מדריך למשתמש ביטול

סימונים וגלישה של המדפסת

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. Toolbox
   3. הגדרת העדפות
   4. סביבת עבודה מבוססת מגע
   5. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   6. שחזור מסמך וביטול פעולה
   7. ההרחבה Capture
 3. צור ופרוס מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   4. יצירת טקסט על נתיב
   5. תבליטים ומספור
   6. גליפים ותווים מיוחדים
   7. יצירת טקסט
   8. משתני טקסט
   9. יצירת קודי QR
   10. עריכת טקסט
   11. יישור טקסט
   12. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   13. אובייקטים מעוגנים
   14. תוכן מקושר
   15. עיצוב פסקאות
   16. עיצוב תווים
   17. Find/Change
   18. בדיקת איות ומילוני שפות
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  6. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. סגנונות אובייקטים
   3. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   4. עבודה עם סגנונות
   5. ריווח שורות
  7. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  8. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
   11. טפסים
  9. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. יישור ופיזור של אובייקטים
   10. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   11. שילוב נכסי AEM
  10. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. Share
  1. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  2. שיתוף לצורך בדיקה
  3. בדיקת מסמך InDesign משותף
  4. ניהול משוב 
 6. פרסום
  1. ‏‫ייצוא ופרסום
   1. פרסום מקוון
   2. ייצוא תוכן עבור EPUB
   3. אפשרויות Adobe PDF
   4. ייצוא תוכן אל HTML
   5. ייצוא אל Adobe PDF
   6. ייצוא לפורמט JPEG
   7. ייצוא HTML
   8. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 7. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים

ציון סימוני מדפסת

בשעת הכנת מסמך להדפסה, נדרשים מספר סימונים כדי לסייע למדפסת להחליט היכן לחתוך את הנייר, כיצד ליישר סרטי צילום של הפרדות צבע בשעת הפקת טיוטות לצורך הגהה, כיצד למדוד את סרט הצילום לצורך כיול וצפיפות נקודות נכונים, וכו'. ציון אפשרות של סימון עמוד מרחיב את גבולות העמוד כדי שהוא יוכל לכלול את סימוני המדפסת, bleed (אזורי הטקסט והאובייקטים המתפרסים מעבר לגבולות העמוד עקב חוסר דיוק קל בחיתוך) או slug area (אזור שמחוץ לעמוד ולאזור הבליד הכולל הוראות מדפסת או נתוני חתימת משימה).

אם מגדירים צלבי חיתוך ורוצים שהגרפיקה תכלול גלישה או אזור סלאג, יש להרחיב את הגרפיקה מעבר לצלבי החיתוך כדי שהיא תתאים לגלישה או לסלאג. כמו כן, יש לוודא שגודל אמצעי ההדפסה גדול מספיק כדי להכיל את העמוד, את סימוני המדפסת, את הגלישה או את אזור הסלאג. אם מסמך אינו מתאים לאמצעי ההדפסה, ניתן לקבוע היכן לחתוך פריטים בעזרת האפשרות Page Position בלוח Setup בתיבת הדו-שיח Print.

אם תבחר באפשרות Crop Marks, סימוני קיפול יודפסו כקווים אחידים בעת הדפסת כפולות.

סימוני מדפסת

A. צלבי חיתוך B. צלב התאמה C. נתוני עמוד D. סרגלי צבע E. סימוני גלישה F. אזור סלאג 

 1. בחר File‏ > Print.
 2. לחץ על Marks and Bleed בצד ימין של תיבת הדו-שיח Print.
 3. בחר באפשרות All Printer’s Marks או בסימונים בודדים.

הדפסת אזורי הבליד או הסלאג

יש לציין את אזורי הבליד והסלאג בתיבת הדו-שיח Document Setup. את אזורי הבליד והסלאג משליכים לפח לאחר חיתוך המסמך לגודל העמוד הסופי. אובייקטים שמחוץ לאזורי הבליד או הסלאג (כאלה המתפרסים אל מעבר לאזורים אלה) אינם מודפסים.

בשעת ההדפסה ניתן לדרוס את מיקום ברירת המחדל לסימוני גלישה באזור Bleed And Slug שבאזור Marks And Bleed.

קבצים שנשמרו בתבנית קובץ PostScript מאפשרים לתוכניות עיבוד דפוס להפעיל גלישה משלהן.

 1. בחר File‏ > Print.
 2. בחר Marks And Bleed בצד ימין של תיבת הדו-שיח Print.
 3. בחר באפשרות All Printer’s Marks או בסימונים בודדים.
 4. לדריסת הגדרות גלישה בתיבת הדו-שיח Document Setup, יש לבטל את הסימון בתיבה Use Document Bleed Settings ולהזין ערכים מ- 0 עד 6 אינץ' (או יחידות מקבילות) בשדות Top‏, Bottom‏, Left ו- Right (למסמכים המודפסים על צד אחד של הדף) או Top‏, Bottom‏, Inside ו- Outside (למסמכים המודפסים על שני הצדדים של הדף כשהעמודים צמודים). להרחבת ההסטה באופן שווה בכל הצדדים בעמוד, לחץ על הסמל Make All Settings The Same  .
 5. לחץ על Include Slug Area להדפסת אובייקטים עם אזור סלאג המוגדר בתיבת הדו-שיח Document Setup.
הערה:

ניתן להציג בתצוגה מקדימה את אזורי הבליד והסלאג לפני ההדפסה על-ידי לחיצה על הסמל Bleed Preview Mode או Slug Preview Mode בתחתית ה- Toolbox. ‏(ייתכן שסמלים אלה יהיו מוסתרים על-ידי הסמל Preview Mode .)

אפשרויות Marks And Bleed

האזור Marks And Bleed כולל את האפשרויות הבאות:

All Printer’s Marks

בחירה בכל סימוני המדפסת, כולל צלבי חיתוך, סימוני גלישה, צלבי התאמה, סרגלי צבע ונתוני עמוד.

Crop Marks

הוספת סרגלים דקים (עדינים) אופקיים ואנכיים המגדירים את קווי החיתוך של העמוד. צלבי חיתוך יכולים גם לסייע להתאים (ליישר) הפרדת צבע אחת לשניה. שימוש בצלבי חיתוך יחד עם סימוני גלישה מאפשר לבחור סימונים חופפים.

Bleed Marks

הוספת סרגלים דקים המגדירים את השטח הנוסף של התמונה שמחוץ לגודל העמוד שהוגדר.

Registration Marks

הוספת סימונים קטנים מחוץ לשטח העמוד ליישור הפרדות הצבע במסמך צבעוני.

Color Bars

מוסיף ריבועי צבע קטנים המייצגים את צבעי CMYK וגווני אפור (בהפרשים קבועים של 10%). ספק שירותי הדפוס ישתמש בסימונים אלה להתאמת דחיסות צבע הדפוס במכונת הדפוס.

Page Information

הדפסת שם הקובץ, מספר העמוד, התאריך והשעה ושם הפרדת הצבע בגופן Helvetica בגודל 6 נקודות בפינה השמאלית התחתונה של כל גיליון נייר או סרט צילום. האפשרות Page Information דורשת 0.5 אינץ' (13 מ"מ) לאורך השוליים האופקיים.

שים לב, נתוני העמוד מודפסים בגופן GothicBBB-Medium-83pv-RKSJ-H (Medium Gothic)‎.

Type

מאפשר לבחור בסימוני ברירת המחדל של המדפסת או בסימונים מותאמים אישית (למשל, לדפים יפניים). ניתן ליצור סימוני מדפסת מותאמים אישית או להשתמש בסימונים מותאמים אישית של חברה אחרת.

Weight

מציג עובי אפשרי לצלבי חיתוך ולסימוני גלישה.

Offset

מציין באיזה מרחק משולי העמוד (לא מהגלישה) ידפיס InDesign את סימוני המדפסת. כברירת מחדל, InDesign מדפיס את סימוני המדפסת 6 נקודות משולי העמוד. כדי להימנע מהדפסת סימוני מדפסת באזור הבליד, יש להקפיד להזין ערך Offset גדול מהערך Bleed.

שינוי מיקום העמוד על גבי אמצעי ההדפסה

בעת הדפסת מסמך על גיליון חתוך גדול מהמסמך, ניתן לקבוע היכן יודפסו אזורי הסלאג והגלישה, סימוני המדפסת ומקיום העמוד על גבי אמצעי ההדפסה בעזרת האפשרויות Page Position באזור Setup בתיבת הדו-שיח Print. אם מסמך אינו מתאים לאמצעי ההדפסה ויש לחתוך אותו, ניתן לציין אילו חלקים של המסמך יש לחתוך. התצוגה המקדימה בתיבת הדו-שיח Print מציגה את התוצאות.

הערה:

כדי לראות את אזורי הבליד והסלאג ואת סימוני המדפסת, השתמש באפשרות Scale To Fit במקום באפשרות Page Position. עמודים שגודלם השתנה ממורכזים תמיד. האפשרויות של Page Position אינן זמינות כשבוחרים באפשרויות Scale To Fit‏, Thumbnails או Tile.

 1. באזור Setup בתיבת הדו-שיח Print, בחר מיקום בתפריט Page Position.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון

[Feedback V2 Badge]