ניתן להשתמש בפקודה Corner Options כדי להחיל במהירות אפקטי פינה על כל נתיב. לרשותך מגוון רחב של אפקטי פינה, החל מפינות עגולות פשוטות וכלה בעיטורים מורכבים.

ההשפעה של עובי הקו
השפעת עובי קו על צורת הפינה

A. פינה מצועצעת ללא קו B. אותו אפקט עם קו בעובי נקודה אחת C. אותו אפקט עם קו בעובי 4 נקודות 

החלת צורת פינות בעזרת תיבת הדו-שיח Corner Options

 1. בחר נתיב באמצעות אחד מכלי הבחירה.

 2. בחר Object >‏ Corner Options.

 3. להחלת אפקט הפינה על כל ארבע הפינות של מלבן, בחר בסמל Make All Settings The Same . כשהאפשרות אינה מסומנת, מופיעות נקודות משני צדי הסמל (בדוגמה של חוליית שרשרת שבורה).

 4. בחר באפקט פינה וציין גודל עבור פינה אחת או יותר.

  ערך הגודל קובע את רדיוס המרחק בין אפקט הפינה לכל נקודת פינה.

 5. בחר Preview אם ברצונך לראות את השפעת האפקט לפני החלתו. לאחר מכן לחץ על OK.

שימוש ב- Live Corners

בעזרת Live Corners ניתן להחיל אפקטי פינה על מסגרות מלבניות על-ידי לחיצה על התיבה הצהובה שמופיעה במסגרת וגרירה. בנוסף, ניתן להחיל אפקט פינה שונה ורדיוס פינה שונה לכל פינה.

 1. בחר מסגרת מלבנית ולחץ על התיבה הצהובה.

  ארבעה מעוינים צהובים יופיעו במסגרת שנבחרה ויציינו את מצב Live Corners. אם התיבה הצהובה אינה מופיעה במסגרת שנבחרה, בחר View >‏ Extras >‏ Show Live Corners.

 2. להוספת אפקטי פינה, בצע אחת מהמשימות הבאות:

  • לשינוי הרדיוס של כל ארבע הפינות בבת אחת, גרור אחד מהמעוינים לכיוון מרכז המסגרת.

  • לשינוי פינה בודדת, לחץ על Shift וגרור מעוין.

  • לדפדוף בין אפקטים שונים, הקש על Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על מעוין צהוב.

 3. כדי להפסיק עריכה של פינות, לחץ בכל מקום מחוץ למסגרת שנבחרה.

להסרת אפקטי פינה, בחר Object >‏ Corner Options ולאחר מכן בחר None.

אם אינך מעוניין שהתיבה הצהובה תופיע בעת בחירת מסגרת, בחר View >‏ Extras >‏ Hide Live Corners.

הנחיות להחלת צורות פינה

שים לב לפרטים הבאים:

 • אם ברשותך תוספי תוכנה הכוללים אפקטים נוספים, הפקודה Corner Options בחלונית Stroke תציג צורות נוספות.

 • אפקטי פינה מופיעים בכל נקודות הפינה של הנתיב, אך לא בנקודות החלקה. האפקטים משנים את הזוויות באופן אוטומטי כשמזיזים את נקודות הפינה של נתיב.

 • אם אפקט הפינה משנה את הנתיב באופן ניכר, למשל אם הוא בולט החוצה או שקוע פנימה, הוא עלול להשפיע על היחס שבין המסגרת לתוכן או לחלקים אחרים של הפריסה. הגדלת אפקט הפינה עלולה להרחיק מהמסגרת גלישת טקסט או הזחה קיימת.

 • לא ניתן לערוך אפקט פינה, אך ניתן לשנות את מראה הפינה באמצעות שינוי רדיוס הפינה או הקו.

 • אם החלת אפקטי פינה אך אינך רואה אותם, ודא שהנתיב כולל נקודות פינה ושהוחל עליו צבע קו או מעבר צבע. לאחר מכן הגדל את האפשרות Size בתיבת הדו-שיח Corner Options, או הגדל את עובי הקו בחלונית Stroke.