אודות תוכן עניינים

תוכן העניינים (TOC) יכול להציג תוכן של ספר, ירחון או פרסום אחר, להציג רשימת איורים, פרסומות או זכויות יוצרים על תצלומים, או לכלול מידע אחר שיסייע לקורא למצוא מידע במסמך או בקובץ הספר. מסמך אחד יכול לכלול יותר מתוכן עניינים אחד – לדוגמה, רשימת פרקים ורשימת איורים.

כל תוכן עניינים הוא כתבה נפרדת הכוללת כותרת ורשימת פריטים המסודרים לפי מספר עמוד או לפי סדר האלפבית. הפריטים, כולל מספרי העמודים, מקורם במסמך וניתן לעדכן אותם בכל עת – גם בין מספר מסמכים בקובץ ספר.

תהליך יצירת תוכן עניינים כרוך בשלושה צעדים עיקריים: תחילה יש ליצור ולהחיל סגנונות פסקה שישמשו כבסיס לתוכן העניינים. שנית יש לציין אילו סגנונות ישמשו בתוכן העניינים ומה יהיה העיצוב של תוכן העניינים. שלישית יש ליצור את תוכן העניינים במסמך.

ניתן להוסיף אוטומטית פריטי תוכן עניינים לחלונית Bookmarks כדי להשתמש בהם בשעת ייצוא לתבנית PDF של Adobe.

עצות לתכנון תוכן עניינים

קח בחשבון את השיקולים הבאים בשעת תכנון תוכן עניינים:

 • סוגים מסוימים של תוכן עניינים בנויים מתוכן שאינו מופיע במסמך עצמו, כגון רשימת מפרסמים בכתב-עת. לשם כך יש להזין את התוכן הרלוונטי בשכבה מוסתרת ולכלול אותו בשעת הפקת תוכן העניינים.

 • ניתן לטעון סגנונות תוכן עניינים ממסמכים או ספרים אחרים כדי לבנות תוכן עניינים חדש עם הגדרות ועיצוב זהים. ‏(ייתכן שיהיה עליך לערוך את סגנון תוכן העניינים המיובא כששמות סגנונות הפסקה במסמך אינם תואמים לאלה שבמסמך המקור).

 • ניתן ליצור סגנונות פסקה לכותרות ופריטים של תוכן העניינים, כולל טאבים ותווים מנחים. בשעת הפקת תוכן העניינים ניתן להחיל את סגנונות הפסקה שנוצרו.

 • ניתן ליצור סגנונות תו כדי לעצב את מספרי העמודים ואת התווים המפרידים ביניהם לבין פריטים בתוכן העניינים. לדוגמה, אם ברצונך שמספרי העמודים יופיעו בגופן מודגש, יש ליצור סגנון תו הכולל תכונה זו, ולאחר מכן לבחור בו בשעת יצירת תוכן העניינים.

יצירת תוכן עניינים בספרים

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש להקפיד לבצע את הצעדים הבאים לפני יצירת תוכן עניינים בספר:

 • לפני יצירת תוכן עניינים, ודא שרשימת המסמכים בספר מלאה, שכל המסמכים מופיעים בסדר הנכון, ושכל הכותרות מעוצבות לפי סגנונות הפסקה המתאימים.

 • יש להקפיד שהשימוש בסגנונות הפסקה יהיה עקבי לאורך כל הספר. הימנע מיצירת מסמכים עם סגנונות בשמות זהים הכוללים הגדרות שונות. אם קיימים סגנונות בשם זהה אך עם הגדרות סגנון שונות, InDesign משתמש בהגדרת הסגנון במסמך הפעיל (אם קיימת בו הגדרה כזו), או במופע הראשון של הסגנון בספר.

 • כאשר הסגנונות הנחוצים אינם מופיעים בתפריטים הנפתחים בתיבת הדו-שיח Table of Contents, ייתכן שיהיה עליך לסנכרן את הספר כך שהסגנונות יועתקו למסמך הכולל את תוכן העניינים.

 • אם ברצונך שקידומות מספריות (לדוגמה 1-1, 1-3 וכולי) יופיעו בתוכן העניינים, השתמש במספור מקטעים במקום במספור פרקים. ניתן לכלול בתוכן העניינים קידומות מספריות של מקטעים.

יצירת תוכן עניינים

לפני שתיצור תוכן עניינים, קבע אילו פסקאות ייכללו (כגון כותרות פרקים וכותרות מקטעים), והגדר סגנונות פסקה לכל אחת מהן. ודא שסגנונות אלה מוחלים על כל הפסקאות המתאימות במסמך או בספר.

כשיוצרים תוכן עניינים ניתן גם להשתמש בסגנונות פסקה ותו כדי לעצב את תוכן העניינים.

יצירת תוכן עניינים
תוכן עניינים ללא סגנונות פסקה (משמאל) ולאחר החלת סגנונות פסקה (מימין)

אם פסקאות שמיועדות להיכלל בתוכן העניינים מופיעות בכתבות שונות באותו עמוד, הסדר שלהן בתוכן העניינים נקבע על-ידי מיקומן בעמוד.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אתה יוצר תוכן עניינים למסמך בודד, ייתכן שתרצה להוסיף עמוד חדש בתחילת המסמך.

  • אם אתה יוצר תוכן עניינים למספר מסמכים בספר, צור או פתח את המסמך שישמש כתוכן העניינים, ודא שהוא נכלל בספר, ולאחר מכן פתח את קובץ הספר.

 2. בחר בתפריט Layout ‏> Table Of Contents.

  אם הגדרת סגנון תוכן עניינים הכולל את ההגדרות המתאימות לתוכן העניינים, תוכל לבחור בו מתפריט TOC Style.

 3. בשדה Title הזן כותרת לתוכן העניינים (כגון תוכן או רשימת איורים). כותרת זו תופיע בראש תוכן העניינים. לעיצוב הכותרת, בחר סגנון מתפריט Style.
 4. סמן את האפשרות Book Documents כדי ליצור תוכן עניינים אחד לכל המסמכים ברשימת המסמכים בספר וכדי למספר מחדש את עמודי הספר. בטל את הסימון באפשרות זו אם ברצונך ליצור תוכן עניינים למסמך הנוכחי בלבד. ‏(אפשרות זו אינה זמינה אם המסמך הנוכחי אינו חלק מקובץ ספר).
 5. קבע איזה תוכן עניינים ברצונך לכלול בלחיצה פעמיים על סגנונות הפסקה ברשימה Other Styles כדי להוסיפם לרשימה Include Paragraph Styles.
 6. בחר Replace Existing Table Of Contents כדי להחליף את כל תכני העניינים הקיימים במסמך. בטל את הסימון באפשרות זו אם ברצונך ליצור תוכן עניינים חדש, כגון רשימת איורים.
 7. ציין אפשרויות כדי לקבוע כיצד יעוצב כל סגנון פסקה בתוכן העניינים.

  הערה:

  מומלץ להגדיר סגנון תוכן עניינים הכולל הגדרות עיצוב ואפשרויות אחרות לתוכן העניינים, בפרט אם ברצונך לכלול פריטי תוכן עניינים מרובים במסמך שלך. לשם כך לחץ על Save Style. ניתן גם ליצור סגנונות תוכן עניינים בלחיצה על Layout ‏> Table Of Contents Styles.

 8. לחץ על OK.

  מופיע סמן טקסט שנטען . לפני שתלחץ או תגרור, באפשרותך לעבור לעמוד אחר או ליצור עמוד חדש מבלי לאבד את הטקסט שנטען.

 9. לחץ או גרור את סמן הטקסט שנטען בעמוד כדי למקם את תוכן העניינים החדש.

הערה:

הימנע משרשור מסגרת תוכן העניינים למסגרות טקסט אחרות במסמך. אם אתה מחליף את תוכן העניינים הקיים, יוחלף כל תוכן העניינים בתוכן העניינים המעודכן.

יצירת סגנונות תוכן עניינים עבור רשימות מרובות

השתמש בסגנונות תוכן עניינים אם עליך ליצור סוגים שונים של תוכן עניינים במסמך או בספר שלך. לדוגמה, השתמש בסגנון אחד לתוכן העניינים ובסגנון אחר לרשימת פרסומות, איורים או זכויות יוצרים על תצלומים. צור סגנון תוכן עניינים עבור כל סוג של רשימה.

יצירת סגנונות של תוכן עניינים שימושית גם אם ברצונך להשתמש באותו עיצוב של תוכן עניינים במסמך אחר.

הערה:

אין לבלבל בין סגנונות תוכן עניינים לסגנונות פסקה עם הקידומת "TOC". סגנונות פסקה עם הקידומת TOC (כותרת תוכן עניינים) משמשים לעיצוב הפריטים בתוכן העניינים. לעומת זאת, סגנון תוכן עניינים הוא אוסף הגדרות המשמש ליצירה אוטומטית של תוכן העניינים.

יצירת סגנון תוכן עניינים

 1. בחר בתפריט Layout ‏> Table Of Contents Styles.
 2. לחץ על הלחצן New.
 3. הקלד שם לסגנון תוכן העניינים החדש.
 4. בשדה Title הזן כותרת לתוכן העניינים (כגון תוכן או רשימת איורים). כותרת זו תופיע בראש תוכן העניינים. לקביעת סגנון לכותרת, בחר באחד הסגנונות ברשימה הנפתחת Style.
 5. מהרשימה Other Styles, בחר בסגנונות הפסקה שמייצגים את התוכן שברצונך לכלול בתוכן העניינים; לאחר מכן לחץ על Add כדי להוסיפם לרשימה Include Paragraph Styles.
 6. ציין אפשרויות כדי לקבוע מה יהיה העיצוב של כל סגנון פסקה.

ייבוא סגנונות תוכן עניינים ממסמך אחר

 1. בחר Layout‏ ‏> Table Of Contents Styles.
 2. לחץ על הלחצן Load, בחר בקובץ InDesign המכיל את סגנונות תוכן העניינים שברצונך להעתיק, ולחץ על Open.
 3. לחץ על OK.

הערה:

אם סגנונות הפסקה במסמך אינם תואמים לאלה שבסגנן תוכן העניינים שאתה מייבא, יהיה עליך לערוך את סגנון תוכן העניינים לפני יצירת תוכן העניינים.

אפשרויות לעיצוב תוכן עניינים

בשעת יצירה או עריכה של תוכן עניינים, השתמש באפשרויות אלה כדי לקבוע את המראה של הטקסט בתוכן העניינים שייווצר. חלק מאפשרויות אלה זמינות רק בעת לחיצה על More Options בתיבת הדו-שיח.

הערה:

ההגדרות באזור Style חלות רק על הסגנון שנבחר כרגע באזור Include Paragraph Styles. ניתן לציין אפשרויות עיצוב אחרות לכל סגנון.

Entry Style

לכל סגנון באזור Include Paragraph Styles, בחר סגנון פסקה שיחול על הפריטים המתאימים בתוכן העניינים.

Page Number

ייתכן שתרצה ליצור סגנון תו לעיצוב מספרי העמודים. לאחר מכן ניתן לבחור בסגנון זה מהרשימה הנפתחת Style שמימין לשדה Page Number. (ראה הוספת סגנונות פסקה ותו‬.)

אם ברצונך שמספרי העמודים בתוכן העניינים יכללו קידומות או ישתמשו במוסכמת מספור אחרת, ראה הגדרת מספור מקטעים‬.

Between Entry And Number ציין אילו תווים ברצונך להכניס בין פריט תוכן העניינים לבין מספר העמוד. ברירת המחדל היא t^, המורה ל-InDesign להכניס טאב. ניתן לבחור מהתפריט הנפתח בשדה זה תווים מיוחדים נוספים, כגון Right Indent Tab (טאב כניסה מימין) או Em Space (רווח מלא).

הערה:

בחר בטקסט הקיים בתיבה לפני שתבחר בתו מיוחד אחר, כדי להימנע מכך ששני התווים ייכללו.

ייתכן שתרצה ליצור סגנון תו לרווח שבין הפריט ומספר העמוד. לאחר מכן ניתן לבחור בסגנון זה מהרשימה הנפתחת Style שמימין לשדה Between Entry And Number. (ראה הוספת סגנונות פסקה ותו‬.)

אם סגנון הפסקה של הפריט כולל הגדרה של טאב מנחה ואם בוחרים בטאב (t^), יופיע טאב מנחה בתוכן העניינים שייווצר.

אפשרויות עיצוב של תוכן עניינים
ניתן לציין תו שמפריד בין הפריט למספר העמוד, ואת הסגנון שיש להחיל על תו זה.

Sort Entries in Alphabetical Order

סמן אפשרות זו כדי למיין את פריטי תוכן העניינים בסגנון שנבחר לפי סדר האלפבית. זוהי אפשרות מועילה ליצירת רשימות פשוטות, כגון רשימות מפרסמים. רשימות מקוננות (רמה 2 או 3) מסתדרות בסדר אלפביתי בתוך הקבוצה שלהן (רמה 1 ו-2 בהתאמה).

הערה:

סדר המיון של תוכן עניינים נקבע לפי הגדרת שפת ברירת המחדל במסמך. לשינוי הגדרת שפת ברירת המחדל, ודא שלא נבחר דבר ולאחר מכן בחר שפה מתפריט Language בחלונית Character.

Level

כברירת מחדל, כל פריט שנוסף לתיבה Include Paragraph Styles מוקצה לרמה אחת מתחת לפריט שמעליו. ניתן לשנות את ההיררכיה על-ידי בחירת רמה אחרת לסגנון הפסקה שנבחר. אפשרות זו מתאימה רק את התצוגה של תיבת הדו-שיח. אין לה השפעה על תוכן העניינים הסופי, אלא אם כן הרשימה היא לפי סדר אלפביתי. במקרה זה, הפריטים מאוחסנים לפי רמות.

Create PDF Bookmarks

בחר אפשרות זו אם ברצונך שפריטי תוכן העניינים יופיעו בחלונית Bookmarks שלAdobe Acrobat ‎‎ או ‏‏‎‎‎‎‏‏®‏‎‏‎Adobe Reader כשהמסמך מיוצא ל-PDF.

Run-in

סמן אפשרות זו אם ברצונך שכל פריטי תוכן העניינים יהפכו לפסקה אחת בלבד. בין הפריטים השונים מופיע התו נקודה-פסיק ואחריו רווח (; ).

Include Text On Hidden Layers

סמן אפשרות זו אם ברצונך שהפסקאות בשכבות מוסתרות ייכללו בתוכן העניינים. הדבר שימושי ליצירת רשימת מפרסמים או איורים שאינה מופיעה כטקסט גלוי במסמך עצמו. בטל את הסימון באפשרות זו אם השתמשת בשכבות ליצירת גרסאות שונות או תרגומים שונים של אותו טקסט.

Numbered Paragraphs

אם תוכן העניינים כולל סגנון פסקה המשתמש במספור, ציין אם הפריט בתוכן העניינים יכלול את הפסקה המלאה (גם המספר וגם הטקסט), רק את המספרים, או רק את הפסקה.

Frame Orientation

ציין את כיוון הכתיבה של מסגרת הטקסט שבה תשתמש ליצירת תוכן עניינים.

יצירת פריטי תוכן עניינים עם טאבים מנחים

פריטים בטבלת תוכן עניינים מעוצבים כך ששורת נקודות מפרידה בין הפריט לבין מספר העמוד המתאים לו.

תוכן עניינים עם נקודות כתווים מנחים
תוכן עניינים עם נקודות כתווים מנחים

 1. יצירת סגנון פסקה עם טאב מנחה.

 2. לעדכון ההגדרות של תוכן העניינים, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר בתפריט Layout ‏> Table Of Contents Style. בחר סגנון תוכן עניינים ולחץ על הלחצן Edit.

  • בחר Layout ‏> Table Of Contents (אם אינך משתמש בסגנון תוכן עניינים).

 3. תחת Include Paragraph Styles, בחר בפריט שברצונך להציג עם טאב מנחה בתוכן העניינים.
 4. בשדה Entry Style, בחר בסגנון הפסקה שמכיל את הטאב המנחה.
 5. לחץ על More Options.
 6. ודא שבשדה Between Entry And Number מופיעה המחרוזת t^ (מייצגת טאב). ליציאה לחץ על OK או על Save.
 7. במקרה הצורך, עדכן את תוכן העניינים באמצעות בחירה בתפריט באפשרות Layout ‏> Update Table Of Contents. אחרת, מקם את תוכן העניינים החדש.

יצירת סגנון פסקה עם טאב מנחה

 1. בחר Window‎‏ ‏> Styles‏ ‏> Paragraph Styles כדי להציג את החלונית Paragraph Styles.
 2. בחלונית Paragraph Styles, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • לחץ פעמיים על שם סגנון הפסקה שמוחל על הפריטים בתוכן העניינים.

  • בתפריט החלונית, בחר New Paragraph Style.

 3. אם יש צורך הזן שם לסגנון החדש.
 4. לחץ על האפשרות Tabs מימין.
 5. בחר בסמל טאב יישור לימין ולאחר מכן לחץ על הסרגל כדי למקם את הטאב.

  אם הפסקאות שאתה מחיל עליהן את הסגנון כוללות פריטי רשימה ממוספרת, יש לכלול שתי הגדרות טאבים – אחת למספר המוזח פנימה ואחת לטאב המנחה.

 6. ליצירת תו מנחה, הקלד נקודה (.).
 7. בחר אפשרויות סגנון אחרות כרצונך, ולחץ על OK.

עדכון ועריכה של תוכן עניינים

תוכן העניינים הוא מעין תצלום בזק של התוכן במסמך. אם מספרי העמודים במסמך משתנים, או אם משנים את הכותרות או רכיב אחר המשויך לפריטי תוכן העניינים, יהיה עליך ליצור מחדש את תוכן העניינים כדי לעדכנו.

עדכון תוכן עניינים

 1. פתח את המסמך המכיל את תוכן העניינים.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להכנסת שינויים בתוכן העניינים, הכנס את השינויים במסמך או במסמכים שבספר, ולא בתוכן העניינים עצמו.

  • לשינוי העיצוב של כותרות, פריטים או מספרי עמודים בתוכן העניינים, ערוך את סגנונות הפסקה או התו המשויכים לרכיבים אלה.

  • לשינוי שיטת מספור העמודים (לדוגמה, 1, 2, 3 או א, ב, ג), עליך לשנות את מספור המקטעים במסמך או בספר. (ראה מספור עמודים, פרקים ופסקאות בספר.)

  • לקביעת כותרת חדשה כדי לכלול סגנונות פסקה אחרים בתוכן העניינים, או כדי לעצב מחדש את פריטי תוכן העניינים, עליך לערוך את סגנון תוכן העניינים.

 3. בחר במיקום נקודת ההכנסה בתבנית הטקסט הכוללת את תוכן העניינים, ובחר Layout ‏> Update Table Of Contents.
 4. אם יש לך פריטי תוכן עניינים מרובים במסמך, כגון רשימת מספרים ורשימת מפרסמים, בחר את מסגרת הטקסט המכילה רשימה שונה ובחר Layout‏ ‏> Update Table Of Contents.

עריכת תוכן עניינים

אם יש צורך לערוך את תוכן העניינים, בצע את העריכה עצמה בפסקאות שבמסמך ולא בתוכן העניינים, ולאחר מכן צור מחדש את תוכן העניינים. אם עורכים את תוכן העניינים, התיקונים שהוכנסו יאבדו בשעת יצירת תוכן עניינים חדש. מאותה סיבה, יש לערוך את הסגנונות המשמשים לעיצוב פריטי תוכן העניינים, ולא לעצב את תוכן העניינים ישירות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת