מדריך למשתמש ביטול

סימניות

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. Toolbox
   3. הגדרת העדפות
   4. סביבת עבודה מבוססת מגע
   5. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   6. שחזור מסמך וביטול פעולה
   7. ההרחבה Capture
 3. צור ופרוס מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   4. יצירת טקסט על נתיב
   5. תבליטים ומספור
   6. גליפים ותווים מיוחדים
   7. יצירת טקסט
   8. משתני טקסט
   9. יצירת קודי QR
   10. עריכת טקסט
   11. יישור טקסט
   12. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   13. אובייקטים מעוגנים
   14. תוכן מקושר
   15. עיצוב פסקאות
   16. עיצוב תווים
   17. Find/Change
   18. בדיקת איות ומילוני שפות
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  6. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. סגנונות אובייקטים
   3. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   4. עבודה עם סגנונות
   5. ריווח שורות
  7. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  8. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
   11. טפסים
  9. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. יישור ופיזור של אובייקטים
   10. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   11. שילוב נכסי AEM
  10. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. Share
  1. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  2. שיתוף לצורך בדיקה
  3. בדיקת מסמך InDesign משותף
  4. ניהול משוב 
 6. פרסום
  1. ‏‫ייצוא ופרסום
   1. פרסום מקוון
   2. ייצוא תוכן עבור EPUB
   3. אפשרויות Adobe PDF
   4. ייצוא תוכן אל HTML
   5. ייצוא אל Adobe PDF
   6. ייצוא לפורמט JPEG
   7. ייצוא HTML
   8. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 7. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים

יצירת סימניות עבור PDF

סימנייה היא סוג של קישור עם טקסט ייצוגי המקל על ניווט במסמכים שיוצאו כ- Adobe PDF. סימניות שאתה יוצר במסמך InDesign מופיעות בכרטיסייה Bookmarks בצד השמאלי של חלון Acrobat או Adobe Reader. כל סימנייה עוברת אל עוגן טקסט או עמוד.

ערכים בתוכן עניינים שהופק נוספים באופן אוטומטי לחלונית Bookmarks. כמו כן ניתן להוסיף למסמך סימניות כדי להפנות את תשומת לבו של הקורא או כדי להקל על הניווט במסמך. סימניות יכולות להיות מקוננות בתוך סימניות אחרות.

הערה:

ייתכן שתרצה שסימניות יופיעו בכרטיסייה Bookmarks של מסמך ה- PDF, אבל אינך רוצה שתוכן העניינים יופיע ב- PDF. במקרה זה, צור תוכן עניינים בעמוד האחרון של המסמך. כאשר תייצא אל PDF, אל תכלול את העמוד האחרון. לחלופין, אם תכלול את העמוד האחרון של מסמך ה- PDF המיוצא, מחק אותו ב- Acrobat.

 1. בחר Window‏ > Interactive‏ > Bookmarks כדי להציג את החלונית Bookmarks.
 2. לחץ על הסימנייה שברצונך להציב אחריה את הסימנייה החדשה. אם לא תבחר סימנייה, הסימנייה החדשה תופיע אוטומטית בסוף הרשימה.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לציין את המיקום שאליו תפנה הסימנייה:
  • לחץ על נקודת כניסה בטקסט.

  • בחר טקסט. ‏(כברירת מחדל, הטקסט שתסמן ישמש כתווית הסימנייה).

  • לחץ פעמיים על עמוד בחלונית Pages כדי להציגו בחלון המסמך.

 4. כדי ליצור את הסימנייה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הסמל Create New Bookmark בחלונית Bookmarks.

  • בחר New Bookmark מתפריט החלונית.

סימניות מופיעות בכרטיסייה Bookmarks כאשר אתה פותח את קובץ ה- PDF המיוצא ב- Adobe Reader או Acrobat.

הערה:

כשתעדכן את תוכן העניינים, הסימניות יסודרו מחדש, וכל הסימניות שנוצרו מתוכן העניינים יופיעו בסוף הרשימה.

ניהול סימניות

השתמש בחלונית Bookmarks כדי לשנות שם, למחוק ולארגן מחדש סימניות.

שינוי שם של סימנייה

 1. לחץ על הסימנייה הרצויה בחלונית Bookmarks, ובחר Rename Bookmark מתפריט החלונית.

מחיקת סימנייה

 1. לחץ על סימנייה בחלונית Bookmarks, ובחר Delete Bookmark מתפריט החלונית.

סידור, קיבוץ ומיון של סימניות

ניתן ליצור רשימות מקוננות של סימניות כדי להציג זיקה בין נושאים. קינון יוצר קשרי גומלין של אב/צאצא. תוכל להרחיב ולצמצם רשימה הירארכית זו כרצונך. שינוי הסדר או סדר הקינון של הסימניות לא ישפיע על מראה המסמך עצמו.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להרחיב ולצמצם את הירארכיית הסימניות, לחץ על המשולש שליד סמל הסימנייה כדי להציג או להסתיר את הצאצאים שהיא כוללת.

  • כדי לקנן סימנייה בתוך סימנייה אחרת, בחר בסימנייה או בטווח הסימניות שברצונך לקנן, וגרור את הסמל או את הסמלים לסימניית האב. שחרר את הסימנייה.

   הסימנייה או הסימניות שגררת יקוננו בתוך סימניית האב, אך העמוד עצמו יישאר במיקומו המקורי במסמך.

  החלונית Bookmarks המציגה סימניות המקוננות בתוך סימניית אב

  • כדי להעביר סימנייה ממיקום מקונן, בחר בסימנייה או בטווח הסימניות שברצונך להעביר. גרור את הסמל או הסמלים למטה ושמאלה מסימניית האב. יופיע סרגל שחור לציון המקום שהסימנייה תעבור אליו. שחרר את הסימנייה.
  • כדי לשנות את סדר הסימניות, בחר סימנייה והעבר אותה למיקום חדש. יופיע סרגל שחור לציון המקום שהסימנייה תוצב בו.
  • כדי למיין סימניות, בחר באפשרות Sort Bookmarks מתוך תפריט החלונית Bookmarks. הסימניות יופיעו לפי סדר העמודים שהן מפנות אליהם.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון