יצירת מסמך PDF דינמי היא דרך מומלצת ליצירת מצגת שקופיות אינטראקטיבית. באפשרותך ליצור מסמכים אינטראקטיביים עם לחצנים, סרטים וקובצי קול, היפר-קישורים, סימניות ומעברי עמוד. באפשרותך גם להגדיר המרה של מסמכים ב-InDesign לטפסים ב-Acrobat.

יצירת מסמכים אינטראקטיביים עבור PDF

ניתן לייצא מסמכי Adobe PDF הכוללים את התכונות האינטראקטיביות הבאות:

סימניות

סימניות שיוצרים במסמך InDesign מופיעות בכרטיסייה Bookmarks בצד השמאלי של חלון Adobe Acrobat או Adobe Reader. כל סימנייה מפנה לעמוד, לטקסט או לגרפיקה בקובץ PDF המיוצא. ראה סימניות.

Movies and sound clips

ניתן להוסיף סרטים וקובצי קול למסמך, ולקשר לקובצי וידאו המוזרמים מהאינטרנט. ניתן להפעיל סרטים וקובצי קול אלה בקובץ PDF המיוצא. ראה סרטים וצלילים.

Hyperlinks

במסמך PDF מיוצא, לחיצה על היפר-קישור מפנה למיקום אחר באותו מסמך, למסמך אחר או לאתר אינטרנט. ראה היפר-קישורים.

Cross-references

הפנייה מקושרת מפנה את הקוראים מחלק מסוים של המסמך לחלק אחר שלו בקובץ PDF המיוצא. הפניות מקושרות שימושיות במיוחד במדריכים למשתמש ובמדריכי עזר. כשמסמך עם הפנייה מקושרת מיוצא ל-PDF, ההפניות המקושרות פועלות כהיפר-קישורים אינטראקטיביים. ראה הפניות מקושרות.

Page transitions

מעברי עמוד מחילים אפקט דקורטיבי, כגון התמוססות או ניגוב, בעת הפיכת עמודים בקובץ PDF מיוצא במצב Full Screen Mode. ראה מעברי עמוד.

 1. בחר File > Export.

 2. ציין מיקום ושם לקובץ.

 3. בחר באפשרות Use InDesign Document Name As The Output Filename, אם אתה מעוניין שלקובץ PDF המיוצא יהיה שם זהה למסמך של היצוא הבא.

 4. עבור Save As Type‏ (Windows) או Format‏ (Mac OS), בחר Adobe PDF‏ (Interactive), ולאחר מכן לחץ על Save.

 5. ציין אפשרויות בתיבת הדו-שיח Export To Interactive PDF ולאחר מכן לחץ על OK.

אפשרויות Export to interactive PDF

האפשרויות הבאות מופיעות בתיבת הדו-שיח Export To Interactive PDF‎.

הכרטיסייה General

Pages

מציינת אם כל העמודים במסמך, או טווח עמודים, נכללים. אם תבחר באפשרות Range, ציין טווח עמודים, כגון 1-7, 9 להדפסת העמודים 1 עד 7 ו-9. ראה ציון עמודים להדפסה.

Export As

ציין אם ברצונך לייצא את המסמך כעמודים או ככפולות.

Create Separate PDF Files

בחר באפשרות זו כדי ליצור קובצי PDF נפרדים לכל עמוד או כפולה.

View

הגדרות תצוגה ראשוניות של ה-PDF כאשר הוא נפתח.

Layout

פריסה ראשונית של ה-PDF כאשר הוא נפתח.

Presentation

בחר Opens In Full Screen Mode כדי להציג את ה-PDF ב-Adobe Acrobat או Adobe Reader ללא הצגה של תפריטים או חלוניות. כדי להעביר עמודים באופן אוטומטי, בחר Flip Pages Every וציין את מספר השניות בין העברות עמודים.

View After Exporting

פתיחת קובץ PDF חדש ביישום ברירת המחדל לתצוגת PDF.

Page Transitions

ציין מעבר עמוד אחד להחלה על כל העמודים במהלך ייצוא. אם אתה משתמש בחלונית Page Transitions לציון מעברים, בחר את האפשרות From Document כדי להשתמש בהגדרות אלה.

Forms And Media

בחר Include All כדי לאפשר לסרטים, צלילים ולחצנים להיות אינטראקטיביים בקובץ ה-PDF המיוצא. בחר Appearance Only כדי לכלול את המצב הרגיל של לחצנים ואת כרזות הווידאו כרכיבים סטטיים.

Embed Page Thumbnails

שיבוץ תצוגה מקדימה של תמונה ממוזערת עבור כל עמוד במסמך ה-PDF והגדלת הקובץ. בטל את הבחירה בהגדרה זו כאשר משתמשים של Acrobat 5.0 ואילך יציגו וידפיסו את ה-PDF; גרסאות אלה יוצרות תמונות ממוזערות באופן דינמי בכל פעם שלוחצים על החלונית Pages ב-PDF.

Create Acrobat Layers

שומר כל שכבה של InDesign כשכבה של Acrobat בקובץ PDF. השכבות מאפשרות ניווט מלא, ומשתמשי Acrobat 6.0 ואילך יוכלו ליצור גרסאות מרובות של הקובץ ממסמך PDF יחיד.

Create Tagged PDF

במהלך הייצוא, רכיבים בכתבה המבוססים על תת-ערכה של תגי Acrobat שנתמכים ב-InDesign מתויגים אוטומטית. תת-ערכה זו כוללת זיהוי פסקאות, תבניות טקסט בסיסיות, רשימות וטבלאות. ‏(ניתן לשלב ולהתאים תגים אלה במסמך לפני הייצוא ל-PDF. ראה הוספת מבנה לקובצי PDF).

Use Structure for Tab Order

במהלך הייצוא, השימוש ב-Tab Order מציין שימוש ב-Object ‏> Interactive ‏> Set Tab Order. אפשרות זו זמינה רק עבור קובצי PDF מתויג‬ים.

הכרטיסייה Compression

Compression

בחר JPEG (Lossy)‎ כדי להסיר נתוני תמונה ולהסתכן בפגיעה באיכות התמונה. עם זאת, מתבצעת הקטנה של הקובץ עם אובדן נתונים מינימלי. בחר JPEG 2000 (Lossless)‎ כדי לייצא את הקובץ ללא דחיסה עם אובדן נתונים. בחר Automatic כדי לאפשר ל-InDesign לקבוע את האיכות הטובה ביותר לתמונות בצבע ובגווני אפור.

JPEG Quality

מציין את כמות הפרטים בתמונה המיוצאת. ככל שהאיכות גבוהה יותר, הקובץ גדול יותר. אפשרות זו מעומעמת אם תבחר ב-JPEG 2000 (Lossless) for Compression.

Resolution

ציין את רזולוציית תמונות ה-Bitmap ב-PDF המיוצא. בחירה ברזולוציה גבוהה חשובה בפרט כדי לאפשר למציגים להגדיל את התצוגה בתוכן מבוסס על פיקסלים בתוך ה-PDF המיוצא. בחירה ברזולוציה גבוהה יכולה להגדיל את הקובץ באופן ניכר.

הכרטיסייה Advanced

Display Title

בחר מה להציג בשורת הכותרת של Acrobat בעת פתיחת ה-PDF. האפשרויות הזמינות הן Document Title ו-File Name.

Language

בחר את שפת המסמך של ה-PDF. בחירה זו קובעת את שפת ברירת המחדל של ה-PDF המיוצא. אם השפה הרצויה אינה מופיעה ברשימה, באפשרותך גם להקליד את קוד ה-ISO התקני של השפה.

הכרטיסייה Security

Require Password To Open The Document

בחר באפשרות זו כדי לדרוש מהמשתמשים להזין את הסיסמה שתציין כדי לפתוח את המסמך.

Document Open Password

ציין את הסיסמה שהמשתמש חייב להקליד כדי לפתוח קובץ PDF זה.

Use A Password To Restrict Printing, Editing, And Other Tasks

הגבלת הגישה להגדרות האבטחה של קובץ PDF. אם בקובץ נפתח ב-Adobe Acrobat המשתמש יוכל לצפות בקובץ, אך יהיה עליו להזין את סיסמת ההרשאות שנקבעה כדי לשנות את הגדרות האבטחה וההרשאות של הקובץ. בעת פתיחת הקובץ ב-Illustrator‏, Photoshop או InDesign, המשתמש חייב להזין את סיסמת Permissions מכיוון שלא ניתן לפתוח את הקובץ לצפייה בלבד.

Permissions Password

ציין סיסמה הדרושה לשינוי הגדרת ההרשאות. אפשרות זו זמינה רק אם בוחרים באפשרות הקודמת.

Printing Allowed

קביעת רמת ההדפסה של מסמך PDF המותרת למשתמשים.

None

אפשרות זו מונעת ממשתמשים להדפיס את המסמך.

Low Resolution (150 dpi)‎

הגדרה זו מאפשרת למשתמשים להדפיס ברזולוציה של 150 dpi לכל היותר. ההדפסה עלולה להיות איטית יותר מכיוון שכל עמוד מודפס כתמונת bitmap.

High Resolution

מאפשר למשתמשים להדפיס בכל רזולוציה, ושולחת פלט וקטורי באיכות גבוהה למדפסות PostScript ולמדפסות אחרות שתומכות בתכונות מתקדמות של הדפסה באיכות גבוהה.

Changes Allowed

הגדרת פעולות העריכה המותרות במסמך PDF.

None

מונע מהמשתמש להכניס שינויים במסמך הרשומים בתפריט Changes Allowed, כגון מילוי שדות טופס והוספת הערות.

Inserting, Deleting, And Rotating Pages

מאפשר למשתמשים להוסיף, למחוק ולסובב עמודים, וליצור סימניות ותמונות ממוזערות.

Filling In Form Fields, And Signing

מאפשר למשתמשים למלא טפסים ולהוסיף חתימות דיגיטליות. אפשרות זו אינה מתירה להוסיף הערות או ליצור שדות טופס.

Commenting, Filling In Form Fields, And Signing

מאפשר למשתמשים להוסיף הערות, למלא טפסים ולהוסיף חתימות דיגיטליות. אפשרות זו אינה מתירה להזיז אובייקטים בעמוד או ליצור שדות טופס.

Any Except Extracting Pages

מאפשר למשתמשים לערוך את המסמך, ליצור ולמלא שדות טופס, להוסיף הערות ולהוסיף חתימות דיגיטליות.

Enable Copying Of Text, Images, And Other Content

מאפשר למשתמשים לבחור ולהעתיק תוכן במסמך PDF.

Enable Text Access For Screen Reader Devices For The Visually Impaired

מאפשר למשתמשים לקויי ראייה לקרוא את המסמך בעזרת קורא מסך, אך אינו מתיר למשתמשים להעתיק או לפרוס את תוכן המסמך הדחוס.

Enable Plaintext Metadata

מאפשר למשתמשים להעתיק ולפרוס תוכן דחוס ממסמך PDF. בשעת בחירה באפשרות זו, מערכות אחסון/חיפוש ומנגנוני חיפוש יכולים לגשת למטא-נתונים ששמורים במסמך. 

יצירת טופסי PDF‏ (CS5.5 ו-CS5)

למרות ש-InDesign אינו מספק כלים להוספת שדות טפסים, Adobe Acrobat עושה זאת. באפשרותך ליצור טופס ב-InDesign שכולל מצייני מיקום עבור שדות כגון לחצני אפשרויות, תיבות סימון ושדות טקסט. לאחר מכן באפשרותך לייצא אל PDF ולהשתמש ב-Acrobat להמרת מצייני המיקום לשדות טפסים.

 1. ב-InDesign, צור את המסמך שבו ברצונך להשתמש עבור הטופס. השתמש בטבלאות ובתיבות סימון כדי ליצור את מצייני המיקום עבור השדות.

  באפשרותך גם להוסיף לחצנים אינטראקטיביים ב-InDesign.

 2. ייצא את המסמך ל-Adobe PDF.

 3. הפעל את אשף הטפסים כדי להמיר את מצייני המיקום לשדות טפסים. השתמש בכלי הטפסים כדי להוסיף ולערוך את הטופס. למידע נוסף, עיין בתיעוד של Adobe Acrobat.

  • ב-Acrobat X, בחר Tools‏ ‏> Forms‏ ‏> Create כדי להפעיל את אשף הטפסים.

  • ב-Adobe Acrobat 9, בחר Forms‏ ‏> Start Form Wizard.

משאבים נוספים

צוות Acrobat מספק מאמר בנושא עיצוב טפסים עבור זיהוי שדות אוטומטי ב-Adobe Acrobat.

Michael Murphy מספק ערכת לימוד בווידאו בנושא יצירת טפסים בעיצוב טפסים ידידותי של Acrobat.

Bob Bringhurst מספק מאמר בנושא עיצוב טפסים ביצירת טופסי PDF ב-InDesign.

תצוגה מקדימה של מסמכים אינטראקטיביים

השתמש בחלונית Preview לתצוגה מקדימה של אינטראקטיביות והנפשה של הבחירה הנוכחית, הכפולה הנוכחית או כל המסמך. ניתן לשנות את הגודל, לעגון או להציף את החלונית Preview או להעביר אותה לצג שני.

 1. בחר Window >‏ Interactive >‏ Preview.

 2. לתצוגה מקדימה של אינטראקטיביות והנפשה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הלחצן Set Preview Selection Mode  לתצוגה מקדימה של הבחירה הנוכחית.

  • לחץ על הלחצן Set Preview Spread Mode  לתצוגה מקדימה של הכפולה הנוכחית.

  • לחץ על הלחצן Set Preview Document Mode  לתצוגה מקדימה של המסמך הנוכחי.

 3. לחץ על הלחצן Play Preview  לתצוגה מקדימה של הבחירה, הכפולה או המסמך. במידת הצורך, לחץ על פריטים אינטראקטיביים כגון לחצנים בחלונית Preview כדי לבדוק אותם.

  במהלך תצוגה מקדימה של מסמך, ניתן ללחוץ על החצים Go To Previous Page ו-Go To Next Page בתחתית החלונית כדי לעבור לעמודים אחרים.

הערה:

בעת עריכת המסמך, ניתן לרענן את התצוגה המקדימה על-ידי לחיצה על הלחצן Play Preview בחלונית Preview.

תצוגה מקדימה של מסמך בדפדפן אינטרנט

 1. בחר Test In Browser מתפריט החלונית Preview.

 2. לחץ על הפריטים האינטראקטיביים שבמסמך שלך כדי לבחון אותם.

עריכת הגדרות תצוגה מקדימה

 1. בחר Edit Preview Settings בתפריט החלונית Preview.

  תיבת הדו-שיח Preview Settings תציג את ההגדרות הנוכחיות של תיבת הדו-שיח Export SWF.

 2. ערוך את ההגדרות לפי הצורך. ראה אפשרויות ייצוא של SWF.

שימוש ב-Presentation Mode

Presentation Mode מציג את מסך ה-InDesign הפעיל כמצגת. ב-Presentation Mode, התפריט, החלוניות, המדריכים וקצוות המסגרות של היישום מוסתרים. לאזור הרקע יש צבע כהה כברירת מחדל, למקרה שהפרופורציה של גודל המסמך תהיה שונה מהמידות של הצג הנוכחי שלך.

Presentation Mode הוא תכונת עזר שימושית לתכונה Adobe Connect. ניתן להתחיל פגישת אינטרנט בעזרת הפקודה File >‏ Share My Screen. לאחר ששיתוף המסך החל, ניתן להכניס את מסמך ה-InDesign ל-Presentation Mode.

 1. בחר View >‏ Screen Mode >‏ Presentation.

 2. השתמש באחד מרצפי ההקשות הבאים.

  פעולה

  מה היא מבצעת

  לחיצה על עכבר, חץ ימינה או Page Down

  הכפולה הבאה

  Shift ולחיצה, לחיצה ימנית חץ שמאלה או Page Up

  הכפולה הקודמת

  Esc

  יציאה מ-Presentation Mode

  Home

  כפולה ראשונה

  End

  כפולה אחרונה

  B

  שינוי צבע הרקע לשחור

  W

  שינוי צבע הרקע ללבן

  G

  שינוי צבע הרקע לאפור

הערה:

לא ניתן לערוך את המסמך ב-Presentation Mode. עם זאת, בעזרת צג בעל שני מסכים, ניתן לפתוח את אותו מסמך בשני חלונות שונים ולהעביר אחד מהם ל-Presentation Mode. גישה זו מאפשרת לערוך את המסמך בחלון שבו מוגדרת התצוגה Normal ולראות את השינויים באופן מיידי בחלון שבו מוגדרת התצוגה Presentation Mode.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת