הפקודה Place מוסיפה למסמך תמונה, גרפיקה או כל קובץ שנתמך ב- Photoshop כ- Smart Object. ניתן לשנות את גודלם של פריטי Smart Object, למקם אותם מחדש, להטות, לסובב או לעקם אותם מבלי לפגוע באיכות התמונה.

מיקום קובץ ב- Photoshop

 1. פתחו מסמך Photoshop שישמש כיעד לגרפיקה או לתמונה הממוקמות.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Photoshop) בחרו בפקודה File‏ ‏> Place, בחרו בקובץ שברצונכם למקם ולחצו על Place.

  הערה:

  ניתן גם לגרור קובץ מ- Windows או Mac OS לתוך תמונה פתוחה ב- Photoshop.

  • (Bridge) בחרו בקובץ ולאחר מכן בחרו בפקודה File‏ ‏> Place‏ ‏> In Photoshop.
 3. בשעת מיקום קובץ PDF או Illustrator ‏(AI), תיבת הדו-שיח Place PDF מופיעה. בחרו בעמוד או בתמונה שברצונכם למקם, קבעו את האפשרויות בחלק Crop, ולחצו על הלחצן OK. למידע נוסף על האפשרויות בתיבת הדו-שיח Place PDF, ראו מיקום קובצי PDF או Illustrator ב- Photoshop‏.

  הגרפיקה הממוקמת מופיעה בתוך תיבת תוחמת במרכז תמונת Photoshop. הגרפיקה שומרת על יחסי הגודל המקוריים שלה; עם זאת, אם הגרפיקה גדולה יותר מתמונת Photoshop, גודלה יותאם.

  הערה:

  בנוסף לפקודה Place, ניתן גם להשתמש בגרפיקה של Adobe Illustrator כ- Smart Object על-ידי העתקת הגרפיקה מ- Illustrator והדבקתה במסמך Photoshop. ראו הדבקת גרפיקה של Adobe Illustrator ב- Photoshop‏.

 4. (אופציונלי) מקמו מחדש את הגרפיקה הממוקמת או שנו את צורתה בעזרת אחת מהפעולות הבאות:
  • למיקום מחדש של הגרפיקה הממוקמת, הציבו את המצביע בתיבה התוחמת של הגרפיקה הממוקמת וגררו, או הזינו ערך X בסרגל האפשרויות כדי להגדיר את המרחק בין נקודת המרכז של הגרפיקה הממוקמת לקצה השמאלי של התמונה. הזינו ערך Y כדי להגדיר את המרחק בין נקודת המרכז של הגרפיקה הממוקמת לקצה העליון של התמונה.

  • כדי לשנות את גודל הגרפיקה הממוקמת, גררו אחת מנקודות האחיזה הפינתיות של התיבה התוחמת או הזינו ערכים ל- W (רוחב) ו- H (גובה) בסרגל האפשרויות. הקישו Shift תוך כדי גרירה כדי להגביל את יחסי הגודל.

  • לסיבוב הגרפיקה הממוקמת, מקמו את המצביע מחוץ לתיבה התוחמת (המצביע הופך לחץ עקום) וגררו, או הזינו ערך (במעלות) בתיבה Rotation  בסרגל האפשרויות. הגרפיקה מסתובבת סביב נקודת המרכז של הגרפיקה הממוקמת. להתאמת נקודת המרכז, גררו אותה למיקום חדש, או לחצו על נקודת אחיזה בסמל Center Point  בסרגל האפשרויות.

  • כדי להטות את הגרפיקה הממוקמת, הקישו Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS‏) תוך כדי גרירת אחת מידיות האחיזה בצדי התיבה התוחמת.

  • כדי לעקם את הגרפיקה הממוקמת, בחרו בפקודה Edit‏ ‏> Transform‏ ‏> Warp ולאחר מכן בחרו סגנון עיקום מהתפריט הנפתח Warp Style בסרגל האפשרויות.

   בעת בחירה באפשרות Custom מהתפריט הנפתח Warp Style, גררו את נקודות הבקרה, מקטע של התיבה התוחמת או של רשת השינוי או אזור ברשת השינוי כדי לעקם את התמונה.

 5. בשעת מיקום קובץ PDF, ‏EPS או Adobe Illustrator, קבעו את האפשרות Anti-alias בסרגל האפשרויות כרצונכם. למיזוג פיקסלים בקצה במהלך הוספת רסטר, בחרו באפשרות Anti-alias. להפקת מעבר עם קצוות קשים בין פיקסלי הקצה בשעת הוספת הרסטר, בטלו את הבחירה באפשרות Anti-alias.
 6. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על Commit  בסרגל האפשרויות או הקישו Enter ‏(Windows) או Return ‏(Mac OS) כדי לאשר את מיקום הגרפיקה בשכבה חדשה.

  • לחצו על Cancel  בסרגל האפשרויות, או הקישו Esc לביטול פעולת המיקום.

מיקום קובצי PDF או Illustrator ב- Photoshop

בעת מיקום קובץ PDF או Adobe Illustrator, השתמשו בתיבת הדו-שיח Place PDF כדי לקבוע אפשרויות למיקום הגרפיקה.

 1. כשמסמך היעד פתוח ב- Photoshop, מקמו קובץ PDF או Adobe Illustrator.
 2. בחלק Select בתיבת הדו-שיח Place PDF, בחרו Page או Image בהתאם לרכיבים של מסמך PDF שברצונכם לייבא. אם קובץ PDF כולל עמודים או תמונות מרובים, לחצו על התמונה הממוזערת של העמוד או התמונה שברצונכם למקם.

  הערה:

  התאימו את תצוגת התמונות הממוזערות בחלון התצוגה המקדימה בעזרת האפשרות Thumbnail Size בתפריט. האפשרות Fit Page מתאימה תמונה ממוזערת אחת לגודל חלון התצוגה המקדימה. סרגל גלילה מופיע בשעת תצוגה של פריטים מרובים.

 3. בחלק Options, בחרו אפשרות מהתפריט Crop To כדי לבחור חלק ממסמך PDF או Illustrator‏ (AI) שברצונכם לכלול:

  ‏Bounding Box‏

  חיתוך האזור המלבני הקטן ביותר שכולל את כל המלל והגרפיקה בעמוד. אפשרות זו מסירה שטח לבן מיותר.

  ‏Media Box

  חיתוך לגודל העמוד המקורי.

  Crop Box

  חיתוך לאזור החיתוך (שולי החיתוך) של קובץ PDF.

  Bleed Box

  חיתוך לאזור שנקבע בקובץ PDF להתאמה למגבלות פנימיות של תהליכי הפקה, כגון חיתוך, קיפול וקיטום.

  Trim Box

  חיתוך לאזור שהוגדר לקובץ הסופי המיועד של העמוד.

  Art Box

  חיתוך לאזור שהוגדר בקובץ PDF למיקום נתוני PDF ביישום אחר.

 4. לחצו על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Place PDF.
 5. במקרה הצורך, קבעו אפשרויות מיקום, שינוי גודל, הטייה, סיבוב, עיקום או החלקה בסרגל האפשרויות.
 6. לחצו על הלחצן Commit  כדי למקם את הגרפיקה כ- Smart Object בשכבה חדשה במסמך היעד.

הדבקת גרפיקה של Adobe Illustrator ב- Photoshop

ניתן להעתיק גרפיקה מ- Adobe Illustrator ולהדביק אותה במסמך Photoshop.

 1. ב- Adobe Illustrator, בחרו העדפות להתנהגות העתקה והדבקה:
  • להוספה אוטומטית של רסטר לגרפיקה בשעת הדבקתה במסמך Photoshop, בטלו את האפשרויות PDF ו- ‎AICB ‏(No Transparency Support)‎ בהעדפות File Handling & Clipboard.

  • להדבקת גרפיקה כ- Smart Object, תמונה עם רסטר, נתיב או שכבת צורה, הפעילו את האפשרויות PDF ו- ‎AICB ‏(No Transparency Support)‎ בהעדפות File Handling & Clipboard.

 2. פתחו קובץ ב- Adobe Illustrator, בחרו בגרפיקה שברצונכם להעתיק, ובחרו בתפריט Edit‏ ‏> Copy.
 3. ב- Photoshop, פתחו את המסמך שברצונכם להדביק בו את הגרפיקה שהעתקתם מ- Adobe Illustrator, ולאחר מכן בחרו בתפריט Edit‏ ‏> Paste.

  הערה:

  אם האפשרויות PDF ו- ‎AICB‏ (No Transparency Support) מבוטלות בהעדפות File Handling & Clipboard ב- Adobe Illustrator, ‏Photoshop תוסיף אוטומטית רסטר לגרפיקה בשעת הדבקתה במסמך Photoshop. ניתן לדלג על שאר הצעדים בהליך זה.

 4. בתיבת הדו-שיח Paste, בחרו כיצד ברצונכם להדביק את הגרפיקה מ- Adobe Photoshop ולאחר מכן לחצו על הלחצן OK‏:

  ‏Smart Object

  הדבקת הגרפיקה כ- Vector Smart Object שניתן לשנות את גודלו, לשנות את צורתו או להזיזו מבלי לפגוע באיכות התמונה. לאחר מיקום הגרפיקה, נתוני הקובץ מוטמעים בשכבה נפרדת במסמך Photoshop.

  Pixels

  הדבקת הגרפיקה כפיקסלים שניתן לשנות את גודלם, לשנות את צורתם או להזיזם לפני ש- Photoshop מוסיפה להם רסטר וממקמת אותם בשכבה נפרדת במסמך Photoshop.

  Path

  הדבקת הגרפיקה כנתיב שניתן לערוך בעזרת כלי העט, הכלי Path Selection, או הכלי Direct Selection. הנתיב מודבק בשכבה שנבחרה בחלונית Layers.

  Shape Layer

  הדבקת הגרפיקה כשכבת צורה חדשה (שכבה הכוללת נתיב הממולא בצבע החזית).

 5. בעת בחירה באפשרויות Smart Object או Pixels בתיבת הדו-שיח Paste, בצעו את שינויי הצורה הרצויים, ולאחר מכן הקישו Enter או Return כדי למקם את הגרפיקה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת