שינוי מצב המסך

ניתן להשתמש באפשרויות מצב המסך להצגת תמונות על כל שטח המסך. ניתן להציג או להסתיר את שורת התפריטים, שורת הכותרת וסרגלי הגלילה.

הערה:

הקישו על מקש F כדי לעבור במהירות בין מצבי המסך.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לתצוגת מצב ברירת המחדל (שורת תפריט בראש החלון וסרגלי גלילה בצד), בחרו View ‏> Screen Mode ‏> Standard Screen Mode. או לחצו על הלחצן Screen Mode בשורת היישום ובחרו Standard Screen Mode מהתפריט הנפתח.

  • לתצוגת חלון על כל המסך עם שורת תפריט ורקע של 50%, אך ללא שורת כותרת או סרגלי גלילה, בחרו View ‏> Screen Mode ‏> Full Screen Mode With Menu Bar. או לחצו על הלחצן Screen Mode בשורת היישום ובחרו Full Screen Mode With Menu Bar מהתפריט הנפתח.

  • לתצוגת חלון על כל המסך עם רקע שחור (ללא שורת כותרת, שורת תפריט או סרגלי גלילה), בחרו View ‏> Screen Mode ‏> Full Screen Mode. או לחצו על הלחצן Screen Mode בשורת היישום ובחרו Full Screen Mode מהתפריט הנפתח.

הצגת אזור אחר של תמונה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • השתמשו בסרגלי הגלילה של החלון.

  • בחרו בכלי Hand וגררו להזזת התצוגה של התמונה. לשימוש בכלי Hand כשכלי אחר נבחר, הקישו על מקש הרווח וגררו את התמונה.

  הערה:

  אם במחשב מותקן OpenGL, ניתן להשתמש בכלי Hand כדי להזיז את התמונה במהירות לכיוון הרצוי בתצוגה. לאחר לחיצת עכבר מהירה, התמונה תזוז כאילו ביצעתם גרירה ממושכת. להפעלת אפשרות זו בחרו Edit ‏> Preferences ‏> General (Windows) או Photoshop ‏> Preferences ‏> General (Mac OS) ובחרו Enable Flick Panning.

  גרירה באמצעות הכלי Hand ב-Photoshop
  גרירת הכלי Hand להצגת אזור אחר של תמונה

  • גררו את התיבה הצבועה (אזור תצוגה מקדימה) בחלונית Navigator.

שימוש בכלי סיבוב תצוגה

ניתן להשתמש בכלי סיבוב תצוגה כדי לסובב את בד הציור מבלי לפגוע בקובץ. פעולה זו אינה משנה את התמונה. סיבוב בד הציור יכול להיות שימושי מסיבות אחדות. לדוגמה הוא עשוי להקל על צביעה או ציור. ‏(דרוש OpenGL).

הערה:

ניתן גם להשתמש בלחיצות סיבוב במחשבי MacBook בעלי משטחי מגע מרובי נגיעות.

 1. בארגז הכלים, בחרו את הכלי Rotate View. (אם הכלי אינו גלוי, לחצו לחיצה ממושכת על הכלי Hand.)
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו בתמונה. סמל מצפן מציין את הצפון בתמונה, בלי קשר לזווית בד הציור הנוכחית.

  • בסרגל האפשרויות, הזינו מעלות בשדה Rotation Angle.

  • לחצו או גררו את הפקד העגול Set Angle of Rotation.

 3. לשחזור הזווית המקורית של בד הציור, לחצו על Reset View.

לסרטון וידאו בנושא הכלי סיבוב תצוגה ועצות נוספות לגבי מרחב העבודה, ראו www.adobe.com/go/lrvid4001_ps. (ניתן למצוא דיון בנושא הכלי Rotate View בסימון 5:10.)

ביטול לחיצות של משטח מגע (Mac OS)

אם יש לכם מחשב MacBook עם משטח מגע מרובה נגיעות, תוכלו להשתמש במשטח המגע כדי להזיז תמונות במהירות, לסובב אותן או לבצע התקרבות. פונקציונליות זו יכולה להגביר את היעילות שלכם משמעותית, אך ניתן לבטל אותה אם מתרחשים שינויים לא מכוונים.

 1. בחרו Photoshop >‏ ‎‏Preferences ‏> ‏Interface‏ ‎(Mac OS)‎.

 2. באזור General, בטלו את הבחירה ב- Enable Gestures.

שימוש בחלונית Navigator

החלונית Navigator מאפשרת לשנות את תצוגת הגרפיקה במהירות באמצעות תצוגת תמונה ממוזערת. התיבה הצבועה בחלונית Navigator (שנקראת אזור תצוגה מקדימה) מתייחסת לאזור הנוכחי המוצג בחלון.

 1. בצעו אחד או יותר מהצעדים הבאים:
  • להצגת החלונית Navigator, בחרו Window ‏> ‏Navigator.

  • לשינוי מידת ההגדלה, הזינו ערך בתיבת המלל, לחצו על הלחצן Zoom Out או Zoom In, או גררו את מחוון הזום.

  • להזזת תצוגה של תמונה, גררו את אזור התצוגה המקדימה בתצוגת התמונה הממוזערת. ניתן גם ללחוץ על תצוגת התמונה הממוזערת להקצאת האזור המוצג.

   עצה: לקביעת הגודל והמיקום של אזור התצוגה המקדימה בו-זמנית, לחצו על Control תוך גרירה (Windows) או על Command תוך גרירה (Mac OS) בתצוגת התמונה הממוזערת.

  • כדי לשנות את הצבע של אזור התצוגה באיכות נמוכה, בחרו Options מתפריט החלונית. בחרו קביעת צבע מוגדרת מראש מהתפריט הנפתח Color, או לחצו על תיבת הצבע לבחירת צבע מותאם אישית.

  החלונית Navigator ב-Photoshop
  החלונית Navigator

  A. לחצן תפריט החלונית B. תצוגת תמונה ממוזערת של גרפיקה C. אזור תצוגה מקדימה D. תיבת המלל Zoom‏ E. הלחצן 'התרחקות' F. מחוון זום G. הלחצן 'התקרבות' 

התקרבות או התרחקות

השתמשו בכלי Zoom‏  או בתפקודות בתפריט View כדי להתקרב לתמונה או להתרחק מהתמונה. בשעת שימוש בכלי Zoom‏, כל לחיצה מגדילה או מקטינה את התמונה לקביעת האחוזים המוגדרת מראש הבאה וממרכזת את התצוגה סביב הנקודה שעליה לחצתם. כשהתמונה מגיעה לרמת ההגדלה המרבית של 3200% או לגודל המזערי של פיקסל אחד, זכוכית המגדלת נראית ריקה.

הערה:

להצגת תמונות באופן המדויק ביותר, כולל חידודים, אפקטי שכבה והתאמות נוספות, ראו הצגת תמונות ב- 100%

קביעת העדפות לכלי Zoom‏

 1. בחרו Edit ‏> ‏Preferences ‏> ‏Performance‏ ‎(Windows)‎ או Photoshop ‏> ‏Preferences ‏> ‏Performance‏ ‎(Mac OS)‎. באזור GPU Settings, בחרו Enable OpenGL Drawing.

  הערה:

  העדפות מסוימות לכלי Zoom דורשות הפעלה של OpenGL. אם האפשרות Enable OpenGL Drawing אינה זמינה, המשמעות היא שכרטיס המסך שלכם אינו תומך בטכנולוגיה זו.

 2. בהעדפות כלליות, בחרו את אחת מהאפשרויות הבאות:

  Animated Zoom

  מאפשר התקרבות/התרחקות מתמשכת בעת לחיצה ממושכת על הכלי Zoom.

  Zoom With Scroll Wheel

  מאפשר התקרבות/התרחקות בעזרת לחצן הגלילה של העכבר.

  Zoom Clicked Point To Center

  ממרכז את תצוגת הזום במיקום שלחצתם עליו.

קביעת זום מוגדרת מראש

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו את הכלי Zoom  ולחצו על הלחצן Zoom In  או Zoom Out  בסרגל האפשרויות. לאחר מכן לחצו על האזור שברצונכם להגדיל או להקטין.

   עצה: למעבר מהיר למצב התרחקות, לחצו לחיצה ממושכת על Alt‏ (Windows) או על Option‏ (Mac OS).

  • בחרו View ‏> ‏Zoom In או View ‏> ‏Zoom Out. הפקודה Zoom In או Zoom Out אינה זמינה כשמגיעים להגדלה או להקטנה המרבית של התמונה.

  • קבעו את רמת הזום בפינה השמאלית התחתונה של חלון המסמך או בחלונית Navigator.

הצגת תמונות ב- 100%

קביעת זום של 100% מספקת את התצוגה המדויקת ביותר, מאחר שכל פיקסל של תמונה מוצג על-ידי פיקסל אחד של הצג. (בקביעות זום אחרות, מתבצעת אינטרפולציה של הפיקסלים של התמונה למספר שונה של פיקסלים בצג).

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו פעמיים על הכלי Zoom בארגז הכלים.

  • (Creative Cloud) בחרו View‏ ‏> 100% או לחצו על 100% בסרגל האפשרויות של הכלי Zoom או הכלי Hand.

  • בחרו View‏ ‏> Actual Pixels או לחצו על Actual Pixels בסרגל האפשרויות של הכלי Zoom או הכלי Hand.

  • הזינו 100% בשורת המצב והקישו Enter‏ (Windows) או Return ‏(Mac OS).

  הערה:

  תצוגת 100% של תמונה מציגה של התמונה כפי שהיא תופיע בדפדפן אינטרנט (ברזולוציית הצג הנוכחית).

זום מתמשך

הערה:

לביצוע זום מתמשך, כרטיס המסך שלכם חייב לתמוך ב- OpenGL, ועליכם לבחור באפשרות Animated Zoom בהעדפות כלליות.

 1. בחרו בכלי Zoom, ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו לחיצה ממושכת בתמונה כדי להתקרב. הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) כדי להתרחק.

  • בסרגל האפשרויות, בחרו Scrubby Zoom. לאחר מכן גררו שמאלה בתמונה כדי להתרחק או ימינה כדי להתקרב.

הגדלת אזור מסוים

 1. בחרו בכלי Zoom‏.
 2. גררו על האזור בתמונה שברצונכם להגדיל.
  שימוש בכלי Zoom כדי להגדיל ב-Photoshop
  גרירת הכלי Zoom להגדלת תצוגה של תמונה

  האזור שבתוך סימון בחירת הזום מוצג בהגדלה הגבוהה ביותר האפשרית. להזזת סימון הבחירה ברחבי הגרפיקה ב- Photoshop, התחילו לגרור סימון בחירה ולאחר מכן לחצו לחיצה ממושכת על מקש הרווח.

התקרבות זמנית לתמונה

 1. הקישו H ולחצו בתמונה מבלי לשחרר את לחצן העכבר

  הכלי הנוכחי משתנה לכלי Hand ורמת הגדלת התמונה משתנה באופן הבא:

  • אם במקור התמונה התאימה בשלמותה לחלון המסמך, התמונה מתקרבת כדי להתאים לחלון.

  • אם במקור רק חלק מהתמונה היה גלוי, התמונה מתרחקת. גררו את מלבן הסימון של הזום כדי להגדיל אזור אחר בתמונה.

 2. שחררו את לחצן העכבר ולאחר מכן את מקש H.

  התמונה חוזרת לרמת ההגדלה הקודמת ולכלי הקודם.

שינוי אוטומטי של גודל החלון בשעת התקרבות/התרחקות

 1. כשהכלי Zoom פעיל, בחרו Resize Windows To Fit בסרגל האפשרויות. החלון משנה את גודלו כשמגדילים או מקטינים את תצוגת התמונה.

  כשהאפשרות Resize Windows To Fit אינה מסומנת (ברירת מחדל), החלון שומר על גודל קבוע ללא קשר למידת ההגדלה של התמונה. הדבר עשוי להיות שימושי בשעת שימוש בצגים קטנים יותר או בשעת עבודה עם תצוגת אריחים.

  הערה:

  לשינוי גודל החלון באופן אוטומטי בעת שימוש בקיצורי מקשים להתקרבות/התרחקות, בחרו Edit ‏> ‏Preferences ‏> ‏General‏ ‎(Windows)‎ או Photoshop ‏> ‏Preferences ‏> ‏General‏ ‎(Mac OS)‎. לאחר מכן בחרו את האפשרות Zoom Resizes Windows.

התאמת תמונה למסך

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו פעמיים על הכלי Hand בארגז הכלים.

  • בחרו View ‏> Fit On Screen.

  • בחרו בכלי Zoom‏ או בכלי Hand ולחצו על הלחצן Fit On Screen בסרגל האפשרויות.

   אפשרויות אלה משנות את גודל רמת הזום וגודל החלון להתאמה למרחב המסך הזמין.

הסתרת רשת הפיקסלים

מעל הגדלה של 500%, רשת הפיקסלים של התמונה מוצגת כברירת מחדל. להסתרת הרשת, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בחרו View ‏> ‏Show ובטלו את הבחירה ב- Pixel Grid.