יצירה ועריכה של משתני טקסט

משתנה טקסט הוא פריט שניתן להוסיף למסמך, המשתנה בהתאם להקשר. לדוגמה, המשתנה Last Page Number מציג את מספר העמוד האחרון במסמך. אם תוסיף או תסיר עמודים, המשתנה יתעדכן בהתאם.

InDesign כולל מספר קביעות מוגדרות מראש של משתני טקסט שניתן להוסיף למסמך. ניתן לערוך את העיצוב של משתנים אלה, או ליצור משתנים משלך. משתנים מסוימים, כגון Running Header ו-Chapter Number, שימושיים במיוחד להוספה לעמודי מאסטר כדי להבטיח עיצוב ומספור עקביים. משתנים אחרים, כגון Creation Date ו-File Name, שימושיים להוספה לאזור הסלאג לצורך הדפסה.

הערה:

הוספת טקסט רב מדי למשתנה עשויה לגרום לעודף טקסט או לטקסט דחוס. טקסט של משתנה אינו נקטע בין שורות.

יצירה או עריכה של משתני טקסט

האפשרויות הזמינות ליצירת המשתנה תלויות בסוג המשתנה שתציין. לדוגמה, אם תבחר משתנה מסוג Chapter Number, תוכל לציין טקסט שיופיע לפני המספר ואחריו, וכן לציין את סגנון המספור. ניתן ליצור מספר משתנים שונים המבוססים על אותו סוג משתנה. לדוגמה, ניתן ליצור משתנה אחד המציג "פרק 1" ומשתנה אחר המציג "פר' 1.”

באופן דומה, אם תבחר בסוג Running Header Type, תוכל לציין איזה סגנון ישמש כבסיס לכותרת העליונה, ותוכל לבחור אפשרויות למחיקת סימני פיסוק בסוף הטקסט ולשינוי הרישיות.

 1. אם ברצונך ליצור משתני טקסט לשימוש בכל המסמכים החדשים שתיצור, סגור את כל המסמכים. אחרת, משתני הטקסט שתיצור יופיעו רק במסמך הנוכחי.

 2. בחר Type >‏ Text Variables >‏ Define.

 3. לחץ על New או בחר משתנה קיים ולחץ על Edit.

 4. הקלד שם למשתנה, כגון "פרק מלא" או "כותרת רצה".

 5. מתפריט Type, בחר סוג משתנה, ציין את האפשרויות הרצויות לסוג זה ולחץ על OK.

  אפשרויות שונות זמינות, בהתאם לסוג המשתנה שנבחר.

  Text Before / Text After

  לכל סוגי המשתנים (פרט ל-Custom Text) ניתן לציין טקסט שיופיע לפני המשתנה או אחריו. לדוגמה, ניתן להוסיף את המילה "מתוך" לפני המשתנה Last Page Number ואת הביטוי "סה"כ עמודים" לאחר המשתנה כדי ליצור טקסט מסוג "מתוך סה"כ 12 עמודים". ניתן גם להדביק טקסט בתיבות, אך תווים מיוחדים כגון טאבים ומספרי עמוד אוטומטיים יושמטו. להוספת תווים מיוחדים, לחץ על המשולש שמימין לתיבת הטקסט.

  Style

  לכל סוגי משתני המספור, ניתן לציין את סגנון המספור. אם האפשרות [Current Numbering Style] נבחרה, המשתנה משתמש באותו סגנון מספור שנבחר בתיבת הדו-שיח Numbering & Section Options של המסמך.

סוגי משתנים

Chapter Number

משתנה מסוג Chapter Number שנוצר מוסיף את מספר הפרק. ניתן להוסיף טקסט לפני מספר הפרק או אחריו, וניתן לציין סגנון מספור.

אם מספר הפרק במסמך לא הוגדר להמשיך מהמסמך הקודם בספר, ייתכן שיהיה עליך לעדכן את מספור הספר כדי שיוצגו מספרי הפרק המתאימים.

Creation Date‏, Modification Date ו-Output Date

המשתנה Creation Date מוסיף את התאריך או השעה שבהם נשמר המסמך בפעם הראשונה. המשתנה Modification Date מוסיף את התאריך או השעה שבהם נשמר המסמך בפעם האחרונה. המשתנה Output Date מוסיף את התאריך או השעה שבהם התחיל המסמך במשימת הדפסה, ייצוא ל-PDF או אריזה. ניתן להוסיף טקסט לפני התאריך או אחריו, וניתן לשנות את תבנית התאריך לכל משתני התאריך.

Date Format

ניתן להקליד תבניות תאריך ישירות בתיבה Date Format, או לבחור אפשרויות תבנית בלחיצה על המשולש שמימין לתיבה. לדוגמה, תבנית התאריך “MM/dd/yy” מציגה את התאריך בתבנית 12/22/07. על-ידי שינוי התבנית ל"MMM. d, yyyy” התאריך יוצג בתבנית 22 בדצמבר, 2007.

משתני תאריך משתמשים בשפה שהוחלה על הטקסט. לדוגמה, תאריך יצירת המסמך יכול להופיע בספרדית כ"‎01 diciembre 2007" ובגרמנית כ"‎01 Dezember 2007".

קיצור

תיאור

דוגמה

M

מספר חודש, ללא אפס מנחה

8

MM

מספר חודש, עם אפס מנחה

08

MMM

שם חודש מקוצר

אוג'

MMMM

שם חודש מלא

אוגוסט

d

מספר יום, ללא אפס מנחה

5

dd

מספר יום, עם אפס מנחה

05

E

שם יום בשבוע, מקוצר

שי'

EEEE

שם מלא של יום בשבוע

שישי

yy או YY

מספר שנה, שתי ספרות אחרונות

07

y‏ (Y) או yyyy‏ (YYYY)

מספר שנה מלא

2007

G או GGGG

תקופה, מקוצרת או מורחבת

לפנה"ס או אחה"ס

h

שעה, ללא אפס מנחה

4

hh

שעה, עם אפס מנחה

04

H

שעה, ללא אפס מנחה, בתבנית של 24 שעות

16

HH

שעה, עם אפס מנחה, בתבנית של 24 שעות

16

m

דקה, ללא אפס מנחה

7

מ"מ

דקה, עם אפס מנחה

07

s

שנייה, ללא אפס מנחה

7

ss

שנייה, עם אפס מנחה

07

a

לפנה"צ או אחה"צ, שני תווים

לפנה"צ

z או zzzz

אזור זמן, מקוצר או מורחב

PST או שעון האוקיינוס השקט

File Name

משתנה זה מוסיף את שם הקובץ הנוכחי למסמך. הוא נוסף בדרך כלל לאזור הסלאג של המסמך לצורך הדפסה או משמש בכותרות עליונות וכותרות תחתונות. בנוסף ל-Text Before ו-Text After, ניתן לבחור באפשרויות הבאות.

Include Entire Folder Path

בחר כדי לכלול את נתיב התיקייה המלא בשם הקובץ. נעשה שימוש בכללים המקובלים לרישום נתיבים ב-Windows או ב-Mac OS

Include File Extension

בחר לכלול את סיומת שם הקובץ.

המשתנה File Name מתעדכן בכל פעם ששומרים את הקובץ בשם חדש או במיקום חדש. הנתיב או הסיומת אינם מופיעים במסמך עד לשמירתו.

Image Name

המשתנה Image Name שימושי ליצירת כתוביות אוטומטיות מתוך מטא-נתונים. המשתנה Image Name כולל סוג משתנה של Metadata Caption. אם מסגרת טקסט שמכילה משתנה זה סמוכה לתמונה או מקובצת איתה, המשתנה יציג את המטא-נתונים של התמונה. ניתן לערוך את המשתנה Image Name כדי לקבוע מהו שדה המטא-נתונים שנמצא בשימוש.

Last Page Number

הסוג Last Page Number שימושי להוספת מספר העמודים הכולל במסמך לכותרות עליונות ותחתונות בתבנית המקובלת של "עמוד 3 מתוך 12". במקרה זה, המספר 12 נוצר בעזרת המשתנה Last Page Number ומתעדכן בכל פעם שמוסיפים או מסירים עמודים. ניתן להוסיף טקסט לפני מספר העמוד האחרון או אחריו, וניתן לציין סגנון מספור. מהתפריט Scope, בחר אפשרות כדי לקבוע אם ייעשה שימוש במספר העמוד האחרון במקטע או במסמך.

שים לב שהמשתנה Last Page Number אינו סופר את העמודים במסמך.

Running Header‏ (Paragraph או Character Style)

משתני Running Header מוסיפים את המופע הראשון או האחרון בעמוד הטקסט שעליו הוחל הסגנון שצוין. אם אין טקסט בעמוד שעוצב באמצעות הסגנון שצוין, נעשה שימוש בטקסט מעמוד קודם.

Custom Text

משתנה זה משמש בדרך כלל להוספת מציין מיקום לטקסט, או מחרוזת טקסט שיש צורך לשנותה במהירות. לדוגמה, אם אתה עובד על פרוייקט המשתמש בשם קוד של חברה, ניתן ליצור משתנה טקסט מותאם אישית לשם הקוד. כשתוכל להשתמש בשם החברה האמיתי, תוכל פשוט לשנות את המשתנה באופן שכל המופעים שלו יתעדכנו.

להוספת תווים מיוחדים למשתנה טקסט, לחץ על המשולש שמימין לתיבת הטקסט.

הוספת משתני טקסט

 1. הצב את נקודת ההכנסה במקום הרצוי לתצוגת המשתנה.

 2. בחר Type‏ ‏> Text Variables‏ ‏> Insert Variable, ובחר את המשתנה שברצונך להוסיף.

המשתנה מופיע בעמוד כאילו הקלדת אותו במסמך. לדוגמה, המשתנה Creation Date יכול להיות מוצג בצורה "22 בדצמבר, 2007". אם תבחר Type‏ ‏> Show Hidden Characters, מופע המשתנה יוקף בתיבה בצבע השכבה הנוכחית.

הערה:

משתני טקסט אינם נקטעים בין שורות.

מחיקה, המרה וייבוא של משתני טקסט

השתמש בתיבת הדו-שיח Text Variables כדי למחוק, להמיר ולייבא משתני טקסט.

מחיקת משתני טקסט

אם ברצונך למחוק מופע של משתנה טקסט שנוסף למסמך, פשוט בחר במשתנה והקש Backspace או Delete. ניתן גם למחוק את המשתנה עצמו. בעת ביצוע פעולה זו, ניתן לקבוע כיצד להחליף את המשתנים שנוספו למסמך.

 1. בחר Type >‏ Text Variables >‏ Define.

 2. בחר במשתנה ולחץ על Delete.

 3. ציין כיצד יוחלף המשתנה על-ידי ציון משתנה אחר, המרת מופעי המשתנה לטקסט, או מחיקת מופעי המשתנה לגמרי.

המרת משתני טקסט לטקסט

 • להמרת מופע יחיד, בחר את משתנה הטקסט בחלון המסמך ובחר Type‏ ‏> Text Variables‏ ‏> Convert Variable To Text.

 • להמרת כל המופעים של משתנה הטקסט במסמך, בחר Type‏ ‏> Text Variables‏ ‏> Define, בחר את המשתנה ולחץ על Convert To Text.

ייבוא משתני טקסט ממסמך אחר

 1. בחר Type >‏ Text Variables >‏ Define.

 2. לחץ על Load ולחץ פעמיים במסמך שמכיל את המשתנים שברצונך לייבא.

 3. בתיבת הדו-שיח Load Text Variables, ודא שסימן ביקורת מופיע ליד המשתנים שברצונך לייבא. אם למשתנה קיים כלשהו יש שם זהה לזה של אחד המשתנים המיובאים, בחר אחת מהאפשרויות הבאות תחת Conflict With Existing Text Variable, ולחץ על הלחצן OK:

  Use Incoming Definition

  דורס את המשתנה הקיים במשתנה שנטען ומחיל את התכונות החדשות על כל הטקסט במסמך הנוכחי שהשתמש במשתנה הישן. הגדרות המשתנים המיובאים והקיימים מוצגות בתחתית תיבת הדו-שיח Load Text Variables וניתן להשוות ביניהן.

  Auto-Rename

  משנה את שם המשתנה שנטען.

 4. בחר OK ולחץ על Done.

הערה:

ניתן גם להעתיק משתנים למסמכים אחרים בשעת סנכרון קובץ ספר.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת