השתמשו בגלריית Blur כדי ליצור במהירות אפקטים שונים לטשטוש תצלומים בעזרת פקדים אינטואיטיביים הנמצאים על-גבי התמונה.

כל כלי טשטוש מספק פקדי כיסוי אינטואיטיביים הממוקמים על-גבי התמונה לצורך החלת אפקט הטשטוש ובקרה עליו. לאחר שתסיימו את ביצוע ההתאמות בטשטוש, השתמשו בפקדי Bokeh כדי לעצב את אפקט הטשטוש הכולל. Photoshop מספק תצוגה מקדימה בגודל מלא, בזמן אמת, בעת עבודה עם אפקטים מתוך גלריית Blur‏.

בחרו Filter‏ > Blur Gallery  ולאחר מכן בחרו באפקט הרצוי.

לקבלת מידע אודות אפקטי טשטוש נוספים, ראו התאמת חדות וטשטוש בתמונה.

הערה:

כשמדובר בטשטושים מסוג Lens Blur‏ (Field Blur‏, Iris Blur ו- Tilt/Shift Blur), לחצו על הלחצן M כדי להציג את מסיכת הטשטוש שהוחלה על התמונה. האזורים השחורים הם אזורים לא מטושטשים והאזורים הבהירים יותר מציינים את מידת הטשטוש שהוחלה על התמונה.

Field Blur

השתמשו באפשרות Field Blur כדי לבנות מעבר צבע של טשטושים על ידי הגדרת נקודות טשטוש מרובות ברמות שונות של טשטוש. הוסיפו סיכות רבות לתמונה וציינו רמת טשטוש לכל סיכה.

התוצאה הסופית היא ההשפעה המשולבת של כל סיכות הטשטוש על התמונה. ניתן אפילו להוסיף סיכה מחוץ לתמונה, כדי להחיל את אפקט הטשטוש בפינות.

 1. בחרו Filter‏ > Blur Gallery‏ > Field Blur‏.

  סיכת Field blur מוצבת על התמונה. לחצו על התמונה כדי להוסיף סיכות טשטוש נוספות.

 2. לחצו על סיכה כדי לבחור בה ובצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • גררו נקודת אחיזה לטשטוש כדי להוסיף או להפחית טשטוש. ניתן גם להשתמש בחלונית Blur Tools כדי כדי לפרט ערך טשטוש.
  • גררו את הסיכה למיקום חדש.
  • לחצו על Delete כדי להסיר אותה.
  סיכות Field Blur ב- Photoshop
  סיכות Field Blur‏

  A. סיכת טשטוש שלא נבחרה B. סיכת טשטוש שנבחרה 

Iris Blur

השתמשו באפשרות Iris Blur כדי לדמות אפקט שדה רדוד בתמונה, מבלי להתייחס למצלמה או לעדשה ששימשו לצילום התמונה. כמו כן, ניתן להגדיר נקודות מיקוד רבות, אפקט שכמעט בלתי אפשרי להגיע אליו באמצעות טכניקות מצלמה מסורתיות.

 1. בחרו Filter‏ > Blur Gallery‏ > Iris Blur‏.

  סיכת Iris Blur שמוגדרת כברירת מחדל מוצבת על התמונה. לחצו על התמונה כדי להוסיף סיכות טשטוש נוספות.

  Iris Blur ב- Photoshop
  A. אזור שבו התמונה חדה B. אזור שבו התמונה דוהה C. אזור שבו התמונה מטושטשת 
 2. גררו את נקודות האחיזה כדי להזיז אותן ולהגדיר מחדש את האזורים השונים.

 3. גררו נקודת אחיזה לטשטוש כדי להוסיף או להפחית טשטוש. ניתן גם להשתמש בחלונית Blur Tools כדי כדי לפרט ערך טשטוש.

Tilt-Shift

השתמשו באפקט Tilt-Shift כדי לדמות תמונה שצולמה בעדשת הטייה-הסטה. אפקט טשטוש מיוחד זה מגדיר אזור חדות ודוהה לכדי טשטוש בקצוות. ניתן להשתמש באפקט Tilt-Shift כדי לדמות תמונות של עצמים קטנטנים.

 1. בחרו Filter‏ > BlurGallery‏ > Tilt-Shift‏.

  סיכת Tilt-Shift שמוגדרת כברירת מחדל מוצבת על התמונה. לחצו על התמונה כדי להוסיף סיכות טשטוש נוספות.

  סיכת טשטוש Tilt-Shif ב- Photoshop
  A. אזור שבו התמונה חדה B. אזור שבו התמונה דוהה C. אזור שבו התמונה מטושטשת 
 2. גררו נקודת אחיזה לטשטוש כדי להוסיף או להפחית טשטוש. ניתן גם להשתמש בחלונית Blur Tools כדי כדי לפרט ערך טשטוש.

 3. כדי להגדיר את האזורים השונים, בצעו את הפעולות הבאות:

  • גררו את הקווים כדי להזיז אותם.
  • גררו את נקודות האחיזה וסובבו.

Path Blur

בעזרת אפקטי Path Blur ניתן ליצור טשטוש בתנועה לאורך נתיבים. בנוסף, ניתן לשלוט בצורת הטשטוש וברמת הטשטוש. Photoshop מבצע הרכבה אוטומטית של אפקטים מנתיבי טשטוש רבים שהוחלו על תמונה.

דוגמה לטשטוש נתיב ב- Photoshop
דוגמה לטשטוש נתיב

בצעו את השלבים המתוארים להלן:

 1. בחרו Filter‏ > Blur Gallery‏ > Path Blur‏.
 2. בחלונית Blur Tools, תחת המקטע Path Blur, ציינו אם ברצונכם להחיל טשטוש מסוג Basic Blur או טשטוש מסוג Rear Sync Flash‏. טשטוש מסוג Rear Sync Flash מדמה אפקט של הבזק שהופעל בסוף חשיפה.
 1. השתמשו בפקדים המוצגים על-גבי התמונה בשילוב עם שלבים 4-8 המתוארים בהליך זה.
 2. ציינו את הקביעות הבאות:

Speed

בצעו התאמה של מחוון Speed כדי לציין איזו רמה של טשטוש נתיב ברצונכם להחיל בתמונה. ההגדרה Speed תוחל על כל טשטושי הנתיבים בתמונה.

Taper

בצעו התאמה של המחוון כדי לציין ערך חידוד. ערך חידוד גבוה יותר מסיר את טשטוש הנתיב בהדרגה.

 1. במידת הצורך, בטלו את הבחירה באפשרות Centered Blur‏. מומלץ לבטל את הבחירה באפשרות זו אם ברצונכם להחיל טשטוש מוכוון יותר של התנועה.

  האפשרות Centered Blur מסייעת ביצירת טשטוש יציב על-ידי מרכוז של צורת הטשטוש שהוחל על כל פיקסל באותו פיקסל.
 1. בכרטיסייה Motion Blur Effects, ציינו את הקביעות הבאות:

Strobe Flashes

הגדירו את מספר החשיפות בהבהוב של מבזק וירטואלי.

Strobe Strength

קבעו מה מידת הטשטוש שתוצג בין החשיפות למבזק הבהוב. ההגדרה Strobe Strength שולטת באיזון בין האור המקיף (Ambient Light) להבהוב המבזק.

לא יוצג אפקט הבהוב אם תגדירו את התכונה Strobe Strength לערך 0%; יוצג אפקט טשטוש רציף בלבד. מאידך, אם תגדירו את התכונהStrobe Strength לערך 100%, ההבהובים יותגו בעוצמה מלאה אך לא יוצג טשטוש רציף בין החשיפות למבזק. ערכי ביניים של התכונה Strobe Strength מפיקים שילוב של הבהובי מבזק יחידים וטשטוש רציף.

 1. במידת הצורך, בצעו התאמה של רמת הטשטוש בנקודות קצה.
 2. יש לכם אפשרות לבצע התאמה של מחווני צורת הטשטוש. בחרו Edit Blur Shapes כדי להציג את המחוונים.
 3. לחצו על OK בסרגל Options של הכלי Blur כדי להחיל את האפקט Path Blur‏.

עוררו את התמונות שלכם לחיים בעזרת המסנן Path Blur ב- Photoshop

עוררו את התמונות שלכם לחיים בעזרת המסנן Path Blur ב- Photoshop
כיצד להשתמש במסנן Path Blur ב- Photoshop כדי לעורר את תמונותיכם לחיים
photo
Greg Benz

עצות לעבודה עם הפקדים המוצגים על-גבי התמונה

ניתן להשתמש בפקדי הכיסוי כדי ליצור טשטושי נתיבים בנוחות.

בעזרת הפקדים, ראשית הגדירו נתיב לטשטוש (כחול). לאחר מכן תוכלו להגדיר עיקום של הנתיב וכך ליצור בו נקודות עיקום חדשות. לאחר שהנתיב יוגדר, תוכלו להגדיר מחווני צורת טשטוש (אדום).

הגדרת נתיב לטשטוש ב- Photoshop
הגדרת נתיב לטשטוש.

A. נקודת ההתחלה של הנתיב B. נקודת עיקום שנוצרה בזמן הגדרת הנתיב C. נקודת הסיום של הנתיב והפקד העגול לקביעת מידת הטשטוש 


הגדרת מחווני צורת טשטוש ב-Photoshop
הגדרת מחווני צורת טשטוש (שימו לב לחצים האדומים).

A. מחווני צורת טשטוש 

שינוי של נתיבי טשטוש ושל מחווני צורת טשטוש

 • לחצו על נקודת קצה כדי לבחור בה.
 • לחצו לחיצה כפולה על נקודת קצה כדי להציג את מחווני צורת הטשטוש האדומים. לחילופין, בחרו Edit Blur Shapes בחלונית Blur Tools כדי להציג את המחוונים.
 • גררו נקודות קצה כדי להאריך את הנתיב.
 • לחצו על נקודת קצה תוך לחיצה על המקש Cmd/Ctrl כדי להוריד את מחוון צורת הטשטוש לאפס.
 • הציבו את הסמן של העכבר לצד נקודת קצה שנבחרה כדי להציג את הפקד המעוגל לקביעת מידת הטשטוש.
 • לחצו על נקודת עיקום לאורך נתיב הטשטוש תוך לחיצה על המקש Opt/Alt כדי להמיר אותה בנקודת פינה. לחצו על נקודת פינה תוך לחיצה על המקש Opt/Alt כדי להמיר אותה חזרה לנקודת עיקום.
 • גררו את צורת הטשטוש האדומה תוך לחיצה על מקש Shift כדי להצמיד את שתי צורות הטשטוש הקיימות בנתיב זו לזו.
 • השתמשו בשילוב של גרירה ולחיצה על מקש Cmd/Ctrl כדי להזיז טשטוש נתיב.
 • השתמשו בשילוב של גרירה ולחיצה על מקש Cmd/Ctrl ו- Opt/Alt כדי לשכפל טשטוש נתיב.
 • כדי למחוק טשטוש נתיב, לאחר בחירה של נקודת קצה, לחצו על המקש Delete.

Spin Blur

בעזרת האפקט Spin Blur תוכלו לסובב את התמונה ולטשטש אותה סביב נקודה אחת או יותר. הטשטוש הסיבובי הוא טשטוש רדיאלי שנמדד במעלות. Photoshop מאפשר לכם לעבוד על נקודות מרכזיות, על מידת הטשטוש ועל צורתו ועל קביעות נוספות תוך הצגת תצוגה מקדימה של השינויים בזמן אמת.

Spin Blur ב- Photoshop
‏Spin Blur בפעולה‏

A. תמונת המקור‏‏‏ B. ‏Spin Blur‏ (Blur Angle: 15°‏; Strobe Strength: 50%‏; Strobe Flashes: 2‏; Strobe Flash Duration: 10°)‏ C. ‏Spin Blur‏ (Blur Angle: 60°‏; Strobe Strength: 100%‏; Strobe Flashes: 4‏; Strobe Flash Duration: 10°)‏ 

בצעו את השלבים הבאים:

 1. בחרו Filter‏ > Blur Gallery‏ > Spin Blur‏.
 2. בחלונית Blur Tools, במקטע Spin Blur section, השתמשו בפקד Blur Angle כדי לשנות את רמת הטשטוש. ניתן לציין ערך של גודל זווית (0-360°) או לבצע התאמה של המחוון. לחילופין, ניתן לבצע התאמה של רמת הטשטוש גם בעזרת פקדי הכיסוי.
ציון רמת הטשטוש ב- Photoshop
ציון רמת הטשטוש בעזרת פקדי הכיסוי.

 1. בחלונית Blur Effects, תחת הלשונית Motion Blur Effects, ציינו את הקביעות הבאות:

Strobe Flashes

הגדירו את מספר החשיפות בהבהוב של מבזק וירטואלי

Strobe Strength

קבעו מה מידת הטשטוש שתוצג בין החשיפות למבזק הבהוב. ההגדרה Strobe Strength שולטת באיזון בין האור המקיף (Ambient Light) להבהוב המבזק.

לא יוצג אפקט הבהוב אם תגדירו את התכונה Strobe Strength לערך 0%; יוצג אפקט טשטוש רציף בלבד. מאידך, אם תגדירו את התכונהStrobe Strength לערך 100%, ההבהובים יותגו בעוצמה מלאה אך לא יוצג טשטוש רציף בין החשיפות למבזק. ערכי ביניים של התכונה Strobe Strength מפיקים שילוב של הבהובי מבזק יחידים וטשטוש רציף.

Strobe Flash Duration

מאפשר לכם לציין אורך של חשיפה להבזק המהבהב במעלות. ההגדרה Strobe Flash Duration שולטת באורך הטשטוש בכל חשיפה למבזק במונחים של המרחק הזוויתי לאורך ההיקף.

 1. לחצו על OK בסרגל Options של הכלי Blur כדי להחיל את האפקט Spin Blur‏.

הערה:

ניתן להשבית את התצוגה המקדימה דרך סרגל Options של הכלי Blur‏.

הערה:

Photoshop מבצע שילוב אוטומטי של אפקטים של טשטושים סיבוביים רבים שהוגדרו בתמונה מסוימת.

עצות לעבודה עם פקדי הכיסוי

פקדי הכיסוי המתוארים באיור שלהלן זמינים לשימוש באפקט Spin Blur‏.

פקדי כיסוי עבור Spin Blur ב-Photoshop
פקדי כיסוי ליצירת אפקט Spin Blur.

A. נקודת סיבוב B. מעגל טשטוש C. נקודות אחיזה לריכוך D. נקודות אחיזה לאליפסה 
 • כדי להוסיף טשטוש סיבובי חדש, לחצו על המיקום הרצוי בתמונה.
 • כדי לשכפל טשטוש סיבובי, השתמשו בשילובי המקשים הבאים:
  (Windows)‏ Alt+Ctrl+drag‏
  (Mac‏) Opt+Cmd+drag
 • כדי לשנות את הגודל של אליפסה באופן אחיד, גררו את הגבול של האליפסה.
 • כדי למחוק טשטוש סיבובי, לחצו על המקש Delete לאחר בחירה בטשטוש סיבובי.
 • כדי להזיז נקודת סיבוב מהמרכז, השתמשו בשילובי המקשים הבאים:
  (Windows‏) Alt+drag‏
  (Mac‏) Opt+drag

  מיקום מחדש של נקודת סיבוב יכול לסייע לכם בעבודה עם עצמים המוצגים בזווית.
 • לחצו לחיצה ארוכה על המקש H כדי להסתיר זמנית את פקדי הכיסוי.

אפקטי טשטוש

ניתן לשפר את מראה התמונה הכולל על ידי שליטה במראה של חלקים בלתי ממוקדים או מטושטשים בתמונה. פרטו פרמטרים של בוקה כדי להבטיח קבלת אפקט כללי נעים לעין.

בחלונית Blur Effects, ציינו ערך עבור הפרמטרים הבאים:

Light Bokeh‏

מבהיר את האזורים הבלתי ממוקדים, או המטושטשים בתמונה.

Bokeh Color‏

מוסיף צבע חי יותר לאזורים מובהרים שלא קיבלו צבע לבן בעקבות חשיפת יתר.

Light Range‏

קביעת טווח הגוונים שהקביעות משפיעות עליהם.

שחזור רעש באזורים מטושטשים

לעתים, לאחר החלת אפקט של גלריית Blur, ייתכן שתבחינו שהאזור המטושטש של התמונה נראה סינתטי או לא טבעי. תוכלו לשחזר רעש/גרעיניות לאזור מטושטש בתמונה כדי להעניק לו מראה ריאליסטי יותר.

שחזור רעש/גרעיניות ב- Photoshop
שחזור גרעיניות/רעש ליצירת מראה ריאליסטי יותר של אזורים מטושטשים

לאחר השימוש בפקדי הטשטוש להשגת האפקט הראשוני, בצעו את השלבים הבאים לשחזור רעש:

 1. בחלונית Effects של הטשטוש, בכרטיסייה Noise, ודאו שתיבת הסימון בפינה הימנית העליונה נבחרה. תוכלו לבטל את הבחירה בתיבת סימון זו בכל עת כדי לבטל רעש שהוספתם קודם לכן לאזור מטושטש בתמונה.
 2. בחרו את סוג הרעש שברצונכם להחיל על האזור המטושטש:

  Uniform: זהה לרעש שנוסף באמצעות האפשרות Filter ‏> Noise ‏> Add Noise ‏> Uniform.
  Gaussian: זהה לרעש שנוסף באמצעות האפשרות Filter ‏> Noise ‏> Add Noise ‏> Gaussian.
  Grain: זהה לרעש שנוסף באמצעות האפשרות Add Grain ב- Camera Raw.

 3. ציינו את הקביעות הבאות:

  Amount:  מתאים את כמות הרעש לרעש באזורי התמונה שאינם מטושטשים. התאימו את המחוון בין 0-100%.
  Size: (עבור רעש מסוג Grain בלבד) שולט בגודל החלקיק עבור הרעש
  Roughness: (זמין עבור רעש מסוג Grain בלבד) שולט במידת האחידות של הגרעיניות. גררו שמאלה (מתחת ל- 50%) כדי להפוך את הגרעיניות לאחידה יותר. גררו ימינה (מעל 50%) כדי להפוך את הגרעיניות לאחידה פחות.
  Color: מחוון מדורג ששולט במידת הצביעה של הרעש. כדי להפוך את הרעש למונוכרומטי, בדומה לאפקט המושג על-ידי הפעלת האפשרות Monochromatic בתיבת הדו-שיח Add Noise ‏(Filter ‏> Noise ‏> Add Noise), גררו את המחוון ל- 0%. 
  Highlight: להתאמה משופרת של צלליות/הדגשה, מפחית את הרעש באזורים המודגשים של התמונה. התאימו את המחוון בין 0-100%.

הערה:

לאחר שתציינו את הקביעות עבור סוג רעש מסוים, Photoshop יזכור אותן אם תעברו בין סוגי רעשים שונים. לדוגמה, כאשר תעברו מרעש מסוג Grain לרעש מסוג Gaussian ולאחר מכן תחזרו לרעש מסוג Grain.

אפקטי הטשטוש בגלריית Blur תומכים כעת בעצמים חכמים וניתן להחיל אותם ללא פגיעה בתמונה כמסננים חכמים. תכונה זו תומכת גם בשכבות וידאו של עצם חכם. כדי להחיל אפקט גלריית Blur כמסנן חכם:

 1. בחלונית Layers, בחרו שכבת Smart Object‏.

 2. בחרו Filter‏ > Blur Gallery, ולאחר מכן בחרו באפקט המתאים.

לקבלת מידע נוסף על מסננים חכמים, ראו החלת מסננים חכמים.

ראו גם