התאמה אישית של קביעות צבע

עבור רוב תהליכי העבודה עם ניהול צבע, מומלץ להשתמש בקביעת צבע שהוגדרה מראש ונבדקה על-ידי Adobe. מומלץ לשנות אפשרויות ספציפיות רק אם אתה מבין בניהול צבע ובטוח לגבי השינויים שאתה מבצע.

לאחר התאמה אישית של אפשרויות, ניתן לשמור אותן כקביעות מוגדרות מראש. שמירת קביעות צבע מוודאת שתוכל לעשות בהן שימוש חוזר ולשתף אותן עם משתמשים או יישומים אחרים.

  • כדי לשמור קביעות צבע כקביעות מוגדרות מראש, לחץ על Save בתיבת הדו-שיח Color Settings. כדי לוודא שהיישום מציג את שם הקביעה בתיבת הדו-שיח Color Settings, שמור את הקובץ במיקום ברירת המחדל. אם תשמור את הקובץ במיקום אחר, יהיה עליך לטעון את הקובץ לפני שתוכל לבחור את ההגדרה.
  • כדי לטעון קביעת צבע מוגדרת מראש שלא נשמרה במיקום הרגיל, לחץ על Load בתיבת הדו-שיח Color Settings, בחר את הקובץ שברצונך לטעון ולחץ על Open.

הערה:

ב- Acrobat, לא ניתן לשמור קביעות צבע מותאמות אישית. כדי לשתף קביעות צבע מותאמות אישית עם Acrobat, עליך ליצור את הקובץ ב- InDesign‏, Illustrator או Photoshop ולשמור אותו בתיקיית Settings המשמשת כברירת מחדל. לאחר מכן הוא יהיה זמין בקטגוריה Color Management של תיבת הדו-שיח Preferences. ניתן גם להוסיף הגדרות באופן ידני לתיקיית Settings המשמשת כברירת מחדל.

אודות מרחבי צבע

מרחב עבודה הוא מרחב צבעי ביניים המשמש להגדרה ולעריכה של צבע ביישומי Adobe. לכל מודל צבע יש פרופיל מרחב עבודה המשויך אליו. באפשרותך לבחור פרופילי מרחב עבודה בתיבת הדו-שיח Color Settings.‏

פרופיל מרחב העבודה משמש כפרופיל המקור עבור מסמכים חדשים שנוצרים ומשתמשים במודל הצבע המשויך. לדוגמה, אם Adobe RGB (1998)‎ הוא פרופיל מרחב העבודה הנוכחי של RGB, כל מסמך RGB חדש שאתה יוצר ישתמש בצבעים בתוך סולם הצבעים של Adobe RGB (1998)‎. מרחבי עבודה קובעים גם את מראה הצבעים במסמכים לא מתויגים.

אם תפתח מסמך שהוטמע בו פרופיל צבע שאינו תואם לפרופיל מרחב העבודה, היישום ישתמש במדיניות ניהול צבע כדי להחליט כיצד לטפל בנתוני הצבע. ברוב המקרים, מדיניות ברירת המחדל היא שימור הפרופיל המוטמע.

אפשרויות מרחב עבודה

כדי להציג אפשרויות מרחב עבודה ב- Photoshop‏, Illustrator ו- InDesign, בחר Edit > ‏Color Settings. ב- Acrobat, בחר את הקטגוריה Color Management של תיבת הדו-שיח Preferences.

הערה:

כדי להציג תיאור של פרופיל כלשהו, בחר את הפרופיל ולאחר מכן הצב את המצביע מעל שם הפרופיל. התיאור מופיע בתחתית תיבת הדו-שיח.

RGB האפשרות קובעת את מרחב הצבעים של RGB של היישום. בדרך כלל, מומלץ לבחור את Adobe RGB או sRGB, ולא פרופיל עבור התקן ספציפי (כגון פרופיל צג).    sRGB מומלץ בעת הכנת תמונות לאינטרנט משום שפרופיל זה מגדיר את מרחב הצבעים של הצג הרגיל המשמש להצגת תמונות באינטרנט. sRGB נחשב לאפשרות טובה גם בעת העבודה עם תמונות ממצלמות דיגיטליות מסחריות, משום שרוב המצלמות הללו משתמשות ב- sRGB כמרחב ברירת המחדל של הצבעים.

מומלץ להשתמש ב- Adobe RGB בעת הכנת מסמכים להדפסה משום שסולם הצבעים של Adobe RGB כולל צבעים מסוימים הניתנים להדפסה (במיוחד צבעי ציאן וכחול) שלא ניתן להגדיר באמצעות sRGB.‏ Adobe RGB נחשב לאפשרות טובה גם בעת העבודה עם תמונות ממצלמות דיגיטליות ברמה מקצועית, משום שרוב המצלמות הללו משתמשות ב- Adobe RGB כמרחב ברירת המחדל של הצבעים.

CMYK האפשרות קובעת את מרחב הצבעים של CMYK של היישום. כל מרחבי העבודה של CMYK הם תלויי-התקן, כלומר מבוססים על שילובים ממשיים של דיו ונייר. מרחבי העבודה של CMYK ש- Adobe מספקת מבוססים על תנאי הדפסה מסחרית רגילים.

Gray ‏(Photoshop) או Grayscale ‏(Acrobat)    האפשרות קובעת את מרחב הצבעים של גווני האפור של היישום.

Spot ‏(Photoshop)    האפשרות מציינת את התפשטות הנקודה לשימוש בעת הצגת ערוצי צבע ספוט ודואוטונים.

הערה:

ב- Acrobat, באפשרותך להשתמש במרחב הצבעים ביעד פלט מוטמע במקום במרחב צבעים של מסמך להצגה והדפסה. למידע נוסף על יעדי פלט, ראה את העזרה של Acrobat.

ליישומי Adobe מצורפת ערכה סטנדרטית של פרופילי מרחב עבודה שהומלצו ונבדקו על-ידי Adobe עבור רוב תהליכי העבודה לניהול צבע. כברירת מחדל, רק פרופילים אלה מופיעים בתפריטי מרחב העבודה. כדי להציג פרופילי צבע נוספים שהתקנת במערכת שלך, בחר Advanced Mode ‏(Illustrator ו- InDesign) או More Options ‏(Photoshop‏). פרופילי צבע חייבים להיות דו-כיווניים (כלומר, להכיל מפרטים לתרגום למרחבי צבעים ומהם) כדי להופיע בתפריטי מרחב העבודה.

הערה:

ב- Photoshop, ניתן ליצור פרופילים מותאמים אישית של מרחב עבודה. עם זאת, Adobe ממליצה להשתמש בפרופיל רגיל של מרחב עבודה במקום ליצור פרופיל מותאם אישית. למידע נוסף, עיין במאגר הידע של התמיכה של Photoshop בכתובת www.adobe.com/il/support/products/photoshop.html.

אודות התנגשויות פרופילי צבע ופרופילי צבע חסרים

עבור מסמך חדש שנוצר, תהליכי העבודה של הצבעים פועלים בדרך כלל באופן חלק: אלא אם צוין אחרת, המסמך משתמש בפרופיל מרחב העבודה המשויך למצב הצבע שלו לצורך יצירה ועריכה של צבעים.

עם זאת, ייתכן שמסמכים קיימים מסוימים לא ישתמשו בפרופיל מרחב העבודה שציינת, וייתכן שמסמכים קיימים מסוימים לא יכללו ניהול צבע. המקרים החריגים הבאים בתהליכי עבודה עם ניהול צבע הם נפוצים:

  • אתה עשוי לפתוח מסמך או לייבא נתוני צבע (לדוגמה, על-ידי העתקה והדבקה או גרירה ושחרור) ממסמך שאינו מתויג עם פרופיל. זה מה שקורה בדרך כלל בעת פתיחת מסמך שנוצר ביישום שאינו תומך בניהול צבע או שניהול הצבע שלו אינו פועל.
  • אתה עשוי לפתוח מסמך או לייבא נתוני צבע ממסמך שמתויג עם פרופיל שונה ממרחב העבודה הנוכחי. זה עשוי לקרות בעת פתיחת מסמך שנוצר באמצעות הגדרות ניהול צבע שונות, או מסמך שנסרק ותויג בעזרת פרופיל סורק.

בכל אחד מהמקרים, היישום משתמש במדיניות ניהול צבע כדי להחליט כיצד לטפל בנתוני הצבע במסמך.

אם הפרופיל חסר או אם אינו תואם למרחב העבודה, היישום עשוי להציג הודעת אזהרה, בהתאם לאפשרויות שאתה מגדיר בתיבת הדו-שיח Color Settings. אזהרות פרופיל אינן פועלות כברירת מחדל, אבל ניתן להפעיל אותן כדי להבטיח ניהול צבע הולם של מסמכים בכל מקרה בנפרד. הודעות האזהרה משתנות בהתאם ליישום, אבל בדרך כלל עומדות בפניך האפשרויות הבאות:

  • (מומלץ) השאר את המסמך או את נתוני הצבע המיובאים ללא שינוי. לדוגמה, באפשרותך לבחור להשתמש בפרופיל המוטמע (אם קיים), להשאיר את המסמך ללא פרופיל צבע (אם לא קיים) או לשמור את המספרים בנתוני צבע מודבקים.
  • התאם את המסמך או את נתוני הצבע המיובאים. לדוגמה, בעת פתיחת מסמך בעל פרופיל צבע חסר, באפשרותך לבחור להקצות את פרופיל מרחב העבודה הנוכחי או פרופיל אחר. בעת פתיחת מסמך בעל פרופיל צבע שאינו תואם, באפשרותך לבחור למחוק את הפרופיל או להמיר את הצבעים למרחב העבודה הנוכחי. בעת ייבוא נתוני צבע, באפשרותך לבחור להמיר את הצבעים למרחב העבודה הנוכחי כדי לשמור על המראה שלהם.

אפשרויות של מדיניות ניהול צבע

מדיניות ניהול הצבע קובעת כיצד היישום מטפל בנתוני צבע בעת פתיחת מסמך או ייבוא תמונה. באפשרותך לבחור פריטי מדיניות שונים עבור תמונות RGB ו- CMYK, ולציין את המועד הרצוי להצגת הודעות אזהרה. כדי להציג אפשרויות של מדיניות ניהול צבע, בחר Edit‏ > Color Settings.  

הערה:

כדי להציג תיאור עבור מדיניות כלשהי, בחר את המדיניות ולאחר מכן הצב את המצביע מעל שם המדיניות. התיאור מופיע בתחתית תיבת הדו-שיח.

RGB, CMYK, And Gray    (האפשרות Gray זמינה עבור Photoshop בלבד). האפשרות מציינת מדיניות ליישום בעת שילוב צבעים במרחב העבודה הנוכחי (על-ידי פתיחת קבצים או ייבוא תמונות למסמך הנוכחי). בחר מבין האפשרויות הבאות:

Preserve Embedded Profiles האפשרות שומרת על פרופילי צבע מוטמעים בעת פתיחת קבצים. זו האפשרות המומלצת עבור רוב תהליכי העבודה משום שהיא מספקת ניהול צבע עקבי. מקרה יוצא דופן הוא כאשר אתה מודאג לגבי שמירת מספרי CMYK, ובמקרה זה עליך לבחור Preserve Numbers (Ignore Linked Profiles)‎ במקום זאת.

Convert To Working Space האפשרות ממירה צבעים לפרופיל הנוכחי של מרחב העבודה בעת פתיחת קבצים וייבוא תמונות. בחר אפשרות זו אם ברצונך לכפות על כל הצבעים להשתמש בפרופיל יחיד (פרופיל מרחב העבודה הנוכחי).

Preserve Numbers (Ignore Linked Profiles)‎  אפשרות זו זמינה ב- InDesign ו- Illustrator עבור CMYK. אפשרות זו שומרת על מספרי צבעים בעת פתיחת קבצים וייבוא תמונות, אבל עדיין מאפשרת לך להשתמש בניהול צבע כדי להציג צבעים במדויק ביישומי Adobe. בחר אפשרות זו אם ברצונך להשתמש בתהליכי עבודה בטוחים של CMYK. ב- InDesign, באפשרותך לעקוף מדיניות זו עבור כל עצם בנפרד על-ידי בחירה ב- Object‏ > Image Color Settings.

Off        האפשרות מתעלמת מפרופילי צבע מוטמעים בעת פתיחת קבצים וייבוא תמונות, ואינה מקצה את פרופיל מרחב העבודה למסמכים חדשים. בחר אפשרות זו אם ברצונך למחוק מטא-נתונים של צבעים שסיפק יוצר מסמך המקור.

Profile Mismatches: ‏Ask When Opening    האפשרות מציגה הודעה בעת פתיחת מסמך המתויג בפרופיל שונה ממרחב העבודה הנוכחי. תהיה לך אפשרות לעקוף את התנהגות ברירת המחדל של המדיניות. בחר אפשרות זו אם ברצונך להבטיח ניהול צבע הולם של מסמכים בכל מקרה בנפרד.

Profile Mismatches:‏ Ask When Pasting    האפשרות מציגה הודעה כאשר מתרחשות חוסר התאמות של פרופילי צבע כתוצאה מייבוא צבעים למסמך על-ידי הדבקה או גרירה ושחרור. תהיה לך אפשרות לעקוף את התנהגות ברירת המחדל של המדיניות. בחר אפשרות זו אם ברצונך להבטיח ניהול צבע הולם של צבעים מודבקים בכל מקרה בנפרד.

Missing Profiles:‏ Ask When Opening    האפשרות מציגה הודעה בעת פתיחת מסמך לא מתויג. תהיה לך אפשרות לעקוף את התנהגות ברירת המחדל של המדיניות. בחר אפשרות זו אם ברצונך להבטיח ניהול צבע הולם של מסמכים בכל מקרה בנפרד.

אפשרויות המרת צבע

אפשרויות המרת צבע מאפשרות לך לקבוע כיצד היישום מטפל בצבעים במסמך, כאשר הוא עובר ממרחב צבעים אחד לאחר. מומלץ לשנות אפשרויות אלה רק אם אתה מבין בניהול צבע ובטוח לגבי השינויים שאתה מבצע. כדי להציג אפשרויות המרה, בחר Edit‏ > Color Settings ובחר Advanced Mode ‏(Illustrator ו- InDesign) או More Options ‏(Photoshop). ב- Acrobat, בחר את הקטגוריה Color Management של תיבת הדו-שיח Preferences.

האפשרות Engine מציינת את Color Management Module‏ (CMM) המשמש למיפוי סולם הצבעים של מרחב צבעים אחד לסולם הצבעים של מרחב צבעים אחר. עבור רוב המשתמשים, מנגנון Adobe‏ (ACE) המשמש כברירת מחדל עונה על כל צורכי ההמרה.  

הערה:

כדי להציג תיאור של מנגנון או אפשרות יעד, בחר את האפשרות ולאחר מכן הצב את המצביע מעל שם האפשרות. התיאור מופיע בתחתית תיבת הדו-שיח.

Intent ‏(Photoshop,‏ Illustrator,‏ InDesign) אפשרות זו מציינת את יעד הרינדור המשמש לתרגום מרחב צבעים אחד למרחב צבעים אחר. ההבדלים בין יעדי הרינדור גלויים רק בעת הדפסת המסמך או המרתו למרחב עבודה אחר.

Use Black Point Compensation האפשרות מוודאת שפרטי ההצללה בתמונה נשמרים על-ידי הדמיית הטווח הדינמי המלא של התקן הפלט. בחר אפשרות זו אם בכוונתך להשתמש בפיצוי נקודה שחורה בעת ההדפסה (מומלץ ברוב המצבים).

Use Dither ‏(Photoshop) האפשרות קובעת אם למזג צבעים בעת המרת תמונות של 8 סיביות לערוץ בין מרחבי צבעים. כאשר האפשרות Use Dither מסומנת, Photoshop מערבב צבעים במרחב הצבעים של היעד כדי לדמות צבע חסר שהתקיים במרחב המקור. גם אם המיזוג עוזר להפחית את המראה הגושי או המפוספס של תמונה, הוא גם עשוי לייצר קבצים גדולים יותר בעת דחיסת תמונות לשימוש באינטרנט.

Compensate For Scene-Rendered Profiles ‏(Photoshop) האפשרות משווה את ניגוד הווידאו בעת המרה מסצינה לפרופיל פלט. אפשרות זו משקפת ניהול צבע המשמש כברירת מחדל ב- After Effects.

בקרים מתקדמים ב- Photoshop

ב- Photoshop, ניתן להציג בקרים מתקדמים לניהול צבע על-ידי בחירת Edit > ‏Color Settings ובחירת More Options.

Desaturate Monitor Colors By האפשרות קובעת אם להפחית רוויית צבעים בכמות שצוינה בעת הצגה על-גבי הצג. כאשר אפשרות זו מסומנת, היא יכולה לעזור להציג את הטווח המלא של מרחבי הצבעים עם סולמות צבעים גדולים מזה של הצג. עם זאת, היא גורמת לחוסר התאמה בין תצוגת הצג והפלט. כאשר האפשרות אינה מסומנת, ייתכן שצבעים ברורים בתמונה יוצגו כצבע יחיד.

Blend RGB Colors Using Gamma האפשרות קובעת כיצד צבעי RGB משתלבים יחד כדי להפיק נתונים מורכבים (לדוגמה, כאשר אתה משלב או צובע שכבות באמצעות מצב Normal). כאשר האפשרות מסומנת, צבעי RGB משתלבים במרחב הצבעים המתאים לגמא שצוינה. גמא של 1.00 נחשבת ל"נכונה מבחינת ערכי צבע" ואמורה להפיק את התוצאות הטובות ביותר. כאשר האפשרות אינה מסומנת, צבעי RGB משתלבים ישירות במרחב הצבעים של המסמך.  

הערה:

בעת הבחירה באפשרות Blend RGB Colors Using Gamma, מסמכים בעלי שכבות נראים שונים בעת ההצגה ביישומים אחרים ובעת ההצגה ב- Photoshop.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת