יצירה ועריכה של דוגמיות צבעי דפוס מעורבים

כשיש צורך לקבל את מספר הצבעים המקסימלי באמצעות מספר צבעי הדפוס המינימלי, ניתן ליצור דוגמיות צבעי דפוס חדשות באמצעות ערבוב של שני צבעי ספוט או של צבע ספוט עם צבע פרוצס אחד או יותר. שימוש בצבעים מעורבים מגדיל את מספר הצבעים הזמינים, מבלי להגדיל את מספר הפרדות הצבע הנחוצות להדפסת המסמך.

ניתן ליצור דוגמית צבע אחת של צבע דפוס מעורב, או להשתמש בקבוצת צבעי דפוס מעורבים כדי לייצר מספר דוגמיות צבע בבת אחת. קבוצת צבעי דפוס מעורבים כוללת סדרת צבעים שנוצרו מאחוזים בהפרשים קבועים של צבעי פרוצס וספוט שונים. למשל, ערבוב של ארבע רשתות צבע של ציאן פרוצס (20%, 40%, 60% ו- 80%) עם חמש רשתות צבע של צבע ספוט (10%, 20%, 30%, 40% ו- 50%), יוצר קבוצת צבעי דפוס מעורבים הכוללת 20 דוגמיות צבע שונות.

החלונית Swatches הכוללת דוגמיות של צבעי דפוס מעורבים
החלונית Swatches הכוללת דוגמיות של צבעי דפוס מעורבים

A. צבע אב של קבוצת צבעי דפוס מעורבים B. צבע בן בקבוצת צבעי דפוס מעורבים C. דוגמית של צבעי דפוס מעורבים (עצמאית) 

כדי ליצור דוגמית צבע של צבע דפוס מעורב או קבוצת צבעי דפוס מעורבים, יש להוסיף תחילה צבע ספוט אחד לפחות לחלונית Swatches.

יצירת דוגמית צבעי דפוס מעורבים

 1. מתפריט החלונית Swatches, בחר New Mixed Ink Swatch. ‏(אפשרות זו תוצג באפור עד להוספת צבע ספוט לחלונית Swatches).
 2. הזן שם לדוגמית הצבע.
 3. להוספת צבע דפוס לדוגמית צבע של צבע דפוס מעורב, לחץ על התיבה הריקה שליד שם הצבע. מופיע סמל של צבע דפוס. דוגמית צבע של צבע דפוס מעורב חייבת לכלול צבע ספוט אחד לפחות.
 4. שנה את האחוזים של כל צבע דפוס הנכלל בדוגמית הצבע באמצעות המחוון, או הקלדת ערך בתיבת האחוזים.
 5. להוספת דוגמית צבע הדפוס המעורב לחלונית Swatches, לחץ על Add או OK.

  הערה:

  צבעים על הצג נראים לעתים קרובות אחרת מצבעים בהדפסה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בקש מבית הדפוס דוגמה לכל צבע דפוס מעורב שברצונך להדפיס.

יצירת קבוצת צבעי דפוס מעורבים

 1. מתפריט החלונית Swatches, בחר New Mixed Ink Group. ‏(אפשרות זו תוצג באפור עד להוספת צבע ספוט לחלונית Swatches.)
 2. הקלד שם לקבוצת צבעי הדפוס המעורבים. צבעים בקבוצה ישתמשו בשם הקבוצה ובסיומת מספרית בסדר רציף (דוגמית צבע 1‏, דוגמית צבע 2‏ וכו').
 3. כדי לכלול צבע דפוס בקבוצת צבעי דפוס מעורבים, לחץ על התיבה הריקה שליד שם הצבע.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות על כל צבע דפוס שנבחר:
  • בתיבה Initial, ציין את אחוז צבע הדפוס שברצונך להתחיל לערבב ליצירת הקבוצה.

  • בתיבה Repeat, ציין את מספר הפעמים שברצונך להגדיל את אחוז צבע הדפוס.

  • בתיבה Increment, בחר באחוז צבע הדפוס שברצונך להוסיף בכל חזרה.

  הערה:

  לדוגמה, בעת הערבוב וההתאמה של ארבעת רשתות הצבע של צבע הפרוצס ציאן (20%, 40%, 60% ו-80%) וחמשת רשתות הצבע של צבע ספוט (10%, 20%, 30%, 40% ו-50%) ליצירה של 20 דוגמיות, עבור ציאן, הגדר את Initial כ-20%, Repeat כ-'3', Increment כ-20%, ועבור צבע ספוט הגדר את Initial כ-10%, Repeat כ-'4', ואת Increment כ-10%.  

 5. לחץ על Preview Swatches ליצירת דוגמיות הצבע מבלי לסגור את תיבת הדו-שיח. ניתן לראות אם צבעי הדפוס והערכים שנבחרו מפיקים את התוצאות הרצויות ולשנותם בהתאם.

  הערה:

  אזהרה מופיעה אם הערכים שהזנת בתיבה Initial, ‏Repeat ו-Increment מסתכמים ביותר מ- 100% בכל אחד מהצבעים. אם תחליט להמשיך בכל מקרה, InDesign יתעלם מאחוזי צבע הדפוס שמעל 100%.

 6. לחץ על OK להוספת כל הצבעים בקבוצת צבעי הדפוס המעורבים לחלונית Swatches.

עריכת דוגמיות של צבעי דפוס מעורבים

ניתן לשנות דוגמיות של צבעי דפוס מעורבים באותן שיטות המשמשת לעריכת דוגמיות צבע אחרות. בשעת עריכת דוגמית צבע או קבוצת צבעי דפוס מעורבים, שים לב לפרטים הבאים:

 • אם אתה משתמש בחלונית Swatches למחיקת צבע שמשמש בדוגמית צבע דפוס מעורב, InDesign יבקש ממך לבחור תחליף. צבע דפוס מעורב חייב לכלול צבע ספוט אחד לפחות, אחרת הוא יומר לצבע פרוצס.

 • שינויים שיתבצעו בדוגמית האב  של קבוצת צבעי הדפוס המעורבים יחולו על כל צבעי הדפוס המעורבים בקבוצה. ‏(שינויים שיתבצעו בדוגמית צבע אחת מתוך קבוצת צבעי הדפוס המעורבים יחולו על דוגמית צבע זו בלבד).

 • המרת צבע דפוס מעורב לצבע פרוצס או ספוט תנתק את הקישור שלו לקבוצת צבעי הדפוס המעורבים.

 • מחיקת צבע האב של קבוצת צבעי דפוס מעורבים תמחק את כל הדוגמיות בקבוצה.

 1. בחלונית Swatches, לחץ פעמיים על צבע האב  של קבוצת הצבעים המעורבים שברצונך לשנות.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר צבע דפוס חדש שיחליף את צבע הדפוס הקיים בקבוצה.

  • לחץ על התיבה שליד צבע דפוס כדי להוציאו מקבוצת צבעי הדפוס המעורבים או כדי לכלול אותו כרכיב בקבוצה זו.

  הערה:

  לא ניתן לשנות את ערכי האחוזים, החזרות או ההפרשים הקבועים ששימשו ליצירת קבוצת הצבעים המעורבים.

 3. לחץ על OK.

ניהול קבוצות של צבעי דפוס מעורבים

השתמש בחלונית Swatches כדי למחוק קבוצות של צבעי דפוס מעורבים, להוסיף דוגמיות צבע ולהמיר דוגמיות של צבעי דפוס מעורבים לצבעי פרוצס.

מחיקת קבוצת צבעי דפוס מעורבים

 1. בחלונית Swatches, בחר בצבע האב של קבוצת צבעי הדפוס המעורבים שברצונך למחוק, ולחץ על הלחצן Delete.

הוספת דוגמית צבע לקבוצת צבעי דפוס מעורבים

 1. בחלונית Swatches, בחר בצבע האב של קבוצת צבעי הדפוס המעורבים.
 2. בחר New Color Swatch מתפריט החלונית.
 3. ציין שם לדוגמית.
 4. לכל צבע דפוס ברשימה, ציין את האחוז הרצוי לדוגמית צבע הדפוס המעורב. ‏(לא ניתן להוסיף או להסיר צבעי דפוס).
 5. לחץ על OK.

להמרת דוגמית צבעי דפוס מעורבים אחת לצבע פרוצס

ניתן להמיר צבעי דפוס מעורבים לצבעי פרוצס להפחתת עלויות ההדפסה. בשעת המרת צבע האב של קבוצת צבעי דפוס מעורבים לפרוצס, דוגמית האב נעלמת, ויתר הדוגמיות בקבוצה מומרות לצבעי פרוצס.

 1. לחץ פעמיים על דוגמית הצבע שברצונך להמיר.
 2. ברשימה הנפתחת Color Type, בחר Process, ולחץ על OK.

המרת כל צבעי הדפוס בקבוצת צבעי דפוס מעורבים לפרוצס

 1. לחץ פעמיים על צבע האב  של קבוצת צבעי הדפוס המעורבים, ובחר Convert Mixed Ink Swatches To Process בתיבת הדו-שיח שתופיע.