פרופילים חסרים | תיבת הדו-שיח 'הדפסה'

בעיה

הפרופילים שבחרת בעבר במהלך הדפסה אינם זמינים עוד ב-Adobe Photoshop.

פתרון

כדי לקבל את ההדפסה המדויקת ביותר, השתמש בפרופילים שנוצרו עבור המדפסת, הנייר והדיו שברשותך. פרופילים המשמשים למטרה אחרת, כגון תיאור מרחב הצבעים שבו נעשה שימוש בעת העריכה, אינם מתארים את המדפסת. לכן הם אינם יוצרים את ההדפסה המדויקת ביותר.

ב-Photoshop, פרופילים שאינם מתאימים למדפסת שנבחרה אינם מופיעים בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'. עבור מדפסות nonPostScript, כולל מדפסות הזרקת דיו שולחניות, כגון מדפסות Canon ו-Epson‏, פרופילי מרחב צבעים פעילים (sRGB, AdobeRGB, ו- ProPhotoRGB) ופרופילי צגים אינם זמינים עוד.

צור קשר עם יצרן המדפסת או הנייר שברשותך לקבלת הפרופיל המתאים למדפסת ולנייר שלך. אם אין לך פרופיל ספציפי למדפסת וברצונך להשתמש בפרופיל מרחב צבעים פעיל, נסה לבחור 'ניהול צבעים על ידי המדפסת'. אפשרות זו זמינה מהתפריט הנפתח 'טיפול בצבעים' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'.

למידע נוסף על הדפסה ב-Photoshop, עיין בשני מסמכי TechNote הבאים:

הכנה להדפסה מ-Photoshop

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון