לקבלת מידע על האפשרות Edit > Content-Aware Fill שהוצגה ב-Photoshop CC 20.0 (מהדורת אוקטובר 2018), ראו Content-Aware Fill.

Content-Aware Patch

הכלי Patch משמש להסרת רכיבים בלתי רצויים מהתמונה. האפשרות Content-Aware בכלי Patch ממזגת חלקי תוכן קרובים זה לזה לקבלת שילוב חלק עם התוכן מסביב.

גרסאות קודמות: לקבלת מידע אודות שימוש בכלי Patch בגרסאות קודמות ל-Photoshop CS6, ראו Patch an area.

וידאו | תיקון תמונות באמצעות Content-Aware

וידאו | תיקון תמונות באמצעות Content-Aware
Adobe

 1.  בסרגל הכלים, החזיקו את Spot Healing Brush‏ ובחרו את הכלי Patch‏ .

 2. בסרגל האפשרויות, בצעו את הצעדים הבאים:

  אפשרויות של Content-aware Patch
  אפשרויות של Content-aware Patch

  Patch‏

  בחרו ב- Content-Aware כדי לבחור באפשרות ה- Content-aware.

  Structure

  הזינו ערך בין 1 ל- 7 כדי לציין באיזו מידה התיקון אמור לשקף תבניות תמונה קיימות. אם תזינו 7, התיקון ישקף במידה רבה את תבניות התמונה הקיימות. אם תזינו 1, התיקון ישקף במידה מועטה מאוד את תבניות התמונה הקיימות.

  Color

  הזינו ערך בין 0 ל- 10 כדי לציין את המידה שבה ברצונכם ש- Photoshop יחיל ערבוב צבעים אלגוריתמי על התיקון. אם תזינו 0, ערבוב צבעים לא יהיה זמין. ערך Color של 10 מחיל ערבוב צבעים מרבי.

  Sample All Layers

  הפעילו אפשרות זו כדי ליצור את תוצאת המעבר בשכבה אחרת באמצעות מידע מכל השכבות. בחרו בשכבת המטרה בחלונית Layers.

 3. בחרו אזור להחלפה בתמונה. ניתן להשתמש בכלי Patch‏ כדי לסמן בחירה או להשתמש בכל אחד מכלי Selection האחרים.

 4. גררו את הבחירה מעל האזור שממנו ברצונכם ליצור מילוי. 

Content-Aware Move

השתמשו בכלי Content-Aware Move כדי לבחור חלק מהתמונה ולהעביר אותו. הקומפוזיציה של התמונה נוצרת מחדש והתוכנה משתמשת ברכיבים תואמים מהתמונה כדי למלא את החלל שנותר. אין צורך לבצע עריכות תובעניות שכוללות שכבות ובחירות מורכבות.

ניתן להשתמש בכלי Content-Aware Move בשני מצבים:

 • השתמשו במצב Move כדי למקם עצמים במיקומים שונים (יעיל ביותר כאשר הרקע נותר דומה).
 • השתמשו במצב Extend כדי להרחיב או לכוון עצמים כגון שיער, עצים או בניינים. כדי להרחיב עצמים ארכיטקטוניים באופן הטוב ביותר, השתמשו בתמונות שצולמו במישור מקביל ולא בזווית.

מאת מומחה: שימוש בהזזה ומילוי עם מודעות לתוכן

מאת מומחה: שימוש בהזזה ומילוי עם מודעות לתוכן
למדו כיצד לבחור חלק מתמונה ולהזיז אותו. לאחר מכן, ראו כיצד Photoshop מבצע מילוי אוטומטי של החור שנוצר בעזרת רכיבים תואמים מהרקע הקיים.
Deke McClelland

 1. בסרגל הכלים, לחצו על Spot Healing Brush  ובחרו את הכלי Content-Aware Move .

 2. בסרגל האפשרויות, בצעו את הצעדים הבאים:

  אפשרויות של Content-Aware Move‏
  אפשרויות של Content-Aware Move‏

  Mode

  השתמשו במצב Move כדי למקם אובייקטים נבחרים במיקום שונה. השתמשו במצב Extend כדי להרחיב או לכווץ אובייקטים.

  Structure

  הזינו ערך בין 1 ל- 7 כדי לציין באיזו מידה התיקון אמור לשקף תבניות תמונה קיימות. אם תזינו 7, התיקון ישקף במידה רבה את תבניות התמונה הקיימות. אם תזינו 1, התיקון ישקף במידה מועטה מאוד את תבניות התמונה הקיימות.

  Color

  הזינו ערך בין 0 ל- 10 כדי לציין את המידה שבה ברצונכם ש- Photoshop יחיל ערבוב צבעים אלגוריתמי על התיקון. אם תזינו 0, ערבוב צבעים לא יהיה זמין. ערך Color של 10 מחיל ערבוב צבעים מרבי.

  content aware move ב-Photoshop
  A. ללא ערבוב צבעים B. עם ערבוב צבעים 

  Sample All Layers

  הפעילו אפשרות זו כדי להשתמש במידע מכל השכבות כדי ליצור את תוצאת ההעברה בשכבה שנבחרה. בחרו בשכבת המטרה בחלונית Layers.

  Transform On Drop

  כאשר אפשרות זו מופעלת, תוכלו לשנות את הגודל של חלק התמונה שהעברתם זה עתה למיקום החדש. פשוט התאימו את נקודות האחיזה לשינוי גודל עבור חלק התמונה שהועבר.

 3. בחרו אזור להעברה או להרחבה. ניתן להשתמש בכלי Move כדי לסמן בחירה או להשתמש בכל אחד מכלי Selection האחרים.

 4. גררו את הבחירה אל האזור שבו ברצונכם להציב את העצם.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת