מיזוג צבעים

הגדרת אופן מיזוג הצבעים

מזג צבעים בשני אובייקטים חופפים באמצעות מצבי מיזוג. מצבי מיזוג מאפשרים לשנות את אופן מיזוג הצבעים של אובייקטים חופפים שונים.

 1. בחר אובייקט, אובייקטים אחדים או קבוצה.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בתפריט החלונית Effects, בחר במצבי המיזוג, כגון Normal או Overlay.

  • באזור Transparency של תיבת הדו-שיח Effects, בחר מצב מיזוג מהתפריט.

אפשרויות מצבי מיזוג

מצבי המיזוג קובעים את יחסי הגומלין בין צבע הבסיס, הצבע הבסיסי בגרפיקה, לצבע המיזוג, הצבע של האובייקט או של קבוצת האובייקטים שנבחרו. צבע התוצאה הוא הצבע שנוצר כתוצאה מהמיזוג.

רגיל

הבחירה נצבעת בצבע המיזוג, ללא תגובת גומלין עם צבע הבסיס. זוהי אפשרות ברירת המחדל.

הכפלה

הכפלת צבע הבסיס בצבע המיזוג. התוצאה תהיה תמיד צבע כהה יותר. הכפלה של צבע כלשהו בשחור יוצרת צבע שחור. הכפלה של צבע כלשהו בלבן אינה משנה את הצבע. האפקט דומה לציור על נייר בעטי סימון מרובים.

מיסוך

הכפלה בין הצבעים הנגדיים של צבע המיזוג וצבע הבסיס. התוצאה תהיה תמיד צבע בהיר יותר. מיסוך עם צבע שחור מותיר את הצבע ללא שינוי. מיסוך עם לבן יוצר צבע לבן. התוצאה דומה לאפקט שנוצר בשעת הקרנה של מספר שקופיות זו על גבי זו.

כיסוי

בחירה באפשרות זו גורמת להכפלה או למיסוך של הצבע, בהתאם לצבע הבסיס. תבניות או צבעים מכסים את הגרפיקה הקיימת, תוך שמירה על האזורים הבהירים ועל הצללים של צבע הבסיס, ומתמזגים בצבע המיזוג באופן המשקף את דרגת הבהירות או הכהות של הצבע המקורי.

אור רך

הכהיה או הבהרה של הצבעים, בהתאם לצבע הבסיס. התוצאה דומה לאפקט שנוצר כשמאירים על הגרפיקה באמצעות מקור אור מפוזר.

אם צבע המיזוג (מקור האור) בהיר יותר מאפור 50%, הדבר יגרום להבהרת הגרפיקה, כמו בשעת פיתוח חסר. אם צבע המיזוג כהה יותר מאפור 50%, הדבר גורם להכהיית הגרפיקה, כמו בשעת הכהיה. צביעה בשחור או לבן טהורים יוצרת אזור כהה או בהיר יותר באופן ניכר, אך אינה יוצרת שחור או לבן מלא.

אור חזק

בחירה באפשרות זו גורמת להכפלה או למיסוך של הצבע, בהתאם לצבע המיזוג. התוצאה דומה לאפקט שנוצר כשמאירים על הגרפיקה באמצעות מקור אור ממוקד.

אם צבע המיזוג (מקור האור) בהיר יותר מאפור 50%, הדבר יגרום להבהרת הגרפיקה, כמו בשעת מיסוך. אפשרות זו שימושית להוספת אזורים בהירים לגרפיקה. אם צבע המיזוג כהה יותר מאפור 50%, הדבר יגרום להכהיית הגרפיקה, כמו בשעת הכפלה. אפשרות זו שימושית להוספת צללים לגרפיקה. ציור באמצעות צבע שחור או לבן טהור מפיק שחור או לבן מלא.

הבהרה

הבהרת צבע הבסיס כך שישקף את צבע המיזוג. מיזוג עם שחור אינו גורם לשינוי כלשהו.

הכהייה

הכהיית צבע הבסיס כך שישקף את צבע המיזוג. מיזוג עם לבן אינו גורם לשינוי כלשהו.

לפי הכהה

בחירת צבע הבסיס או המיזוג—הכהה יותר מביניהם. אזורים בהירים מצבע המיזוג מוחלפים ואזורים כהים מצבע המיזוג נותרים ללא שינוי.

לפי הבהיר

בחירת צבע הבסיס או המיזוג—הבהיר יותר מביניהם. אזורים כהים מצבע המיזוג מוחלפים, ואזורים בהירים מצבע המיזוג נותרים ללא שינוי.

הבדל

הפחתה של צבע המיזוג מצבע הבסיס או של צבע הבסיס מצבע המיזוג, בהתאם לערך הבהירות הגבוה יותר. מיזוג עם לבן גורם להיפוך של ערכי צבע המיזוג. מיזוג עם שחור אינו יוצר שינוי כלשהו.

הפחתה מוחלשת

אפשרות זו יוצרת אפקט דומה ל- Difference, אך עם ניגודיות חלשה יותר. מיזוג עם לבן גורם להיפוך רכיבי צבע הבסיס. מיזוג עם שחור אינו גורם לשינוי כלשהו.

גוון

אפשרות זו יוצרת צבע בעל בוהק ורוויה של צבע הבסיס וגוון של צבע המיזוג.

רווייה

אפשרות זו יוצרת צבע בעל בוהק וגוון של צבע הבסיס ורוויה של צבע המיזוג. ציור במצב זה בתוך אזור ללא רוויה (אפור) אינו יוצר כל שינוי.

Color

אפשרות זו יוצרת צבע בעל בוהק של צבע הבסיס וגוון ורוויה של צבע המיזוג. אפשרות זו שומרת על רמות האפור בגרפיקה, והיא שימושית לצביעת גרפיקה בשחור-לבן או לשימוש ברשת צבע בגרפיקה.

זוהר

בחירה באפשרות זו יוצרת צבע בעל גוון ורוויה של צבע הבסיס והבוהק של צבע המיזוג. אפשרות זו יוצרת אפקט הפוך לזה של האפשרות Color.

הערה:

יש להימנע מהחלה של מצבי המיזוג Difference‏, Exclusion‏, Hue‏, Saturation‏, Color ו- Luminosity על אובייקטים עם צבעי ספוט. הדבר עלול לגרום להוספת צבעים לא רצויים למסמך. למידע נוסף, ראה שיטות עבודה מומלצות בעת יצירת שקיפות.

בידוד מצבי מיזוג

בשעת החלת מצב מיזוג על אובייקט, הדבר גורם למיזוג בין צבעי האובייקט לכל האובייקטים שמתחתיו. אם ברצונך להגביל את המיזוג לאובייקטים מסוימים, תוכל לקבץ את האובייקטים ולאחר מכן להחיל את האפשרות Isolate Blending על הקבוצה. האפשרות Isolate Blending מגבילה את המיזוג לקבוצה, ומונעת השפעה על אובייקטים הנמצאים מתחת לקבוצה ‏(הדבר שימושי כשקיימים אובייקטים שהוחל עליהם מצב מיזוג אחר מ- Normal).

קבוצה (כוכב ועיגול) כשהאפשרות Isolate Blending אינה מסומנת (משמאל) או מסומנת (מימין)

חשוב להבין שמצבי המיזוג פועלים ברמת האובייקט הבודד, ואילו האפשרות Isolate Blending פועלת ברמת הקבוצה. סימון אפשרות זו גורם לבידוד תגובות מיזוג בקבוצה מסוימת. היא אינה משפיעה על מצבי המיזוג שהוחלו ישירות על הקבוצה עצמה.

 1. החל את מצבי המיזוג והגדרות האטימות על האובייקטים הבודדים שברצונך לבודד את המיזוג שלהם.
 2. היעזר בכלי Selection, ובחר באובייקטים שברצונך לבודד.
 3. בחר בתפריט Object >‏ Group.
 4. בחלונית Effects, בחר באפשרות Isolate Blending. ‏(אם האפשרות אינה מוצגת, בחר Show Options מתפריט החלונית Effects).
  הערה:

  ניתן לבודד מיזוג של אובייקטים בקובץ PDF הכולל מצבי מיזוג. ראשית, מקם את קובץ PDF כשהאפשרות Transparent Background מסומנת בתיבת הדו-שיח Place PDF. לאחר מכן סמן את האפשרות Isolate Blending.

כיסוי אובייקטים בקבוצה

האפשרות Knockout Group בחלונית Effects גורמת לתכונות האטימות והמיזוג של כל אחד מהאובייקטים בקבוצה שנבחרה לכסות —כלומר, להסתיר חזותית—אובייקטים שנמצאים מתחתיו בקבוצה. רק אובייקטים בקבוצה שנבחרה יכוסו. אובייקטים מתחת לקבוצה שנבחרה ממשיכים להיות מושפעים מהגדרות המיזוג והאטימות שהחלת על האובייקטים בקבוצה.

חשוב להבין שמצבי המיזוג והאטימות פועלים ברמת האובייקט הבודד, ואילו האפשרות Knockout Group פועלת ברמת הקבוצה.

קבוצה שבה האפשרות Knockout Group אינה מסומנת (משמאל) או מסומנת (מימין)

 1. החל את מצבי המיזוג והגדרות האטימות על האובייקטים הבודדים שברצונך לכסות.
 2. היעזר בכלי בחירה כדי לבחור באובייקטים שברצונך לכסות.
 3. בחר Object > ‏Group.
 4. בחלונית Effects, בחר באפשרות Knockout Group. ‏(אם האפשרות אינה מוצגת, בחר Show Options מתפריט החלונית Effects.)

קביעת מרחב צבע למיזוג אובייקטים שקופים

למיזוג צבעים של אובייקטים שקופים בכפולה, InDesign ממיר את צבעי כל האובייקטים למרחב צבעים משותף, תוך שימוש בפרופיל CMYK או RGB במסמך. מרחב מיזוג זה מאפשר מיזוג של אובייקטים ממרחבי צבע מרובים כשהם כוללים שקיפות. כדי למנוע חוסר התאמה בצבעים בין אזורים שונים של אובייקטים בתצוגה על המסך או בהדפסה, מוחל מרחב המיזוג על המסך וכן בשעת השיטוח.

מרחב המיזוג מוחל רק על פריטים המכילים שקיפות.

 1. בחר באפשרות Edit >‏ Transparency Blend Space, ולאחר מכן בחר באחד ממרחבי הצבע של המסמך.
הערה:

בתהליך עבודה טיפוסי של הכנה לדפוס, בחר במרחב הצבע Document CMYK.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון