מדריך למשתמש ביטול

שיתוף מסמכי InDesign לסקירה

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. Toolbox
   3. הגדרת העדפות
   4. סביבת עבודה מבוססת מגע
   5. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   6. שחזור מסמך וביטול פעולה
 3. יצירה ופריסה של מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   4. יצירת טקסט על נתיב
   5. תבליטים ומספור
   6. גליפים ותווים מיוחדים
   7. יצירת טקסט
   8. משתני טקסט
   9. יצירת קודי QR
   10. עריכת טקסט
   11. יישור טקסט
   12. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   13. אובייקטים מעוגנים
   14. תוכן מקושר
   15. עיצוב פסקאות
   16. עיצוב תווים
   17. Find/Change
   18. בדיקת איות ומילוני שפות
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. עבודה עם חבילות סגנון
   3. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  6. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. מיפוי, ייצוא וניהול של סגנונות
   3. סגנונות אובייקטים
   4. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   5. עבודה עם סגנונות
   6. ריווח שורות
  7. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  8. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
  9. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. יישור ופיזור של אובייקטים
   10. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   11. שילוב נכסי AEM
  10. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. שיתוף
  1. עבודה עם מסמכי ענן של InDesign
  2. מסמכי InDesign בענן | שאלות נפוצות
  3. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  4. שיתוף לצורך בדיקה
  5. בדיקת מסמך InDesign משותף
  6. ניהול משוב 
 6. פרסום
  1. השמה, ‏‫ייצוא ופרסום
   1. פרסום מקוון
   2. העתקה, הכנסת גרפיקה
   3. ייצוא תוכן עבור EPUB
   4. אפשרויות Adobe PDF
   5. ייצוא תוכן אל HTML
   6. ייצוא אל Adobe PDF
   7. ייצוא לפורמט JPEG
   8. ייצוא HTML
   9. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
   10. תבניות קובץ נתמכות
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 7. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים
 8. פתרון בעיות
  1. בעיות שתוקנו
  2. קריסה בעת הפעלה
  3. בעיה בתיקיית העדפות לקריאה בלבד
  4. פתרון בעיות של קבצים
  5. לא ניתן לייצא לקובץ PDF‏
  6. שחזור מסמכי InDesign

למד כיצד ליזום סקירה מתוך InDesign

כמעצב, באפשרותך לשתף את המסמכים שלך עם בעלי עניין לצורך סקירה, תוך שליטה בגישה למסמכים המשותפים.

להלן חומר עיון חזותי שימושי הדן בשיתוף מסמכי InDesign לצורך סקירה.

שתף לסקירה

שיתוף מסמכים עם בעלי עניין

 1. בחר אחת מהאפשרויות הבאות כדי ליזום סקירת מסמך:

  • בחר Share > Share for Review.
  • בחר File > Share For Review.
  • בחר Create Review ב- Window ‏> Comments ‏> Review panel.
  תמונה המציגה את מיקום הלחצן Share ולאחר מכן את האפשרות Share for Review
  בחר בלחצן Share ולאחר מכן באפשרות Share for Review

 2. הוסף כותרת עבור העיצוב ובחר באפשרות Create.

  שתף לסקירה
  התחל סקירה חדשה

 3. לפני שיתוף העיצובים שלך, ציין את רמת הגישה אליהם:

  א. בחר אחת מהאפשרויות הבאות כדי להגדיר הרשאות גישה:

  • בחר Invite Only כדי לשתף את העיצוב עם בעלי העניין שצוינו.
  • בחר Public כדי לשתף את העיצוב עם קהל רחב יותר. באפשרותך להגדיר סיסמה במקרה הצורך.
  שתף לסקירת תהליכי עבודה
  קישור ציבורי

  שתף לסקירה
  הגדר סיסמה כדי לאבטח את השיתוף הציבורי.

  ב. כדי להשבית את האפשרות להוספת תגובות והערות ולהעניק הרשאות לצפייה בלבד בקישור ציבורי, בחר באפשרות more (...)‎, בחר Public Settings והשבת את האפשרות Allow commenting for public users.

  שתף לסקירה
  שנה הגדרות לסקירות ציבוריות

  ג. בחר באפשרות Add People כדי להזמין בעלי עניין יחידים לסקירה. 

  ד. ציין את כתובת הדוא"ל של בעל העניין. אם יש לך Adobe ID, ‏InDesign יזהה אותו אוטומטית.

  ה. בחר Invite.

  שתף לסקירת תהליכי עבודה
  שתף לסקירה באמצעות אפשרות הזמנה בלבד

 4. ניתן לנהל את רשימת בעלי העניין המוזמנים באמצעות אחד מהצעדים הבאים:

  • כדי להוסיף בעלי עניין, בחר Add People.
  • כדי לבטל הגדרות סקירה קיימות וליצור סקירה חדשה, בחר (...) כדי לקבל אפשרויות נוספות ובחר Create New Review.
  • כדי להסיר את כל בעלי העניין, בחר באפשרות Remove All.
  • כדי להסיר בעלי עניין יחידים, בחר Remove לצד שם בעל העניין.
  שתף לסקירה
  הסר את כל בעלי העניין / הסר בעלי עניין ספציפיים

הערה:

אתה יכול לשמור את המסמך המשותף לאחר שקיבלת את הערות מבעלי העניין באמצעות האפשרות File > Save. עם זאת, אם אתה משתמש באפשרות File > Save As, הערות הסקירה יימחקו מהמסמך.

עדכון קישורים ששותפו

באפשרותך להמשיך לערוך שינויים במסמך גם אחרי ששיתפת אותם. אחרי שהשינויים בוצעו, בחר באפשרות Update Link. בעלי העניין יוכלו לצפות בעדכונים שבוצעו במסמך אחרי שירעננו את המסמך. לא תהיה השפעה על משוב שסופק דרך הקישור.

באפשרותך לעדכן קישור לסקירה כך שישקף את השינויים שנערכו במסמך מבלי שתצטרך ליצור קישור חדש. בקישור המעודכן יישמרו ההערות של בעלי העניין. באפשרותך לנהל את סקירותיך באופן מקוון, ליצור סקירה חדשה, או למחוק סקירה של עיצובים שלך. 

הצגת משוב מבעלי עניין

באפשרותך להציג את המשוב מבעלי העניין ב-InDesign באמצעות החלונית Review.  המשוב שסופק על-ידי בעלי העניין זמין כמעט בזמן אמת דרך היישום.

לחלופין, בחר More Options ובחר Manage reviews on the web. פתח את העיצובים המשותפים שלך מתוך assets.adobe.com כדי להציג את המשוב.תמיד תוכל לעבור לסקירות קודמות על-ידי בחירה באפשרות Manage reviews on the web.

שתף לסקירה
ניהול העיצובים המשותפים שלך לסקירה ברשת

מחיקת סקירה

באפשרותך למחוק סקירה משותפת לאחר שהושלמה. בתיבת הדו-שיח SHARE FOR REVIEW, בחר בסמל More options...‎‏ בפינה הימנית התחתונה ובחר Delete review

באפשרותך גם להעתיק או למחוק עיצובים ששיתפת קודם, דרך אתר האינטרנט Creative Cloud.

מחיקת סקירה
מחיקת סקירה

בעיה ידועה

אם אינך יכול לגשת למידע קיים לגבי הסקירה, כמו הערות הסקירה ומזהי דוא"ל של השותפים, שדרג לגרסה האחרונה, ונסה לפתוח את המסמך כדי לגשת למידע.


מה השלב הבא?

התחלנו לשתף את העיצובים שלך ב-InDesign עם בעלי העניין שלך. קח צעד קדימה ולמד כיצד להגיב על העיצובים המשותפים שלך יחד עם ריבוי בעלי עניין.

איך לפנות אלינו

נשמח לשמוע ממך. שתף את מחשבותיך עם קהילת Adobe InDesign

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון