedropper, בחר בטקסט שברצונך לשנות.

  הטקסט שנבחר מקבל את התכונות שנטענו לתוך הטפטפת. כל עוד Eyedropper הוא הכלי שנבחר, ניתן להמשיך לבחור טקסט ולהחיל עליו את העיצוב.

 3. לביטול הבחירה בכלי Eyedropper, בחר כלי אחר.

הערה:

לניקוי תכונות העיצוב שנטענו כרגע בכלי Eyedropper, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) כשהכלי Eyedropper מלא. הכלי Eyedropper משנה כיוון ונראה ריק  כדי לציין שהוא מוכן לדגום תכונות חדשות. לחץ על אובייקט המכיל את התכונות שברצונך להעתיק, ושחרר את התכונות על אובייקט אחר.

נקה את תכונות העיצוב הכלולות כרגע בכלי Eyedropper
לחיצה עם הטפטפת על טקסט מעוצב להעתקת תכונות העיצוב שלו (משמאל), וגרירה לטקסט לא מעוצב (באמצע) להחלת העיצוב (מימין).

אם משתמשים בכלי Eyedropper להעתקת סגנון פסקה מטקסט במסמך אחד לטקסט במסמך אחר, כשסגנון הפסקה הוא בעל אותו שם אך כולל תכונות שונות, הבדלי הסגנון יופיעו כדריסות מקומיות של סגנון היעד.

העתקת תכונות כתב לטקסט שנבחר

 1. היעזר בכלי Type  או בכלי Path Type , ובחר בטקסט שאת תכונותיו ברצונך להעתיק.
 2. בעזרת הכלי Eyedropper , לחץ על הטקסט שממנו ברצונך להעתיק תכונות. ‏(הטקסט שממנו ברצונך להעתיק את התכונות חייב להימצא באותו מסמך InDesign שבו נמצא הטקסט שברצונך לשנות). הכלי Eyedropper ישנה כיוון וייראה מלא , כדי לציין שהתכונות שהעתקת נטענו לטפטפת. התכונות יוחלו על הטקסט שנבחר בשלב 1.
תכונות כתב שהועתקו לטקסט שנבחר
תכונות כתב שהועתקו לטקסט שנבחר

בחירת תכונות הטקסט שהכלי Eyedropper מעתיק

 1. בתיבת הכלים, לחץ פעמיים על הכלי Eyedropper.
 2. בחר Character Settings או Paragraph Settings בתיבת הדו-שיח Eyedropper Options.
 3. בחר בתכונות שברצונך להעתיק בעזרת הכלי Eyedropper ולחץ על OK.

הערה:

להעתקה או להחלה של תכונות פסקה בלבד מבלי לשנות את ההגדרות בתיבת הדו-שיח Eyedropper Options, הקש Shift תוך כדי לחיצה על הטקסט בעזרת הכלי Eyedropper.

שימוש ב- Quick Apply

ניתן להשתמש ב- Quick Apply כדי למצוא ולהחיל סגנונות, פקודות בתפריט, סקריפטים, משתנים ואת רוב הפקודות שניתן למצוא בתיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts.

 1. בחר בטקסט או במסגרת שברצונך להחיל עליהם את הסגנון, הפקודה בתפריט, הסקריפט או המשתנה.
 2. בחר Edit >‏ Quick Apply, או הקש Ctrl+Enter ‏(Windows) או Ctrl+Return ‏(Mac OS).
 3. התחל להקליד את שם הפריט שברצונך להחיל.

  השם שאתה מקליד אינו חייב להיות התאמה מדויקת. לדוגמה, אם תקליד he יאותרו סגנונות כגון Head 1‏, Head 2 ו- Subhead, וכן הפקודות מתפריט Help, כגון Help Menu >‏ InDesign Help.

  Quick Apply
  השתמש ב- Quick Apply לאיתור סגנונות, פקודות בתפריט, סקריפטים ומשתנים.

  הערה:

  ניתן לצמצם את החיפוש לקטגוריה אחת בלבד על-ידי הקלדת הקידומת המתאימה בתחילת הביטוי לחיפוש, כגון m: ל- menu או p: ל- paragraph styles. כדי להציג רשימה של קידומות, לחץ על החץ למטה משמאל לתיבת הטקסט Quick Apply. ניתן לבטל את הסימון של קטגוריות ברשימה זו אם אינך רוצה שהן יופיעו.

 4. בחר בפריט שברצונך להחיל ולאחר מכן:
  • להחלת סגנון, פקודה בתפריט או משתנה, הקש Enter או Return.

  • להחלת סגנון פסקה והסרת דריסות, הקש Alt+Enter ‏(Windows) או Option+Return ‏(Mac OS).

  • להחלת סגנון פסקה והסרת דריסות וסגנונות תו, הקש Alt+Shift+Enter ‏(Windows) או Option+Shift+Return ‏(Mac OS).

  • להחלת פריט מבלי לסגור את הרשימה של Quick Apply, הקש Shift+Enter ‏(Windows) או Shift+Return ‏(Mac OS).

  • לסגירת הרשימה Quick Apply מבלי להחיל פריט, הקש Esc או לחץ במקום כלשהו בחלון המסמך.

  • לעריכת סגנון, הקש Ctrl+Enter ‏(Windows) או Command+Return ‏(Mac OS).

הערה:

כשמוצגת הרשימה Quick Apply, הקש על החצים ימינה ושמאלה לגלילה בשדה העריכה; הקש על החצים למעלה ולמטה לגלילה ברשימת הפריטים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת