קטגוריות של Adobe PDF

ניתן להגדיר אפשרויות PDF בשעת ייצוא ל- PDF או בשעת יצירה או עריכה של הגדרות PDF קבועות מראש. אפשרויות Adobe PDF מחולקות לקטגוריות. הקטגוריות רשומות בצד ימין של תיבת הדו-שיח Export Adobe PDF, מלבד האפשרויות Standard ו- Compatibility, שמופיעות בחלק העליון של תיבת הדו-שיח. כשמייצאים ל- PDF, שינוי כל אחת מהאפשרויות גורמת לביטוי 'modified' להופיע בסוף שם ההגדרה הקבועה מראש.

Standard

קביעת תבנית PDF/X של הקובץ.

Compatibility

קביעת גרסת PDF של הקובץ.

General

קביעת אפשרויות קובץ בסיסיות.

Compression

בחירה בביצוע דחיסה ודגימת הפחתה של הגרפיקה, וקביעת השיטה וההגדרות שישמשו לביצוען.

Marks and Bleeds

קביעת סימוני מדפסת ואזורי בליד וסלאג. למרות שהאפשרויות זהות לאלה שבתיבת הדו-שיח Print, החישובים שונים מעט מכיוון ש- PDF אינו מיוצא לגודל נייר ידוע.

Output

קביעת אופן השמירה של צבעים ופרופילי יעד פלט PDF/X בקובץ PDF.

Advanced

קביעת אופן השמירה של גופנים, מפרטי OPI, שיטוח שקיפויות והנחיות JDF בקובץ PDF.

Security

הוספת אבטחה לקובץ PDF. אפשרויות האבטחה אינן זמינות כשיוצרים או עורכים הגדרת PDF קבועה מראש.

Summary

הצגת סיכום של הגדרות PDF הנוכחיות. לצפייה בהגדרות מסוימות, לחץ על החץ שליד הקטגוריה (לדוגמה, General). לשמירת הסיכום כקובץ ASCII, לחץ על Save Summary. סמל אזהרה  מופיע בליווי הסבר מילולי אם לא ניתן לכבד אחת מהאפשרויות בהגדרה הקבועה מראש ויש לשנותה. לדוגמה, אם ההגדרה הקבועה מראש מציינת פרופילי מקור שאינם תואמים לקובץ הגדרות הצבע הנוכחיות, ייעשה שימוש בפרופילים המצוינים בקובץ הגדרות הצבע.

אודות תקני PDF/X

תקני PDF/X מוגדרים על-ידי ארגון התקינה הבינלאומי (ISO). תקני PDF/X חלים על חילופי תוכן גרפי. במהלך המרת PDF, הקובץ שעובר עיבוד נבדק לעומת התקן שצוין. אם קובץ PDF לא יעמוד בתקן ISO שצוין, תוצג הודעה שתבקש לבחור בין ביטול ההמרה או המשך יצירה של קובץ שאינו תואם לתקן. תקן נפוץ ביותר לתהליכי עבודה של פרסום בדפוס הוא תבנית PDF/X כגון PDF/X‑1a.

תבנית PDF/X-4 היא תבנית מהימנה לניהול בזמן אמת של שקיפות וצבע. תבנית זו מתאימה במיוחד לעיבוד RIP, מדפסות דיגיטליות המשתמשות ב- Adobe PDF Print Engine וכל קובץ PDF להדפסה ב- Acrobat.

הערה:

למידע נוסף על PDF/X, בקר באתר האינטרנט של ISO ובאתר האינטרנט של Adobe.

רמות תאימות של PDF

בעת יצירת קובצי PDF, עליך להחליט באיזו גרסת PDF להשתמש. ניתן לשנות את גרסת PDF אם עוברים לקביעה מוגדרת מראש אחרת או בוחרים אפשרות תאימות בעת שמירה כ- PDF או עריכת קביעת PDF מוגדרת מראש.

באופן כללי, אלא אם כן יש צורך מיוחד בתאימות לאחור, יש להשתמש בגרסה העדכנית ביותר (במקרה זה, גרסה 1.7). הגרסה העדכנית ביותר תכלול את התכונות והפונקציות החדשות ביותר. עם זאת, אם אתה יוצר מסמכים המיועדים לתפוצה רחבה, שקול לבחור ב- Acrobat 5.0 ‏(PDF 1.4) או ב- Acrobat 6.0 ‏(PDF 1.5) כדי לוודא שכל המשתמשים יוכלו להציג ולהדפיס את המסמך.

הטבלה הבאה משווה חלק מהפונקציונליות של קובצי PDF שנוצרו באמצעות הגדרות תאימות שונות.

הערה:

Acrobat 8.0 ו- 9.0 גם משתמשים ב- PDF 1.7.

Acrobat 3.0 ‏(PDF 1.3)

Acrobat 5.0 ‏(PDF 1.4)

Acrobat 6.0 ‏(PDF 1.5)

Acrobat 7.0 ‏(PDF 1.6) ו- Acrobat X ‏(PDF 1.7)

קובצי PDF אלה ניתן לפתוח ב- Acrobat 3.0 ו- Acrobat Reader 3.0 ומעלה.

קובצי PDF אלה ניתן לפתוח ב- Acrobat 3.0 ו- Acrobat Reader 3.0 ומעלה. עם זאת, אתה עלול לאבד או לא לראות תכונות שהן ספציפיות לגרסאות מאוחרות יותר.

ניתן לפתוח את רוב קובצי ה- PDF ב- Acrobat 4.0 וב- Acrobat Reader 4.0 ומעלה. עם זאת, אתה עלול לאבד או לא לראות תכונות שהן ספציפיות לגרסאות מאוחרות יותר.

ניתן לפתוח את רוב קובצי ה- PDF ב- Acrobat 4.0 וב- Acrobat Reader 4.0 ומעלה. עם זאת, אתה עלול לאבד או לא לראות תכונות שהן ספציפיות לגרסאות מאוחרות יותר.

לא ניתן לכלול גרפיקה המשתמשת באפקטים חיים של שקיפות. יש לשטח את כל השקיפויות לפני המרת הקובץ ל- PDF 1.3.

תמיכה בגרפיקה עם שקיפות חיה. ‏(‏התכונה Acrobat Distiller גורמת לשיטוח שקיפות).

תמיכה בגרפיקה עם שקיפות חיה. ‏(‏התכונה Acrobat Distiller גורמת לשיטוח שקיפות).

תמיכה בגרפיקה עם שקיפות חיה. ‏(‏התכונה Acrobat Distiller גורמת לשיטוח שקיפות).

אין תמיכה בשכבות.

אין תמיכה בשכבות.

שמירה על שכבות בעת יצירת קובצי PDF מיישומים התומכים ביצירת מסמכי PDF עם שכבות, כגון Illustrator CS ומעלה או InDesign CS ומעלה.

שמירה על שכבות בעת יצירת קובצי PDF מיישומים התומכים ביצירת מסמכי PDF עם שכבות, כגון Illustrator CS ומעלה או InDesign CS ומעלה.

יש תמיכה במרחב הצבעים DeviceN עם 8 פיגמנטים.

יש תמיכה במרחב הצבעים DeviceN עם 8 פיגמנטים.

תמיכה במרחב הצבעים DeviceN עם 31 פיגמנטים.

תמיכה במרחב הצבעים DeviceN עם 31 פיגמנטים.

ניתן להטמיע גופני Multibyte. ‏(Distiller ממירה את הגופנים בעת ההטמעה).

ניתן להטמיע גופני Multibyte.

ניתן להטמיע גופני Multibyte.

ניתן להטמיע גופני Multibyte.

יש תמיכה באבטחת RC4 של 40 סיביות.

יש תמיכה באבטחת RC4 של 128 סיביות.

יש תמיכה באבטחת RC4 של 128 סיביות.

יש תמיכה באבטחת RC4 של 128 סיביות ו- AES ‏(Advanced Encryption Standard) של 128 סיביות.

אפשרויות כלליות לקובצי PDF

לחץ על הקטגוריה General בתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF כדי להגדיר את האפשרויות הבאות:

Description

אפשרות זו מציגה תיאור של ההגדרה הקבועה מראש שנבחרה ומאפשרת לערוך את התיאור. ניתן להדביק תיאור מהלוח.

Pages

All

ייצוא כל העמודים במסמך הנוכחי או בספר הנוכחי.

Range

הגדרת טווח העמודים לייצוא מהמסמך הנוכחי. ניתן להקליד טווח עמודים המופרדים במקף, ולהפריד עמודים או טווחי עמודים מרובים בפסיקים. אפשרות זו אינה זמינה כשמייצאים ספרים או יוצרים הגדרות קבועות מראש.

Spreads

ייצוא עמודים יחד, כאילו היו כרוכים או מודפסים על אותו עמוד.

הערהאל תבחר באפשרות Spreads להדפסה מסחרית. אחרת, ספק שירותי הדפוס לא יוכל לסדר את העמודים.

Viewing

View

הגדרות תצוגה ראשוניות של ה- PDF כאשר הוא נפתח.

התפריט הנפתח מופעל רק אם אתה בוחר באפשרות PDF Standard - None.

Layout

פריסה ראשונית של ה- PDF כאשר הוא נפתח.

אם בתפריט הנפתח Compatibility, האפשרויות ‎Acrobat 4 (PDF 1.3)‎ או ‎Acrobat 5 (PDF 1.4)‎ מסומנות, האפשרויות הבאות ברשימה הנפתחת Layout מושבתות:

  • 2 עמודים לדף (צמודים)
  • 2 עמודים לדף (עמוד פתיחה)

Options

Embed Page Thumbnails

משבץ תצוגה מקדימה של תמונה ממוזערת עבור כל דף במסמך ה- PDF ומגדיל את הקובץ. בטל את הבחירה בהגדרה זו כאשר משתמשים של Acrobat 5.0 ואילך יציגו וידפיסו את ה- PDF; גרסאות אלה יוצרות תמונות ממוזערות באופן דינמי בכל פעם שלוחצים על החלונית Pages ב- PDF.

Optimize For Fast Web View

הקטנת קובץ PDF, וביצוע מיטוב לקובץ PDF שמאפשר תצוגה מהירה יותר בדפדפנים על-ידי בנייה מחדש של הקובץ, להורדה בקצב של עמוד אחד בכל פעם (שליחה בבתים). אפשרות זו דוחסת טקסט ואיורים, בלי קשר להגדרות הדחיסה שנבחרו בקטגוריה Compression בתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF.

Create Tagged PDF

במהלך הייצוא, רכיבים בכתבה המבוססים על תת-ערכה של תגי Acrobat שנתמכים ב- InDesign מתויגים אוטומטית. תת-ערכה זו כוללת זיהוי פסקאות, תבניות טקסט בסיסיות, רשימות וטבלאות. ‏(ניתן לשלב ולהתאים תגים אלה במסמך לפני הייצוא ל- PDF. ראה הוספת מבנה לקובצי PDF).

הערה: אם Compatibility הוגדר ל- Acrobat 6 ‏(PDF 1.5) או גרסה מאוחרת יותר, התגים נדחסים לקבלת קובץ קטן יותר. כשפותחים קובץ כזה ב- Acrobat 4.0 או ב- Acrobat 5.0, לא ניתן לראות את התגים מכיוון שגרסאות אלה של Acrobat אינן יכולות לפרוס תגים דחוסים.

View PDF After Exporting

פתיחת קובץ PDF חדש ביישום ברירת המחדל לתצוגת PDF.

Create Acrobat Layers

שומר כל שכבה של InDesign כשכבה של Acrobat בקובץ PDF. מייצא גם את כל סימוני המדפסת שנכללו לשכבה נפרדת של סימונים ובלידים. השכבות מאפשרות ניווט מלא, ומשתמשי Acrobat 6.0 יוכלו ליצור גרסאות מרובות של המסמך מקובץ PDF אחד. לדוגמה, אם המסמך מיועד לפרסום במספר שפות, תוכל למקם טקסט לכל שפה בשכבה נפרדת. במקרה כזה, ספק שירותי דפוס יכול להציג ולהסתיר שכבות כדי ליצור גרסאות שונות של המסמך.

אם תבחר באפשרות Create Acrobat Layers בעת ייצוא ספר ל- PDF, שכבות בשמות זהים ימוזגו כברירת מחדל.

הערה: האפשרות Create Acrobat Layers זמינה רק כאשר Compatibility הוגדרה ל- Acrobat 6 ‏(PDF 1.5) או גרסאות מתקדמות יותר.

Export Layers

קובע כיצד שכבות גלויות ושכבות שלא נועדו להדפסה ייכללו ב- PDF. ניתן להשתמש בהגדרות של Layer Options כדי לקבוע אם כל שכבה תהיה מוסתרת אוו להגדירה כשכבה שאינה מיועדת להדפסה. בשעת ייצוא ל- PDF, בחר אם ברצונך לייצא את כל השכבות (כולל שכבות מוסתרות ושכבות שלא נועדו להדפסה), שכבות גלויות (כולל שכבות שלא נועדו להדפסה) או שכבות גלויות ושכבות שנועדו להדפסה.

Include

Bookmarks

יצירת סימניות בתוכן עניינים ושמירה שע רמות בתוכן העניינים. סימניות נוצרות ממידע שצוין בחלונית Bookmarks.

Hyperlinks

יצירת ביאורי PDF להיפר-קישורים, פריטי תוכן עניינים ופריטי אינדקס של InDesign.

Visible Guides And Grids

ייצוא קווי עזר בשוליים, קווי עזר בסרגל, קווי עזר בטורים ורשתות קווי בסיס המוצגים במסמך. רשתות וקווי עזר מיוצאים בצבע זהה לצבע שנעשה בו שימוש במסמך.

Non-Printing Objects

ייצוא אובייקטים שהאפשרות Nonprinting הוחלה עליהם בחלונית Attributes.

Interactive Elements

בחר Include Appearance כדי לכלול פריטים כגון לחצנים וכרזות סרט ב- PDF. כדי ליצור PDF עם רכיבים אינטראקטיביים, בחר את האפשרות Adobe PDF (Interactive)‎ במקום האפשרות Adobe PDF (Print)‎. ראה אפשרויות ייצוא ל- PDF אינטראקטיבי.

אפשרויות דחיסה ודגימת הפחתה של קובצי PDF

בשעת ייצוא מסמכים ל- Adobe PDF, ניתן לדחוס טקסט ואיורים, ולבצע דחיסה או דגימת הפחתה של תמונות Bitmap. בהתאם להגדרות שנבחרו, דחיסה ודגימת הפחתה יכולות להקטין קובצי PDF באופן משמעותי מבלי לאבד פרטים ודיוק, או כמעט מבלי לאבדם.

האזור Compression בתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF כולל שלושה חלקים. כל חלק כולל את האפשרויות הבאות לדחיסה ולדגימה מחדש של תמונות צבעוניות, תמונות בגווני אפור ותמונות בשחור-לבן.

Downsampling

אם בכוונתך להשתמש בקובץ PDF באינטרנט, השתמש בדגימת הפחתה כדי להגדיל את הדחיסה. אם בכוונתך להדפיס קובץ PDF ברזולוציה גבוהה, התייעץ עם ספק שירותי הדפוס לפני קביעת אפשרויות הדחיסה ודגימת ההפחתה.

כמו כן, קח בחשבון אם יהיה צורך להגדיל את העמוד. לדוגמה, בשעת יצירת מסמך PDF של מפה, שקול להשתמש ברזולוציה גבוהה יותר כך שהמשתמשים יוכלו לבצע זום לחלקים במפה.

דגימת הפחתה מתייחסת להפחתת מספר הפיקסלים בתמונה. כדי לבצע דגימת הפחתה של תמונות צבעוניות, תמונות בגווני אפור או תמונות בשחור-לבן, בחר בשיטת אינטרפולציה – דגימת הפחתה לפי ממוצע, דגימת הפחתה לפי ממוצע משוקלל, או תת-דגימה – והזן את הרזולוציה הרצויה (בפיקסלים לאינץ'). לאחר מכן הזן רזולוציה בתיבה For Images Above. דגימת ההפחתה תבוצע על כל התמונות שהרזולוציה שלהן גבוהה מהסף שנקבע.

שיטת האינטרפולציה שנבחרה תקבע את אופן מחיקת הפיקסלים:

Average Downsampling To

חישוב ממוצע של הפיקסלים באזור דגימה והחלפת כל האזור ברמת הצבע הממוצעת ברזולוציה שנקבעה.

Subsampling To

בחירת פיקסל במרכז אזור הדגימה והחלפת כל האזור בצבע של אותו הפיקסל. תת-דגימה מקצרת את זמן ההמרה באופן משמעותי לעומת דגימת הפחתה, אך יוצרת תמונות חלקות ורציפות פחות.

Bicubic Downsampling To

קביעת צבע פיקסל לפי ממוצע משוקלל, שמשפר בדרך כלל את התוצאות לעומת חישוב ממוצע רגיל בדגימת הפחתה. ממוצע משוקלל הוא השיטה האיטית ביותר, אך גם המדויקת ביותר, ויוצר את מעברי הגוונים החלקים ביותר.

Compression

קביעת סוג הדחיסה שתבוצע:

Automatic (JPEG)‎

הגדרה אוטומטית של האיכות הטובה ביותר לתמונות צבעוניות ולתמונות בגווני אפור. אפשרות זו מפיקה תוצאות טובות ברוב הקבצים.

JPEG

אפשרות זו מתאימה לתמונות בגווני אפור או לתמונות צבעוניות. דחיסת JPEG היא דחיסה עם אובדן נתונים, כלומר היא מסירה נתונים מהתמונה ועלולה לגרום להורדת איכות התמונה. עם זאת, היא מקטינה את הקובץ תוך שמירה על אובדן מידע מינימלי. מכיוון שדחיסת JPEG משמיטה נתונים, היא יכולה ליצור קבצים קטנים בהרבה לעומת דחיסת ZIP.

ZIP

אפשרות זו מתאימה לתמונות עם אזורים גדולים של צבעים אחידים או דוגמאות מילוי חוזרות, ולתמונות בשחור-לבן שמכילות דוגמאות מילוי חוזרות. דחיסת ZIP יכולה להתבצע ללא אובדן נתונים או לגרום לאובדן נתונים, בהתאם לקביעת איכות התמונה.

JPEG 2000

הוא תקן בינלאומי לדחיסה ולאריזה של נתוני תמונה. בדומה לדחיסת JPEG, דחיסת JPEG 2000 מתאימה לתמונות בגווני אפור או לתמונות צבעוניות. היא מספקת גם יתרונות נוספים, כמו תצוגה מדורגת. האפשרות JPEG 2000 זמינה רק בשעת בחירה בתאימות ל- Acrobat 6 ‏(PDF 1.5) וגרסאות מתקדמות יותר.

Automatic (JPEG 2000)‎

הגדרה אוטומטית של האיכות הטובה ביותר לתמונות צבעוניות ולתמונות בגווני אפור. האפשרות Automatic (JPEG 2000)‎ זמינה רק בשעת בחירה בתאימות ל- Acrobat 6 ‏(PDF 1.5) וגרסאות מתקדמות יותר.

CCITT And Run Length

אפשרויות אלה זמינות לתמונות Bitmap בשחור-לבן בלבד. דחיסת CCIT ‏(Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) מתאימה לתמונות בשחור-לבן, ולכל תמונה שנסרקה בעומק תמונה של 1 סיבית. קבוצה 4 היא שיטה כללית שמאפשרת לבצע דחיסה טובה של רוב התמונות בשחור-לבן. קבוצה 3, שבה משתמשים רוב מכשירי הפקס, דוחסת תמונות bitmap בשחור-לבן בקצב של שורה אחת בכל פעם. דחיסת Run Length מפיקה את התוצאות הטובות ביותר בתמונות הכוללות אזורים גדולים של שחור או לבן אחידים.

הערה:

תמונות בגווני אפור שנצבעו ב- InDesign יידחסו לפי הגדרות הדחיסה של תמונות צבעוניות. עם זאת, תמונות בגווני אפור שנצבעו בצבע ספוט (והאפשרות None הוחלה על המסגרות שלהן) יידחסו לפי הגדרות הדחיסה של גווני אפור.

Image Quality

קביעת כמות הדחיסה שתבוצע. בדחיסת JPEG או JPEG 2000, ניתן לבחור באיכות מינימלית, נמוכה, בינונית, גבוהה או מרבית. בדחיסת ZIP, ניתן לבחור ב- 8 סיביות בלבד. מכיוון ש- InDesign משתמש בשיטת ZIP ללא אובדן הנתונים, הוא אינו מסיר נתונים כדי להקטין את הקובץ, ואיכות התמונה אינה נפגעת.

Tile Size

קביעת גודל האריחים לתצוגה מדורגת. אפשרות זו זמינה רק בשעת בחירה בתאימות ל- Acrobat 6 ‏(1.5) ומעלה ובדחיסת JPEG 2000.

Compress Text And Line Art

החלת דחיסה שטוחה (הדומה לדחיסת ZIP של תמונות) על כל הטקסט והאיורים במסמך, מבלי לאבד פרטים או איכות.

Crop Image Data To Frames

יכול להקטין קבצים באמצעות ייצוא נתוני התמונה שנמצאים באזור הגלוי של המסגרת בלבד. אל תבחר באפשרות זו אם אתה חושב שתזדקק למידע נוסף בשלבי עיבוד מאוחרים יותר (לדוגמה, לשם מיקום התמונה מחדש או הגדרת בליד).

אפשרויות סימונים ובלידים לקובצי PDF

בליד הוא האזור בגרפיקה שנשאר מחוץ לתיבה התוחמת המודפסת, או מחוץ לצלבי חיתוך ולסימני חיתוך. ניתן להשתמש בבליד כאמצעי ביטחון כדי לוודא שצבע הדפוס יגיע עד לקצה העמוד לאחר חיתוך העמוד, או כדי לוודא שניתן לצמצם גרפיקה לקווי מתאר במסמך.

ניתן לקבוע את גודל הבליד ולהוסיף לקובץ מגוון סימוני מדפסת.

ניהול צבע ואפשרויות פלט PDF/X בקובצי PDF

ניתן לקבוע את האפשרויות הבאות באזור Output בתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF. היחס בין אפשרויות הפלט משתנה אם ניהול הצבע מופעל או מבוטל, אם המסמך מתויג בפרופילי צבע, ובהתאם לתקן PDF שנבחר.

הערה:

להגדרות מהירות של האפשרויות באזור Output, מקם את המצביע על אפשרות ועיין בתיבה Description שבתחתית תיבת הדו-שיח.

Color Conversion

קביעת אופן התצוגה של נתוני צבע בקובץ Adobe PDF. כל הנתונים של צבעי ספוט נשמרים בשעת ביצוע המרות צבע. רק צבעי הפרוצס מומרים למרחב הצבע שנבחר.

No Color Conversion

שמירה על נתוני הצבע כמות שהם. זוהי ברירת המחדל בשעת בחירה ב- PDF/X-3.

Convert to Destination

ממיר את כל הצבעים לפרופיל שנבחר כיעד. הפרופיל נכלל או אינו נכלל בהתאם להגדרה Profile Inclusion Policy.

Convert to Destination (Preserve Numbers)‎

צבעים יומרו למרחב פרופיל היעד רק אם הם כוללים פרופילים מוטבעים השונים מפרופיל היעד (או אם הם צבעי RGB ופרופיל היעד הוא CMYK, או להפך). אובייקטים לא מתויגים (ללא פרופילים מוטבעים) בצבע ואובייקטים רגילים (כגון איור בקו או כתב) לא יומרו. אפשרות זו אינה זמינה אם ניהול הצבע אינו מופעל. הפרופיל נכלל או אינו נכלל בהתאם להגדרת Profile Inclusion Policy.

Destination

תיאור הטווח של התקן פלט RGB או CMYK הסופי, כמו צג או תקן SWOP. באמצעות פרופיל זה, InDesign ממיר את נתוני הצבע של המסמך (המוגדרים באמצעות פרופיל המקור במקטע Working Spaces בתיבת הדו-שיח Color Settings) למרחב הצבע של התקן הפלט של היעד.

Profile Inclusion Policy

קובעת אם פרופיל צבע ייכלל בקובץ. האפשרויות משתנות בהתאם להגדרה בתפריט Color Conversion, אם אחד מתקני PDF/X נבחר, ואם ניהול הצבע מופעל או מבוטל.

Don’t Include Profiles

יצירת מסמך ללא ניהול צבע ופרופילי צבע מוטבעים.

Include All Profiles

יצירת מסמך עם ניהול צבע. אם היישום או התקן הפלט של קובץ Adobe PDF יתרגם את הצבעים למרחב צבע אחר, הוא ישתמש במרחב הצבע המוטבע שבפרופיל. לפני הבחירה באפשרות זו יש להפעיל את ניהול הצבע ולהגדיר את נתוני הפרופיל.

Include Tagged Source Profiles

השארת צבעים תלויי-התקן ללא שינוי ושמירה על צבעים שאינם תלויי-התקן במקבילה הקרובה ביותר האפשרית ב- PDF. אפשרות זו מתאימה לשימוש בבתי דפוס שבהם כל ההתקנים מכוילים, המידע משמש להגדרת צבע בקובץ, ורק התקנים אלה משמשים להפקת פלט.

Include All RGB And Tagged Source CMYK Profiles

כלילת כל הפרופילים של אובייקטי RGB מתויגים ואובייקטי CMYK מתויגים, כמו אובייקטים ממוקמים עם פרופילים מוטבעים. אפשרות זו כוללת גם את פרופיל RGB של המסמך לאובייקטים בצבעי RGB שאינם מתויגים.

Include Destination Profile

מקצה את פרופיל היעד לכל האובייקטים. בשעת בחירה באפשרות Convert To Destination (Preserve Color Numbers)‎, פרופיל היעד יוקצה לאובייקטים לא מתויגים באותו מרחב צבע, כך שמספרי הצבעים לא ישתנו.

Simulate Overprint

מדמה את מראה הדפסת הפרדות הצבע באמצעות שמירה על מראה אוברפרינט בפלט ללא הפרדות צבע. כאשר האפשרות Simulate Overprint אינה מסומנת, האפשרות Overprint Preview חייבת להיות מסומנת ב- Acrobat כדי לראות את ההשפעה של צבעים חופפים. בשעת בחירה באפשרות Simulate Overprint, צבעי ספוט משתנים לצבעי פרוצס המקבילים, וניתן להציג ולהדפיס צבעים חופפים כהלכה מבלי לבחור באפשרות Overprint Preview ב- Acrobat. אם האפשרות Simulate Overprint מסומנת ו- Compatibility (באזור General של תיבת הדו-שיח) נקבעה ל- Acrobat 4 ‏(PDF 1.3), ניתן לבצע הגהה של צבעי המסמך ישירות על המסך לפני שמדפיסים את המסמך בהתקן פלט מסוים.

Ink Manager

מפקח על המרת צבעי ספוט לצבעי פרוצס ועל הגדרות צבעי דפוס אחרות. בשעת ביצוע שינויים במסמך באמצעות ניהול הצבע (לדוגמה, שינוי כל צבעי הספוט לצבעי פרוצס המקבילים), שינויים אלו ישתקפו בקובץ המיוצא ובמסמך שנשמר, אך ההגדרות לא יישמרו בהגדרת PDF קבועה מראש של Adobe.

Output Intent Profile Name

קביעת תנאי ההדפסה של המסמך. פרופיל יעד פלט נחוץ ליצירת קבצים תואמי PDF/X. תפריט זה זמין רק בשעת בחירת תקן (או הגדרה קבועה מראש) PDF/X באזור General של תיבת הדו-שיח Export Adobe PDF. האפשרויות הזמינות משתנות אם ניהול הצבע מופעל או מבוטל. לדוגמה, אם ניהול הצבע מבוטל, התפריט כולל רק פרופילי פלט התואמים למרחב הצבע של פרופיל היעד. אם ניהול הצבע מופעל, פרופיל יעד הפלט הוא הפרופיל שנבחר כיעד (בתנאי שהוא פרופיל פלט CMYK).

Output Condition Name

תיאור התנאים המיועדים להדפסה. אפשרות זו יכולה לסייע לנמען המיועד של מסמך PDF.

Output Condition Identifier

ציון הפניה למידע נוסף ביחס לתנאי ההדפסה המיועדים. המזהה משולב באופן אוטומטי בתנאי הדפסה שכלולים ברישום ICC. אפשרות זו אינה זמינה בשעת שימוש בהגדרות קבועות מראש או בתקנים של PDF/X3, מכיוון שהקובץ לא יהיה תואם בשעת ביצוע בדיקת איכות של Acrobat 7.0 Professional או בדיקה ביישום Enfocus PitStop (תוסף תוכנה של Acrobat 6.0).

Registry Name

ציון כתובת אינטרנט למידע נוסף על הרישום. כתובת האינטרנט מוזנת באופן אוטומטי לשמות רישום ICC. אפשרות זו אינה זמינה בעת השימוש בקביעות מוגדרות מראש או בתקנים של PDF/X3, מכיוון שהקובץ לא יהיה תואם בעת ביצוע בדיקת תקינות של Acrobat 7.0 Professional ואילך, או בעת בדיקה ביישום Enfocus PitStop (תוסף תוכנה של Acrobat 6.0).

אפשרויות גופנים, OPI ושיטוח של קובצי PDF

ניתן לקבוע את האפשרויות הבאות באזור Advanced של תיבת הדו-שיח Export Adobe PDF.

Subset Fonts When Percent Of Characters Used Is Less Than

קביעת הסף להטבעת גופנים שלמים לפי מספר תווי הגופן שנעשה בהם שימוש במסמך. אם אחוז תווי הגופן שנעשה בהם שימוש במסמך חורג מערך זה, הגופן יוטבע בשלמותו. אחרת, הגופן יצורף לתת-ערכה. הטבעת גופנים שלמים מגדילה את הקובץ, אך כדי לוודא שכל הגופנים יוטבעו בשלמותם, הזן את הערך 0 (אפס). ניתן גם לקבוע סף ליצירת תת-ערכה לפי מספר הגליפים שמכיל הגופן בתיבת הדו-שיח General Preferences.

OPI

מאפשר להשמיט סוגים שונים של גרפיקה מיובאת בשעת שליחת נתוני התמונה להדפסה או לקובץ, ולהחליפם בקישורי OPI (הערות) לטיפול במועד מאוחר יותר בשרת OPI.

Preset

בשעת בחירה בתאימות ל- Acrobat 4 ‏(PDF 1.3) (באזור General של תיבת הדו-שיח), ניתן לבחור הגדרה קבועה מראש (או ערכת אפשרויות) לשיטוח שקיפות. אפשרויות אלו יופעלו רק בשעת ייצוא כפולות עם שקיפות בגרפיקה.

הערה:

‎Acrobat 5 (PDF 1.4)‎ ומעלה שומר אוטומטית על שקיפויות בגרפיקה. כתוצאה מכך, האפשרויות Preset ו- Custom אינן זמינות בשעת בחירה ברמות תאימות אלה.  

Ignore Spread Overrides

החלת הגדרות השיטוח על כל הכפולות במסמך או בספר, ודריסת הגדרות השיטוח המוגדרות מראש של כל אחת מהכפולות.

Create JDF File Using Acrobat

יצירת קובץ JDF ‏(Job Definition Format) והפעלת Acrobat 7.0 Professional לעיבוד קובץ JDF. הגדרת משימה ב- Acrobat כוללת הפניות לקבצים שיודפסו וכן הוראות ומידע לספקי שירותי דפוס. אפשרות זו זמינה רק אם Acrobat 7.0 Professional ומעלה מותקן במחשב. למידע נוסף, עיין בעזרה של Acrobat.

הוספת אבטחה לקובצי PDF

בעת שמירה כ- PDF, ניתן להוסיף הגנת סיסמה והגבלות אבטחה כדי להגביל את המשתמשים שיכולים לפתוח את הקובץ, אך גם את המשתמשים שיכולים להעתיק או להוציא תוכן, להדפיס את המסמך ועוד.

קובץ PDF יכול לדרוש סיסמאות לפתיחת מסמך (סיסמת פתיחת מסמך) ולשינוי הגדרות אבטחה (סיסמת הרשאות). אם תגדירו מגבלות אבטחה לקובץ, תוכלו גם להגדיר את שתי הסיסמאות; אחרת, כל מי שיפתח את הקובץ יוכל להסיר את המגבלות. בעת פתיחת קובץ בעזרת סיסמת הרשאות, מגבלות האבטחה מבוטלות באופן זמני.

שיטת האבטחה RC4 של חברת RSA משמשת לקובצי PDF המוגנים בסיסמה. בהתאם להגדרת התאימות (בקטגוריה General), רמת ההצפנה יכולה להיות גבוהה או נמוכה.

הערה:

קביעות PDF מוגדרות מראש של Adobe אינן תומכות בסיסמאות ובהגדרות אבטחה. אם בוחרים סיסמאות והגדרות אבטחה בתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF ולאחר מכן לוחצים על Save Preset, הסיסמאות והגדרות האבטחה לא יישמרו.

אפשרויות אבטחה עבור קובצי PDF

ניתן להגדיר את האפשרויות הבאות בשעת יצירת PDF או החלת הגנת סיסמה על מסמך PDF. האפשרויות משתנות בהתאם לקביעת התאימות שנבחרה. אפשרויות האבטחה אינן זמינות בשעת בחירה בתקנים או בהגדרות קבועות מראש של PDF/X.

Compatibility

הגדרת סוג ההצפנה שתשמש לפתיחת מסמך שמוגן באמצעות סיסמה. האפשרות Acrobat 4 ‏(PDF 1.3) משתמשת ברמת הצפנה נמוכה (RC4 של 40 סיביות), והאפשרויות האחרות משתמשות ברמת הצפנה גבוהה (RC4 או AES של 128 סיביות).

שים לב: משתמשים בגרסה ישנה יותר של Acrobat לא יוכלו לפתוח מסמכי PDF עם הגדרת תאימות גבוהה יותר. לדוגמה, אם תבחר באפשרות Acrobat 7 ‏(PDF 1.6), לא ניתן יהיה לפתוח את המסמך ב- Acrobat 6.0 או גרסאות קודמות.

Require A Password To Open The Document

בחר באפשרות זו כדי לדרוש מהמשתמשים להזין את הסיסמה שתציין כדי לפתוח את המסמך.

Document Open Password

ציין את הסיסמה שהמשתמש חייב להקליד כדי לפתוח קובץ PDF זה.

הערה:

אם שכחת את הסיסמה, לא תוכל לשחזר אותה מתוך המסמך. כדאי לשמור סיסמאות במקום נפרד ובטוח למקרה שתשכח אותן.

Use A Password To Restrict Printing, Editing And Other Tasks

הגבלת הגישה להגדרות האבטחה של קובץ PDF. בשעת פתיחת הקובץ ב- Adobe Acrobat, המשתמש יוכל לצפות בקובץ, אך יהיה עליו להזין את סיסמת ההרשאות שנקבעה כדי לשנות את הגדרות האבטחה וההרשאות של הקובץ. בשעת פתיחת הקובץ ב- Illustrator‏, Adobe Photoshop או Adobe InDesign, המשתמש חייב להזין את סיסמת ההרשאות מכיוון שלא ניתן לפתוח את הקובץ לצפייה בלבד.

Permissions Password

ציין סיסמה הדרושה לשינוי הגדרת ההרשאות. אפשרות זו זמינה רק אם בוחרים באפשרות הקודמת.

Printing Allowed

קביעת רמת ההדפסה של מסמך PDF המותרת למשתמשים.

None

אפשרות זו מונעת ממשתמשים להדפיס את המסמך.

Low Resolution (150 dpi)‎

מאפשר למשתמשים להדפיס ברזולוציה של 150-dpi לכל היותר. ההדפסה עלולה להיות איטית יותר מכיוון שכל עמוד מודפס כתמונת bitmap. אפשרות זו זמינה רק בשעת בחירה בתאימות ל- Acrobat 5 ‏(PDF 1.4) ומעלה.

High Resolution

מאפשר למשתמשים להדפיס בכל רזולוציה, ושולחת פלט וקטורי באיכות גבוהה למדפסות Adobe PostScript ולמדפסות אחרות שתומכות בתכונות מתקדמות של הדפסה באיכות גבוהה.

Changes Allowed

הגדרת פעולות העריכה המותרות במסמך PDF.

None

מונע מהמשתמש להכניס שינויים במסמך הרשומים בתפריט Changes Allowed, כגון מילוי שדות טופס והוספת הערות.

Inserting, Deleting, And Rotating Pages

מאפשר למשתמשים להוסיף, למחוק ולסובב עמודים, וליצור סימניות ותמונות ממוזערות. אפשרות זו זמינה רק בעת בחירה בהצפנה גבוהה (RC4 של 128 סיביות או AES).

Filling In Form Fields And Signing

מאפשר למשתמשים למלא טפסים ולהוסיף חתימות דיגיטליות. אפשרות זו אינה מתירה להוסיף הערות או ליצור שדות טופס. אפשרות זו זמינה רק בשעת בחירה בהצפנה גבוהה (RC4 של 128 סיביות או AES).

Commenting, Filling In Form Fields, And Signing

מאפשר למשתמשים להוסיף הערות, למלא טפסים ולהוסיף חתימות דיגיטליות. אפשרות זו אינה מתירה להזיז אובייקטים בעמוד או ליצור שדות טופס.

Page Layout, Filling in Form Fields, And Signing

מאפשר למשתמשים להוסיף, לסובב או למחוק עמודים וליצור סימניות או תמונות ממוזערות, למלא טפסים ולהוסיף חתימה דיגיטלית. אפשרות זו אינה מתירה ליצור שדות טופס. אפשרות זו זמינה רק בעת בחירה בהצפנה נמוכה (RC4 של 40 סיביות).

Any Except Extracting Pages

מאפשר למשתמשים לערוך את המסמך, ליצור ולמלא שדות טופס, להוסיף הערות ולהוסיף חתימות דיגיטליות.

Enable Copying Of Text, Images, And Other Content

מאפשר למשתמשים לבחור ולהעתיק תוכן במסמך PDF.

Enable Copying Of Content And Access For The Visually Impaired

מאפשר למשתמשים לקויי ראייה להשתמש בקוראי מסך כדי לקרוא ולהעתיק את המסמך. אפשרות זו זמינה רק בשעת בחירה בהצפנה נמוכה (RC4 של 40 סיביות).

Enable Text Access For Screen Reader Devices For The Visually Impaired

מאפשר למשתמשים לקויי ראייה לקרוא את המסמך בעזרת קורא מסך, אך אינו מתיר למשתמשים להעתיק או לפרוס את תוכן המסמך הדחוס. אפשרות זו זמינה רק בשעת בחירה בהצפנה גבוהה (RC4 של 128 סיביות או AES).

Enable Plaintext Metadata

מאפשר למשתמשים להעתיק ולפרוס תוכן דחוס ממסמך PDF. האפשרות JPEG 2000 זמינה רק בשעת בחירה בתאימות ל- Acrobat 6 ‏(PDF 1.5) וגרסאות מתקדמות יותר. בשעת בחירה באפשרות זו, מערכות אחסון/חיפוש ומנגנוני חיפוש יכולים לגשת למטא-נתונים ששמורים במסמך.

‏‫הטבעה והחלפה של גופנים‬

ניתן להטמיע גופן רק אם הוא כולל הגדרה של יצרן הגופן המתיר את הטבעתו. ההטמעה מונעת החלפת גופנים בזמן צפייה או הדפסה של הקובץ, ומבטיחה כי הקוראים יראו את המלל בגופן המקורי שלו. יש לציין כי הטמעה מגדילה את הקובץ רק במעט, אלא אם כן המסמך עושה שימוש בגופנים כפולי בתים, תבנית גופן המשמשת בדרך כלל לשפות אסייתיות. ניתן להטמיע או להחליף גופנים ב- Acrobat או בשעת ייצוא מסמך InDesign ל- PDF.

ניתן להטביע את כל הגופן, או רק תת-ערכה של התווים המשמשים בקובץ.

כאשר לא ניתן להטמיע גופן עקב הגדרות ספק הגופנים, ומישהו שפותח או מדפיס קובץ PDF לא יכול לגשת לגופן המקורי, גופן אחר מחליף אותו באופן זמני. כדי למנוע בעיות, הדפס רק קובצי PDF שניתן להטמיע בהם גופנים.

גופן Multiple Master יכול להימתח או להתכווץ, כדי לוודא שמעברי שורה ועמוד במסמך המקורי יישמרו. עם זאת, התחליף אינו מתאים תמיד לצורת התווים המקוריים, במיוחד תווים עם צורה מיוחדת כגון גופני כתב יד.

אם לתווים יש צורה מיוחדת (משמאל), הגופן החלופי לא יתאים (מימין).

הכנת מסמך לתצוגה על המסך

Adobe PDF היא תבנית אידאלית להפצה אלקטרונית של מסמכים והצגתם על המסך, בזכות הקבצים הקטנים שהיא יוצרת, חוסר תלות במערכת הפעלה ויכולות של ניווט מקוון ניתן לשלוח מסמכי Adobe PDF למשתמשים אחרים כקובץ מצורף בדוא"ל, או להפיצם באינטרנט או באינטרה-נט.

לקבלת מידע על יצירת מסמכי PDF נגישים, ראה נגישות ב- Adobe InDesign CS4.

ההנחיות הבאות מתייחסות לקובצי PDF שמופצים באופן אלקטרוני:

  • לפני מיקום מסמכי Adobe PDF באתר אינטרנט, ודא שהטקסט, הגרפיקה והפריסה במסמכים שלמים ותקינים.

  • ודא שתוכן העניינים, היפר-קישורים וסימניות פועלים כהלכה. פריטי תוכן העניינים נוצרים באופן אוטומטי מהמידע בחלונית Bookmarks.

  • הגדר סיסמאות ואפשרויות אבטחה אחרות.

  • השתמש בשם קובץ שמכיל שמונה תווים לכל היותר, עם סיומת בת שלושה תווים לכל היותר. רשתות ויישומי דוא"ל רבים מקצרים שמות קבצים ארוכים.

  • ודא שלקובץ יש סיומת PDF אם הוא מיועד לצפייה במחשב Windows או באינטרנט.

  • להחלת הגדרות ייצוא Adobe PDF קבועות מראש לתצוגה על המסך, בחר Smallest File Size.

הערה:

קובצי Adobe PDF המיוצאים ממסמכי InDesign המכילים אפקטים של הדפסת רכב או שקיפות, מוצגים בצורה הטובה ביותר ב- Acrobat 5.0 ואילך או Adobe Reader 7.0 ואילך, כשהאפשרות Overprint Preview מסומנת.  

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת