התכונה Notes ב-InDesign משתמשת בשמות משתמש של תהליכי עבודה כדי לזהות את מחבר ההערה או שינוי עם מעקב. הערות ושינויים במסגרת של מעקב אחר שינויים מוצגים בצבע מיוחד לכל משתמש, כפי שהוגדר בתיבת הדו-שיח Notes ב-InDesign או בתיבת הדו-שיח User ב-InCopy (‏File ‏> User).

הערות יכולות להופיע רק בטקסט. ב-InDesign, ניתן להדפיס אותן רק מ-Story Editor ולא ניתן לייצא אותן ל-PDF.

הוספת הערות עריכה

בעת הוספת הערות עריכה לתוכן מנוהל ב-InDesign, הערות אלה הופכות לזמינות למשתמשים אחרים בתהליך העבודה. ההערות נועדו בראש ובראשונה לשמש בתהליך עבודה של InCopy, אך ניתן לנצל אותן גם ב-InDesign. לדוגמה, ניתן למקם טקסט בהערות שתרצה אולי להוסיף לכתבה במועד מאוחר יותר. ב-InCopy, בעת ייצוא ל-Adobe PDF, ניתן להמיר הערות להערות PDF.

 1. באמצעות הכלי Type, לחץ במקום שבו ברצונך להציב את ההערה ובחר Type ‏> ‏Notes ‏> ‏New Note.

  בעת העריכה ב-Story Editor, מופיעים סמני קצה הערה. בתצוגת Layout, החלונית Notes מופיעה.

 2. הקלד את ההערה בין סמני קצה ההערה, או הקלד את ההערה בחלונית Notes.

תוכל להוסיף כמה הערות שתרצה בכל מיקום שהוא. עם זאת, לא ניתן ליצור הערה בתוך הערה אחרת.

להצגה או הסתרה של הערות, בחר View ‏> ‏Extras ‏> ‏Show Notes או Hide Notes.

שימוש במצב Notes

מצב Notes מספק דרך נוחה להוספה, לפיצול או למחיקה של הערות, בהתאם למיקום נקודת ההכנסה או לטקסט שנבחר.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ליצירת הערה חדשה, מקם את נקודת ההכנה בטקסט.

  • להמרת טקסט להערה, בחר את הטקסט.

  • לפיצול הערה, מקם את נקודת ההכנסה בתוך הערה.

  • להמרת הערה לטקסט, בחר את סמני קצה ההערה (ב-Story Editor).

  • להוצאת נקודת ההכנסה מהערה, מקם את נקודת הכנסה בתחילת הערה או בסופה.

 2. בחר Type ‏> ‏Notes ‏> ‏Notes Mode.

ניהול הערות

עוגן הערה  מסמן מיקום של הערה. החלונית Notes מציגה את תוכן ההערה, לצד מידע ספציפי על ההערה.

 • כדי להמיר טקסט להערה, בחר את הטקסט ובחר Type ‏> ‏Notes ‏> ‏Convert To Note. נוצרת הערה חדשה. הטקסט שנבחר מוסר מגוף הכתבה ומודבק בהערה החדשה. עוגן ההערה או סמני קצה ההערה ממוקמים במקום שממנו גזרת את הטקסט.

 • כדי להמיר הערה לטקסט, בחר בחלונית Notes את הטקסט שברצונך להוסיף לטקסט של המסמך. לחלופין, ב-Story Editor, בחר את הטקסט שבהערה בתוך השורה. לאחר מכן בחר Type ‏> ‏Notes ‏> ‏Convert To Text.

 • כדי לפצל הערה, מקם את נקודת ההכנסה בהערה במקום שברצונך לפצל אותה, ובחר Type ‏> ‏Notes ‏> ‏Split Note.

 • לניווט בין הערות, לחץ על נקודת ההכנסה בכתבה ובחר Type ‏> ‏Notes ‏> Previous Note או Notes ‏> ‏Next Note.

עריכת העדפות של הערות

הגדרות ההעדפות מאפשרות לך להגדיר צבע לעוגני הערות, לסמני קצה הערה ולרקע כשנמצאים בתוך השורה ב-Story Editor. ניתן גם לבחור להציג פרטי הערות כתיאור כלי, ולבחור אם לכלול תוכן של הערות בפעולות Find/Change ובבדיקות איות ב-Story Editor.

 1. בחר Edit ‏> ‏Preferences ‏> ‏Notes ‏(Windows) או InDesign ‏> ‏Preferences ‏> ‏Notes ‏(Mac OS).

 2. בחר צבע לעוגני הערות וסמני קצה הערה מתפריט Note Color. בחר [User Color] לשימוש בצבע שנבחר בתיבת הדו-שיח User. הדבר שימושי במיוחד אם כמה אנשים עובדים על הקובץ.

 3. בחר Show Note Tool Tips להצגת פרטי הערות וחלק מתוכן ההערות או כולו כתיאור כלי בעת הצבעה על עוגן הערה בתצוגה Layout או על סמן קצה הערה ב-Story Editor.

 4. ציין אם ברצונך לכלול תוכן הערה בתוך השורה בעת השימוש בפקודות Find/Change ו-Spell Check (ב-Story Editor בלבד).

  הערה:

  בתצוגה Layout, לא ניתן להשתמש בפקודות Find/Change ו-Spell Check לחיפוש בתוכן של הערות, ללא קשר להגדרות שנבחרו בתיבת הדו-שיח Preferences. עם זאת, הפקודה Change All אינה עורכת תוכן של הערות.

 5. לצורך צבע הרקע של הערה בתוך שורה, בחר באפשרויות [None] או [Note Color] (הצבע שבחרת בצעד 2).

 6. לחץ על OK.