הוספת מספור של מקטעים ופרקים

קבע את סוג המספור הרצוי במסמך או בספר. במסמכים ארוכים ניתן להקצות מספרי פרקים. לכל מסמך ניתן להקצות מספר פרק אחד בלבד. אם ברצונך להשתמש במספור שונה בתוך מסמך, ניתן להגדיר טווח עמודים כמקטעים, וניתן למספר מקטעים אלה בצורה שונה. לדוגמה, עשרת העמודים הראשונים במסמך (ההקדמה) יכולים להשתמש במספרים רומיים, והשאר – במספרים ערביים.

מסמך יחיד של InDesign יכול לכלול עד 9,999 עמודים, אך מספרי העמוד יכולים להגיע ל- 999,999. ‏(לדוגמה, ניתן למספר כהלכה מסמך בן 100 עמודים המתחיל בעמוד 9,949). כברירת מחדל, העמוד הראשון פונה ימינה ומספרו 1. עמודים אי-זוגיים מופיעים תמיד מימין. בעת השימוש בפקודה Section Options לשינוי מספר העמוד הראשון למספר זוגי, העמוד הראשון פונה שמאלה.

למידע על יצירה של מספור עמודים בסיסי במסמך, ראה הוספת מספור עמודים בסיסי.

הוספת מספר פרק שמתעדכן אוטומטית

ניתן להוסיף משתנה של מספר פרק למסמך. בדומה למספרי עמודים, מספרי פרקים יכולים להתעדכן אוטומטית וניתן לעצב אותם ולהוסיף להם סגנון כמו לכל טקסט. משתנה של מספר פרק משמש בדרך כלל במסמכים שהם חלק מספר. מסמך יכול לכלול מספר פרק אחד בלבד. אם ברצונך לחלק מסמך לפרקים עם מספרים שונים, ניתן ליצור מקטעים.

הערה:

מספרי פרקים אינם יכולים להיכלל כקידומת באינדקס או בתוכן עניינים שנוצר (כגון 1-3, 1-4 וכן הלאה). אם ברצונך לכלול מספרי פרקים כקידומות, השתמש בקידומות מקטעים במקום במספרי פרקים.

 1. במידת הצורך, צור מסגרת טקסט במיקום הרצוי לתצוגת מספר הפרק. אם ברצונך להציג מספר פרק במספר עמודים, צור את מסגרת הטקסט בעמוד המאסטר והחל את עמוד המאסטר על עמודי המסמך.
 2. במסגרת הטקסט של מספר הפרק, הוסף כל טקסט שברצונך להציג לפני או אחרי מספר הפרק.
 3. הצב את נקודת ההכנסה במיקום הרצוי לתצוגת מספר הפרק ובחר Type‏ > Text Variables‏ > Insert Text Variable‏ > Chapter Number.

ניתן לעדכן את המספר הראשון ואת התבנית של מספור פרקים על-ידי בחירה ב- Layout‏ > Numbering & Section Options.

הוספת סמן מקטע שמתעדכן אוטומטית

 1. הגדר מקטעים במסמך. (ראה הגדרת מספור מקטעים.)
 2. בעמוד או בעמוד מאסטר שאתה משתמש בו במקטע, גרור את הכלי Type ליצירת מסגרת טקסט גדולה מספיק כדי להכיל את הטקסט של סמן המקטע, או לחץ במסגרת קיימת.
 3. בחר Type‏ > Insert Special Character‏ > Markers‏ > Section Marker.
סמן מקטע (משמאל), וסמן מקטע שנוסף לו סמן מספר עמוד (מימין) בעמוד מאסטר A
סמן מקטע (משמאל), וסמן מקטע שנוסף לו סמן מספר עמוד (מימין) בעמוד מאסטר A

שינוי התבנית של מספרי עמודים ופרקים

 1. בחר Layout‏ > Numbering & Section Options.
 2. באפשרות Page Numbering או Document Chapter Numbering, בחר עיצוב מספר חדש מהרשימה הנפתחת Style. (ראה אפשרויות מספור מסמך.)
 3. לחץ על OK.

הגדרת מספור מקטעים

כברירת מחדל, מספרי עמודים ופרקים בספר ממוספרים ברציפות. באמצעות Numbering & Section Options, ניתן לאתחל מספור עמודים בעמוד מסוים, להוסיף קידומות למספרי עמודים ולשנות את סגנון המספור של פרקים ועמודים.

ניתן להגדיר קידומת מקטע ליצירה אוטומטית של תוויות לעמודים במקטע. לדוגמה, אם תציין את הערך -A עבור Section Prefix בעמוד 16 של מסמך ותכלול את קידומת המקטע, העמוד יופיע בתוכן העניינים או באינדקס כ- A-16. טקסט שאתה מקליד עבור סמן מקטע מופיע כאשר אתה בוחר ב- Type‏ > Insert Special Character‏ > Markers‏ > Section Marker.

החלונית Pages
החלונית Pages

A. סמל מחוון מקטע מציג את תחילת המקטע B. מספר העמוד השתנה במקטע החדש C. סרגל מצב מציג את אורך המסמך 

הגדרת מקטעים במסמך

 1. בחלונית Pages, בחר בעמוד הראשון במקטע שברצונך להגדיר.
 2. בחר Layout‏ > Numbering & Section Options, או בחר Numbering & Section Options בחלונית Pages.
 3. בעת שינוי אפשרויות המספור של עמוד שאינו העמוד הראשון במסמך, יש לוודא שהאפשרות Start Section מסומנת. אפשרות זו מסמנת את העמוד שנבחר כתחילת מקטע חדש.
 4. במידת הצורך, ציין את המספור ואת אפשרויות המקטע (ראה אפשרויות מספור מסמך), ולאחר מכן לחץ על OK.

  סמל מציין מקטע  מופיע מעל לסמל העמוד בחלונית Pages, ומציין תחילת מקטע חדש.

 5. לסיום המקטע, חזור על השלבים למספור מקטעים בעמוד הראשון שאחרי המקטע.

עריכה או הסרה של מספור מקטעים

 1. בחלונית Pages, לחץ פעמיים על סמל מציין המקטע שמופיע מעל לסמל העמוד בחלונית Pages. לחלופין, בחר בעמוד שמשתמש בסמן מקטע, ובחר Numbering & Section Options מתפריט החלונית Pages.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות ולחץ על OK:
  • לשינוי הסגנון או המספר הראשון, שנה את אפשרויות המקטעים והמספור.

  • להסרת מקטע, בטל את סימון האפשרות Start Section.

הערה:

לזיהוי מהיר של מקטע בחלונית Pages, מקם את המצביע בדיוק מעל סמל כלשהו של מציין מקטע . תיאור כלי מופיע, ומציג את מספר העמוד הראשון או את קידומת המקטע.

הצגת מספור מוחלט או מספור מקטעים בחלונית Pages

החלונית Pages יכולה להציג מספור מוחלט (כשכל העמודים ממוספרים במספרים רציפים, המתחילים בעמוד הראשון של המסמך) או מספור מקטעים (כשהעמודים ממסופרים לפי מקטעים, כפי שצוין בתיבת הדו-שיח Section Options).

שינוי תצוגת המספור משפיע על אופן ציון העמודים במסמך InDesign, בחלונית Pages ובתיבת העמוד שבתחתית חלון המסמך. תצוגת המספור משפיעה גם על אופן הקביעה של טווחי עמודים בעת הדפסה וייצוא של המסמך. עם זאת, המספור המוצג אינו משנה את מראה מספרי העמודים בעמודי המסמך.

 1. בחר Edit >‏ Preferences >‏ General (‏Windows) או InDesign >‏ Preferences >‏ General (‏Mac OS).
 2. באזור Page Numbering, בחר שיטת מספור מהתפריט View.
  החלונית Pages מציגה מספור מוחלט (משמאל) ומספור מקטעים (מימין)
  החלונית Pages מציגה מספור מוחלט (משמאל) ומספור מקטעים (מימין)

אפשרויות מספור מסמך

באפשרותך לשנות את אפשרויות מספור המסמך בעת בחירה בעמוד מסמך (לא עמוד מאסטר) ובחירה ב- Layout‏ > Numbering & Section Options. כמו כן, באפשרותך לשנות אפשרויות אלה בעת בחירה ב- Document Numbering Options מתפריט החלונית Book.

Automatic Page Numbering

בחר אם ברצונך שמספרי העמודים במקטע הנוכחי יהיו מספרים רציפים למספור של המקטע הקודם. בעזרת אפשרות זו, מספרי העמודים במסמך או במקטע יתעדכנו אוטומטית בעת הוספת עמודים לפניו.

Start Page Numbering At

הקלד את המספר הראשון של המסמך או של העמוד הראשון במקטע הנוכחי. לדוגמה, אם ברצונך להתחיל מחדש את מספור המקטע, הקלד 1 . שאר העמודים במקטע ימוספרו מחדש בהתאם.

הערה:

אם בחרת בסגנון מספור שאינו ספרות ערביות (לדוגמה, ספרות רומיות), יהיה עליך להקליד ספרה ערבית בתיבה זו.

Section Prefix

הקלד תווית למקטע. כלול את הרווחים או סימני הפיסוק שברצונך שיופיעו בין הקידומת למספר העמוד (לדוגמה A–16 או A 16). הקידומת מוגבלת לשמונה תווים.

לא ניתן להזין רווחים ריקים בעזרת מקש הרווח – במקום זאת העתק והדבק תו רווח קשיח מחלון המסמך. שים לב: לא ניתן להשתמש בסמלים פלוס (+) או פסיק (,) בקידומות מקטע. (ראה הוספת תווי רווח לבנים.)

Style (Page Numbering)

בחר בסגנון מספור העמודים מהתפריט. הסגנון מוחל על כל העמודים במקטע זה בלבד.

Section Marker

הקלד תווית ש- InDesign יוסיף בעמוד במיקום של תו הסמן המקטע המופיע כשתבחר באפשרות Type‏ > Insert Special Character‏ > Markers‏ > Section Marker.

Include Prefix When Numbering Pages

בחר אם ברצונך להציג את קידומת המקטע בשעת יצירת תוכן עניינים או אינדקס, או הדפסת עמודים שכוללים מספרי עמודים אוטומטיים. בטל את סימון אפשרות זו כדי להציג את קידומת המקטע ב- InDesign אך להסתיר את הקידומת במסמך המודפס, באינדקס ובתוכן העניינים.

קידומת מקטע בחלון המסמך
קידומת מקטע בחלון המסמך

A. קידומת מקטע בתיבת העמוד בתחתית חלון המסמך B. סמן מקטע וקידומת בעמוד עצמו 

Style (Document Chapter Numbering)‎

בחר בסגנון מספור פרקים מהתפריט. סגנון פרקים זה משמש לאורך כל המסמך.

Automatic Chapter Numbering

בחר אפשרות זו כדי למספר פרקים בספר ברציפות.

Start Chapter Numbering At

ציין את המספר שבו יתחיל מספור הפרקים. אפשרות זו שימושית אם אינך רוצה שהפרקים ימוספרו בסדר רציף בספר.

Same As Previous Document In The Book

מתבצע שימוש באותו מספר פרק כמו המסמך הקודם בספר. בחר אפשרות זו אם המסמך הנוכחי הוא חלק מאותו פרק כמו המסמך הקודם בספר.

יצירת כותרות עליונות ותחתונות

כותרות עליונות ותחתונות מופיעות בראש או בתחתית עמודי המסמך, ומספקות נתוני רקע חשובים. ליצירת כותרת עליונה או כותרת תחתונה פשוטה שכוללת מספור עמודים, ראה הוספת מספור עמודים בסיסי.

כותרות עליונות וכותרות תחתונות יכולות לכלול פריטים כגון מספרי עמוד, פרק או מקטע, טקסט כותרת או כותרת עליונה, שם המחבר, שם קובץ המסמך ותאריך היצירה או השינוי של המסמך.

ניתן להוסיף פריטים רבים מסוג זה בעזרת משתני טקסט. InDesign כולל מספר משתנים מוגדרים מראש, כגון Creation Date ו- File Name. ניתן לשנות משתנים אלה וליצור משתנים משלך. לדוגמה, ניתן ליצור משתנה המציג את השימוש הראשון בסגנון פסקה מסוג Heading בכותרת העליונה או הכותרת התחתונה. לאחר יצירה או עריכה של המשתנים הדרושים, ניתן לצרף אותם בעמוד המאסטר כדי ליצור כותרת עליונה ותחתונה, ולאחר מכן להחיל את עמוד המאסטר על עמודי המסמך המתאימים.

שימוש במספרי עמוד ובמשתנים ליצירת כותרת תחתונה
שימוש במספרי עמוד ובמשתנים ליצירת כותרת תחתונה

A. משתנה של כותרת תחתונה שנוסף לעמוד מאסטר B. משתנה טקסט בעמוד מסמך הלוכד טקסט מהכותרת העליונה הראשונה בעמוד 
 1. במידת הצורך, צור או ערוך את המשתנים שברצונך להשתמש בהם בכותרת העליונה או התחתונה. (ראה משתנים עבור כותרות עליונות ותחתונות המוצגות לאורך המסמך.)
 2. עבור לעמוד המאסטר שברצונך להוסיף לו כותרת עליונה או תחתונה.

  הכותרת העליונה או התחתונה תופיע בכל עמוד במסמך שעמוד המאסטר הוחל עליו.

 3. צור מסגרת טקסט גדולה מספיק כדי לכלול את כל נתוני הכותרת העליונה או התחתונה. מקם את מסגרת הטקסט מעל או מתחת למיקום שבו יופיע תוכן עמודי המסמך.
 4. הוסף טקסט, מספרי עמוד ומשתנים, בהתאם לצורך.
 5. החל את עמוד המאסטר על עמודי המסמך שברצונך להציג בהם את הכותרת העליונה או התחתונה.
 6. במידת הצורך, צור כותרות עליונות ותחתונות לעמודי מאסטר נוספים.

יצירת משתנים לכותרות עליונות ותחתונות המוצגות לאורך המסמך

כברירת מחדל, המשתנה Running Header מוסיף את המופע הראשון (בעמוד) של הטקסט שהוחל עליו הסגנון שצוין. משתני Running Header שימושיים במיוחד להצגת הכותרת העליונה או הכותרת הנוכחית בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה.

 1. אם התוכן אינו מעוצב עדיין, צור והחל את סגנון הפסקה או סגנון התו על הטקסט שברצונך שיופיע בכותרת העליונה (כגון סגנון כותרת או כותרת עליונה).
 2. בחר Type >‏ Text Variables >‏ Define.
 3. לחץ על New והקלד שם למשתנה.
 4. מהתפריט Type, בחר Running Header‏ (Paragraph Style) או Running Header‏ (Character Style).
 5. ציין את האפשרויות הבאות:

  Style

  בחר את הסגנון שיוצג בכותרת העליונה או התחתונה.

  Use

  החלט אם ברצונך להציג את המופע הראשון או האחרון של הסגנון שאתה מחיל על העמוד. First On Page הוא הפסקה הראשונה (או התו הראשון) שפותחים עמוד. אם אין מופע של הסגנון בעמוד, ישמש המופע הקודם של הסגנון שהוחל. אם אין מופע קודם במסמך, המשתנה יישאר ריק.

  Delete End Punctuation

  אם אפשרות זו נבחרה, המשתנה מציג את הטקסט ללא סימני הפיסוק (נקודות, פסיקים, סימני קריאה וסימני שאלה).

  Change Case

  בחר אפשרות זו כדי לשנות את רישיות הטקסט המופיע בכותרת העליונה או התחתונה. לדוגמה, ייתכן שתרצה להשתמש ברישיות משפט בכותרת התחתונה, למרות שהכותרת העליונה בעמוד מופיעה ברישיות כותרת.

 6. לחץ על OK ולחץ על Done בתיבת הדו-שיח Text Variables.

  באפשרותך להוסיף כעת את המשתנה לכותרת עליונה או תחתונה שתיצור בעמוד המאסטר.

  אם נוצרה מסגרת טקסט של כותרת עליונה או תחתונה בעמוד המאסטר במסמך InDesign, ניתן להוסיף את המשתנה לכותרת העליונה או התחתונה. (ראה עריכת טקסט בעמוד מאסטר.)

הוספת מספרי עמוד אוטומטיים למעברים בכתבה

באפשרותך לתחזק בקלות שורות מעבר בכתבות שממשיכות בעמודים אחרים, לדוגמה שורה שמציינת "המשך בעמוד 42". השתמש במספר עמוד של שורת מעבר כדי לעדכן אוטומטית את מספר העמוד שמכיל את מסגרת המלל המשורשר הבאה או הקודמת של כתבה בעת העברה או הזרמה מחדש של מסגרות המלל המשורשר של הכתבה.

בדרך כלל, יש למקם את מספר העמוד של שורת המעבר במסגרת טקסט נפרדת מזו של הכתבה. באופן זה, מספר העמוד של שורת המעבר נשאר במקומו גם בעת הזרמה מחדש של הטקסט בכתבה.

הערה:

אם תוסיף תו של Current Page Number בתיבת הדו-שיח Find/Change, ניתן למצוא גם מספרי עמוד של שורות מעבר.

 1. בעזרת הכלי Type, גרור ליצירת מסגרת טקסט חדשה במקום שברצונך להציג בו את שורת המעבר.
 2. בעזרת הכלי Selection , מקם את מסגרת הטקסט החדשה, כך שהיא תחפוף למסגרת שמכילה את הכתבה שברצונך לעקוב אחריה.
  ודא שמסגרת הטקסט נוגעת בכתבה שברצונך לעקוב אחריה או חופפת לה.
  ודא שמסגרת הטקסט נוגעת בכתבה שברצונך לעקוב אחריה או חופפת לה.

 3. בחר בכלי Type ולחץ ליצירת נקודת הכנסה במסגרת הטקסט החדשה. לאחר מכן הקלד את הטקסט שברצונך להציג לפני מספר העמוד, כגון "המשך בעמוד" או "המשך מעמוד".
 4. לאחר מכן בחר Type‏ > Insert Special Character‏ > Marker ואחת מהאפשרויות הבאות:

  Next Page Number

  הוספת מספר העמוד שמכיל את המסגרת הבאה בכתבה. השתמש בתו זה ליצירת שורת מעבר מסוג "המשך בעמוד".

  Previous Page Number

  הוספת מספר העמוד שמכיל את המסגרת הקודמת בכתבה. השתמש בתו זה ליצירת שורת מעבר מסוג "המשך מעמוד".

  מספר העמוד מתעדכן אוטומטית כדי לשקף את המיקום הנוכחי של המסגרת הבאה או הקודמת בכתבה.

 5. למניעת העברה של הכתבה ללא שורת המעבר, הקש Shift ובחר במסגרות בעזרת הכלי Selection ובחר Object‏ > Group.
 6. במידת הצורך, חזור על הליך זה כדי להוסיף שורות מעבר נוספות.

הערה:

אם תו לא רצוי מופיע בתחילת מספר העמוד (לדוגמה, שורת המעבר מציינת "המשך בעמוד A16" במקום "המשך בעמוד 16"), נראה שכללת קידומת מקטע בתיבת הדו-שיח Numbering & Section Options. בטל או ערוך את הקידומת.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת