הערה:

מאמר זה מציג את Healing Brush וכלים קשורים של Photoshop בפעולה בעזרת דוגמאות. עיינו בדפים הבאים אם אתם מחפשים מידע בסיסי לגבי השימוש בכלים אלה:

פקד מחוון דיפוזיה

הכלים Healing Brush,‏ Spot Healing Brush ו- Patch ב- Photoshop כוללים מחוון דיפוזיה (Diffusion) שקובע באיזו מהירות האזור המודבק מתאים את עצמו לתמונה הסמוכה. 

פקד מחוון דיפוזיה ב- Photoshop

באופן כללי, ערכי מחוון נמוכים מומלצים לתמונות עם גרעיניות ופרטים קטנים, בעוד שערכים גבוהים מומלצים לתמונות חלקות. 

דוגמאות: פעולות ריפוי ב- Photoshop

בואו נעבור על כמה מהדוגמאות כדי להמחיש את אופן השימוש בתכונת הריפוי של Photoshop.

דוגמה 1

בדוגמה למטה, אזור מלבני מהתמונה השמאלית הודבק בתמונה הימנית

פעולות ריפוי ב- Photoshop

שלוש התמונות הבאות ממחישות את אפקט ההגדלה של מחוון הדיפוזיה.

פעולות ריפוי ב- Photoshop

דוגמה 2

בשלב הבא, נסיר את שני העצמים הנפוחים מתמונה.

תמונה עם שני עצמים נפוחים בפינה השמאלית העליונה
תמונה עם שני עצמים נפוחים בפינה השמאלית העליונה

הפינה השמאלית העליונה לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 באמצעות הכלי Patch
הפינה השמאלית העליונה לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 באמצעות הכלי Patch

הפינה השמאלית העליונה לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 באמצעות הכלי Patch
הפינה השמאלית העליונה לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 באמצעות הכלי Patch

דוגמה 3

אלגוריתם הריפוי החדש מציג ביצועים טובים יותר בדיפוזיה של הצבע ופיזורו באזור. עם זאת, עליכם להיות ברורים מאוד בנוגע לאזור הנדגם או הממולא. עבור בחירה רכה, Photoshop קובע לבחירה הרכה ערך סף של 128 כדי להציג מסיכה של 8 סיביות. כתוצאה מכך, משוב המסך בכלי Patch עלול לפרש באופן שגוי את הפריט שהמשתמש דוגם או מנסה לרפא. הדבר יכול להתבטא בזיהום צבע בהיר או כהה בגבול של האזור הממולא, אשר יתפזר ברחבי האזור הממולא. האלגוריתם החדש מתמודד בצורה טובה יותר עם מברשות רכות מאוד. כדי להגביל את הזיהום, מומלץ לנסות ערכים שונים של מחוון דיפוזיה ולפעול בזהירות בכל הנוגע לאזור הדגימה. הכלי Patch מועד לשגיאות מסוג זה, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה.

תמונה מקורית
תמונה מקורית

החלק שמתחת לעין השמאלית לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 באמצעות הכלי Patch
החלק שמתחת לעין השמאלית לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 באמצעות הכלי Patch

החלק שמתחת לעין השמאלית לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 באמצעות הכלי Patch (דיפוזיה 6)
החלק שמתחת לעין השמאלית לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 באמצעות הכלי Patch (דיפוזיה 6)

שש הדוגמאות הבאות ישוו את ההשפעה של ערכי מחוון שונים על תוצאת הריפוי. המוקד יהיה בתוכן הכולל רעש, מרקם צפוף ופרטים.

דוגמה 4

תמונה מקורית
תמונה מקורית

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 2)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 2)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 4)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 4)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 6)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 6)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 וגרסאות קודמות
לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 וגרסאות קודמות

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 3)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 3)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 5)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 5)

התמונה המקורית באדיבות ג'וזפה צ'ירקטה

דוגמה 5

תמונה מקורית
תמונה מקורית

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות

לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 וגרסאות קודמות
לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 וגרסאות קודמות

דוגמה 6

תמונה מקורית
תמונה מקורית

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 2)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 2)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 4)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 4)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 6)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 6)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 וגרסאות קודמות
לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 וגרסאות קודמות

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 3)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 3)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 5)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 5)

דוגמה 7

תמונה מקורית
תמונה מקורית

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 2)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 2)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 4)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 4)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 6)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 6)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 וגרסאות קודמות.
לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 וגרסאות קודמות.

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 3)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 3)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 5)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 5)

דוגמה 8

תמונה מקורית
תמונה מקורית

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 2)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 2)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 4)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 4)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 וגרסאות קודמות
לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 וגרסאות קודמות

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 3)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 3)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 5)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 5)

דוגמה 9

תמונה מקורית
תמונה מקורית

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 2)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 2)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 4)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 4)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 וגרסאות קודמות
לאחר ריפוי ב- PS CC 2014 וגרסאות קודמות

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 3)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 3)

לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 5)
לאחר ריפוי ב- PS CC 2015.1 וגרסאות קודמות (דיפוזיה 5)

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת