הערה:

בגרסאות Photoshop שיצאו לפני Photoshop CC, ייתכן שחלק מהפונקציונליות שהוזכרה במאמר זה תהיה זמינה רק אם יש ברשותכם Photoshop Extended.‏‏ ‏‏Photoshop אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended. כל התכונות הקיימות ב-Photoshop Extended כלולות ב-Photoshop.‏

תצוגה מקדימה של הנפשה מבוססת מסגרות

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן Play  בחלונית Timeline.

  • השתמשו במקש הרווח להקרנה ולהשהיה של ההנפשה.

  ההנפשה מוצגת בחלון המסמך. ההנפשה מוקרנת שוב ושוב אלא אם כן מציינים ערך חזרה אחר בתיבת הדו-שיח Play Options.

 2. לעצירת ההנפשה, לחצו על הלחצן Stop .
 3. לחזרה לתחילת ההנפשה, לחצו על הלחצן First Frame .

  הערה:

  להצגת תצוגה מקדימה מדויקת יותר של ההנפשה והתזמון, הציגו תצוגה מקדימה של ההנפשה בדפדפן אינטרנט. ב- Photoshop, פתחו את תיבת הדו-שיח Save For Web ולחצו על הלחצן Preview In Browser. השתמשו בפקודות Stop ו- Reload בדפדפן כדי לעצור או להפעיל מחדש את ההנפשה.

קביעת אזור ציר זמן לתצוגה מקדימה

 1. להגדרת משך ציר הזמן שברצונכם לייצא או להציג בתצוגה מקדימה, בצעו אחד מהצעדים הבאים בחלונית Timeline:

  • גררו כל אחד מהקצוות של סרגל משטח העבודה.

  גררו ב- Photoshop את סרגל משטח העבודה כדי להגדיר תצוגה מקדימה
  גרירת קצה של סרגל משטח העבודה

  • גררו את סרגל משטח העבודה לאזור שברצונכם להציג בתצוגה מקדימה.

  • הזיזו את מציין הזמן הנוכחי לזמן או למסגרת הרצויים. מתפריט החלונית, בחרו Work Area‏ > Set Start At Playhead או Work Area‏ > Set End At Playhead.

 2. ‏להסרת חלקי ציר הזמן שאינם כלולים במשטח העבודה, בחרו Trim Document Duration To Work Area מתפריט החלונית .

תצוגה מקדימה של וידאו או הנפשה מבוססת ציר זמן

ניתן להציג תצוגה מקדימה של וידאו או הנפשה בחלון המסמך. Photoshop משתמש בזיכרון RAM ליצירת תצוגה מקדימה של הווידאו או ההנפשה במהלך העריכה. בשעת הפעלה או גרירה להצגת תצוגה מקדימה של מסגרות, הן מאוחסנות אוטומטית בזיכרון המטמון כדי לאפשר הפעלה מהירה יותר בפעם הבאה. מסגרות שאוחסנו בזיכרון המטמון מסומנות בפס ירוק במשטח העבודה של החלונית Timeline. מספר המסגרות המאוחסנות בזיכרון המטמון משתנה בהתאם לכמות זיכרון RAM הזמינה ל- Photoshop.

תצוגה מקדימה של וידאו או הנפשה מבוססת ציר זמן

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  הערה:

  לתצוגה מקדימה מדויקת יותר של הנפשה שמיועדת לאינטרנט, הציגו תצוגה מקדימה של ההנפשה בדפדפן אינטרנט. השתמשו בפקודות Stop ו- Reload בדפדפן כדי לעצור או להפעיל מחדש את ההנפשה. פתחו את תיבת הדו-שיח Save For Web ולחצו על הלחצן Preview In Browser.

השמעה מקדימה של שמע בשכבות וידאו

כשמפעילים השמעה מקדימה של שמע בשכבות וידאו, Photoshop כולל את השמע בקבצים המיוצאים לתבנית סרטון של QuickTime. (ראו ייצוא קובצי וידאו או רצפי תמונות.)

בחלונית Timeline, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • להפעלה או לביטול השמעה מקדימה של שמע לשכבת וידאו מסוימת, לחצו על סמל הרמקול של שכבה זו .
 • להפעלה או לביטול השמעה מקדימה של שמע לכל המסמך, לחצו על סמל הרמקול מימין ללחצני ההפעלה החוזרת בתחתית החלונית.

הפעלת דילוג על מסגרת

Photoshop מאפשר לדלג על מסגרות שאינן מאוחסנות בזיכרון המטמון ליצירת הקרנה בזמן אמת.

 1. עם החלונית Timeline במצב הנפשת ציר זמן, בחרו Allow Frame Skipping מתפריט החלונית.

תצוגה מקדימה של מסמך על צג וידאו

התוסף Video Preview מאפשר להציג תצוגה מקדימה של המסגרת הנוכחית שנבחרה בציר הזמן של ההנפשה (או של תמונה כלשהי שנפתחה ב- Photoshop) בהתקן תצוגה באמצעות FireWire ‏(IEEE 1394), כגון צג וידאו. ניתן גם להתאים את יחסי הגודל כדי להציג תמונות כהלכה.

הערה:

במערכות הפעלה של 64 סיביות, יש להשתמש בגרסה של 32 סיביות של Photoshop כדי לגשת לתוסף Video Preview.

התוסף Video Preview תומך בתמונות RGB, תמונות בגווני אפור ותמונות בצבעי אינדקס. (התוסף ממיר תמונות של 16 סיביות לערוץ לתמונות של 8 סיביות לערוץ). התוסף Video Preview אינו תומך בערוצי אלפא. שקיפות מוצגת בצבע שחור.

הערה:

התוסף Video Preview אינו נועל את התקן התצוגה. כש- Photoshop מופעל ברקע ויישום אחר מתחיל לפעול בחזית, התצוגה המקדימה מבוטלת ונעילת ההתקן מוסרת כדי לאפשר ליישומים אחרים להשתמש בו לצורכי תצוגה מקדימה.

 1. חברו למחשב התקן תצוגה, כגון צג וידאו, דרך FireWire ‏(IEEE 1394).
 2. כשמסמך פתוח ב- Photoshop, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להצגת המסמך בהתקן ללא קביעת אפשרויות פלט, בחרו File ‏> ‏Export ‏> ‏Send Video Preview To Device. ניתן לדלג על שאר הצעדים בהליך זה.

  • לקביעת אפשרויות פלט לפני הצגת המסמך בהתקן, בחרו File ‏> ‏Export ‏> ‏Video Preview.

  תיבת הדו-שיח Video Preview נפתחת. אם יחסי גודל הפיקסל של המסמך אינם מתאימים לקביעות יחסי הגודל של התקן התצוגה, תופיע הודעת התראה.

  הערה:

  הפקודה Send Video Preview To Device משתמשת בקביעות הקודמות שנבחרו בתיבת הדו-שיח Video Preview.

 3. תחת Device Settings, ציינו אפשרויות להתקן שיציג את התמונה:
  • (Mac OS) לציון מצב הפלט, בחרו NTSC או PAL. אם מצב הפלט וההתקן אינם מתאימים (לדוגמה, בחירה במצב הפלט NTSC בשעת חיבור להתקן במצב PAL), כתמים שחורים מופיעים בתצוגה המקדימה.

  • לציון יחסי הגודל של התקן התצוגה, בחרו במצבים Standard ‎(4:3)‎ או Widescreen (16:9)‎ מתפריט Aspect Ratio.

  הערה:

  קביעת יחסי הגודל של ההתקן קובעת אילו אפשרויות מיקום יהיו זמינות.

 4. תחת Image Options, בחרו אפשרות מיקום לקביעת אופן תצוגת התמונה בהתקן התצוגה:

  Center

  מיקום מרכז התמונה במרכז המסך וחיתוך החלקים החורגים משולי התקן התצוגה המקדימה של הווידאו.

  Pillarbox

  הצגת תמונה ביחסי גודל של 4:3 בתצוגה של 16:9, כשמרכז התמונה נמצא במרכז המסך, עם פסים אפורים מימין ומשמאל לתמונה. אפשרות זו זמינה רק בשעת הגדרת יחסי הגודל של ההתקן לאפשרות Widescreen (16:9)‎.

  Crop to 4:3

  הצגת תמונה ביחסי גודל של 16:9 בתצוגה של 4:3, כשמרכז התמונה נמצא במרכז המסך, ומניעת עיוות באמצעות חיתוך הקצוות השמאליים והימניים של המסגרת החורגים משולי התקן התצוגה המקדימה של הווידאו. אפשרות זו זמינה רק בשעת הגדרת יחסי הגודל של ההתקן לאפשרות Standard (4:3)‎.

  Letterbox

  שינוי גודל של תמונת 16:9 כך שתתאים לתצוגה של 4:3. פסים אפורים מופיעים מעל התמונה ומתחתיה, כתוצאה מההבדל בין יחסי הגודל של תמונת 16:9 לתצוגה של 4:3. כך יחסי הגודל של התצוגה נשמרים מבלי לחתוך או לעוות את התמונה. אפשרות זו זמינה רק בשעת הגדרת יחסי הגודל של ההתקן לאפשרות Standard (4:3)‎.

  Crop To 14:9/Letterbox

  חיתוך תמונה עם יחסי גודל של מסך רחב ליחסי גודל 14:9 עם פסים שחורים מעל או מתחת לתמונה (בשעת הצגה בתצוגת 4:3) או בצד השמאלי או הימני (בשעת הצגה בתצוגת 16:9). כך יחסי הגודל של התצוגה נשמרים מבלי לעוות את התמונה.

 5. בחרו אפשרות מתפריט Image Size לשליטה בשינוי הגודל של הפיקסלים בהתאם להתקן התצוגה:

  Do Not Scale

  אפשרות זו אינה מחילה שינוי גודל אנכי כלשהו על התמונה. התמונה נחתכת אם גובהה גדול מגובה הצג.

  Scale To Fit Within Frame

  הגדלה או הקטנה יחסית של גובה או רוחב התמונה לצורך התאמה למסגרת הווידאו. אפשרות זו מציגה תמונת 16:9 בתצוגה של 4:3 כתיבת מכתבים, ומציגה תמונת 4:3 בתצוגה של 16:9 כתיבת דואר.

 6. סמנו את התיבה Apply Pixel Aspect Ratio To Preview להצגת התמונה באמצעות יחסי גודל הפיקסל של המסמך (פיקסלים לא מרובעים). בטלו את הבחירה באפשרות להצגת התמונה כפי שהיא נראית על מסך המחשב (פיקסלים מרובעים).

  כברירת מחדל, תיבת הסימון Apply Pixel Aspect Ratio To Preview מסומנת, לשמירה על יחסי גודל הפיקסל של התמונה. ככלל, יש לבטל את הבחירה באפשרות זו אם יחסי גודל הפיקסל של המסמך מרובעים וברצונכם להציג את התמונה כפי שהיא תיראה על מסך מחשב (פיקסלים מרובעים).

 7. לחצו על OK לייצוא המסמך להתקן התצוגה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת