יצירת סימניות עבור PDF

סימנייה היא סוג של קישור עם טקסט ייצוגי המקל על ניווט במסמכים שיוצאו כ- Adobe PDF. סימניות שאתה יוצר במסמך InDesign מופיעות בכרטיסייה Bookmarks בצד השמאלי של חלון Acrobat או Adobe Reader. כל סימנייה עוברת אל עוגן טקסט או עמוד.

ערכים בתוכן עניינים שהופק נוספים באופן אוטומטי לחלונית Bookmarks. כמו כן ניתן להוסיף למסמך סימניות כדי להפנות את תשומת לבו של הקורא או כדי להקל על הניווט במסמך. סימניות יכולות להיות מקוננות בתוך סימניות אחרות.

הערה:

ייתכן שתרצה שסימניות יופיעו בכרטיסייה Bookmarks של מסמך ה- PDF, אבל אינך רוצה שתוכן העניינים יופיע ב- PDF. במקרה זה, צור תוכן עניינים בעמוד האחרון של המסמך. כאשר תייצא אל PDF, אל תכלול את העמוד האחרון. לחלופין, אם תכלול את העמוד האחרון של מסמך ה- PDF המיוצא, מחק אותו ב- Acrobat.

 1. בחר Window‏ > Interactive‏ > Bookmarks כדי להציג את החלונית Bookmarks.
 2. לחץ על הסימנייה שברצונך להציב אחריה את הסימנייה החדשה. אם לא תבחר סימנייה, הסימנייה החדשה תופיע אוטומטית בסוף הרשימה.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לציין את המיקום שאליו תפנה הסימנייה:
  • לחץ על נקודת כניסה בטקסט.

  • בחר טקסט. ‏(כברירת מחדל, הטקסט שתסמן ישמש כתווית הסימנייה).

  • לחץ פעמיים על עמוד בחלונית Pages כדי להציגו בחלון המסמך.

 4. כדי ליצור את הסימנייה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הסמל Create New Bookmark בחלונית Bookmarks.

  • בחר New Bookmark מתפריט החלונית.

סימניות מופיעות בכרטיסייה Bookmarks כאשר אתה פותח את קובץ ה- PDF המיוצא ב- Adobe Reader או Acrobat.

הערה:

כשתעדכן את תוכן העניינים, הסימניות יסודרו מחדש, וכל הסימניות שנוצרו מתוכן העניינים יופיעו בסוף הרשימה.

ניהול סימניות

השתמש בחלונית Bookmarks כדי לשנות שם, למחוק ולארגן מחדש סימניות.

שינוי שם של סימנייה

 1. לחץ על הסימנייה הרצויה בחלונית Bookmarks, ובחר Rename Bookmark מתפריט החלונית.

מחיקת סימנייה

 1. לחץ על סימנייה בחלונית Bookmarks, ובחר Delete Bookmark מתפריט החלונית.

סידור, קיבוץ ומיון של סימניות

ניתן ליצור רשימות מקוננות של סימניות כדי להציג זיקה בין נושאים. קינון יוצר קשרי גומלין של אב/צאצא. תוכל להרחיב ולצמצם רשימה הירארכית זו כרצונך. שינוי הסדר או סדר הקינון של הסימניות לא ישפיע על מראה המסמך עצמו.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להרחיב ולצמצם את הירארכיית הסימניות, לחץ על המשולש שליד סמל הסימנייה כדי להציג או להסתיר את הצאצאים שהיא כוללת.

  • כדי לקנן סימנייה בתוך סימנייה אחרת, בחר בסימנייה או בטווח הסימניות שברצונך לקנן, וגרור את הסמל או את הסמלים לסימניית האב. שחרר את הסימנייה.

   הסימנייה או הסימניות שגררת יקוננו בתוך סימניית האב, אך העמוד עצמו יישאר במיקומו המקורי במסמך.

  החלונית Bookmarks
  החלונית Bookmarks המציגה סימניות המקוננות בתוך סימניית אב

  • כדי להעביר סימנייה ממיקום מקונן, בחר בסימנייה או בטווח הסימניות שברצונך להעביר. גרור את הסמל או הסמלים למטה ושמאלה מסימניית האב. יופיע סרגל שחור לציון המקום שהסימנייה תעבור אליו. שחרר את הסימנייה.
  • כדי לשנות את סדר הסימניות, בחר סימנייה והעבר אותה למיקום חדש. יופיע סרגל שחור לציון המקום שהסימנייה תוצב בו.
  • כדי למיין סימניות, בחר באפשרות Sort Bookmarks מתוך תפריט החלונית Bookmarks. הסימניות יופיעו לפי סדר העמודים שהן מפנות אליהם.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת