עבודה עם החלונית Info

החלונית Info מציגה את ערכי הצבע שמתחת למצביע, ומספקת מידע שימושי בהתאם לכלי שנמצא בשימוש. החלונית Info מציגה גם עצה לשימוש בכלי שנבחר, מציגה נתוני מצב של המסמך ויכולה להציג ערכים של 8 סיביות, 16 סיביות או 32 סיביות.

החלונית Info מציגה את המידע הבא:

 • בהתאם לאפשרויות שציינתם, החלונית Info מציגה ערכים של 8 סיביות, 16 סיביות או 32 סיביות.

 • בשעת הצגת ערכי CMYK, החלונית Info מציגה סימן קריאה ליד ערכי CMYK אם הצבע שמתחת למצביע או לדוגם הצבע נמצא מחוץ לסולם צבעי CMYK הניתנים להדפסה.

 • בשעת שימוש בכלי סימון בחירה, החלונית Info מציגה את הקואורדינטות x ו- y של מיקום המצביע ואת הרוחב (W) והגובה (H) של הסימון במהלך הגרירה.

 • בשעת שימוש בכלי חיתוך או בכלי Zoom‏, החלונית Info מציגה את הרוחב (W) והגובה (H) של הסימון במהלך הגרירה. החלונית מציגה גם את זווית הסיבוב של מלבן החיתוך.

 • בשעת שימוש בכלי Line, בכלי Pen או בכלי Gradient או בשעת הזזת בחירה, החלונית Info מציגה את הקואורדינטות x ו- y של נקודת ההתחלה, את השינוי ב- X‏ (DX), השינוי ב- Y‏ (DY), הזווית (A) והאורך (D) במהלך הגרירה.

 • בשעת שימוש בפקודת שינוי צורה דו-ממדית, החלונית Info מציגה את אחוזי השינוי ברוחב (W) ובגובה (H), את זווית השינוי (A) ואת זווית ההטיה האופקית (H) או ההטיה האנכית (V).

 • בשעת שימוש באחת מתיבות התאמת הצבע (לדוגמה, Curves), החלונית Info מציגה ערכי צבע של הפיקסלים שמתחת למצביע ומתחת לדוגמי הצבע לפני ואחרי ההתאמה.

 • אם האפשרות Show Tool Hints מופעלת, מופיעות עצות לשימוש בכלים שנבחרו בארגז הכלים.

 • בהתאם לאפשרויות שנבחרו, החלונית Info מציגה נתוני מצב, כגון גודל מסמך, פרופיל מסמך, מידות מסמך, גודלי טיוטה, יעילות, תזמון וכלי נוכחי.

שימוש בחלונית Info

החלונית Info מציגה נתוני קובץ על תמונה וכן מספקת משוב על ערכי הצבע בשעת הזזת מצביע של כלי לתמונה. אם ברצונכם להציג מידע בזמן גרירה בתמונה, ודאו שהחלונית Info מוצגת במרחב העבודה.

 1. ‏(אופציונלי) להצגת החלונית Info, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על כרטיסיית החלונית Info אם היא מעוגנת לחלוניות אחרות.

  • בחרו בתפריט Window ‏> Info. נתוני קובץ על התמונה מוצגים בתחתית החלונית Info. ניתן לשנות את המידע המוצג בלחיצה על המשולש בפינה הימנית העליונה של החלונית ובחירת Panel Options מתפריט החלונית.

 2. קבעו את אפשרויות המידע שברצונכם להציג בחלונית Info באמצעות אחד מהצעדים הבאים:
  • בחרו Panel Options מתפריט החלונית Info וציינו אפשרויות בתיבת הדו-שיח Panel Options.

  • לחצו על סמל טפטפת ובחרו אפשרויות תצוגה מהתפריט הנפתח. התפריט הנפתח גם מאפשר לציין אם החלונית Info תציג ערכים של 8 סיביות, 16 סיביות או 32 סיביות.

  • לחצו על סמל קואורדינטות הסמן  ובחרו יחידת מידה.

 3. בחרו כלי.
 4. הזיזו את המצביע בתמונה, או גררו בתמונה לשימוש בכלי. בהתאם לכלי שמשתמשים בו, המידע הבא עשוי להופיע:

  הצגת הערכים המספריים של הצבע מתחת למצביע.

  הצגת הקואורדינטות x ו- y של המצביע.

  הצגת הרוחב (W) והגובה (H) של סימון בחירה או צורה תוך כדי גרירה, או הצגת הרוחב והגובה של בחירה פעילה.

שינוי אפשרויות החלונית Info

 1. לחצו על המשולש בפינה הימנית העליונה לפתיחת תפריט החלונית Info ובחרו Panel Options.
 2. בתיבת הדו-שיח Info Panel Options, בחרו אחת מאפשרויות התצוגה הבאות מהרשימה הנפתחת First Color Readout:

  Actual Color

  הצגת ערכים במצב הצבע הנוכחי של התמונה.

  Proof Color

  הצגת ערכים של מרחב צבע הפלט של תמונה.

  [מצב Color]

  הצגת ערכי הצבע במצב צבע זה.

  Total Ink

  הצגת האחוז הכולל של כל צבעי דיו CMYK במיקום הנוכחי של המצביע, על בסיס הערכים שנקבעו בתיבת הדו-שיח CMYK Setup.

  Opacity

  הצגת האטימות של השכבה הנוכחית. אפשרות זו אינה חלה על הרקע.

  הערה:

  ניתן גם לקבוע את אפשרויות הבדיקה באמצעות לחיצה על סמל הטפטפת בחלונית Info. בנוסף לאפשרויות First Color Readout, ניתן גם להציג ערכים של 8 סיביות, 16 סיביות או 32 סיביות.

 3. ברשימה הנפתחת Second Color Readout, בחרו אפשרות תצוגה מהרשימה בצעד 2. להגדרת הבדיקה השניה, ניתן גם ללחוץ על סמל הטפטפת בחלונית Info ולבחור אפשרויות בדיקה מהתפריט הנפתח.
  לחצו על סמל Eyedropper ובחרו Readout
  לחיצה על סמל טפטפת ובחירת מצב בדיקה מהתפריט הנפתח

 4. ברשימה הנפתחת Ruler Units, בחרו יחידת מידה.
 5. באזור Status Information, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות להצגת נתוני קובץ בחלונית Info:

  Document Sizes

  הצגת מידע על כמות הנתונים בתמונה. המספר בצד שמאל מייצג את גודל ההדפסה של התמונה—גודל משוער של הקובץ כשהוא שמור ומשוטח בתבנית Adobe Photoshop. המספר בצד ימין מציין את גודל הקובץ המשוער כולל שכבות וערוצים.

  Document Profile

  הצגת שם פרופיל הצבע שנמצא בשימוש בתמונה.

  Document Dimensions

  הצגת מידות התמונה.

  Scratch Sizes

  הצגת מידע על כמות זיכרון RAM ודיסק הטיוטה שמשמשים לעיבוד התמונה. המספרים בצד שמאל מייצגים את כמות הזיכרון שהתוכנית משתמשת בה כעת להצגת כל התמונות הפתוחות. המספרים בצד ימין מייצגים את כמות זיכרון RAM הכוללת הזמינה לעיבוד תמונות.

  Efficiency

  הצגת אחוזי הזמן שמנוצלים לביצוע פעולה במקום לקריאה ולכתיבה לדיסק הטיוטה. אם הערך קטן מ- 100%, Photoshop משתמש בדיסק הטיוטה ולכן הוא פועל לאט יותר.

  Timing

  הצגת משך הזמן שנדרש לביצוע הפעולה האחרונה.

  Current Tool

  הצגת שם הכלי הפעיל.

  Measurement Scale

  הצגת קנה המידה של המסמך.

 6. (אופציונלי) בחרו Show Tool Hints להצגת עצה לשימוש בכלי שנבחר בתחתית החלונית Info.
 7. לחצו על הלחצן OK.

  הערה:

  לשינוי יחידות המידה, לחצו על סמל הצלב הדק בחלונית Info ובחרו אפשרות מהתפריט.

הצגת מידע אודות קובץ בחלון המסמך

שורת המצב ממוקמת בתחתית כל חלון מסמך ומציגה מידע שימושי—כגון מידת ההגדלה וגודל הקובץ הנוכחיים של התמונה הפעילה והנחיות קצרות לשימוש בכלי הפעיל.

הערה:

ניתן גם להציג נתוני זכויות יוצרים ומחבר שנוספו לקובץ. נתונים אלה כוללים נתוני קובץ סטנדרטיים וסימני מים דיגיטליים. Photoshop מחפש אוטומטית בתמונות פתוחות סימני מים באמצעות התוסף Digimarc Detect Watermark. אם התגלה סימן מים, Photoshop מציג סמל זכויות יוצרים בשורת הכותרת של חלון התמונה ומעדכן את שדות Copyright בתיבת הדו-שיח File Info.

 1. לחצו על המשולש בגבול התחתון של חלון המסמך.
  אפשרויות תצוגת נתוני קובץ
  אפשרויות תצוגת נתוני קובץ כש- Version Cue מופעלת במחשב

 2. בחרו אפשרות תצוגה מהתפריט הנפתח:

  הערה:

  אם Version Cue מופעלת במחשב, בחרו מתפריט המשנה Show.

  Version Cue

  תצוגת מצב קבוצת העבודה ב- Version Cue של המסמך, כגון פתוח, לא מנוהל, לא נשמר וכן הלאה. אפשרות זו זמינה רק אם Version Cue מופעלת במחשב.

  Document Sizes

  מידע על כמות הנתונים בתמונה.

  Document Profile

  שם פרופיל הצבע שנמצא בשימוש בתמונה.

  Document Dimensions

  מידות התמונה.

  Measurement Scale

  קנה המידה של המסמך.

  Scratch Sizes

  מידע על כמות זיכרון RAM ודיסק הטיוטה שמשמש לעיבוד התמונה.

  Efficiency

  אחוזי הזמן שמנוצלים בפועל לביצוע פעולה במקום לקריאה ולכתיבה לדיסק הטיוטה.

  Timing

  משך הזמן שנדרש להשלמת הפעולה האחרונה.

  Current Tool

  שם הכלי הפעיל.

  ‎32‑bit Exposure

  אפשרות להתאמת תמונת התצוגה המקדימה להצגת תמונות בטווח דינמי גבוה של 32 סיביות לערוץ (HDR) על מסך המחשב. המחוון זמין רק בשעת הצגת תמונת HDR בחלון המסמך.

הערה:

בשורת המצב, לחצו על אזור נתוני הקובץ כדי להציג את הרוחב, הגובה, הערוצים והרזולוציה של המסמך. הקישו Control ולחצו (Windows) או הקישו Command ולחצו (Mac OS) כדי להציג את הרוחב והגובה של האריח.