Video tutorial: Select part of an image

Video tutorial: Select part of an image
Train Simple

כלי סימון בחירה מאפשרים לבחור מלבנים, אליפסות או שורות וטורים של 1 פיקסל.

 1. בחרו בכלי סימון בחירה:

  Rectangular Marquee 

  מבצע בחירה בצורת מלבן (או ריבוע, כשמשתמשים במקש Shift).

  Elliptical Marquee 

  מבצע בחירה בצורת אליפסה (או עיגול, כשמשתמשים במקש Shift).

  סימון בחירה של שורה בודדת או עמודה בודדת

  מגדיר גבול כשורה או כעמודה של 1 פיקסל.

 2. בחרו אחת מאפשרויות הבחירה בסרגל האפשרויות.
  אפשרויות בחירה ב- Photoshop
  אפשרויות בחירה

  A. ‏New‏‏ B. ‏Add To‏‏ C. ‏‏Subtract From‏ D. ‏‏Intersect With‏ 
 3. ציון קביעת ריכוך קצוות בסרגל האפשרויות. הפעלה או ביטול של החלקה לכלי סימון בחירה אליפטית. ראו ריכוך קצות בחירה.

 4. בחרו סגנון בסרגל האפשרויות לכלי סימון הבחירה המלבני או לכלי סימון הבחירה האליפטי:

  Normal

  קביעת יחסי הגודל של סימון הבחירה באמצעות גרירה

  Fixed Ratio

  קביעת יחס גובה-רוחב. הזינו ערכים (גם ערכים עשרוניים הם חוקיים) ליחסי הגודל. לדוגמה, לציור סימון בחירה הרחב פי שניים מגובהו, הזינו 2 לרוחב ו- 1 לגובה.

  Fixed Size

  ציון ערכים לגובה ורוחב של סימון הבחירה. הזינו ערכי פיקסלים במספרים שלמים.

  הערה:

  בנוסף לפיקסלים, ניתן להשתמש ביחידות אחרות, כגון אינצ'ים או סנטימטרים, לערכי גובה ורוחב.

 5. ליישור הבחירה לקווי עזר, לרשת, לפרוסות או לגבולות המסמך, בצעו אחד מהצעדים הבאים להצמדת הבחירה:
  • בחרו View ‏> Snap או View ‏> Snap To ובחרו פקודה מתפריט המשנה. ניתן להצמיד את הבחירה לגבולות מסמך או למגוון תוספות Photoshop, הנשלטות מתפריט המשנה Snap To.
 6. בצעו אחת מהפעולות הבאות לביצוע בחירה:
  • בעזרת הכלי Rectangular Marquee או הכלי Elliptical Marquee, גררו לסימון האזור שברצונכם לבחור.
  • הקישו Shift תוך כדי גרירה להגבלת סימון הבחירה לצורת ריבוע או עיגול (שחררו את לחצן העכבר לפני שחרור מקש Shift כדי שצורת הבחירה תישאר מוגבלת).
  • לגרירת סימון בחירה מהמרכז, הקישו Alt ‏(Windows) או Option‏ (Mac OS) לאחר תחילת הגרירה.
  גרירת סימון בחירה מהפינה ב-Photoshop
  גרירת סימון בחירה מפינה של תמונה (משמאל) וממרכז של תמונה (מימין) בהקשת Alt/Option תוך כדי הגרירה

  • בעזרת הכלי סימון שורה או סימון עמודה, לחצו ליד האזור שברצונכם לבחור, וגררו את סימון הבחירה למיקום המדויק הרצוי. אם מלבן סימון אינו מוצג, הגדילו את תצוגת התמונה.

  הערה:

  למיקום חוזר של סימון בחירה מלבני או סימון בחירה אליפטי, גררו תחילה ליצירת גבול בחירה מבלי לשחרר את לחצן העכבר. לאחר מכן הקישו על מקש הרווח והמשיכו לגרור. שחררו את מקש הרווח, אך המשיכו ללחוץ על לחצן העכבר, אם ברצונכם להמשיך להתאים את גבול הבחירה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת