ב-Photoshop תוכלו להפיק את המרב משימוש בפרופילי צבע מותאמים אישית על-ידי כך שתאפשרו ל-Photoshop לטפל בניהול צבע. ניתן גם לבחור לאפשר למדפסות לנהל את הצבע.

הערה:

כדי להבין טוב יותר את מושגי ניהול הצבע ותהליכי עבודה, ראו הבנת ניהול צבע.

הניחו ל-Photoshop לקבוע את הצבעים המודפסים

אם יש לכם פרופיל צבע מותאם אישית לשילוב של מדפסת, דיו ונייר מסוימים, ניהול הצבעים ב-Photoshop יפיק לעתים תכופות תוצאות טובות יותר מאלה של ניהול הצבעים במדפסת. 

 1. בחרו File > ‏Print.

 2. הרחיבו את המקטע Color Management מימין.

 3. עבור Color Handling, בחרו Photoshop Manages Colors.
 4. באפשרות Printer Profile, בחרו בפרופיל המתאים ביותר להתקן הפלט ולסוג הנייר. אם שויכו למדפסת הנוכחית פרופילים כלשהם, הם מופיעים בראש התפריט, כשפרופיל ברירת המחדל נבחר.

  ככל שהפרופיל מתאר בצורה מדויקת יותר את התנהגות התקן הפלט ואת תנאי ההדפסה (כגון סוג הנייר), כך תוכל מערכת ניהול הצבע לתרגם באופן מדויק יותר את הערכים המספריים של הצבעים הממשיים במסמך. (ראו התקנת פרופיל צבע.)

 5. (אופציונלי) בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

  Rendering Intent

  בחירת האופן שבו Photoshop ממירה צבעים למרחב הצבע של היעד. (ראו אודות יעדי רינדור.)

  Black Point Compensation

  שמירה על פרטי הצל בתמונה על ידי הדמיה של התחום הדינמי המלא של התקן הפלט.

 6. (אופציונלי) מתחת לתצוגה לפני הדפסה, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

  Match Print Colors

  בחרו באפשרות זו כדי להציג את צבעי התמונה כפי שהם יודפסו בפועל באזור התצוגה המקדימה.

  Gamut Warning

  מופעל בשעת בחירה באפשרות Match Print Colors. בחרו כדי להדגיש בתמונה צבעים הנמצאים מחוץ לסולם הצבעים, לפי קביעת פרופיל המדפסת שנבחר. סולם צבעים הוא טווח הצבעים שמערכת צבעים יכולה להציג או להדפיס. צבע שניתן להציג ב-RGB עלול להיות מחוץ לסולם הצבעים בפרופיל המדפסת הנוכחי.

  Show Paper White

  קובע את הצבע הלבן בתצוגה המקדימה לצבע הנייר בפרופיל המדפסת שנבחר. הדבר מפיק תצוגה מקדימה מדויקת יותר לפני הדפסה בשעת הדפסה על נייר "אוף-וויט" כגון נייר עיתון או על ניירות ציור שצבעם קרוב יותר לבז' מאשר ללבן. מכיוון שלבן ושחור מוחלטים יוצרים ניגוד, הפחתת הצבע הלבן בנייר תפחית את הניגוד הכולל של התמונה. נייר בצבע אוף-וויט עלול גם לשנות את הטלת הצבע הכוללת של התמונה, כך שגווני צהוב המודפסים על נייר בצבע בז' עלולים להיראות חומים יותר.

 7. גשו לאפשרויות ניהול הצבע של מנהל המדפסת מתיבת הדו-שיח Print Settings שמופיעה אוטומטית לאחר שלוחצים על Print.

  • ב-Windows, לחצו על הלחצן Print Settings כדי לגשת לאפשרויות מנהל המדפסת.
  • ב-Mac OS, השתמשו בתפריט הנפתח בתיבת הדו-שיח Print Settings כדי לגשת לאפשרויות מנהל המדפסת.
 8. בטלו את ניהול הצבע של המדפסת כך שקביעות פרופיל המדפסת לא ידרסו את קביעות הפרופיל שבחרתם.

  כל מנהל מדפסת כולל אפשרויות שונות של ניהול צבע. אם לא ברור לכם כיצד לבטל את ניהול הצבע, עיינו בתיעוד של המדפסת.

 9. לחצו על Print.

הניחו למדפסת לקבוע את הצבעים המודפסים

אם לא יצרתם פרופיל מותאם אישית למדפסת ולסוג הנייר שלכם, תוכלו להניח למנהל המדפסת לטפל בהמרת הצבע.  

 1. בחרו File > ‏Print.
 2. הרחיבו את המקטע Color Management מימין.

  הערה:

  הערך Document Profile מציג את הפרופיל שמוטמע בתמונה.

 3. לטיפול בצבע, בחרו Printer Manages Colors.
 4. (אופציונלי) עבור Rendering Intent, ציינו כיצד להמיר צבעים למרחב היעד של הצבעים. תקציר של כל אפשרות מופיע באזור Description בתחתית.

  מנהלי מדפסות רבים עבור מדפסות שאינן PostScript מתעלמים מאפשרות זו ומשתמשים ביעד הרינדור Perceptual. (למידע נוסף, ראו אודות יעדי רינדור.)

 5. גשו לאפשרויות ניהול הצבעים עבור מנהל המדפסת מתיבת הדו-שיח Print Settings, שמופיעה באופן אוטומטי כאשר לוחצים על Print:

  • ב-Windows, לחצו על Print Settings לגישה לאפשרויות מנהל המדפסת.
  • ב-Mac OS, השתמשו בתפריט הנפתח בתיבת הדו-שיח Print Settings כדי לגשת לאפשרויות מנהל המדפסת.

  כל מנהל מדפסת כולל אפשרויות שונות של ניהול צבע. אם לא ברור לכם כיצד להפעיל את ניהול הצבע, עיינו בתיעוד של המדפסת.

 6. לחצו על Print.

הגהה בהדפסה (הנקראת לפעמים הדפסת הגהה או הדפסת התאמה) היא הדמיה מודפסת של הפלט הסופי במכונת דפוס. הגהה בהדפסה מופקת בהתקן פלט יקר פחות ממכונת דפוס. יש מדפסות הזרקת-דיו ברזולוציה הדרושה להפקת תדפיסים לא יקרים שניתן להשתמש בהם לצורך הגהה.

 1. בחרו View > ‏Proof Setup, ובחרו בתנאי הפלט שברצונכם לדמות. ניתן לעשות זאת באמצעות קביעה מוגדרת מראש או באמצעות יצירת קביעת הגהה מותאמת אישית. ראו הגהה של צבעים על המסך.

  התצוגה תשתנה באופן אוטומטי בהתאם להגהה שתבחרו. בחרו Custom כדי ליצור הגדרות הגהה מותאמות אישית, שאותן יש לשמור כדי שניתן יהיה לבחור בהן בתפריט Proof Setup של תיבת הדו-שיח Print.

 2. לאחר בחירת הגהה, בחרו File‏ > Print.
 3. הרחיבו את המקטע Color Management מימין.

 4. לטיפול בצבע, בחרו Photoshop Manages Colors.
 5. באפשרות Printer Profile, בחרו בפרופיל הרצוי להתקן הפלט.
 6. מהתפריט מעל התפריט Proof Setup או התפריט Rendering Intent, בחרו Hard Proofing.

  הערך Proofing Profile שמתחתיו צריך להתאים להגדרת ההגהה שבחרתם קודם לכן.

 7. (אופציונלי) בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

  קביעות הגהה

  בחרו כל הגדרה מותאמת אישית שקיימת באופן מקומי בכונן הקשיח שלכם.

  Simulate Paper Color

  הדמיית מראה הצבעים על הנייר בהתקן שאתם מדמים. אפשרות זו מפיקה את ההגהה המדויקת ביותר, אך היא אינה זמינה לכל הפרופילים.

  Simulate Black Ink

  הדמיית הבהירות של צבעים כהים בהתקן שאתם מדמים. אפשרות זו מפיקה הגהות מדויקות יותר של צבעים כהים, אך היא אינה זמינה לכל הפרופילים.

 8. גשו לאפשרויות ניהול הצבע של מנהל המדפסת מתיבת הדו-שיח Print Settings שמופיעה אוטומטית לאחר שלוחצים על Print.

  • ב-Windows, לחצו על הלחצן Preferences כדי לגשת לאפשרויות מנהל המדפסת.
  • ב-Mac OS, השתמשו בתפריט הנפתח בתיבת הדו-שיח Print Settings כדי לגשת לאפשרויות מנהל המדפסת.
 9. בטלו את ניהול הצבע של המדפסת כך שקביעות פרופיל המדפסת לא ידרסו את קביעות הפרופיל שבחרתם.

  כל מנהל מדפסת כולל אפשרויות שונות של ניהול צבע. אם לא ברור לכם כיצד לבטל את ניהול הצבע, עיינו בתיעוד של המדפסת.

 10. לחצו על Print.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת