מדריך למשתמש ביטול

התאמת פריסה

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. Toolbox
   3. הגדרת העדפות
   4. סביבת עבודה מבוססת מגע
   5. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   6. שחזור מסמך וביטול פעולה
   7. ההרחבה Capture
 3. צור ופרוס מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   4. יצירת טקסט על נתיב
   5. תבליטים ומספור
   6. גליפים ותווים מיוחדים
   7. יצירת טקסט
   8. משתני טקסט
   9. יצירת קודי QR
   10. עריכת טקסט
   11. יישור טקסט
   12. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   13. אובייקטים מעוגנים
   14. תוכן מקושר
   15. עיצוב פסקאות
   16. עיצוב תווים
   17. Find/Change
   18. בדיקת איות ומילוני שפות
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  6. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. סגנונות אובייקטים
   3. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   4. עבודה עם סגנונות
   5. ריווח שורות
  7. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  8. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
   11. טפסים
  9. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. יישור ופיזור של אובייקטים
   10. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   11. שילוב נכסי AEM
  10. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. Share
  1. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  2. שיתוף לצורך בדיקה
  3. בדיקת מסמך InDesign משותף
  4. ניהול משוב 
 6. פרסום
  1. ‏‫ייצוא ופרסום
   1. פרסום מקוון
   2. ייצוא תוכן עבור EPUB
   3. אפשרויות Adobe PDF
   4. ייצוא תוכן אל HTML
   5. ייצוא אל Adobe PDF
   6. ייצוא לפורמט JPEG
   7. ייצוא HTML
   8. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 7. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים

שנה את גודל העיצובים במהירות באמצעות הצעות פריסה מותאמות.

בעת שימוש ב- Document Setup או Margins and Columns לעריכת שינויים בפריסה קיימת, כגון שינוי גודל הדף או השוליים של הדף, ארגון האובייקטים מחדש בפריסה החדשה עלול לדרוש זמן ומאמץ. באמצעות התכונה '‏‫התאמת הפריסה‬' ניתן לבצע חלק גדול מהעבודה באופן אוטומטי על-ידי התאמה של מרכיבי הדף בפריסת המסמך שלך במהלך שינוי גדול הדף, השוליים של הדף או גלישת המסמך.

התאם את פריסת המסמך

כדי להתאים את פריסת המסמך:

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור אל File > Adjust Layout.
  • עבור אל File > Document Setup ולחץ על Adjust Layout.
 2. בתיבת הדו-שיח Adjust Layout ציין את האפשרויות הבאות:

  Page Size

  בחר גודל עמוד מהתפריט או הקלד ערכי Width ו- Height. תוכל גם לבחור את כיוון המסמך.

  Margins

  בחר Auto-adjust margins to page size changes כדי להתאים את השוליים באופן דינמי בהתאם לשינויים שביצעת לגודל הדף, או הזן את ערכי השוליים באופן ידני

  ‏Bleed

  ציין את ערכי אזור הגלישה של המסמך.

  Adjust Font Size

  בחר באפשרות זו כדי לשנות את גודל הגופן במסמך שלך בהתבסס לשינויים לגודל הדף והשוליים. ניתן להגדיר את מגבלות גודל הגופן להתאמה אוטומטית באמצעות בחירה באפשרות Set Font Size Limits וציון של ערכים מרביים ומזעריים של גודל הגופן.

  Adjust Locked Content

  בחר באפשרות זו כדי להתאים את התוכן הנעול בפריסה שלך.

  התאמת הפריסה

 3. לחץ על אשר.

התאמת פריסה של דף או כפולה

להתאמת פריסה של דף או כפולה במסמך:

 1. עבור אל Layout > Margins and Columns.

  מופיעה תיבת הדו-שיח Margins and Columns.

 2. בתיבת הדו-שיח Margins and Columns בחר באפשרות Adjust Layout. כברירת מחדל תיבת הסימון אינה מסומנת.

  תיבת הדו-שיח Margins and Columns

 3. בחר Adjust Font Size כדי לשנות את גודל הגופן במסמך בהתבסס על השינויים לשוליים. ניתן להגדיר את מגבלות גודל הגופן להתאמה אוטומטית באמצעות בחירה באפשרות Set Font Size Limits וציון של ערכים מרביים ומזעריים של גודל הגופן.

  התאמת הפריסה
  התאמת הפריסה אפשרויות

 4. בחר Adjust Locked Content כדי להתאים את התוכן הנעול בפריסה שלך.

 5. לחץ על OK.

מידע נוסף

בעת שימוש בתכונה Adjust Layout, אובייקטים כגון טקסט וגרפיקה מוגדרים מחדש עם גלישה של מסמך או שינויים בשוליים, בהתאם למצבים הבאים:

 • אם גודל העמוד משתנה, קווי העזר של הסרגל מוזזים כדי לשמור על מרחקים פרופורציונליים מקצות העמוד, מהשוליים או מקווי העזר של העמודות.
 • המיקום היחסי של אובייקטים המעוגנים לטקסט נשמר.
 • האובייקטים מוזזים לצורך שמירה על מיקומם היחסי בעמוד, אם מתבצע שינוי בגודל העמוד או בשוליים.
 • נשמר היישור של אובייקטים לגלישה, לגבול העמוד, לשולי העמוד, לעמודות, למרווח בין העמודות, לקווי העזר ולרשתות.
 • היישור היחסי והרווח בין האובייקטים במסמך נשמרים.
 • באפשרותך להחליט אם לשנות את גודל הטקסט. גודל הגופן של הטקסט וריווח השורות משתנים ביחס לשינוי בגודל המסמך. הגופן גדל בנקודה עשרונית אחת לאחר שינוי קנה המידה. לא מתבצע שינוי בסגנון, וכל השינויים בטקסט נדרסים.
 • נשמרים יחסי הגודל של אובייקטים שאינם מלבניים ואובייקטים מסובבים.
 • התמונות מתאימות באופן יחסי עם שמירה על יחסי הגודל, כך שהתוכן הגלוי בתוך המסגרת נשאר כמעט עקבי.
 • כל אובייקט בתוך קבוצה, בין אם הוא מלבני או לא מלבני, מותאם תוך שמירה על יחסי הגודל כדי לשמור על צורת הקבוצה.
 • לא ניתן לשנות את גודלם של פריטי משטח עבודה. עם זאת, הם אינם חופפים בעמוד.
 • לא מתבצע שינוי בגודלם של אובייקטים מוסתרים או אובייקטים בשכבה מוסתרת.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון